На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Отчет по практике В Тпро економчну практику студентки

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 20.11.2012. Сдан: 2006. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ
1. Загальна характеристика ВАТ “Бродівський консервний завод”
2. Організація фінансової роботи підприємства.
3. Перелік чинних нормативно-правових актів та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства.
4. Економічний розвиток підприємства.
5. Аналіз діяльності підприємства.
Висновки та пропозиції
Додатки


Вступ

Під час проходження даної практики я ставлю за мету закріпити та підсилити набуті знання у вищому навчальному закладі “Львівська політехніка”. Для цього досліджу та проаналізую весь хід економічної діяльності підприємства на котрому буду проходити практику (ВАТ “Бродівський конснрвний завод”).
Під час проходження економічної практики я ознайомлюсь та засвою перелік нормативних актів, законів, указів в рамках яких функціонує дане підприємство. Ознайомлюсь з первинними документами бухгалтерського обліку, за допомогою яких здійснюються розрахунки з замовниками, постачальниками, підзвітними особами, засновниками та працівниками.
Отже, наведемо перелік завдань, які я ставлю собі за мету під час проходження цієї економічної практики:
1. ознайомитись з правовими і економічними основами діяльності даного підприємства. На підставі яких документів працює дане підприємство.
2. ознайомитись з організаційною і управлінською структурою даного підприємства
3. ознайомитись та проаналізувати систему фінансових взаємовідносин підприємства з контрагентами, працівниками та засновниками.
4. описати структуру та функції фінансового відділу підприємства і подати характеристику грошових потоків, форм розрахунків, інструментів фінансового планування.
Усі вище поставлені завдання сприятимуть росту моїх теоретичних знань та практичних навичок, допомагатиме у прийнятті важливих рішень пов’язаних з моєю подальшою діяльністю.


1. Загальна характеристика ВАТ “Бродівський консервний завод”
Будь-яке підприємство діє на підставі власного статуту, тобто певного зібрання обов’язкових правил, що регулюють його індивідуальну діяльність. У статуті підприємства визначаються: його точне наймену­вання (у нашому випадку-ВАТ “Бродівський консервний завод”) та місцезнаходження; власник або засновник; основна місія й цілі діяльності; органи управління та порядок їхнього формування; компетенція трудового колективу та його виборних органів; джерела та по­рядок утворення майна; умови реорганізації і припинення існу­вання.........


Висновки та пропозиції
Отже, підведемо підсумки, що на ВАТ “Бродівський консервний завод” є багато невирішених проблем. Потрібно вдосконалити фінансово - економічний стан підприємства, бо певний перелік показників ефективності не справляє хорошого враження.
Перед власниками даного підприємства ВАТ ”Бродівський консервний завод” постають невирішені питання щодо вдосконалення роботи із забезпечення організацією зовнішніх інформаційних зв’язків. Оперативний, бухгалтерський, та статистичний облік і звітність товариства здійснюються в порядку, встановленому законодавством України. Фінансові підсумки діяльності товариства встановлюються на основі річного бухгалтерського звіту. Фінансовий рік товариства збігається з календарним роком. Серед великої кількості існуючих механізмів запровадження на практиці стандартів ефективного корпоративного управління найголовнішим є розкриття компаніями на рівні річного звіту інформації про їх дотримання.
На мою думку, для того, щоб вдосконалити роботу зовнішніх інформаційних зв’язків на підприємстві, потрібно частіше проводити зустрічні перевірки зі сторони Державної Податкової Адміністрації, Центрального чи Обласного Статистичного Управління. Тільки раз в рік проводяться документальні перевірки всієї фінансової роботи. Я вважаю, що така перевірка повинна проводитися частіше. Повинні надаватися певні консультації по питаннях податкового законодавства. Повинне проводитися навчання фінансової роботи для працівників фінансового відділу. Працівники підприємства мусять знати про всі зміни та новини, які відбулися в податковому законодавстві. Повинна випускатися спеціальна преса з рекомендаціями і пропозиціями щодо вдосконалення організації акціонерного товариства загалом. Преса по наданню інформації зовнішньоекономічної інформації, щодо управління товариством, щодо ведення звітності на підприємстві. Встановити певну спеціалізовану програму на комп’ютері, яка б послабила обрахунок всієї звітності.


Список використаних джерел
1. Господарський Кодекс України від 24.08.92р. № 436- ВР
2. Закон України “Про господарські товариства” від 19.01.91р.
3. Закон України “Про податок на додану вартість” від 1.10.97р. №168/97ВР
4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94р. №334/94-ВР
5.Указ Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 12.05.98р. № 456/98-ВР
6. Постанова “Про затвердження порядку встановлення нормативів збору та забруднення павколишнього природного середовища і стягнення з цього збору” від 1.03.99р. № 303-ВР
7. Бандура О. М. , Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність - Либідь 2002 рік, с 325.
8. Білоус О.Г., Рогач В.І. Акціонерні товариства ,їх організація і управління Київ “Техніка” 2001 рік, с.138.
9. Білик М.Д. Фінансовий стан підприємства. Фінанси України № 12 2003рік, с 289
10. Бутинець Ф.Ф., Мних Є. Ф., Олійник О.В. Економічний аналіз - Житомир “Руна” 2000 рік, с 145
11. Василик О.Д. Теорія фінансів НІОС - 2000 рік, с.320.
12. Губенко О.П. Фінанси підприємств Київ - 2000рік,с.436.
13. Гуман О.К. Управління акціонерним товариством. Видавництво “Століття”, 2002 рік,с.186.
14. Довгань Л.П. Державне регулювання фінансової діяльності акціонерного товариства. Фінанси України №1 2000рік, с. 198.
15. Дем’яненко М. Фінансовий стан підприємства. Фінанси України № 11 2003 рік, с. 187.
16. Коваль В.С. Вдосконалення річного звіту акціонерних товариств. Круглий стіл№ 6(19), червень 2004Рік,с.30.
17. Ковальова А. І., Привалова В. Фінансовий стан підприємства. Фінанси України № 12 2004 рік , с.145.
18. Коробова М. Я. Фінанси підприємств. Київ - 1999рік,с. 265.
Мізюк Б.М. Ідеологія стратегічного планування. Круглий стіл № 7-8 (20-21) серпень вересень 2004 рік, с. 30.
19. Подєрьогіна А.М. “Фінанси підприємств” КНЕУ- 2000 рік, с.132.
20. Покропивний С.Ф. “Економіка підприємства” - КНЕУ 2001 рік, с.154.
21.Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства- Львів ЛБІ НБУ 2000 рік,с.240.
22. Філімоненко О.С. “Фінанси підприємств” -Житомир ЖІТІ - 2000 рік,с.98Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.