На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Податкова система

Информация:

Тип работы: Контрольная. Добавлен: 28.11.2012. Сдан: 2010. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Завдання1
1. Порядок ведення бухгалтерського та податкового обліку податку на додану вартість (податкова накладна, книги обліку придбаних та проданих товарів).
2. Економічний зміст податкової системи. Основні вимоги до податкової системи.
Завдання2
1. Ознаки цільового призначення притаманні:
а) відрахуванням і внескам;
б) податкам;
в) податковим платежам;
г) миту;
д) всім обовязковим платежам.

2. До елементів податку не відносяться:
а) масштаб вимірювання;
б) соціальна справедливість;
в) податкове розслідування;
г) ухилення від сплати податків.

3. Обєктом оподаткування податком з власників транспортних засобів є:
а) усі транспортні засоби;
б) тільки колісні транспортні засоби;
в) тільки водні транспортні засоби;
г) тільки транспортні засоби з двигунами внутрішнього згорання;
д) усі, крім гусеничних тракторів, окремих автомобілів спеціального призначення;
є) усі, крім спортивних водних транспортних засобів та машин і механізмів для сільськогосподарських робіт;
є) усі, крім транспортних засобів, що перевозять вантажі на короткі відстані.

Завдання3
На підставі нижче вказаних даних необхідно:
1. Визначити вартість реалізованих товарів, суми податкового зобовязання та податкового кредиту.
2. Вирахувати ПДВ, який підлягає сплаті в бюджет та скласти податкову декларацію на бланку встановленої форми.
Завод "Електропобутприлад" за лютий місяць одержав такі показники.....


Завдання1
1. Порядок ведення бухгалтерського та податкового обліку податку на додану вартість (податкова накладна, книги обліку придбаних та проданих товарів).

При організації і веденні бухгалтерського обліку реалізації товарів та розрахунків з ПДВ необхідно виходити в першу чергу з наступних положень Закону:
Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;
або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку (ст. 7.3.1).
Податок на додану вартість є одним з податків, які формують дохідну частину державного бюджету України. Облік цього податку регламентований Законом України „Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року з наступними змінами і доповненнями. В цьому законі зазначаються платники податку, обєкти оподаткування, ставки податку, порядок його обчислення та сплати тощо.......


Список використаних джерел

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", затверджений наказом Мінфіну України від 16.07.99 № 996-ХIV
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97.
Закон України "Про податок на додану вартість" №168/97.
Закон України "Про систему оподаткування в Україні" №1251-ХІІ.
Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”" від 22 травня 1997 р.
Закон України “Про підприємства в Україні” від 28.02.95
Закон України “Про систему оподаткування” від 17 лютого 1997р.
Указ Президента "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва" від 03.07.1998 р.
Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. - 2002. - № 8. - С. 11-19.
Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2002.
Бобоев М., Кашин В. Налоговая политика России на современном этапе // Вопр. экономики. - 2002. - № 7. - С. 57.
Воїнова Т.С. Організація і методика податкового контролю. - К.: Екон. Думка. - 2002.
Гридичина М.В., Вдовиченко Н.Н., Калина А.В. Податкова система України: Учеб. пособие. К.: МАУП, 2004.
Дікань Л.В., Воїнова Т.С. Податкова система. - К.: Ніка-Центр Ельга. - 2002.
Завада О. Пільги для СП: випробування суспільства на зрілість // Уряд. курєр - №53. - 23 березня 2000 р. - С. 5.
Завгородний В.П. Податки і податковий контроль в Україні. - К.: А.С.К., 2003.
Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Учбовий посібник. - Тернопіль. Економічна думка. - 2002.
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2000.
Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. - К.: МАУП, 2000.
Концепція реформування податкової системи України / Б. Губський, В. Альошин, І. Белоусова та ін. - К., 2000. - 50 с.
Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: Зання, 2000.
Лисюк В. С. Особливості методики розрахунку податкового тягаря // Фінанси України.- 2000. - № 11. - С. 79-86.
Лондар С., Чугунов І. Динаміка податково-бюджетного навантаження на економіку України // Економіст. - 2000. - № 7-8. - С. 15-18.
Луніна І. Податкова політика України у контексті створення умов для економічного зростання // Економіка України. - 2000. - № 9.
Мельник П.В. та ін. Податкова система України: Практикум. - Ірпінь: “Академія ДПС України”, 2001
www.rada.kiev.uaПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.