На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ОСНОВИ ОЦНКИ ЕФЕКТИВНОСТ НВЕСТИЦЙ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 23.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 29. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………...... …
1. ТЕОРЕТИЧН ОСНОВИ КРЕДИТНОЙ СИТЕМИ…………………………….
1.1Поняття кредитної системи………………..............……………………........
1.2 Форми кредиту і його класифікація……….......................................................
1.3 Структура та еволюція кредитної системи…………………………………...
2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА.............................................................................
3.ПРОБЛЕМНО - ПИТАЛЬНА ЧАСТИНА...........................................................
ВИСНОВКИ………………………………………………………………...............
ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………….......……..


ВСТУП
Інвестиції виражають всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в обєкти підприємницької діяльності, в результаті якої утворюється прибуток або досягається соціальний ефект.
Виконуючи курсову роботу, були закріплені і заглиблені теоретичні знання, опановані навички самостійного розв’язання організаційно-економічних питань.
Курсова робота складається із змісту, вступу, теоретичного розділу, де освітлюється теорія питання, розрахункового розділу, де розраховується задача та вказується найприбутковіший варіант вкладення грошей у бізнес, проблемно-питального розділу, висновків та пропозицій, списку джерел використаної літератури.
Мета - формування теоретичних знань та практичних навичок щодо оцінки еффективностій.
В ході досягнення цієї мети в роботі було поставлено та вирішено наступні завдання:
? знаходження методів оцінки ефективності;
? виявлення показників ефективності інвестицій;
? розрахунок дохідності інвестиційних проектів;
? розкрити суть інвестицій і інвестиційного процесу;
? иявити чинники активізації інвестиційної діяльності.
Об’єктом дослідження курсової роботи є інвестиції підприємства.
Предметом роботи є шляхи активізації і підвищення ефективності інвестиційних процесів.
Актуальність теми. Дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваги економічних наук. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються найбільш глибинних основ господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому.


Розділ 1. ТЕОРЕТИЧН ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ
1.1 Підходи до оцінки ефективності інвестицій

В умовах трансформації економіки, створення ринкового середовища в Україні дослідження з питань формування інвестиційного портфеля підприємств та здійснення капіталовкладень є особливо актуальними. Особливістю дослідження є необхідність вивчення теорії та практики зарубіжних учених, які працюють в умовах ринкових економік, урахування досвіду ринкових перетворень постсоціалістичних країн та специфіки розвитку ринкових відносин в Україні для розробки рекомендацій до формування інвестиційних портфелів українських підприємств.
Вивчення особливостей капіталовкладень є актуальним та пріоритетним з таких причин:
1) поступово набирає силу процес переливання приватного капіталу з сфери короткострокової (торгової і валютної) в сферу з більш тривалим періодом обороту, повязану з інвестуванням в обладнання, нерухомість, технологічні розробки.......


ВИСНОВОК
Інвестування являє собою один із найбільш важливих аспектів діяльності будь-якого підприємства. Головним напрямком попереднього аналізу є визначення показників можливої економічної ефективності інвестицій. Як правило, у розрахунках приймається в увагу часовий аспект вартості грошей.
При аналізі інвестиційних проектів виходять із певних допущень. По-перше, із кожним інвестиційним проектом прийнято звязувати грошовий потік. Частіше усього аналіз ведеться по роках. Передбачається, що усі вкладення здійснюються наприкінці року.
Показники, які використовуються при аналізі ефективності інвестицій, можна підрозділити на засновані на дисконтованих оцінках і засновані на облікових оцінках. Показник чистого приведеного доходу характеризує сучасну величину ефекту від майбутньої реалізації інвестиційного проекту. На відміну від показника NPV індекс рентабельності є відносним показником. Він характеризує рівень прибутків на одиницю витрат, тобто ефективність вкладень. Економічний зміст критерію IRR полягає в наступному: IRR показує максимально припустимий відносний рівень витрат по проекту. При оцінці ефективності капітальних вкладень варто обовязково враховувати вплив інфляції. Це досягається шляхом коригування елементів грошового потоку або коефіцієнта дисконтування на індекс інфляції.
Підводячи підсумок, хочеться відзначити, що застосування будь-яких, навіть самих витончених, методів не забезпечить повної передбачуваності кінцевого результату, тому основною метою є не одержання абсолютно точних результатів ефективності реалізації проекту і його ризикованості, а зіставлення запропонованих до розгляду інвестиційних проектів на основі уніфікованого підходу з використанням по можливості обєктивних показників і показників, які можна перевірити, і упорядкування щодо більш ефективного і щодо менш ризикованого інвестиційного портфеля.


ЛІТЕРАТУРА:
1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» - від 18 вересня 1991р.
2. Довбня С.Б., Ковзель К.А. Новий підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів// Фінанси України. - 2007. - №7
3. Інвестування: Навч. посібник/ за ред. І.С.Гуцала - Тернопіль: Економічна думка. - 2006. - 275с.
4. Петкова Л.О. Інвестиційна привабливість регіонів // Фінанси України. - 2005. - № 9.- С.40-46.
5. Федоренко В.Г., Інвестування: Підручник. - К.: Алерта, 2006. - 443с.
6. Фінанси підприємств: Підручник. / Під. ред. Поддєрьогіна А.М. - К.: КНЕУ.-2006. - 460с.
7. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. - Изд. 2-е, изм. - М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2000. -С. 193-201.
8. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономической теории: Учеб. пособие. - М.: Рыбари, 2000. - С. 134-135.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.