На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВРКА ПРИЙНЯТИХ ФНАНСОВИХ РШЕНЬ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 13.11.2012. Сдан: 2011. Страниц: 42. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ПРИЙНЯТИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ 6

1.1. Необхідність, суть і значення фінансового контролю 6
1.2. Види і методи фінансового контролю 13

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 20

2.1. Аналіз балансу підприємства 20
2.2. Аналіз фінансової стійкості 29
2.3. Аналіз ліквідності підприємства 34

ВИСНОВОК 38
С

Фінансовий контроль є універсальним явищем і застосовується у різних сферах суспільного життя. Суть фінансового контролю розкривається у взаємозвязку зі сферою застосування й сферою функціонування фінансів. Економічним змістом фінансового контролю є функція управління, що включає сукупність спостережень, перевірок за діяльністю обєкта управління з метою оцінки обґрунтованості й ефективності прийнятих рішень та результатів їх виконання.
Фінансовий контроль застосовується там і тоді, де функціонують фінанси. Фінанси, що виступають інструментом розподілу й перерозподілу внутрішнього валового продукту та національного доходу в процесі їх руху, забезпечують створення й використання фондів коштів для задоволення економічних і соціальних потреб суспільства. Створення й використання фондів коштів, які є фінансовими ресурсами, здійснюються під впливом різних обєктивних і субєктивних факторів, які в цілому зумовлюють обєктивну необхідність фінансового контролю як важливої сфери фінансової діяльності, інструменту впливу на становище й розвиток усієї економічної системи держави.
Фінансовий контроль ґрунтується на таких принципах, як законність, обєктивність, поєднання державних і приватних інтересів. Розвиток суспільства обумовив динамічні інтеграційні процеси у сфері фінансового контролю, у тому числі шляхом створення різних міжнародних організацій, що працюють над розробкою єдиних вимог до фінансового контролю. Необхідність проведення всебічного фінансового контролю, у тому числі органами державної влади й місцевого самоврядування, та додержання законності у розподілі, використанні та мобілізації фінансових ресурсів закріплено у нормах Конституції України.
Враховуючи глобальний та всеохоплюючий характер фінансів, процеси їх подальшої трансформації у зовнішньоторговельні відносини, міжнародна спільнота заснувала Міжнародну організацію вищих контрольних органів (INTOSAI), одним із завдань якої було виробити загальні принципи фінансового контролю, рекомендовані для застосування у практичній діяльності відповідних органів, та закріпити їх у національних законодавствах країн, що входитимуть до даної організації. У листопаді 1990 р. у Мадриді за участю представників вищих контрольних органів 32 європейських держав було засновано Європейську організацію вищих контрольних органів (ЕUOSAI). Створення у Європі власної компетентної організації відкривало для всіх країн широкі можливості у сфері вдосконалення фінансово-бюджетного контролю.
Серед основних принципів фінансового контролю, зафіксованих у Лімській декларації керівних принципів контролю, що прийнята IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (INTOSAI) у жовтні 1977 р., були передбачені такі:
- незалежність фінансового контролю як невідємного атрибута демократії й обовязкового елемента управління фінансовими ресурсами;
- законодавче закріплення незалежності органів фінансового контролю;
- визначення необхідності здійснення попереднього контролю й контролю за фактичними результатами;
- наявність внутрішнього та зовнішнього контролю як обовязкової умови існування фінансового контролю;
- гласність та відкритість контрольних органів з обовязковою вимогою додержання комерційної та іншої таємниці, що захищається законом.
Зазначені принципи дістали подальше закріплення у національних законодавствах країн Європи, у тому числі й України. Зокрема, 8 червня 2001 р. у м. Києві керівниками вищих органів фінансового контролю держав-учасниць СНД на основі Лімської декларації було прийнято Декларацію про загальні принципи діяльності вищих органів фінансового контролю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. До принципів, на яких будується діяльність вищих органів фінансового контролю, Декларація назвала законність, незалежність, обєктивність, компетентність, оперативність, доказовість, гласність, додержання професійної етики.
Обєктом фінансового контролю виступає фінансова діяльність підприємницьких структур, бюджетних установ та організацій, фінансово-кредитних інститутів тощо, які здійснюють фінансову діяльність. Предметом контролю є фінансові операції, повязані зі створенням та використанням фондів коштів. Проте обєкт фінансового контролю є значно ширшим, ніж просто перевірка фінансових ресурсів, оскільки в кінцевому підсумку відбувається контроль і за використанням матеріальних, природних, трудових ресурсів у ході опосередкування фінансовими відносинами процесів національного виробництва та перерозподілу.............
Список использованной литературы

1. Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" от 14 мая 1992 г. № 2342-Х11 с изменениями и дополнениями.
2. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 "Общие требования к финансовой отчетности": Утв. приказом Министра финансов Украины от 31.03.99 г. № 87 // Баланс. – 1999. – № 30.
3. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. М.: Дело и сервис, 1998.
4. Баринов В.А. Антикризисное управление: Учебное пособие.-М.:ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. - 520 с.
5. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «ИТЕМ», 1996. – 533 с.
6. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга. – 1996.
7. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., М.: Гардарики, 1999. – 296 с.
8. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприятия. Учебник. – М.: ИИД, 2001. – 506 с.
9. Градов А.П., Кузин Б.И., Федотов А.В. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой/ Под общ.ред. проф.А.П.Градова и проф. Б.И.Кузина, - Санкт-Петербург: "Специальная литература", 1996. - 510 с.
10. Крутик А.Б., Муравьев А.И. Антикризисный менеджмент. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 432 с.
11. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 157 с.
12. Коробов М.Я. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия. К., 2000. – 378 с.
13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое издание», 1999. – 688 с.
14. Новодворский В.Д., Пономарева Л.В., Ефимов О.Б. Бухгалтерская отчетность: составление и анализ. Часть 3. – М.: Бухгалтерский учет, 1994. – 80 с.
15. Шеремет А.Д., Сайдулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 176 с.
16. Джеймс С., Джон М. Основы финансового менеджмента. 12-е издание. - Вильямс. 2006. – 1232 с.
17. Попов В.М. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств. – М.: «Москва». 2003. - 2003: - 400 с.
18. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия. - "ИД «Максимум»". 2005. – 884 с.
19. Фредерик C., Мишкин В. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. - Вильямс. 2006. – 880 с.
20. Хелферт Э. Техника финансового анализа. Пер. с англ. – М.: Аудит - ЮНИТИ.1996. – 664 с.
21. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. Учебное пособие. – М.: Инфра – М. 2000. – 208 с.
22. Огаркин Г.Н. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2-е изд. 2007. – 527 с.
23. Сапрыка Н.И., Ежов К.Е. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.: Инфра-М. 2006. – 284 с.
24. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Том 1. – Москва. 2006. – 345 с.
25. Артеменко В.Г., Беллендер М.В. Финансовый анализ. – М.: ДИС. 1997. – 128 с.
26. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП. 2000. – 152с.
27. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика. 2000. – 512с.
28. Бочаров В. Современный финансовый менеджмент. – П.: "Питер". 2006. - 464 с.
29. Нешитой А. С. Финансовый менеджмент. –К. 2006. – 116 с.
30. Половников С.К. Финансовый менеджмент. – М.: ЮНИТИ. 2006. – 257 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.