На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 44575


Наименование:


Курсовик Длов наради

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 28.11.2012. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Київський технікум електронних приладів

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Спеціальне діловодство»

на тему:
«Ділові наради. Документування ділових нарад»Виконала:
студентка КТЕП
групи 311 - Д
Вахричева Т.Р.


Викладач:
Шинкаренко Т.М.Київ 2011

Зміст
Вступ 3
1. Документ і документаційне забезпечення управління ділових нарад 5
1.1. Основні вимоги, що пред’являються до складання та оформлення управлінських документів 5
1.2. Оформлення організаційно-розпорядчої документації 7
2. Підготовка і проведення нарад 9
2.1. Технологія організації та проведення ділових нарад 9
2.2. Обов’язки секретаря з питань документаційного забезпечення керівника 16
2.3. Особливості роботи при підготовці інформації для керівника 20
3. Вдосконалення документаційного забезпечення при проведенні ділових нарад та переговорів 31
3.1. Функції секретаря з організації та проведення нарад 31
3.2. Підвищення ролі секретаря при проведенні та організації ділових нарад 38
Висновки 40
Список використаної літератури 41
Додатки 45ВСТУП
Актуальність теми. У процесі функціонування організації інколи трапляються ситуації, коли керівнику необхідно зясувати погляди співробітників на проблему і з урахуванням їх виробити управлінське рішення, намітити конкретні дії або оприлюднити, прокоментувати, конкретизувати для виконавців прийняте рішення. З цією метою часто використовують наради як засіб колективного вирішення проблем.
Контроль за виконанням документів включає: постановку документа на контроль, перевірку своєчасного доведення документа до виконавця, попередню перевірку та регулювання ходу виконання документів; облік і узагальнення результатів контролю виконання документів, інформування керівника.
Встановлення контролю за виконанням документів має забезпечувати:
– обов’язковий і точний облік документів, одержаних для виконання робіт;
– систематизацію нагляду за виконанням документів;
– вжиття заходів, що сприяють виконанню документів, усуненню перешкод та окремих невідповідностей;
– підвищення трудової дисципліни виконавців.
Мета роботи полягає в тому, щоб на основі доступної літератури проаналізувати та з’ясувати основні риси документаційного забезпечення ділових нарад.
Для досягнення цієї мети у роботі вирішується ряд задач:
• визначити вимоги, що пред’являються до складання та оформлення управлінських документів;
• охарактеризувати технологію організації та проведення ділових нарад;
• дослідити вдосконалення документаційного забезпечення при проведенні ділових нарад та переговорів;
• проаналізувати функції секретаря з організації та проведення нарад.
Об’єктом дослідження є загальне визначення ділових нарад та їх документаційне забезпечення.
Предметом дослідження виступає документацій не забезпечення при проведенні та організації ділових нарад.

1. ДОКУМЕНТ І ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИХ НАРАД
1.1. Основні вимоги, що пред’являються до складання та оформлення управлінських документів
Управлінська діяльність знаходить своє відображення в документах, за допомогою яких здійснюються різноманітні функції: матеріально-технічне забезпечення, ціноутворення, організаційно-розпорядчі та інші.
Документ - це діловий папір, що підтверджує який-небудь факт або право на що-небудь; це те, що офіційно засвідчує особу предявника; це письмові свідчення про що-небудь.
З наукової точки зору документ - це засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища обєктивної дійсності і розумової діяльності людини.
Сукупність взаємоповязаних документів, що застосовуються у певній сфері діяльності, становить систему документації.
Нині діють уніфіковані системи. Однією з найпоширеніших є організаційно-розпорядча документація (ОРД), котра застосовується в оформленні управлінських рішень.
Документи широко використовуються у повсякденній діяльності людей. Як носії інформації вони сприяють поліпшенню внутрішньої організації будь-якого підприємства чи установи, служать підставою для прийняття рішень, узагальнень, довідково-пошукової роботи.
Документи є засобом свідчення, доведення певних фактів і, отже, мають велике правове значення.
Багато документів повинні відповідати таким вимогам, як придатність до тривалого зберігання, максимальна наочність.
Щоб документ мав усі перераховані властивості, він повинен бути правильно складеним як за формою, так і за змістом[27, c. 19-20].
Документи класифікуються за різними критеріями:
За способом фіксації інформації вони поділяються на письмові, графічні, фото -, фоно -, кінодокументи.
письмові - всі рукописні та машинописні документи;
графічні - креслення, графіки, карти, малюнки, схеми, плани;
фото -, кінодокументи дають можливість зберегти обєкти, явища, процеси, які неможливо зафіксувати іншими способами;
фонодокументи дають можливість зробити звукозапис інформації.
За змістом документи поділяються на організаційно-розпорядчі, фінансово-розрахункові, постачальницько-збутові та ін.
За найменуванням - положення, накази, розпорядження, інструкції, звіти, акти, записки, листи, ордери, плани, баланси та ін.
За способом виготовлення - типові, трафаретні, індивідуальні.
типові складаються заздалегідь і служать текстом-зразком для індивідуальних. На їх основі складаються конкретні документи із збереженням композиції, форми, тексту зразка;
у трафаретних - частина тексту віддрукована на бланку, а частина вписується при його заповненні;
індивідуальні документи створюються кожен раз заново і складаються довільно (доповідні та пояснювальні записки та ін.).
За ступенем складності документи поділяються на прості і складні.
прості містять одне питання;
складні - два чи кілька.
За місцем складання - внутрішні і зовнішні.
внутрішні створюються на тому чи іншому підприємстві, де вони й функціонують;
зовнішні - ті, що надійшли ззовні або надійшли іншим підприємствам, установам, громадянам.
За терміном виконання - термінові і нетермінові.
За походженням - службові та офіційно-особисті (іменні).
службові - створюються в організаціях, установах, на підприємствах з питань їх діяльності;
офіційно-особисті - стосуються конкретних осіб (заяви, листи, скарги та ін.).
За ступенем гласності - звичайні, секретні, для службового користування.
За юридичною силою - справжні та підроблені.
справжні бувають дійсними, які мають на даний момент юридичну силу, і недійсними - документи, що з якихось причин втратили юридичну силу;
підроблені документи можуть бути внаслідок матеріальної чи інтелектуальної підробки. Матеріальна підробка - коли до справжнього документа замість правильних вносять неправильні відомості, роблять виправлення. Інтелектуальна підробка - складання і видача документа свідомо неправдивого змісту, хоч і правильного з формального боку.
За призначенням - оригінали та копії.
оригінал - документ, створений вперше і належним чином оформлений. Він може бути розмножений копіями. Оригінал і копії мають однакову юридичну силу;
копія - це точне відтворення оригіналу, має у верхньому правому кутку позначку “Копія” і завірена у певному п


Подать заявку на покупку Курсовик по не указаному предмету

Ваше предложение по стоимости за работу: