На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Напрямки дяльност рпнського мського центру зайнятост, органзаця ведення бухгалтерського облку. Порядок формування бюджетного запиту, класифкаця видаткв бюджетної установи. Складання затвердження кошторису доходв видаткв, облк доходв.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 01.11.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


89
1. Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського обліку
Перехід до ринкових відносин зумовив зміни у народному господарстві України, що спричинило ліквідацію збиткових підприємств і зростання кількості незайнятих громадян. Тому виникла потреба у створенні централізованої структури державних органів, які б комплексно вирішували питання, пов'язані з регулюванням зайнятості населення, його професійною орієнтацією, працевлаштуванням та соціальною підтримкою тимчасово непрацюючих.
Держава почала проводити активну соціально-економічну політику, спрямовану на задоволення потреб населення у добровільному виборі діяльності, створення нових робочих місць і розвитку підприємництва. Для цього було створено державну службу зайнятості. Основні засади діяльності державної служби зайнятості визначені в Законі України «Про зайнятість населення», прийнятим у 1991 р. [29].
З настанням чинності у 2001 р. Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття" на державну службу зайнятості покладено функції виконавчої дирекції фонду [7].
Державна служба зайнятості України складається з Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, Кримського республіканського, обласних, міських, районних у містах центрів зайнятості - всього 664 центри по всій території держави. Структура державної служби зайнятості зображена на рис. 1.1
89
Рис. 1.1. Структура державної служби зайнятості
Ірпінський міський центр зайнятості є місцевим органом державної служби зайнятості і підпорядковується Київському обласному центру зайнятості та місцевим органам виконавчої влади Київської області. Його було засновано на базі Бюро працевлаштування, яке діяло до 1991 р. На даний час Ірпінський МЦЗ є першим в Київській області щодо впровадження Єдиної технології обслуговування незайнятого населення (ЄТОНН) (див.дод.А.1) [30].
Головним завданням Ірпінського МЦЗ є працевлаштування незайнятих громадян.
Крім цього Ірпінський міський ЦЗ виконує багато різноманітних функцій, зокрема:
аналізує і прогнозує попит та пропозицію на робочу силу та інформує населення й державні органи управління про стан ринку праці;
консультує та надає допомогу громадянам та роботодавцям щодо одержання роботи і забезпечення робочою силою, про вимоги, що ставляться до професій;
веде облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань працевлаштування;
організовує при потребі професійну підготовку й перепідготовку громадян у системі служби зайнятості або направляє їх до інших навчальних закладів, сприяє підприємствам у розвитку та визначенні змісту курсів навчання і перенавчання;
надає послуги по працевлаштуванню та професійній орієнтації громадянам, які бажають змінити професію або місце роботи, вивільненим працівникам і незайнятому населенню;
реєструє безробітних та надає їм допомогу у межах своєї компетенції;
бере участь у підготовці перспективних і поточних програм зайнятості та у розробці заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення.
До соціальних послуг, які надає населенню Ірпінський міський ЦЗ, належить:
пошук підходящої роботи і сприяння в працевлаштуванні, зокрема з наданням дотації роботодавцю, а також сприяння у започаткуванні підприємницької діяльності;
інформаційні, консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням, зокрема за кордоном;
профорієнтація, професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації;
організація і фінансування громадських робіт для безробітних;
виплата допомоги по безробіттю;
одноразова виплата допомоги для організації безробітним підприємницької діяльності;
виплата матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
виплата матеріальної допомоги безробітному, зокрема на непрацездатних членів сім'ї, що перебувають на його утриманні, а також інші види матеріальної допомоги [7].
Одним із пріоритетів діяльності державної служби є надання послуг роботодавцям (див.дод. А.1).
Для забезпечення якісного виконання покладених на державну службу зайнятості функцій в Ірпінському міському центрі зайнятості передбачено чотири відділи, які надають соціальні послуги незайнятим громадянам і роботодавцям. В Ірпінському МЦЗ використовується лінійний тип організаційної структури, яку зображено на рис.1.2.
Директор
Заст.директора
Гол.спеціаліст-юрист
Відділ надання соціальних послуг з працевлаштування
Відділ активної підтримки безробітних
Відділ взаємодії з роботодавцями
Відділ бухгалтерського обліку
Відділ впровадження та супроводження ЄАІС
Рис.1.2. Організаційна структура управління Ірпінського МЦЗ
Відділ бухгалтерського обліку Ірпінського МЦЗ є структурним підрозділом і підпорядковується директору Центру зайнятості. У складі бухгалтерії Ірпінського МЦЗ є головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера і головний спеціаліст-бухгалтер. До їхніх основних завдань належать:
забезпечення організації бухгалтерського обліку адміністративно-господарської діяльності Ірпінського МЦЗ;
здійснення контролю за правильним та економним витрачанням коштів фонду;
надання практичної та методичної допомоги в організації ведення бухгалтерського обліку робочих органів фонду (див.дод.А.3).
Облікова політика Ірпінського МЦЗ - це сукупність визначених в межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються установою для складання і подання звітності. Вона базується на основних принципах бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку в бюджетних установах - це основні нормативні вимоги, з дотриманням яких здійснюються функції бюджетних установ [1].
Бухгалтерський облік в Ірпінському міському центрі зайнятості ведеться у спрощеному варіанті меморіально-ордерної форми, розробленої Державним казначейством України - «Журнал-Головна», так як в установі використовують невелику кількість синтетичних рахунків, а потім їх поєднують записами в одній книзі (дод.Б.1). Більшість операцій протягом місяця групують у допоміжних накопичувальних відомостях, а в кінці місяця складають меморіальні ордери, характеристику яких подано в таблиці 1.1 [18].
Таблиця 1.1
Склад та характеристика меморіальних ордерів в Ірпінському МЦЗ
Номер м/о
Назва меморіального ордеру
Характеристика
2
Накопичувальна відомість руху грошових коштів по загальному фонду
Призначений для реєстрації отриманих асигнувань та проведених видатків з рахунків в органах ДКУ
5
Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій
Призначений для відображення нарахованої заробітної плати, проведених нарахувань і утримань
4/6
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами (кредиторами)
Призначений для реєстрації господарських операцій за безготівковим розрахунком
8
Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами (відрядження)
Реєструються всі підзвітні особи та суми коштів, видані в підзвіт на відрядження

Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами (бензин)
Реєструється вартість талонів, видані в підзвіт водію на отримання паливно-мастильних матеріалів
9
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів
Відображає рух основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів
10
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення МШП
Відображає рух малоцінних швидкозношуваних предметів
13
Накопичувальна відомість витрачання матеріалів
Відображає рух господарських матеріалів, канцелярського приладдя паливно-мастильних матеріалів
Дані з меморіальних ордерів щомісячно заносяться до регістру синтетичного обліку - книги Журнал-головна, яка представлена як оборотно-сальдовий баланс установи (див.дод.Б.1). На основі даних книги Журнал-головна формується Баланс (дод.Б.2) та інші форми звітності Ірпінського МЦЗ.
Облік в Ірпінському МЦЗ ведеться автоматизовано за допомогою бухгалтерської програми «Бухгалтерія», яка була розроблена спеціально для державної служби зайнятості, і яка дозволяє автоматично формувати всі форми звітності, вести реєстри обліку, автоматично розраховувати заробітну плату та знос основних засобів та інших необоротних активів та інше (див.дод.А.2).
Отже, Ірпінський міський центр зайнятості входить до структури виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у Київській області і забезпечує збирання та акумулювання коштів, які роботодавці перераховують до Фонду для повного і своєчасного фінансування видатків на матеріальне забезпечення безробітних, працевлаштування незайнятих громадян. У зв'язку з цим відділ бухгалтерського обліку є частиною централізованої бухгалтерії Київського обласного центру зайнятості.
2. Ознайомлення з порядком формування бюджетного запиту, складання і затвердження кошторису доходів і видатків та внесення змін до нього
Ірпінський міський центр зайнятості є бюджетною установою, яка забезпечує надання соціальних послуг незайнятим громадянам і роботодавцям. Дана установа є неприбутковою і входить до структури виконавчої дирекції Фонду соціального страхування на випадок безробіття, тому фінансується з державного бюджету за рахунок коштів, які сплачуються роботодавцями до Фонду.
Повноваження щодо отримання асигнувань з державного бюджету Ірпінським МЦЗ є кошторис доходів і видатків (дод.В.1).
Кошторис доходів і видатків бюджетних установ - це основний документ, що визначає загальний обсяг цільового надходження і поквартальний розподіл коштів Бюджету України [3].
Індивідуальний кошторис доходів і видатків Ірпінського МЦЗ затверджується керівником Київського ОЦЗ [1]. Формування індивідуального кошторису доходів і видатків Ірпінського МЦЗ здійснюється на підставі лімітної довідки асигнувань з бюджету, яку Київський ОЦЗ надсилає у 2-х тижневий термін після затвердження бюджету [10].
Лімітна довідка є документом, який містить затверджені бюджетні призначення та їх помісячний розподіл, повинна враховувати потреби установи, виходячи з її виробничих показників і нормативів [1].
Процес складання проекту кошторису на 2009 р. в Ірпінському міському центрі зайнятості почався з того, що у травні 2008 р. головний бухгалтер подала бюджетний запит до централізованої бухгалтерії Київського ОЦЗ (дод.).
Бюджетний запит - це документ, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для діяльності установи на наступний рік [4].
У бюджетному запиті на 2009 р. було показано фактичні видатки у розрізі кожного коду економічної класифікації за 2007 р., суми коштів, затверджені кошторисом на 2008 р. і проект видатків на 2009 р. (дод.В.2). Планування здійснюється враховуючи індекс інфляції та прогнозовані обсяги потреб у наступному році. У жовтні бюджетний запит коригується і знову подається до централізованої бухгалтерії.
Усі видатки, включені до проекту кошторису, мають бути обґрунтовані відповідними розрахунками щодо кожного коду економічної класифікації. Це означає, що під час складання проекту кошторису Центр зайнятості для обґрунтування сум видатків наводить докладне розшифрування щодо кожного коду економічної класифікації видатків [28].
У зв'язку зі складною економічною ситуацією в Україні кошторис видатків на 2009 р. Ірпінського МЦЗ було затверджено з меншим фінансуванням, ніж передбачено у бюджетному запиті (див.дод.В.1, В.2).
Основними статтями, які фінансуються у 2009 р. є оплата праці працівників та нарахування на заробітну плату відповідно 635,9 тис. грн. та 224,9 тис. грн., хоча у бюджетному запиті прогнозовані видатки на оплату праці складали 795 тис. грн. Фінансування видатків за КЕКВ 1130 «Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та ін. видатки» скорочено майже наполовину, а деякі статті у 2009 р. взагалі не фінансуються: 1134 «Придбання м'якого інвентарю», 1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання», хоча у бюджетному запиті було передбачено отримання коштів на ці потреби. До кошторису можуть вноситися тільки ті видатки, необхідність яких зумовлена характером діяльності Ірпінського міського центру зайнятості. Капітальні видатки в установі не фінансуються, а обладнання довгострокового використання надходить в установу в порядку централізованого постачання з Київського ОЦЗ. Таким чином проводяться також капітальні ремонти будівель, транспортних засобів.
Взагалі на утримання виконавчої дирекції Фонду Ірпінського МЦЗ на 2009 р. затверджено 1081, 7 тис. грн. (див. дод.Б.1).
Для забезпечення виконання функцій Ірпінським МЦЗ, а саме: виплата допомоги у зв'язку з безробіттям; професійна підготовка та підвищення кваліфікації безробітних, організація громадських робіт, надання дотацій роботодавцям (дод.платіж.доруч), профорієнтаційні послуги, відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов'язаних з достроковим виходом безробітних на пенсію, у 2009 р. передбачено видатків на суму 8189,1 тис. грн. (див. дод.Б.1).
Впродовж року Ірпінський міський центр зайнятості може вносити зміни до кошторису у разі необхідності, про що обов'язково складають відповідні довідки змін до кошторису [4]. У першому півріччі 2009 р. довідка змін надавалась у березні, необхідність була викликана у зв'язку зі збільшенням кількості безробітних і більшими сумами грошової допомоги, а також внаслідок економії державних коштів на утримання Центру зайнятості на 6265 грн. (дод.B.3).
Якщо розміри грошової допомоги безробітним кожного місяця становлять різні суми, так як залежать від кількості безробітних, то річний фонд оплати праці формується на початку року згідно затвердженого штатного розпису, який подається на затвердження одночасно з кошторисом (дод. В.4).
Штатний розпис є документом, що визначає структуру установи, кількість штатних працівників, посадові оклади, види надбавок та фонди заробітної плати на місяць та рік. В Ірпінському МЦЗ кількість штатних посад становить 19 одиниць із річним фондом заробітної плати 422 962 грн.
Крім штатного розпису, одночасно з кошторисом затверджується план асигнувань загального фонду, який являє собою помісячний розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у загальному фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації видатків та регламентує взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів протягом року [1].
Отже, Ірпінський МЦЗ функціонує за рахунок державних коштів, які надходять на казначейський рахунок згідно призначених асигнувань, затверджених в індивідуальному кошторисі - основному фінансовому документу установи. Процес складання кошторису на наступний рік починається із подання бюджетного запиту у поточному році до вищестоящої установи - Київського ОЦЗ. Після прийняття Державного бюджету директор Київського ОЦЗ затверджує кошторис видатків для Ірпінського ОЦЗ. Кошторис включає видатки загального фонду, так як Ірпінський МЦЗ не отримує власних надходжень, тому спеціального фонду не має.
3. Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету та облік доходів загального фонду
Ірпінський міський центр зайнятості є неприбутковою бюджетною установою, тому джерелом доходів загального фонду є асигнування з державного бюджету, тобто повноваження на здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету.
Загальний фонд Центру зайнятості містить обсяг надходжень та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання основних функцій.
Ірпінський міський центр зайнятості є розпорядником державних коштів ІІІ ступеня, оскільки безпосередньо підпорядковується Київському обласному центру зайнятості, який входить до структури Державної служби зайнятості - виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття при Міністерстві праці та соціальної політики [8]
Схема розпорядників бюджетних коштів державної служби зайнятості зображена на рис.3.1.
Рис. 3.1 Структура розпорядників бюджетних коштів Ірпінського МЦЗ
Бюджетне фінансування Ірпінського МЦЗ - безповоротне і безвідплатне виділення коштів із державного бюджету для надання соціальних послуг здійснюється за відомчою структурою [4].
Методом бюджетного фінансування є метод єдиного казначейського рахунку. Він використовується для фінансування установ, організацій, підприємств з Державного бюджету України .
Фінансування проводиться Держказначейством України, що здійснює розрахунково-касове обслуговування бюджетних установ і виступає в ролі банку. Це дозволяє забезпечити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів.
Спершу Головне управління Державного казначейства України перераховує кошти на розрахунковий рахунок Київського ОЦЗ в межах, визначених виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування на випадок безробіття для Київської області, а потім обсяги коштів, визначені для Ірпінського регіону Київським ОЦЗ перераховуються на рахунок в Ірпінському відділенні ДКУ [10].
Фінансування бюджетних організацій здійснюється з додержанням таких принципів:
безповоротність та безвідплатність надання коштів. Згідно з цим принципом суми, що виділяються з бюджету на утримання установ, мають безоплатний характер, тобто поверненню не підлягають;
фінансування в межах асигнувань передбачених кошторисом. Цей принцип означає, що виділення коштів з бюджету на утримання бюджетних організацій здійснюється тільки за наявності кошторису доходів і видатків бюджетних установ і в межах асигнувань, затверджених кошторисом. Здійснення витрат, не передбачених кошторисом, не допускається, оскільки затверджений кошторис бюджетної установи являє собою граничний рівень витрат, які може здійснювати установа за тією чи іншою статтею за рахунок бюджетних коштів;
цільове призначення - використання виділених з бюджету коштів провадиться тільки на цілі, передбачені у відповідній статті кошторису та в межах отриманих сум .
Посадові особи бюджетних організацій за порушення порядку використання бюджетних коштів несуть кримінальну відповідальність згідно Кримінального кодексу України;
контроль за використанням наданих коштів - здійснюється на всіх етапах господарської діяльності бюджетних установ через казначейську систему [28].
Кожного місяця до 3 числа місяця наступного за звітним головний бухгалтер подає до централізованої бухгалтерії у Київському ОЦЗ інформацію про використання коштів загального фонду, в якій зазначають залишки на початок місяця, суми отриманих асигнувань, касові видатки і залишок на кінець місяця (дод.Д.1).
У травні 2009 р. було найбільше витрачено коштів на виплату допомоги по безробіттю за КЕКВ 1341 «Виплата пенсій і допомоги» - 750 тис. грн., а також на оплату праці працівників Центру зайнятості - 55 тис.грн.
Крім інформації про використання коштів, у відділі бухгалтерського обліку Ірпінського МЦЗ зберігається картка аналітичного обліку отриманих асигнувань, яка у зв'язку зі специфікою бухгалтерської програми державної служби зайнятості має вигляд виписки із казначейського рахунку починаючи з 14 січня 2009 р. (дод.Д.2).
Оскільки операції з державними коштами здійснюються виключно на казначейському рахунку, який відкривається на початку нового бюджетного періоду, то для його відкриття Ірпінський МЦЗ подає до Ірпінського відділення ДКУ такі документи:
заява про відкриття рахунку з підписом керівника і головного бухгалтера;
копію довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчену нотаріально чи органом, що видав довідку;
копію зареєстрованого положення про Ірпінський міський центр зайнятості, засвідчену нотаріусом чи органом, що реєструє;
копію документа, засвідченим податковим органом, який підтверджує, що Ірпінський МЦЗ стоїть на обліку в ДПІ, і є платником податків (податок з власників транспортних засобів, податок з доходів фізичних осіб);
картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до положення надане право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи (у двох екземплярах). Дана картка завіряється Київським ОЦЗ. У картку включається також зразок відбитка печатки;
довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду. У довідці в обов'язковому порядку вказується орган ДКУ, у якому відкривається рахунок. Працівник ДКУ, що приймає документи на відкриття рахунка, зобов'язаний оформити відривну частину довідки і повернути її клієнту для надання в орган Пенсійного фонду;
документ, який підтверджує, що установа зареєстрована як платник соціальних страхових внесків, чи його копію, засвідчену нотаріально чи органом, що його видав;
затверджений кошторис установи. У період до затвердження кошторисів надається тимчасовий кошторис, затверджений директором Київського ОЦЗ.
Відкриття реєстраційного рахунку стає здійсненим фактом після письмового повідомлення про це Ірпінський МЦЗ [9].
Асигнування згідно з бюджетними призначеннями надходять на реєстраційний рахунок Київського ОЦЗ для подальшого розподілу між районними центрами зайнятості чи використання через систему органів казначейства. Отримані асигнування за поточний рік списуються із загального фонду бюджету і відображаються в картці аналітичного обліку отриманих асигнувань.
Картка аналітичного обліку використовується для відображення однойменної інформації. В Ірпінському МЦЗ зазначений реєстр аналітичного обліку ведеться за кожним кодом економічної класифікації видатків протягом одного року [1].
Інформація про надходження асигнувань з Державного бюджету України містить обсяг асигнувань (суми), що надійшли за кодами економічної класифікації, дату виписки органу Державного казначейства та номер реєстраційного рахунку (див. дод.Д.2).
Синтетичний облік отриманих асигнувань із загального фонду Державного бюджету ведеться на субрахунку 701 «Асигнування з державного бюджету на утримання установи та інші заходи», за кредитом якого обліковують надходження коштів, а за дебетом проводять списання отриманих за поточний рік асигнувань із загального фонду під час визначення результатів виконання кошторису.
Для обліку руху грошових коштів на реєстраційних рахунках в Ірпінському МЦЗ використовують активний субрахунок 321 «Реєстраційні рахунки», за дебетом якого обліковуються кошти, отримані із загального фонду Держбюджету відповідно до кошторису, а за кредитом - суми грошових коштів, використані на утримання Центру зайнятості та надання соціальних послуг [12].
Регістром синтетичного обліку доходів загального фонду є меморіальний ордер №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України в установах банків» (дод.Д.3).
Записи операцій в меморіальний ордер №2 здійснюються на підставі щоденних виписок з реєстраційного рахунку, відкритих в органі Державного казначейства України, з доданням до них підтверджуючих документів (платіжних доручень). У виписці з рахунку Центру зайнятості за 18 травня 2009 р. зазначено номери рахунків одержувачів грошових коштів, призначення платежів та сплачені суми, а також розміри фінансування з Київського ОЦЗ (дод.Д.4).
Позиція «Сума оборотів за меморіальним ордером» у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги «Журнал-головна» (див.дод.Б.1).
Кореспонденція рахунків в Ірпінському МЦЗ з обліку асигнувань отриманих від Київського ОЦЗ відображається таким чином:
Отримані асигнування з державного бюджету списано на фактичні видатки:
Дт 321 «Реєстраційні рахунки»
Кт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи
та інші заходи» 303,15 грн. (м/о 2);
Отримано кошти від вищестоящого розпорядника коштів - Київського ОЦЗ:
Дт 321 «Реєстраційні рахунки»
Кт 68 «Внутрішні розрахунки » 861383,00 грн. (м/о 2).
Отже, Ірпінський МЦЗ отримує асигнування з державного бюджету через вищестоящу установу - Київський ОЦЗ, і обліковує їх на рахунку в меморіальному ордері №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України в установах банків» та на рахунку 68, хоча необхідно отримані асигнування обліковувати на субрахунку 701 «Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи.
4. Класифікація та облік видатків бюджетної установи
Для забезпечення якісного надання соціальних послуг та утримання Ірпінського міського центру зайнятості дана установа витрачає грошові кошти в межах сум, затверджених кошторисом. Такі витрати в бюджетних установах називаються видатками.
Джерелом покриття видатків Ірпінського МЦЗ є асигнування із загального фонду Державного бюджету, так як власних надходжень Центр зайнятості не має.
Залежно від етапу руху бюджетних коштів видатки в Ірпінському МЦЗ поділяють на касові і фактичні.
Касовими видатками є суми грошових коштів, проведені органом Держказначейства з реєстраційного рахунку Центру зайнятості готівкою або безготівковим шляхом. Підставою для проведення касових видатків в Ірпінському МЦЗ є платіжні доручення (дод.Е.1) та документи, які підтверджують цільове направлення коштів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, акти виконаних робіт тощо (дод. Е.2)) при наявності залишків коштів на реєстраційному рахунку.
Платіжні доручення подаються до органу ДКУ у двох примірниках, на першому з яких ставиться відбиток печатки та підписи відповідальних осіб установи. Дата платіжного доручення повинна відповідати даті його фактичного подання або даті наступного дня, якщо документи надійшли після операційного часу.
Фактичними видатками є дійсні, кінцеві видатки Ірпінського МЦЗ, оформлені відповідними первинними документами і здійснені за рахунок коштів загального фонду, а також нараховані або проведені, але не сплачені. Зокрема, фактичними видатками є списання матеріалів і канцелярського приладдя на потреби установи, оформлені актом про списання (дод.Е.3) та витрати на відрядження згідно із затвердженим звітом про використання коштів (дод.Е.4) [4].
Згідно із бюджетною класифікацією видатки характеризуються за функціональною класифікацією (КФКВ), відомчою (КВК), програмною (КПК) та економічною (КЕКВ).
Функціональна класифікація передбачає класифікацію видатків за функціями, з виконанням яких пов'язані видатки.
Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів.
Програмна класифікація видатків характеризує види цільових програм головних розпорядників бюджетних коштів.
Перші три класифікаційні групи виконують адресну функцію щодо видатків відповідних розпорядників коштів загалом і мають досить обмежене використання у процесі бухгалтерського обліку. Щодо кодів економічної класифікації видатків, то вони дають змогу ідентифікувати видатки бюджетних установ.
Хоча коди економічної класифікації видатків поділено на чотири основні напрямки, в Ірпінському МЦЗ наявні лише видатки на споживання - поточні видатки, які забезпечують функціонування установи та фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення. Також в економічній класифікації виокремлюють на загальні та специфічні коди видатків [28].
До загальних, які характерні для кожної бюджетної установи, зокрема і Центру зайнятості, належать видатки, наведені в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1.
Загальні коди видатків у Ірпінському МЦЗ
Код
Назва коду економічної класифікації видатків
1111
«Заробітна плата»;
1120
«Нарахування на заробітну плату»;
1131
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»;
1135
«Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів»;
1138
«Послуги зв'язку»;
1139
«Оплата інших послуг та інші видатки»;
1140
«Видатки на відрядження»;
1160
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»
Специфічними видатками, які характеризують діяльність Центру зайнятості є видатки, склад яких і характеристика подані у таблиці 4.2.
Таблиця 4.2
Склад і характеристика специфічних видів видатків Ірпінського МЦЗ
Код
Назва КЕКВ
Характеристика
1341
«Виплата пенсій і допомоги»
застосовується для обліку сум грошової допомоги у зв'язку з безробіттям, матеріальної допомоги у період професійної підготовки безробітних, допомоги на поховання безробітних, оплату проїзду під час професійної підготовки та відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов'язаних із достроковим виходом безробітних на пенсію;
1172
«Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку»
обліковуються видатки на організацію громадських робіт для безробітних
Проведені видатки узагальнюються в інформації про використання коштів, яка подається до Київського ОЦЗ (див.дод.Д.1).
Бухгалтерський облік касових видатків у Центрі зайнятості ведеться на субрахунку 321 «Реєстраційні рахунки», за кредитом якого обліковуються суми коштів, сплачених на утримання установи та фінансування соціальних заходів. Узагальнені дані за місяць відображаються у меморіальному ордері №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України в установах банків» (див. дод.Д.3) відповідно до щоденних виписок з реєстраційного рахунку (див. дод.Д.4), а обороти по рахунку вносяться до книги Журнал-головна (див. дод.Б.1).
Кореспонденція рахунків в Ірпінському МЦЗ з обліку касових видатків:
Оплата за водопостачання та водовідведення «Ірпіньводоканал», КЕКВ 1162:
Дт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами»
Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 103,04 грн. (м/о 2);
Допомога безробітним за квітень «Ірпінський ощадбанк», КЕКВ 1341:
Дт 675 «Розрахунки з іншими кредиторами»
Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 5580,03 грн. (м/о 2);
Фактичні видатки списуються за дебетом субрахунку 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи» та кредитом відповідного субрахунку, який відповідає цілям проведених видатків. Регістрами синтетичного обліку в Ірпінському МЦЗ, в яких фіксуються місячні обороти списаних видатків є такі меморіальні ордери:
м/о 5 - Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій (дод.Е.5);
м/о 6 - Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами (дод.Е.6);
м/о 8 - Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами (відрядження) (дод.Е.7);
м/о 8а - Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами (бензин) (дод.Е.8);
м/о 13 - Накопичувальна відомість витрачання матеріалів (дод.Е.9). Обороти з даних регістрів переносять до книги Журнал-головна (див.дод.Б1) [1].
Кореспонденція рахунків з обліку фактичних видатків в Ірпінському МЦЗ:
Нараховано заробітну плату за травень, КЕКВ 1111:
Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи»
Кт 661 «Розрахунки із заробітної плати» 34114,21 грн. (м/о 5);
Нараховано внески до Пенсійного фонду, КЕКВ 1120:
Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи»
Кт 651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення» 11630,22 грн. (м/о 5);
Нараховано плату за користування природним газом ВАТ «Київоблгаз», КЕКВ 1164:
Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи»
Кт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» 367,00 грн. (м/о 6);
Сплачено за користування природним газом ВАТ «Київоблгаз»:
Дт 321 «Реєстраційні рахунки»
Кт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи
та інші заходи» 5143,24 грн. (м/о 6);
Нараховано добові на відрядження Іванченко М.М., КЕКВ 1140:
Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи»
Кт 362 «Розрахунки з підзвітними особами» 30 грн. (м/о 8);
Оплачено добові згідно поданого Звіту Іванченка М.М.:
Дт 321 «Реєстраційні рахунки»
Кт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи
та інші заходи» 30,00 грн. (м/о 8);
Списано з підзвіту вартість бензину:
Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи»
Кт 362 «Розрахунки з підзвітними особами» 445,34 грн. (м/о 8а);
Списано використані господарські матеріали, КЕКВ 1134:
Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи»
Кт 234 «Господарські матеріали і канцелярське приладдя» 30 грн. (м/о 13).
З метою забезпечення попереднього контролю за витрачанням коштів державного бюджету документи, які підтверджують необхідність проведення оплати рахунка, перевіряються відносно доцільності та ефективності витрат. Суми, які підлягають перерахуванню, звіряються з кошторисом доходів і видатків Ірпінського МЦЗ (див. дод.В1), із залишками невикористаних асигнувань за кодами економічної класифікації.
Оформлення розрахункових документів на оплату здійснюється Ірпінським відділом ДКУ в день їх надходження. Відмітка про дозвіл на проведення оплати ставиться на першому екземплярі прийнятих платіжних доручень (див.дод.Е.1) у вигляді відтиску штампа казначея.
У випадках, коли доцільність проведення оплати рахунка викликає сумнів, строк надання дозволу на оплату може бути продовжений. Розрахункові документи, які підтверджують необхідність оплати рахунків, до здійснення оплати залишаються в органі Державного казначейства. Підготовлені платіжні доручення надаються в уповноважений банк у вигляді електронних розрахункових документів в системі клієнт-банк [28].
При виконанні кошторису доходів і видатків в Ірпінському МЦЗ інколи виникають зобов'язання у вигляді дебіторської або кредиторської заборгованості, які зазвичай погашаються до кінця року і ведуться на субрахунках класу 6 «Поточні зобов'язання».
Якщо погашення зобов'язань відбувається після завершення поточного року, то облік такої довгострокової дебіторської або кредиторської заборгованості ведеться на субрахунках класу 5 «Довгострокові зобов'язання».
Дебіторська заборгованість в Ірпінському МЦЗ - це фінансовий актив, який виникає внаслідок договірних відносин між двома юридичними особами, і дає право на отримання платежів, товарів, робіт, послуг.
Кредиторська заборгованість Ірпінського МЦЗ - це фінансовий пасив, який виникає внаслідок договірних відносин між двома юридичними особами, і дає право на відпущення платежів, товарів, робіт та послуг [1].
Суми дебіторської та кредиторської заборгованості відображаються у квартальній формі звітності №7д «Звіт про заборгованість бюджетних установ» (дод.Е.10) [2].
Отже, у процесі своєї діяльності Ірпінський міський центр зайнятості витрачає кошти на утримання установи та обслуговування незайнятого населення, які називаються видатками загального фонду і залежно від етапу руху поділяються на касові і фактичні. Також існує бюджетна класифікація видатків, за якою видатки класифікуються за функціями, головними розпорядниками бюджетних коштів, видами цільових програм та за економічними ознаками.
Аналітичний облік видатків загального фонду в Ірпінському МЦЗ не ведеться.
Касові видатки обліковуються на синтетичному субрахунку 321 «Реєстраційні рахунки» і протягом місяця реєструються в м/о 2.
Фактичні видатки накопичуються за дебетом субрахунку 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи» та меморіальних ордерах 5, 6, 8, 8а, 13.
5. Форми грошових розрахунків та облік розрахункових операцій
У процесі виконання кошторису видатків (див. дод.В.1) Ірпінський міський центр зайнятості проводить виплати заробітної плати, перераховує внески до соціальних фондів (див. дод.Д.3) та податок з доходів фізичних осіб до податкових органів (дод.Ж.1), грошової допомоги безробітним (див. дод.Е.1), виплату добових на відрядження (див. дод.Е.4), оплату за матеріальні цінності й надані послуги та виконані роботи підприємцям та іншим бюджетним установам (див. дод.Е2), виплату дотацій за створення додаткових робочих місць роботодавцями (див. дод.Е.1) тощо.
Тому розрахунки за економічним змістом поділяються на групи:
за надані послуги, виконані роботи, придбані матеріальні цінності та послуги;
за нетоварними операціями ? платежі до бюджету, фондів соціального страхування, сплата страхових платежів тощо.
Такі розрахунки можуть здійснюватися як в готівковій, так і в безготівковій формі.
Готівкова форма розрахунків може проводитись лише при наявності каси. При цьому надходження готівки в касу оформляється прибутковим касовим ордером, а видача - видатковим касовим ордером. Кожного робочого дня касир реєструє прибуткові та видаткові ордери в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, заповнює касову книгу з первинного обліку готівки в касі, а кінці дня формує звіт касира [10].
Реєстром синтетичного обліку касових операцій є меморіальний ордер № 1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями» [14].
Але в Ірпінському МЦЗ немає каси, тому всі розрахунки проводяться в безготівковій формі шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку в Ірпінському відділенні ДКУ на рахунки одержувачів коштів у банках.
Безготівкові розрахунки в Ірпінському МЦЗ здійснюються за такими розрахунковими документами як меморіальні ордери та платіжні доручення при виплаті заробітної плати, сплаті внесків до фондів соціального страхування та Пенсійного фонду, податку з доходів фізичних осіб до податкового органу (див. дод.Е.5).
Ірпінський відділ ДКУ реєструє всі здійснені операції з надходження та списання коштів у спеціальній виписці з реєстраційного рахунку (див. дод.Д.4).
Виписка - це документ, який видається Державним казначейством та відображає рух грошових коштів на реєстраційному рахунку. Вона замінює собою регістр аналітичного обліку за операціями на реєстраційному рахунку та одночасно є підставою для бухгалтерських записів [28].
Після отримання виписки головний бухгалтер проставляє кореспонденцію рахунків відповідно до проведених операцій у меморіальному ордері №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України в установах банків», який є регістром синтетичного обліку руху грошових коштів загального фонду. У м/о 2 фіксують операції по дебету і кредиту субрахунку 321 «Реєстраційні рахунки» із зазначенням залишків на початок та кінець місяця та суму оборотів грошових коштів за місяць (див. дод.Д.3). Суми оборотів по кожному рахунку заносяться до книги Журнал-головна (див. дод.Д.4).
В Ірпінському МЦЗ для обліку отриманих від вищестоящого розпорядника коштів Київського ОЦЗ - використовують субрахунок 68 «Внутрішні розрахунки»
У м/о 2 за травень місяць 2009 р. було зареєстровано такі операції:
Отримано кошти від Київського ОЦЗ:
Дт 321 «Реєстраційні рахунки»
Кт 68 «Внутрішні розрахунки» 861383,00 грн. (м/о 2);
Списано касові видатки:
Дт 321 «Реєстраційні рахунки»
Кт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи
та інші заходи» 303,51 грн. (м/о 2);
Погашено зобов'язання перед кредиторами:
Дт 675/4 «Розрахунки з іншими кредиторами»
Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 199747,84 грн. (м/о 2);
Перераховано профспілкові внески:
Дт 666 «Розрахунки з членами профспілки»
Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 1001,66 грн. (м/о 2);
Перераховано збір до Пенсійного фонду:
Дт 651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення»
Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 7523,84 грн. (м/о 2);
Перераховано податок з доходів фізичних осіб:
Дт 641 «Розрахунки за платежами і податками в бюджет»
Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 6443,00 грн. (м/о 2).
Готівкові кошти в Ірпінському МЦЗ видаються лише через підзвітних осіб у вигляді авансу на службові відрядження та на господарські потреби. Витрати на відрядження Ірпінського МЦЗ мають плановий характер і включаються до видатків за загальним фондом (див. дод.Д.1).
Зазвичай, працівники Центру зайнятості направляються у відрядження до Києва на один день у службових справах за розпорядженням директора.
Оформляється наказ про відрядження, в якому зазначається мета поїздки, пункт призначення, тривалість відрядження, ПІБ працівника та підставу (дод.Ж.2.). Працівник Центру зайнятості, який їде у відрядження до певного пункту, повинен надати посвідчення про відрядження для проставляння відміток про прибуття і вибуття (дод.Ж.3).
Працівнику видають добові, розмір яких 2009 р. становить 30 грн./доба.
Протягом трьох робочих днів після відрядження працівник повинен надати Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт (див. дод.Е.4).
Синтетичний облік коштів, виданих у підзвіт, ведеться на субрахунку 362 «Розрахунки з підзвітними особами», за дебетом якого обліковуються суми, видані у підзвіт, а за кредитом - залишки невикористаних сум [12].
Регістром синтетичного обліку розрахунків з підзвітними особами, які направляються у службове відрядження, в Ірпінському МЦЗ є меморіальний ордер № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» (див. дод.Е.7). В м/о 8 зазначають залишки або недоїмки на початок та кінець місяця та обороти за меморіальним ордером, які переносяться до книги Журнал-головна (див. дод.Б.1) [14].
Типова кореспонденція рахунків у Центрі зайнятості при видачі та списанні коштів, виданих у підзвіт:
Видано добові на відрядження до Києва Іванченко М.М., КЕКВ 1140:
Дт 362 «Розрахунки з підзвітними особами»
Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 30,00 грн. (м/о 8);
Списано добові на відрядження згідно Звіту Іванченка М.М.:
Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установ та інші заходи»
Кт 362 «Розрахунки з підзвітними особами» 30,00 (м/о 8).
Також в Ірпінському МЦЗ ведуть м/о 8а, в якому реєструють у грошовому вимірнику кількість паливно-мастильних матеріалів для службового автомобіля, виданих у підзвіт водію (див. дод.Е.8).
При цьому проводять таку кореспонденцію рахунків:
Видано в підзвіт Колісніченко В.М. бензин, КЕКВ 1135:
Дт 362 «Розрахунки з підзвітними особами»
Кт 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали» 367, 38 грн. (м/о 8а);
Списано з підзвіту Колісніченка В.М. бензин:
Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установ та інші заходи»
Кт 362 «Розрахунки з підзвітними особами» 445,34 грн. (м/о 8а).
Кожного кварталу Ірпінський МЦЗ подає Звіт про виконання загального фонду кошторису за формою № 2д, в якому вказуються суми державних коштів, затверджені кошторисом на рік, залишки на початок року, касові та фактичні видатки (дод.Ж.4) [1].
У 2008 р. було проведено касові видатки на суму 5967,9 тис. грн. і залишок бюджетних асигнувань на кінець звітного року склав 4184 грн. (див. дод.Ж4).
В умовах використання сучасних електронно-обчислювальних засобів вдалося значно автоматизувати обліковий процес і проведення розрахункових операцій.
В Ірпінському МЦЗ бухгалтерський облік ведеться у програмі «Бухгалтерія», розробленій спеціально для державної служби зайнятості. Безготівкові операції набагато оперативніше проводяться останніми роками у зв'язку з тим, платіжні доручення надаються Державним казначейством в уповноважений банк у вигляді електронних розрахункових документів в системі клієнт-банк.
Отже, в Ірпінському МЦЗ всі розрахункові операції проводяться за безготівковою формою з реєстраційного рахунку в Ірпінському відділі ДКУ при поданні платіжного доручення та наявності виправдовуючих документів шляхом перерахування грошових коштів на рахунки одержувачів коштів у банках. Готівкові кошти видаються у відділі Держказначейства лише у підзвіт на господарські потреби та для виплати добових на службові відрядження.
6. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами
Дебіторами Ірпінського міського центру зайнятості є юридичні особи, за договорами з якими передбачені розрахунки в порядку планових платежів, та фізичні особи, які є винними у разі виявлених нестач, крадіжок або псування матеріальних цінностей [4].
В Ірпінському МЦЗ не було випадків нестач, крадіжок або псування матеріальних цінностей із-за вини матеріально-відповідальних осіб. Але при настанні таких випадків, синтетичний облік ведеться на активному субрахунку 363 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків», а для аналітичного обліку відкривають картки за кожною винною особою із зазначенням суми заборгованості та датою її виникнення [12].
Суми відшкодувань збитків винними особами розраховуються за допомогою формул. У кінці звітного року головний бухгалтер заповнює форму звітності № 15 «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах» незалежно від того чи були випадки недостач, крадіжок або псування матеріальних цінностей (дод.З.1) [2].
Розрахунки в порядку планових платежів, тобто коли за умовами договору оплата за товари, послуги чи роботи відбувається періодично в певні строки і в установлених розмірах, в Ірпінському МЦЗ не ведуться. Для обліку розрахунків із постачальниками в порядку планових платежів призначений активно-пасивний субрахунок 361 «Розрахунки в порядку планових платежів», а регістром синтетичного обліку є меморіальний ордер №7 « Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів» [1].
Дебіторами в Ірпінському МЦЗ виступають такі підприємства та установи як ВАТ «Київоблгаз», ВКФ «Віктор», ВАТ «Укртелеком», ЗАТ «Український мобільний зв'язок», ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго», комунальне господарство «Ірпіньводоканал», ПП «Альфа ГШ», ТОВ «Київ-Техноінформ» та інші. Придбання товарів, отримання послуг чи робіт від них відбувається згідно договорів після проведення попередньої оплати Центром зайнятості.
Аналітичний облік розрахунків з дебіторами в центрі зайнятості не ведеться, а синтетичний облік ведеться на активному субрахунку 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» і узагальнюється в меморіальному ордері № 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами». При цьому проводиться така кореспонденція рахунків:
Проведено оплату за природний газ ВАТ «Київоблгаз» шляхом попередньої оплати, КЕКВ 1164:
Дт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами»
Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 5143,24 грн. (м/о 4);
Списано видатки на оплату послуг УДАІ в Київській обл., КЕКВ 1135:
Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установ та інші заходи»
Кт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» 367,00 грн. (м/о 4);
Оприбутковано канц. товари від ВКФ «Віктор», КЕКВ 1135:
Дт 234 «Господарські матеріали і канцелярське приладдя»
Кт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» 16,68 грн. (м/о 4).
Якщо оплата за товари, роботи або послуги Ірпінським МЦЗ проводиться після їх отримання, то контрагент виступає кредитором відносно Центру зайнятості [4]. У зв'язку з тим, що у Центра зайнятості невелика кількість контрагентів, то деякі з них можуть виступати як дебіторами, так і кредиторами: ПП «Ліра», ПП Ніколаєць П.В., редакція газети «Ірпінський вісник», ТОВ «Чиста вода», ТОВ «Ірпіньнафтопродукт».
При невеликій кількості операцій із закупівлі товарів або послуг головний бухгалтер Центра зайнятості не реєструє їх в окремому меморіальному ордері № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами», а обліковує як інших дебіторів на рахунку 364 і в м/о 4, при цьому зазначаючи в назві меморіального ордеру в дужках, що в даному м/о 4 (6) реєструються також кредитори (див.дод.Е.6).
Зокрема, 30 березня 2009 р. отримано господарські товари від ПП «Ліра» згідно накладної, а оплачено 31 березня 2009 р. Таким чином, ПП «Ліра» є кредитором, але зазначена така кореспонденція рахунків:
Оприбутковано МШП від ПП «Ліра», КЕКВ 1131:
Дт 221 «МШП, що перебувають на складі і в експлуатації»
(Кт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами»)
Кт 411 « Фонд у МШП» 375,00 грн. (м/о 4).
Або, 26.03.2009 р. оприбутковано бензин згідно накладної №177 від ТОВ «Ірпіньнафтопродукт», без ПДВ, КЕКВ 1135:
Дт 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали»
Кт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» 1542,58 грн. (м/о 4);
27.03.2009 р. перераховано кошти за бензин ТОВ «Ірпіньнафтопродукт»:
Дт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами»
Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 1849,70 грн. (м/о 4);
27.03.2009 р. списано видатки на бензин:
Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установ та інші заходи»
Кт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» 307,12 грн. (м/о 4).
Обороти по рахунках із м/о 4 переносять до книги Журнал-головна в кінці місяця (див.дод.Б.1).
Ірпінський МЦЗ є неприбутковою установою, тому до Державного бюджету перераховує податок з доходів з фізичних осіб, утриманий із заробітної плати працівників, збір за спеціальне використання водних ресурсів, збір за забруднення навколишнього середовища та податок з власників транспортних засобів - до місцевого бюджету м.Ірпінь.
Визначення суми податку з доходів фізичних осіб відбувається під час нарахування заробітної плати працівникам і реєструється в меморіальному ордері №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» (див. дод.Е.5), а сплачується під час виплати заробітної плати двічі на місяць щляхом подання платіжного доручення (дод.Ж.1) і м/о 5 до Ірпінського відділу ДКУ.
Податок з власників транспортних засобів нараховується один раз на рік на початку року, а сплачується до бюджету кожного кварталу у розмірі ј від суми нарахованого податку.
У синтетичному обліку нарахування податку з доходів фізичних осіб і відображається по кредиту субрахунку 641 «Розрахунки за податками і платежами в бюджет», а податку з власників транспортних засобів по дебету субрахунку 642 «Інші розрахунки з бюджетом», сплата податків - по дебету [12].
Таким чином, кореспонденція рахунків з нарахування і сплати податків та визначення коду видатків за економічною класифікацією:
Нараховано податок з доходів фізичних осіб за першу половину травня 2009 р., КЕКВ 1111 (бо утримується із заробітної плати):
Дт 661 «Розрахунки із заробітної плати»
Кт 641 «Розрахунки за податками і платежами в бюджет» 5209,29 грн. (м/о 5);
Перераховано податок з доходів фізичних осіб до бюджету:
Дт 641 «Розрахунки за податками і платежами в бюджет»
Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 500,00 грн. (м/о 2);
Нараховано податок з власників транспортних засобів, КЕКВ 1135:
Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установ та інші заходи»
Кт 642 «Інші розрахунки з бюджетом» 75,00 грн. (м/о 4);
Перераховано податок з власників транспортних засобів до бюджету:
Дт 642 «Інші розрахунки з бюджетом»
Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 75,00 грн. (м/о 4).
Ірпінський МЦЗ має пільги щодо сплати податку на землю і його тільки нараховують, але не сплачують.
Крім цих податків, Центр зайнятості щоквартально платить збір за забруднення навколишнього середовища та збір за спеціальне використання водних ресурсів.
В Ірпінському МЦЗ наявна дебіторська та кредиторська заборгованість, суми якої відображено у Звіті про заборгованість бюджетних установ (форма 7д) (див. дод.Ж.4). Даний звіт подається до Київського ОЦЗ у кінці кожного кварталу [2].
На початок 2008 р. існувала дебіторська заборгованість за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату», яка протягом звітного року зросла до 1701 грн. і не була погашена - це сума невиплаченої допомоги з Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Заборгованість за КЕКВ 1135 на кінець у розмірі 235 грн. виникла у зв'язку із неповним використанням палива для службового автомобіля, а дебіторська заборгованість за КЕКВ 1341 «Виплата пенсій і допомоги» пов'язана із заборгованістю по виплаті матеріальної допомоги безробітним, яким допомогу було нараховано у кінці грудня 2008 р.
Кредиторська заборгованість на звітну дату була в наявності у зв'язку з тим, що термін оплати її не настав і буде погашена протягом 2009 р У Центрі зайнятості немає сум заборгованості, строк позовної давності якої минув. Але при настанні таких випадків, суми дебіторської та кредиторської заборгованості списуються за дебетом субрахунку 431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом» і за кредитом субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами» або 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» [12].
Отже, в Ірпінському МЦЗ присутні розрахунки з дебіторами та кредиторами за договорами поставки товарів, робіт, послуг. Випадки крадіжок, нестач та псування матеріальних цінностей не виникали. Щодо сплати податків, то Центр зайнятості перераховує податок до місцевого бюджету з власників транспортних засобів та до Державного бюджету податок з доходів фізичних осіб, який утримується із заробітної плати працівників. Крім того, Центр зайнятості сплачує збори за забруднення навколишнього середовища та за спеціальне використання водних ресурсів. Дебіторської та кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув у Центрі зайнятості немає.
7. Облік розрахунків з оплати праці та страхування
Загальна чисельність працівників Ірпінського міського центру зайнятості визначається штатним розписом, який затверджується Київським обласним центром зайнятості на початку року разом із затвердженням кошторису доходів і видатків, адже видатки на оплату праці спеціалістів Центру зайнятості складають більше 50% від поточних видатків на утримання установи (див. дод. Е.10).
Штатний розпис є документом, що визначає структуру установи, кількість штатних працівників, посадові оклади, види надбавок та фонди заробітної плати на місяць та рік [28].
Штатний розпис складає головний бухгалтер Ірпінського МЦЗ із врахуванням штатних нормативів та обсягу роботи. У штатному розписі на 2009 р. закріплено 18 посад основних працівників та 1 посаду допоміжного персоналу - водій службового автомобіля (див. дод.В.4).
Прийом на роботу до Центру зайнятості здійснюється на конкурсній основі. Прийняття на роботу, надання відпустки, звільнення оформляються відповідними наказами директора та первинними документами для ведення оперативного обліку (дод.З.15).
Працівники державної служби зайнятості є державними службовцями, яким при прийнятті на роботу присвоюється ранг в межах категорії. Директор Ірпінського МЦЗ є державним службовцем другої категорії і має п'ятий ранг, присвоєний Кабінетом Міністрів України. Всі інші працівники мають 9-12 ранги [28].
Схематично структуру підрозділів Ірпінського МЦЗ та кількість штатних посад зображено на рис.7.1.
При прийнятті на роботу працівнику видається трудова книжка та присвоюється табельний номер, який являє собою символ ідентифікації особи як працівника Центру зайнятості. Надалі табельний номер наводиться в усіх документах з обліку заробітної плати [4].
Основним джерелом інформації про використання робочого часу у Центрі зайнятості є табель обліку робочого часу (дод.З.1), який являє собою іменний список працівників, і призначений для фіксації інформації про використання робочого часу працівників за днями місяця [1].
Директор:
1 штат.од.
Заст.директора:
1 штат.од.
Гол.спеціаліст-юрист:
1 штат.од.
Відділ надання соціальних послуг з працевлаштування
1 - начальник;
1 - заст.начальника;
2 - головн. спеціаліст
Відділ активної підтримки безробітних:
1 - начальник;
1 - гол.спеціаліст
Відділ взаємодії з роботодавцями:
1 - начальник;
1 - заст.начальника;
2 - головн.спеціаліст
Відділ бух. обліку:
1 - головний бухгалтер;
1 - заст.гол.бухгалтера;
1 - бухгалтер
Відділ впровадження та супроводження ЄАІС:
1 - начальник;
1 - головн.спеціаліст
Рис. 7.1. Структура підрозділів Ірпінського МЦЗ та кількість штатних посад
У Центрі зайнятості 40-годинний робочий тиждень і 8-годинний робочий день [5].
При наявності відхилень від нормального використання робочого часу у клітинці проставляється літера, яка є позначенням даного відхилення: К - відрядження, Л - лікарняні тощо. Вихідні та святкові дні позначаються літерою В (див. дод.З.1). У кінці місяця відповідальна особа за ведення табеля - табельник - передає заступнику головного бухгалтера табель обліку робочого часу за відповідний місяць для нарахування заробітної плати.
Державні службовці Центру зайнятості отримують заробітну плату за штатно-окладною системою оплати праці. На початку року у штатному розписі для кожної штатної посади визначається посадовий оклад та надбавки і доплати за ранг, вислугу років і високі досягнення у праці.
За ранг в Ірпінському МЦЗ доплачують суми грошових коштів, наведені у табл.7.1.
Таблиця 7.1.
Розміри доплат працівникам за ранг в Ірпінському МЦЗ у 2009 р.
Ранг
5
9
10
11
12
13
Сума, грн.
130,00
90,00
80,00
70,00
60,00
55,00
За вислугу років в Ірпінському МЦЗ встановлено такі розміри доплат: понад 3 роки - 10%; понад 5 років - 15%; понад 10 років - 20%; понад 15 років - 25%; понад 20 років - 30%.
За високі досягнення у праці працівники Ірпінського МЦЗ отримують 35 - 50% від посадового окладу надбавку до заробітної плати (див.дод.В.4).
Працівники Ірпінського міського центру зайнятості мають право на щорічну відпустку, а також на додаткові відпустки. У всіх випадках надання відпустки оформляється наказом (дод.З.2) директора Центру зайнятості, що є підставою для нарахування оплати за час відпустки [5].
Розрахунок відпускних проводиться на підставі виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, або виплати компенсації за невикористані відпустки. Якщо працівник працював в Центрі зайнятості менш як рік, середній заробіток обчислюють на підставі виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа наступного місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка чи виплачується компенсація за невикористану відпустку.
До середнього заробітку для оплати відпустки включають усі види заробітної плати та допомогу за тимчасовою непрацездатністю [28].
Сума заробітної плати за час відпустки в Ірпінському міському центрі зайнятості розраховується за формулою 7.1.
Формула 7.1
В = ?ЗП/(КД-СД)*N,
де В - сума відпускних;
ЗП - сумарний заробіток працівника за останні 12 місяців або за фактично відпрацьований період;
КД - кількість календарних днів розрахункового періоду, а для працівника, який відпрацював менше від одного року, - кількість календарних днів фактично відпрацьованого періоду, що передували місяцю надання відпустки;
СД - кількість святкових днів (10);
N - тривалість відпустки в календарних днях.
Святкові та неробочі дні, що припадають на період відпустки, якщо вони не збігаються з недільними днями, у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються [1].
Суму відпускних нараховують у довідці про нарахування відпускних (дод.З.3).
Кореспонденція рахунків при нарахуванні відпускних є такою:
Нараховано відпускні Соколову А.М., КЕКВ 1111:
Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи»
Кт 661 «Розрахунки із заробітної плати» 930,80 грн. (м/о 5).
У разі настання випадків тимчасової непрацездатності працівників Центру зайнятості, вони мають право на отримання допомоги. Тимчасова непрацездатність посвідчується виданим у лікарні в установленому порядку листком непрацездатності, який працівник, як правило, подає до бухгалтерії в перший день виходу на роботу [23].
Листок непрацездатності - це документ, що виправдовує відсутність на роботі в період хвороби (відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами) і на підставі якого виплачують відповідну допомогу [1, c.69].
У довідці про нарахування лікарняних вказуються суми фактичної заробітної плати за останні 6 календарних місяців, кількість робочих днів і розмір середньоденної заробітної плати. Також вказують розрахунок лікарняних за період хвороби, розмір допомоги у відсотках до заробітної плати залежно від страхового стажу, і нарахована сума допомоги за перші 5 днів тимчасової непрацездатності, яка оплачується за рахунок установи, а починаючи із шостого дня - за рахунок Фонду загальнообов'язкового соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. (дод. З.4).
Розрахунок допомоги у разі тимчасової непрацездатності проводиться за формулою 7.2, [1, c.79].
Формула 7.2
Д = Зп/К1 х % х К2 , де
Д - допомога у разі тимчасової непрацездатності;
Зп - сума заробітної плати за останні шість місяців;
К1 - кількість відпрацьованих робочих днів за останні шість місяців;
% - відсоток, який залежить від трудового стажу;
К2 - кількість днів тимчасової непрацездатності.
Допомога по тимчасовій втраті працездатності працівникам нараховується, як правило, залежно від страхового стажу в таких розмірах, які зазначені в табл.7.2.
Таблиця 7.2
Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності залежно від страхового стражу в Ірпінському МЦЗ
Одержувачі допомоги
Страховий стаж
Розмір допомоги, % середньої заробітної плати (доходу)
Застраховані особи
до 5 років
60 %
Застраховані особи
від 5 до 8 років
80 %
Застраховані особи
понад 8 років
100 %
Зарахованим до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Незалежно від страхового стажу 100 % середньої заробітної плати
при отриманні допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
Витрати, пов'язані з оплатою перших п'яти днів тимчасової непрацездатності працівників Ірпінського міського центру зайнятості відносяться на видатки за КЕКВ 1111 «Заробітна плата» [23].
У синтетичному обліку проводять таку кореспонденцію:
Нараховано лікарняні Чорній Н.Л. за рахунок установи, КЕКВ 1111:
Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи»
Кт 661 «Розрахунки із заробітної плати» 794,05 грн. (м/о 5);
Нараховано лікарняні Чорній Н.Л. за рахунок Фонду, КЕКВ 1120:
Дт 652 «Розрахунки із соціального страхування»
Кт 661 «Розрахунки із заробітної плати» 635,24 грн. (м/о 5);
В окремих випадках працівникам може нараховуватись матеріальна допомога (дод. З.5).
Кореспонденція рахунків буде такою:
Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи»
Кт 661 «Розрахунки із заробітної плати» 2012,40 грн. (м/о 5).
Таким чином, сплата страхових внесків Центром зайнятості та його працівниками надає гарантії щодо захисту прав на соціальний захист у вигляді виплати матеріального забезпечення.
Тому із заробітної плати працівників Ірпінського МЦЗ утримують суми внесків до фондів соціального страхування, а також податок з доходів фізичних осіб і членські профспілкові внески за заявами працівників, а всі операції реєструють у меморіальному ордері №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»
Суми утриманих внесків і податку з доходу залежить від того, який заробіток має працівник (дод.З.6) [22].
Ставки обов'язкових утримань із заробітної плати наведено у таблиці 7.3.
Таблиця 7.3
Ставки обов'язкових утримань із зарплати працівників Ірпінського МЦЗ у 2009 р.
Вид страхового внеску
Ставка утримання (% до об'єкта)
Пенсійний фонд
5,0 - для держслужбовців; 2,0 - для допоміжного персоналу, утримується із загальної суми заробітної плати, включаючи надбавки, премії, суми відпускних і лікарняних, матеріальної допомоги
Збір до Фонду соціального страхування у зв'язку з ТВП
1,0 - всі категорії персоналу, утримується із загальної суми заробітної плати, включаючи надбавки, премії, суми відпускних і матеріальної допомоги
Збір до Фонду соціального страхування на випадок безробіття
0,6 - всі категорії персоналу, утримується із загальної суми заробітної плати, включаючи надбавки, премії, суми відпускних і лікарняних, матеріальної допомоги
Членські внески до профспілки
1 - утримується із загальної суми заробітної плати, включаючи надбавки, премії, суми відпускних і лікарняних, матеріальної допомоги за заявами працівників
Податок з доходів фізичних осіб
15 - нараховується на суму, яка залишається після всіх утримань до фондів і профспілки
Заробітна плата нараховується у розрахунковій відомості, в якій вказуються номери табельного обліку працівників, суми окладів, надбавок, премій та доплат, а також суми всіх утримань і розмір заробітної плати до виплати (дод.З.7).
На підставі розрахункової відомості заступник головного бухгалтера, який нараховує заробітну плату, складає меморіальний ордер 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії» (див. дод.Е.5 ), и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.