На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ОСОБЛИВОСТ РОЗВИТКУ СЕКТОРУ ХАРЧУВАННЯ В МЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.11.2012. Сдан: 2011. Страниц: 53. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ПОСЛУГИ ХАРЧУВАННЯ ? ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСИТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 5
1.1.Теоретичні засади вивчення сектору харчування 5
1.2. Історія розвитку індустрії харчування в туризмі 7
1.3. Роль сектору харчування в міжнародному туризмі. 11
РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК СЕКТОРУ ХАРЧУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 13
2.1. Види підприємств та послуг галузі харчування 13
2.2. Відмінності та характерні ознаки надання послуг харчування для різних видів туризму 18
2.3. Особливості надання послуг харчування у міжнародному туризмі 28
РОЗДІЛ ІІІ. ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ ? ОДИН З НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 30
3.1. Поняття гастрономічного туризму 30
3.2. Основні напрямки міжнародного гастрономічного туризму 33
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42
ДОДАТОК А 45
ДОДАТОК Б 46
ДОДАТОК В.1 47
ДОДАТОК В.2 48
ДОДАТОК Г 49
ДОДАТОК Д 50
ДОДАТОК Е 51
ДОДАТОК Ж 52
ДОДАТОК К 53

ВСТУП
Дана курсова робота присвячена наданню характеристики ролі сектору харчування у міжнародному туризмі.
Актуальність цієї теми у теперішній час очевидна. У ситуації сучасної глобалізації та спрощенні візового режиму між країнами, а також виходу на передній план за показниками економічного розвитку країн, що раніше не розглядалися як туристичні ринки та експортери туристів, можна очікувати зміни у структурі туристичних потоків та їх «якості», і тому наразі необхідно виявити, які зміни треба робити у галузі харчування для того, щоб відповідати цим змінам.
Харчування займає важливу роль у житті людей, воно виконує не лише функцію відновлення сил людини, а й виступає як спосіб відпочинку, розваги, пізнання світу. Така важлива та невід’ємна частина життя людини не може не впливати на розвиток туризму, а тому необхідно визначити позитивний і негативний впливи на нього сфери харчування та методи продуктивного використання цієї галузі в організації міжнародного туризму.
Тема недостатньо висвітлена у літературі, інформація дається у роздрібненому стані; достатньо докладно розглянуто такі питання, як структура сфери харчування, структура послуг, але вкрай мало інформації щодо зв’язку сфери з індустрією туризму; у загальному доступі немає перехресних статистичних даних.
Інформаційною базою послужили праці В.О.Квартального, А.Ю.Александрової, І.І.Бутко та електронні публікації на спеціалізованих веб-сайтах.
Об’єктом дослідження виступає сфера харчування.
Предметом дослідження вплив, що його справляє сфера харчування на розвиток міжнародного туризму.
Мета вивчення ? складання стислої характеристики сфери харчування з точки зору експлуатації її у туризмі та виявлення факторів впливу сфери на розвиток міжнародного туризму.
В процесі виконання даного дослідження були виконані наступні задачі:
- підбір необхідної інформації з різних джерел;
- підготовка тексту на основі відібраної інформації та
- підготовка таблиць;
- підготовка додатків;
- оформлення роботи.
Методика дослідження ? аналіз літературної, довідкової інформації.
Наукова новизна полягає у виділенні факторів впливу сфери харчування на розвиток саме міжнародного туризму у світі у сучасних умовах.
Практичне значення дослідження полягає у можливості складенні стратегічних програм оптимізації спільного функціонування туристичної індустрії та індустрії туризму, а також найкращого задоволення потреб учасників міжнародного туризму.
Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків; містить 40 сторінок тексту, дев’яти додатків. Список джерел включає 19 найменувань літератури, 5 електронних джерел.

РОЗДІЛ І. ПОСЛУГИ ХАРЧУВАННЯ ? ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСИТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

1.1.Теоретичні засади вивчення сектору харчування
Існує дуже багато класифікацій туризму. Вони різні самим розумінням цього феномену, принципами побудови, прикладними завданнями класифікації і пр.
Туризм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних,професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування [7, с.13].
Міжнародний туризм охоплює поїздки подорожуючих осіб з туристичними цілями за межі країни постійного проживання. Перетин державного кордону для них повязано з певними формальними діями: оформленням закордонних паспортів і віз, проходженням митних процедур, валютним до медичним контролем.
Харчування(в туризмі) ? туристична послуга, в основі якої лежить підприємницька діяльність, повязана із задоволенням біологічної потреби людини в їжі, причому важливим у цьому процесі є фактор отримання задоволення від нього [14, с. 200]........


........Гастрономічний туризм як власний вид туризму, а не складова частина пізнавальної програми, націлений на поціновувачів, а тому може вважатися елітним та престижним; це можна стверджувати ще з більшою впевненістю, якщо зауважити, що ціни на такі тури досить високі. Вони набирають популярності саме серед платоспроможної верстви населення, а тому сприятимуть також розвиткові інфраструктури у популярних дестинаціях.
Таким чином, для найкращого та найповнішого позитивного використання впливу сектору харчування на розвиток міжнародного туризму ми можемо виділити дві стратегії: по-перше, це уніфікація сфери громадського харчування, що має за мету задоволення найбільшої кількості відвідувачів з різними смаками та потребами, а по-друге, і що дещо суперечить першій стратегії, збереження місцевого колориту, традицій незмінними, оберігати їх від впливу. А втім, ця тенденція розвитку стосується не тільки сфери харчування, а й сучасної сфери туризму в цілому: збереження національного колориту та особливостей у сучасному світі, що неодмінно проходить процес глобалізації.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бутко, И.И. Туризм. Транспортные туры и круизы : учебное пособие : / Бутко, Иван Иванович . - Ростов-н/Д : МарТ ; Феникс, 2010 . - 331 с. - с. 77-79.
2. Воскресенский, В.Ю. Международный туризм : Учеб. пособие для вузов : / Воскресенский, Владимир Юрьевич . - М. : ЮНИТИ, 2006 . - 255 с.- с. 115-121.
3. Дмитрук, О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навчальний посiбник : / Дмитрук, Олександр Юрiйович, Щур, Юрiй Володимирович . - 2-ге вид., перероб. та доп.. - К. : Альтерпрес, 2008 . - 280 с. - с. 200-202.
4. Исмаев, Д.К. Туризм - путь взаимопонимания между народами : / Исмаев, Донат Каримуллович , 1977 . - 48 с. - с.17.
5. Александрова, А.Ю. Международный туризм : Учебник для вузов : / Александрова, Анна Юрьевна . - М. : Аспект Пресс, 2002 . - 464 с. - с. 128-132.
6. Туризм и гостиничное хозяйство : учебное пособие для вузов / Коллект. автор, Шматько, Л.П., Жолобова, Л.В., Ляшко, Геннадий Иванович, Маркин, Петр Петрович - М.; Ростов-н/Д : МарТ, 2004 . - 352 с. - с.211-218.
7. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности : учебник для вузов / Коллект. автор, Зорин, И.В., Каверина, Т.П., Квартальнов, Валерий Александрович, Ильина, Елена Николаевна - М. : Финансы и статистика, 2001 . - 288 с. - с. 92-95
8. Ефремова М. В. Основы технологии туристского бизнеса: Учеб. пособие. - М., 1999. - 195с. - с. 151-153.
9. Ильина Е.Н. Основы туристской деятельности: Учебник. М., 1992. - 265с. - с.143-145, 161.
10. Квартальнов В. А. Мировой Туризм на пороге 2000 года: прогнозы и реальность. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 179 с. - с.35-39.
11. Квартальнов В. А. Туризм: теория и практика: Избранные труды: В 5-ти т. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 315с. - с. 219-222.
12. Кватальнов В. А., Романов А. А. Международный туризм: политика развития: Учеб. пособие. -М.: Советский спорт, 1998. - 129с. - с.113-116.
13. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства: Отели и рестораны. М., 2000. - 355с. - с.240-249.
14. Сенин В. С. Организация международного туризма: Учебник. М., 2000. - 295с. - с.200-205.
15. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Ганич Н. М. Міжнародний туризм і сфера послуг : Підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. - Київ : Знання , 2008. - 258с. - с.105-111.
16. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства Навчальний посібник. - К.: ЗАТ "Слов’янський дім", 2006. - 76 с. - с.46-48.
17. Христов Т.Т. Религиозный туризм Учебное пособие. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. - 288 с. - с. 59-62.
18. Воскресенский В.Ю. Международный туризм М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 255 с. - с. 168-170.
19. Кристофер Э.-Т. Ресторанный бизнес. Как открыть и успешно управлять рестораном Пер. с англ. - М.: РосКонсульт, 1999. - 272 с. - с.35-42.
20. glossary.ru ? Служба тематических толкових словарей
21. tourlib.net ? Все о туризме. Туристическая библиотека.
22. gastrotur.ru ? Гастрономический туризм. Сайт о вкусных путешествиях.
23. turobzor.com.ua ? Туристическое обозрение.
24. ru.wikipedia.org ? Википедия ? свободная энциклопедия.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.