На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Циклчнсть економчного розвитку

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 14.11.2012. Сдан: 2010. Страниц: 55. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП.....................................................................................................................3
РОЗДІЛ I Макроекономічний аналіз циклічності розвитку економіки.............6
1.1 Циклічні коливання та їх різновиди................................................8
1.2. Класичний та сучасний економічний цикл………………………

РОЗДІЛ II Механізм циклічних коливань в моделях економічних циклів......31
2.1. Кейнсіанські та неокейнсіанські моделі циклічних коливань.............................................................................................……………34
2.2. Неокласичні моделі економічного циклу....................................41

РОЗДІЛ III Адаптація економічної системи до циклічних коливань. Державне регулювання та антициклічна політика..............................................................46

ВИСНОВКИ..............................................................................................


ВСТУП

Актуальність теми. Одне з дискусійних питань сучасної економічної науки, що безпосередньо стосується сьогоднішніх проблем національного розвитку, полягає у виявленні природи циклічних явищ і впливу на них механізму державного регулювання, яке повине мати творчий характер, спрямований на зростання результуючого тренду.
Економіка ніколи не перебуває у стані спокою. Тому важливою її рисою є нестабільність. Процвітання змінюється крахом або панікою. Національний доход, зайнятість і виробництво падають. Ціни і прибуток знижується, а робітників викидають на вулицю (зростає безробіття). Врешті-решт досягається критична точка і починається пожвавлення. Відновлення може бути повільним або швидким. Воно може бути неповним і, навпаки, настільки сильним, що призведе до нового буму. Нова смуга процвітання може означати тривалий, стійкий рівень пожвавленого попиту, велику кількість вільних робочих місць, підвищення цін і життєвого рівня. Або вона може означати швидке інфляційне роздування цін і зростання спекуляції, за якими настає нова важка криза.
Така загалом картина "економічного циклу", який характеризує народне господарство індустріально розвинутих країн світу протягом останніх півтора століть по крайній мірі з того часу, коли розвинута грошова економіка, що характеризується тісним взаємозвязком її ланок, прийшла на зміну суспільству з відносно натуральним господарством.
Хоча жоден цикл не подібний до іншого, всі вони мають багато спільного. Вони не подібні між собою, як близнюки, але в них можна виявити риси приналежності до однієї сімї. За своїм бурхливим і неврівноваженим проявом економічні цикли нагадують хвилі епідемічних захворювань, мінливості погоди.
Це попереднє зауваження повинно показати, що економічний цикл - це лише один з аспектів проблеми досягнення і підтримки високого рівня зайнятості та виробництва, а також прогресуючої економіки.
Теоретичні положення про дотримання визначених послідовності та черговості циклів з самого початку були спрямовані на пошук причин надвиробництва, його впливу на споживчий попит і кінцеві параметри господарської діяльності. Сьогодні в працях з вивчення макроекономічних процесів можна знайти різне тлумачення еволюційного процесу з відображенням багатьох аспектів циклічності розвитку. До джерел циклічного розвитку вчені – економісти – такі, як А. Шпітгоф, М. Туган – Барановський, К. Маркс, Т. Веблен, У. Мітчел, Дж. М. Кларк, Дж. Хікс, Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер, П. Самуельсон та інші, - підходили по-різному. Праці, присвячені аналізу причин циклічності розвитку, базувалися на дослідженнях відкритих макросистем з таким механізмом регулювання, при якому ринковий фактор сприймався як дестабілізуючий. Визнаючи об’єктивний характер економічного циклу, тривалість, специфіку прояву окремих фаз, сучасні економісти аналізують вплив на нього внутрішніх і зовнішніх факторів.
Кожний цикл являє собою певну послідовність, яка складається з альтернативних фаз, які повторюються одна за одною. Це означає, що кожна з його попередніх фаз повинна мати здатність до відтворення наступних. У підсумку економічний цикл набуває здатності до самовідтворення. Крім цього, кожному економічному циклу притаманна регулярність його проходження. Все це дає змогу відзначити принципову спільність структури економічних циклів у ринковій економіці, а також більш-менш чітко виражену послідовність фаз.
Оскільки такий рух відбувається хоча й не рівномірно, але безперервно (останні фази попереднього циклу накладаються на перші фази наступного), то динаміка макроекономічних показників має хвилеподібний вигляд: у кінці попереднього і при народженні нового циклу (криза) відбувається погіршення показників; на нижньому рівні (депресія) встановлюється короткочасна рівновага; під час розширення нового економічного циклу (пожвавлення) показники різко зростають; на верхньому рівні піднесення (процвітання, бум) - досягнення рівноваги; потім знову спад (криза) і т.д. Початковою фазою економічного циклу є криза. Вона порушує нормальний хід економічного розвитку, а всі наступні фази - відновлюють його. При цьому кожна попередня фаза утворює умови для її власного відмирання та виникнення наступної фази.
Економічні цикли охоплюють не лише сферу безпосереднього виробництва, а й обміну, розподілу і споживання. Тому їх ще називають циклами відтворення. Матеріальна основа циклічного виробництва - масове фізичне оновлення капіталу і, насамперед, засобів праці.
Більшість теорій економічного розвитку базується на встановлені взаємозв’язку циклів ділової активності з інфляцією, зайнятістю, процентними ставками банку, валютним курсом, бюджетною і ціновою політикою, тобто з ендогенними факторами. Водночас вплив механізму державного регулювання на пророду економічних циклів досліджено не достатньо.
Постановка зазначених питань у контексті пошуку принципового підходу до розподілу факторів виробництва, державного контролю у сфері кредитної політики приводить до суперечливих висновків: від необхідності жорсткого державного регулювання до повного невтручання в стихійний економічний (ринковий) вплив. Реалізація підходів, що ґрунтуються на полярно протилежних висновках, припускає застосування відповідних механізмів регулювання............


ЛІТЕРАТУРА:

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За редакцією В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – с. 305-358.

2. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. За заг. ред. С. Будаговської. - Київ: Основи, 1998. - с. 244-246.

3. Гринькова В., Любчик Л. – Математичні аспекти теорії макроекономічних циклів // Економіка України, - № 3, 2004. – с. 93.

4. Завадський Й., Попова В. – Вплив регулювання на природу циклічності макросистем // Економіка України, - № 6, 2004. - с. 20 – 21.

5. Захарченко В. – Третій цикл індустріального розвитку (1901-1950 рр.) : особливості формування промислових територіальних систем // Економіка України, - № 4, 2003. – с. 34, 36. Четвертий цикл індустріального розвитку (1951-1990 рр.) і формування промислових територіальних систем // Економіка України, - №1, 2004. – с. 44.

6. Кириленко В.В. Економіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – с. 108-115.

7. Макконнел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика; – М. : ИНФРА – М, 2001. – с. 157-161.

8. Мочерний С. В., Мехасюк І.Р. Економічний словник-довідник. –
Київ: Femina, 2001. - с. 93-94.

9. Загальна економіка: Підручник / І.Ф. Радіонової. – Кам’янець-
Подільський: Абетка – НОВА, 2002. – с. 242-246.

10. Макроекономіка: Підручник / А.Г.Савченко, Г.О. Пухтаєвич, О.М.
Тітьонко та ін.; за ред. А.Г. Савченка. – К.: Либідь, 1995. – с. 40 - 47.

11. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з анг. – К.: "Основи", 1995. – с. 323-325.

12. Сухоруков А. – Антициклічна політика розвинутих країн // Економіка України, - № 8, 2004. – с. 16 – 17.

13. Туган – Барановский М.И. Избранное Переодические
промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов. М.: Наука: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. – с. 277, 330 .Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.