На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Умисне вбивство, вчинене в стан сильного душевного хвилювання

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 10.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ3
1. Загальна характеристика злочинів проти життя5
2. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання та його обєктивні ознаки 11
3. Субєктивні ознаки злочину17
Висновок19
Нормативні акти та література21

>Вступ

Життя людини, відповідно до ст. 3 Конституції України, є найвищою соціальною цінністю, а в ст. 27 Основного Закону наголошується, що кожна людина має невід’ємне право на життя і ніхто не може свавільно позбавити людину життя. Тому злочини проти життя становлять велику суспільну небезпечність. До них КК відносить різні види умисних вбивств (статті 115—118), вбивство через необережність (ст. 119), доведення до самогубства (ст. 120), погрозу вбивством (ст. 129).
Відповідно до Конституції України обовязок держави — захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоровя, життя і здоровя інших людей від протиправних посягань.
Взагалі зміст права на життя складають:
• право народитися;
• право вимагати від інших субєктів правовідносин політичних,
• економічних та інших гарантій повноцінного права на життя;
• право на самозахист від реальної небезпеки для життя;
• право на звернення за охороною та захистом свого життя до державних, недержавних та міжнародних органів і організацій;
• право на захист і на рятування уповноваженими працівниками правоохоронних органів, рятувальних служб, медичними та іншими працівниками життя кожної людини;
• право на відсутність у законодавстві будь-яких підстав для позбавлення людини життя;
• право розпоряджатися своїм життям на власний розсуд.
Існують випадки, коли позбавлення людини життя не є порушенням права на життя якщо воно вчиняється внаслідок неминучої потреби застосування сили:
• коли особа захищається від незаконного насильства;
• під час дій, які законно вчиняються з метою придушення заколоту або бунту (ст. 2 Європейської Конвенції з прав людини).
Отже, життя особи становить велику соціальну цінність, тому воно повинно захищатися належним чином.
Метою роботи стане розгляд таких питань:
• Розглянути та дати загальну характеристику злочинів проти життя;
• Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання та його обєктивні ознаки;
• Субєктивні ознаки злочину.
На мій погляд, я обрала одну із актуальнійших проблем для дослідження, а саме: «Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання», вважаю дуже актуальною та потрібною.
Допомогою в роботі стануть: Конституція України, Кримінальний кодекс та коментар до нього, Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи», а також учбова література та роботи фахівців з цієї галуззі.
Структурно робота буде складатися зі вступу, висновку, трьох розділів та списку нормативних актів та літератури..............
Нормативні акти та література:

1. Конституція України від 28.06.96 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30 . - Ст.141.
2. Кримінальний кодекс України. Закон України від 5.04.2001р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25-26. — С. 442-528.
3. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 2.
4. Інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку. Затверджена наказом МОЗ №226 від 25 вересня 2000 р.
5. Кримінальне право України: Навч. посіб. / С. Г. Волкотруб, О М. Омельчук, В. М. Ярін та ін.—За ред О. М. Омельчука. — К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. — 297 с.
6. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Атіка, 2005.-1064 с.
8. Селецький С.І. - Кримінальне право України. Особлива частина. К.: ЦУЛ. 2008. - 496с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.