На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Логстика пдприємства. Транспортна логстика

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Логистика. Добавлен: 23.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..4

РОЗДІЛ 1. Логістика підприємства. Транспортна логістика
1.1 Характеристика сучасних транспортних систем……………………..5
1.2 Концептуальний підхід до транспортно-логістичного процесу на підприємстві……………………………………………………………………….6
1.3 Вибір виду транспортного засобу…………………………………...12
1.4 Транспортні тарифи й правила їхнього застосування. Сервіс транспортного обслуговування споживачів…………………………………...19
1.5 Роль транспорту в логістиці……………………………………… .23

РОЗДІЛ 2. Розрахунок величини сумарного матеріального потоку на складі…............................................................................................... ............. 28

РОЗДІЛ 3. Розрахунок вартості вантажопереробки на складі……… ……..35

РОЗДІЛ 4. Розрахунок точки беззбитковості роботи складу…………… 37

ВИСНОВОК…………………………………………………………………. 40
СПИОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...………………………………. 41


ВСТУП
Зміни в управлінській орієнтації стали причиною розробки нової концепції управління матеріальними потоками, що одержала назву "логістики". Сутність концепції полягає в інтеграції всіх функціональних сфер, повязаних із проходженням матеріального потоку від виробника до споживача в єдиний комплекс, який називається комплексом логістики. Концепція містить у собі значні резерви економії корпоративних витрат. Дослідження, що проводилися Національною радою з управління фізичним розподілом (National Council of Physical Distribution Management, USA), показали, що впровадження інтегрованої логістичної системи може привести до економії в розмірі 10-20 % від загальних корпоративних витрат.
Сучасні методи підвищення ефективності управління матеріальними потоками мають практичний інтерес для української економіки, їхнє використання дасть можливість підприємствам нашої країни ефективно діяти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Логістика виступає як певна виробнича інфраструктура економіки. Вона базується на чіткій взаємодії попиту, поставок, виробництва, транспортування і розподілу продукції. Логістика починається з первинних джерел сировини або вироблення напівфабрикатів, продовжується в обігу матеріалів і напівфабрикатів у рамках виробничого процесу підприємства і завершується доставкою готової продукції споживачу для досягнення економічних цілей підприємця.
Отже, логістику на сучасному етапі варто розглядати як ключовий елемент конкурентної ринкової стратегії підприємства, як ключову первинну діяльність із забезпечення конкурентних переваг.
В умовах лібералізації економіки логістика повинна одержати своє визнання і в Україні. На початкових стадіях формування логістичних структур можна звернутися до міжнародного досвіду в цій галузі. В багатьох країнах функціонують національні логістичні обєднання, створена Європейська асоціація логістики (ELA).


РОЗДІЛ 1. Логістика підприємства. Транспортна логістика

1.1 Характеристика сучасних транспортних систем
Транспорт представляють як систему, що складається з двох підсистем: транспорт загального користування та транспорт не загального користування.
Транспорт загального користування - галузь народного господарства, що задовольняє потреби всіх галузей народного господарства й населення в перевезеннях вантажів і пасажирів. Транспорт загального користування обслуговує сферу обігу й населення. Його часто називають магістральним (магістраль - основна, головна лінія в якій-небудь системі, у цьому випадку, у системі шляхів сполучення). Поняття транспорту загального користування охоплює залізничний транспорт, водний транспорт (морський і річковий), автомобільний, повітряний, а також трубопровідний транспорт). Ця галузь народного користування задовольняє потреби всіх галузей народного господарства та населення в перевезенні вантажів і пасажирів. Кожний з видів транспорту має конкретні особливості з точки зору логістичного менеджменту, переваги і недоліки, які визначають можливості його використання в логістичній системі.........


ВИСНОВОК

Логістичний процес на складі досить складний, оскільки вимагає узгодженості функцій постачання запасами, переробки вантажу і розподілу замовлень. Логістика на складі охоплює усі основні функціональні галузі, що розглядаються на мікрорівні. Тому логістичний процес на складі є набагато ширшим, ніж технологічний процес і забезпечує постачання запасами, контроль за поставками, розвантаження і приймання вантажів ,внутрішньоскладське транспортування та перевалку вантажів, складування і зберігання вантажів, комплектацію (комісіонування) замовлень клієнтів та відвантаження, транспортування та експедирування замовлень, збирання та доставку порожніх товароносіїв, контроль за виконанням замовлень, інформаційне обслуговування складу, обслуговування клієнтів (надання послуг). Функціонування всіх складових логістичного процесу потрібно розглядатися у взаємозв’язку і взаємозалежності. Такий підхід дозволяє не лише чітко координувати діяльність служб складу, але й є основою планування та контролю за просуванням вантажу на складі з мінімальними витратами.
У курсовій роботі розрахували сумарний матеріальний потік на складі, що проходить через ділянки: розвантаження, приймальної експедиції, приймання, зону зберігання та відбирання вантажу, комплектування, відправної експедиції, навантаження. Сумарний матеріальний потік складає : 47000 т/рік.
В третьму розділі була розрахована вартість вантажопереробки на складі, що складає 73250 у.о.
В четвертому розділі була визначена точка беззбитковості для даного складського підприємства. Отже, для данного складського підприємства при надходженні вантажу, починаючи з 16,36 т/год на склад, діяльність буде приносити прибуток.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Данько М. І., Бутько Т. В., Котенко А. М., Кушнірчук В. Г., Мостовий М. В. Транспортна логістика. Складові частини логістики- Х. : УкрДАЗТ, 2004. - 157с.
2. Кальченко А.Г.“ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ” Київ “ЗНАННЯ” 1999р.- 365с.
3. Миротин Леонид Борисович. Транспортная логистика- М. : ЭКЗАМЕН, 2003. - 512с.
4.
5.
6.
7. elise.com.ua/ru/content/24-transportna-logistika


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.