На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Розподл прибутку та дивдендна полтика

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.11.2012. Сдан: 2011. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Реферат
Вступ…………………………………………………………………….......4

1 Теоретичні основи розподілу прибутку та дивідендної політики підприємства ……………………………………………………………………...5
1.1 Формування прибутку підприємства…………………………………5
1.2 Розподіл прибутку підприємства………………………………….…..9
1.3 Дивідендна політика підприємства………………………………….12

2 Аналіз розподілу прибутку та дивідендної політики на прикладі підприємства ВАТ «Арком»………………………………………………….…17
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ «Арком»…..............................................................................................................17
2.2 Аналіз формування прибутку підприємства ВАТ «Арком»……….19
2.3 Аналіз розподілу прибутку й виплати дивідендів……………….....23


3 Удосконалення дивідендної політики підприємства ВАТ «Арком»……………………………………………………………………….…28

Висновки……………………………………………………………….….33
Список використаної літератури ………………………………………..36
Додатки


Вступ


Актуальність теми. Прибуток - це певний гарант прогресу економічної системи, а його відсутність - найяскравіший доказ регресу й соціального напруження. Як активний та універсальний важіль державного впливу, регулювання економічними процесами прибуток надто чутливий до безлічі внутрішніх і зовнішніх факторів впливу, зокрема бюджетно-податкової, цінової, інвестиційної та кредитної політики органів влади.
Прибуток є джерелом фінансових ресурсів на макро- і мікрорівнях, а тому відображає суперечності між державними інтересами, що спрямовані на успішне розвязання фіскально-розподільчих завдань, та розвитком виробничої сфери, передусім безпосередніх субєктів господарювання і конкретних громадян. Метою дивідендної політики є оптимізація пропорцій розподілу чистого прибутку на поточне споживання у формі дивідендів і виробничий розвиток з метою максимізації ринкової вартості підприємства. Відповідно, дохід акціонерів складається з двох частин: спожитої і капіталізованої. Це й зумовлює необхідність ще раз повернутися до теоретичних засад розподілу прибутку та дивідендної політики підприємства.
Об’єктом дослідження курсової роботи є підприємство ВАТ «Арком».
Предмет дослідження - розподілу прибутку та дивідендної політики підприємства.
Метою курсової роботи є дослідження основи розподілу прибутку та дивідендної політики підприємства.
Мета роботи зумовлює виконання таких завдань:
дослідити теоретичні основи розподілу прибутку та дивідендної політики підприємства;
проаналізувати розподіл прибутку та дивідендної політики на прикладі підприємства ВАТ «Арком»;
розкрити напрямки удосконалення дивідендної політики підприємства ВАТ «Арком».
1 Теоретичні основи розподілу прибутку та дивідендної політики підприємства

1.1 Формування прибутку підприємства

Значення прибутку полягає в тому, що він є основним джерелом фінансування розвитку підприємництва, удосконалення його матеріально-бази, забезпечення всіх форм інвестування. Уся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку, який є підсумковим показником, результатом фінансово-господарської діяльності підприємства.
Прибуток формується під впливом великої кількості взаємозалежних факторів, що впливають на результати діяльності підприємства по-різному: одні - позитивно, інші - негативно.
Серед зовнішніх факторів можна виділити такі:
- економічні умови господарювання
- місткість ринку;
- платоспроможний попит споживачів;
- державне регулювання діяльності підприємства та ін [8, c. 214].............


Висновок

У результаті проведеного аналізу можна зробити наступні висновки:
1. Значення прибутку полягає в тому, що він є основним джерелом фінансування розвитку підприємництва, удосконалення його матеріально-бази, забезпечення всіх форм інвестування. Уся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку, який є підсумковим показником, результатом фінансово-господарської діяльності підприємства.
Прибуток формується під впливом великої кількості взаємозалежних факторів, що впливають на результати діяльності підприємства по-різному: одні - позитивно, інші - негативно.
2. На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльноті; галузь господарства; встановлені законодавством умови обліку фінансових результатів.Реально формування прибутку на підприємстві відбувається в міру реалізації продукції.
3. Отриманий підприємством прибуток є об’єктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити два етапи. Перший етап - це розподіл загального прибутку. Другий етап - це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних витрат.
4. Дивідендна політика - це набір цілей і завдань, які ставить перед собою керівництво підприємства у галузі виплати дивідендів, а також сукупність методів і засобів їх досягнення. Оптимізація дивідендної політики - це оптимізація співвідношення між прибутком, що виплачується у вигляді дивідендів, і тим, який реінвестується з метою максимізації доходів власників. Метою дивідендної політики є оптимізація пропорцій розподілу чистого прибутку на поточне споживання у формі дивідендів і виробничий розвиток з метою максимізації ринкової вартості підприємства. Відповідно, дохід акціонерів складається з двох частин: спожитої і капіталізованої.
5. Підприємство ВАТ «Арком» було засновано 15 квітня 2003 року і працює на ринку запасних частин України, займається досить специфічним торгівельним бізнесом, основним напрямком діяльності якого є реалізація запасних частин для вантажних і легкових автомобілів, а також с/г техніки через мережу власних філій і представників. У ВАТ «Арком» прибуток утворюється в результаті реалізації товарів. Її величина визначається як різниця між доходом, отриманим від реалізації продукції, і витратами на її реалізацію. Обсяг одержуваного прибутку залежить, не тільки від обсягу продажів і рівня цін, установлюваних на продукцію, але й від того, наскільки рівень витрат відповідає необхідним витратам.
6. Згідно аналізу прибутку, у порівнянні з 2009 роком в 2010 році компанія досягла досить високих результатів у фінансово-господарській діяльності у звітному періоді в порівнянні з базисним, збільшення прибутку зросло на 34 661 тис.грн., або 228 %. Такий стрибок прибутку отриманий за рахунок зростання прибутку від продажів (на 8 467 тис.грн) і операційних доходів (на 26 113 тис.грн.). Показники рентабельності за 2010 рік у порівнянні з 2009 роком значно виросли, що підтверджує високу ефективність діяльності акціонерного товариства.
7. Значна частина прибутку йде на виплату дивідендів засновникам товариства, сплату штрафів, і менша частина йде на розвиток бізнесу, що істотно впливає на фінансову стійкість підприємства
8. Оцінка абсолютних показників ліквідності балансу здійснюється за допомогою аналітичної таблиці, за даними якої можна констатувати, що баланс підприємства ВАТ «Арком» відповідає критеріям абсолютної ліквідності по параметрах: А2 > П2 й А3 > П3, А4 < П4 як на початок так і на кінець 2010 року.
По параметру А1>П1 платіжний недолік на початок звітного року становив 3645 тис.грн. або 179,2 % (3645 / 2034 * 100).
9. Динаміка товарообігу істотно росте завдяки підвищеному попиту на товари з боку споживачів. Завдяки цьому очікується, що планований прибуток в наступному році збільшиться на 24% і складе 46 367 тис. грн.
Весь прибуток, зароблений у 2011 р. буде джерелом фінансування розвитку бізнесу, виплат дивідендів за рахунок цього прибутку не планується.
Після завоювання стійких позицій ВАТ "Арком" у регіонах, прибуток одержувана від цих напрямків буде розподілятися, у т.ч. і на виплату дивідендів.
10. Розподіл дивідендів ВАТ "Арком" в 2011 році засновано на залишковому принципі: дивіденди виплачуються тільки після виплат по інвестиційній діяльності й після оплати кредиту й інших витрат (у т.ч. представницьких). Таким чином, величина дивідендів, виплачуваних по акціях у перші 3 роки може скласти незначну величину. Таке рішення прийняте з метою розширення ринків збуту товарів, можливо в цьому періоді курс акцій ВАТ "Арком" може впасти на 20 %, до 3,20 грн на акцію.


Список використаної літератури


Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за N 860/4153.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01. 2000 р. за №27/4248.
Білик М.Д. Управління фінансами підприємств. - К.: Знання, 2010. - 362 с.
Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Кондор, 2010. - 364 с.
Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємництва. - К.: Знання, 2011. - 462 с.
Славюк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. - Луцьк: Ред. - вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. - 456 с.
Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010. - 360 с.
Бойчик І.М., Хопчан М.І., Харів П.С., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене - К.: „Каравела”; Львів: „Новий світ ”, 2010. - 298 с.
Бойчик М.І., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства. - Львів: Сполом, 2009. - 212 с.
Вихрущ В.П., Тирпак І.В. Економіка нових форм господарювання. - Бучач, 2011. - 120 с.
Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. - Львів: Інтелект, К.: Дакор, 2009. - 260 с.
Господарське право: Навчальний посібник / Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. - К.: Кондор 2010. - 400 с.
Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2010. - 268 с.
Береговська Т.З. Методологічні аспекти аналізу розподілу доходу підприємства // Регіональна економіка. - 2010. - №4. - С. 197-205.
Короленко М.В. Дивідендна політика акціонерного товариства // Фінанси України. - 2010. - №2. - С. 31-34.
Стеценко Б. Дивідендна політика: випадковості та закономірності // Цінні папери України. - 2011. - №10. - С. 28-30.
Цибок О.В., Загорський ОМ. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур на сучасному етапі трансформації економічної системи // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 3. - С. 136-140.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.