На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Вивчення вмння особистост впливати на ншу особистсть

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 2.12.2012. Сдан: 2012. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Сутність взаємовпливу та його особливості 7
1.1. Приклад моделі взаємодії 13
1.2 Особливості поведінки підлітків 15
Розділ 2. Вплив неформального оточення та батьків на формування підлітка 18
Розділ 3. Емпіричне дослідження батьківського впливу на рівень мотивації підлітків на навчання 26
3.1. Процедура визначення батьківського впливу на рівень мотивації підлітків на навчання 26
3.2. Методики дослідження 28
3.3. Результати дослідження 29
Висновок 31
Список використаної літератури 34
Додатки 35


Вступ

Наша спроба дослідження має на меті дійти висновку про те, що кожний соціально-психологічний механізм впливу набуває структурно-функціональної визначеності і відносної самостійності, а сукупність цих механізмів може розглядатися як системне, синтетичне утворення, якщо в основу їх інтеграції буде покладена структурно-функціональна психологічна модель людини як суб`єкта діяльності, а сама взаємодія субєкта і обєкта впливу буде конституйована у обєкт-субєктному форматі. Тому вплив в ранньому віці є особливо важливим та структурним.
Проблематика даної робот полягає в тому аби дослідити різні рівні та механізми впливу на дітей та підлітків, в залежності від того, на який психологічний ефект розраховує субєкт впливу, він повинен використовувати відповідні соціально-психологічні механізми. Проте, при цьому постають питання: скільки і яких механізмів можна виділити, щоб їх сукупність відповідала критерію необхідності і достатності; чи існує якась внутрішня структурно-функціональна залежність між окремими механізмами і чи можливо їх обєднати за принципом системності.
Актуальність поданої проблеми полягає в тому, що ми маємо визначити ті напрями на яких вплив на дитину буде найбільш позитивним та сприятливим, і тих межах аби не травмувати дитину в ранньому віці. Можна на мою думку визначити такі напрями:
- формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;
- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;
- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
- прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх етносів, що населяють Україну;
- утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, добра, працелюбності, інших доброчинностей;
- формування глибокого усвідомлення взаємозвязку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;
- формування у дітей і молоді вміння міжособистісного спілкування та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин.
Саме на цих напрямах має бути найінтенсивніший вплив насамперед з боку сім’ї. Сімя - це найвагоміший осередок, чинник виховання молоді, формування у них соціальних рис, моральних цінностей. Від сімейного виховання залежить, яким вартостям учні надають перевагу, які їхні захоплення, як вони ставляться до ЗМІ. Тому переважаюча роль сімї у формуванні особистості молодої людини як критичного споживача мас-медіа беззаперечна. Проте слід зазначити, що батькам, як і педагогам, протидіяти не вибірковому сильному потягу дітей до медіа продукції, що формувався роками, набагато складніше. Ефективніше застосовувати превентивні, профілактичні дії, заходи щодо розвитку в учнів критичного ставлення до засобів медіа.
Поряд із позитивним значенням засобів масової інформації для розвитку молодої людини, їхній вплив на суспільну свідомість, зокрема юнаків і дівчат, стає дедалі небезпечним. Інформація сучасних засобів медіа, що перевантажена ідеями, руслами боротьби, конкуренції, насильства, конструює психіку молоді, навіює моделі агресивної поведінки та відчуття небезпечного життя. Значна частина батьків занепокоєна сильним потягом їхніх дітей до телебачення, відеофільмів та ігор, що відволікають їх від навчальних занять, різноманітних видів діяльності, корисних для особистісного розвитку молоді, вияву їхніх здібностей. Небезпека з боку засобів масової інформації полягає ще в тому сенсі, що вони "перехоплюють" у батьків виховний вплив на дітей, послаблюють результативність їхніх педагогічних дій, оскільки стають вагомим джерелом значущої та привабливої для молоді інформації. Унаслідок цієї конкуренції деякі батьки послаблюють свій контроль над поведінкою дітей, застосовують авторитарні дії, методи примусового впливу, що вимагають від них беззаперечного підкорення. Така стереотипна, одноосібна поведінка батьків без урахування дій, потреб, бажань дітей спонукає їх до більшого відчуження, вияву незадоволення, агресій, гніву тощо, а також посилює їхній потяг до теле- й відеофільмів, компютерних ігор тощо.
Сім’я, школа, неформальне оточення все це впливає на дитину різним чином та з різною інтенсивністю, яка і визначає умови подальшого формування людини її когнітивні особливості на все життя.
Професійний інтерес психологів до теми виявлення впливу на свідомість підлітка вельми високий і стійкий. Про це свідчать спрямованість і кількість робіт, присвячених цій проблемі. За останні роки було виконано психологами і педагогами ряд досліджень по вивченню та діагностиці типів впливу на свідомість підлітків. Бібліографія поданого питання складається здебільшого з праць російських та світових вчених таких як: Афанасьєв "О проблемах современного человекознания", Узнадзе "Психологія установки", Гейвин "Когнитивная психология", які здебільшого розглядають систему впливів на дітей з боку сім’ї та оточення, українські автори такі як Максимова "Вплив школи на виховання дітей", Картер "Опіка над дітьми: сім’я і держава" беруть з першооснову вплив школи та педагогіки на дитину.
Крім того, ці теми освячені в роботах Абрамової Г.С., Антонян Ю.М., Белічевої С.А., Бехтерева В.М., Дубровіної І.В., Знакова В.В., Іванова Е.Я., Ігошева К.Е., Ісаєва Д.Д., Ковальова А.Г., Кона І.С., Кондрашенко В.Т., Лічко А.Е., Міньковського Г.М., Невського І.А., Пірожкова В.Ф., Платонова К.К., Потаніна Г.М., Фельдштейна Д.І. та інших вчених.
Мета роботи - виявити звязок батьківського впливу на свідомість підлітка на рівень мотивації на навчання.
Обєкт дослідження - вплив на свідомість підлітків.
Предмет дослідження - залежність батьківського впливу на свідомість підлітків на рівень їх мотивації до навчання.
Гіпотеза: батьки з високим рівнем впливу на свідомість підлітка більшою мірою впливають на його мотивацію до навчання.
Завдання:
Провести літературний аналіз з проблеми дослідження;
Виявити особливості мотивації до навчання підлітків;
Виявити звязок батьківського впливу на свідомість підлітків до рівня їх мотивації до навчання;
Підібрати методи і методики дослідження;
Провести аналіз одержаних даних.
Мотивованість підлітків до навчання має складну природу. Його вивчення вимагає, по-перше, реалізації системного підходу, що виявляє ієрархію і взаємозвязок несприятливих чинників, по-друге, - застосування порівняльного аналізу, що зіставляє умови сприятливого соціального розвитку з процесом социопатогенеза, по-третє, реалізації міждисциплінарного підходу, який не дозволяє замикатися в рамках однієї спеціалізації, а навпроти, припускає використання досягнень таких галузей психології, як вікова, соціальна, педагогічна, медична.
Наше дослідження проходило в середній школі № 183 міста Києва. У експерименті брали участь підлітки 6-10 класів та їх батьки, загальна кількість досліджуваних склала 40 чоловік.
Опитувальники, вживані при нашому дослідженні, розроблені за участю доктора психологічних наук, професора Е.П.Ільїна - опитувальник для виявлення мотиву на відмітку і на отримання знань для школярів та опитувальник для виявлення батьківського впливу на свідомість підлітка.


Розділ 1. Сутність взаємовпливу та його особливості

Навіть без спеціальних обґрунтувань зрозуміла насиченість того феномена, який ми позначаємо словом "вплив", психологічним і, зокрема, соціально-психологічним змістом, особливо якщо це вплив на дитину. Так, вплив може розглядатися як окремий акт, а може як ланцюг актів, що включає в себе цілий ряд операцій, дій, учинків, більше чи менше повязаних між собою якимось змістом, поєднаних одним простором і часом. Непросто буває відповісти на питання, в який саме момент починається і коли завершується вплив: ми вже забули, хто і коли на нас впливав, а наслідки цього впливу можуть нагадувати про себе ще досить довго. Як тлумачити вплив, що не викликає реакцій у адресата? І навпаки, чи можна вважати субєктом впливу того, хто реально впливає на обєкт, але такої мети собі не ставить, не усвідомлює, а іноді просто не визнає саму можливість такого впливу? ..........


Список використаної літератури

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - СП.б.: Питер, 2001. - 272с.
2. В лабиринтах психологии личности. / Авт. - сост. А.В. Тимченко. - Х.: Прапор, 1997. - 414с.
3. Вікова та педагогічна психологія. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднічук та ін. - К.: Каравела, 2007. - 400с.
4. Гейвин Х. Когнитивная психология. - СП.б.: Питер, 2003. - 272с.
5. Доценко Е.А. Психология манипуляции. - СП.б.: Речь, 2003. - 304с.
6. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - СП.б.: Питер, 1999. - 380с.
7. Картер Р. Опіка над дітьми. Сім’я і держава. - К.: Логос, 2005. - 88с.
8. Крайг Г. Психология развития. - СП.б.: Питер, 2002. - 992с.
9. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 240с.
10. Максимова Н. Вплив школи на виховання дітей у сім’ї. // Рідна школа. - №5. - 2004. - С. 17-21
11. Мальханова И.А. Школа жизни. - М.: Академический проект, 2003. - 288с.
12. Маслеев О.И. Психология личности. - Д.: Стлкер, 1997. - 416с.
13. Психологія особістісно-орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді. - К., 2005. - 88с.
14. Психология личности. / Сост. А.Б. Орлов. - М.: Вопросы психологии, 2001. - 192 с.
15. Рогов Е.И. Как стать взрослым. - М.: Владос, 2003. - 384с.
16. Узнадзе Д.Н. Психология установки. - СП.б.: Питер, 2001. - 416с.
17. Флоренская Т.А. Диалоги о воспитании и здоровье. - М.: Школьная пресса, 2001. - 96с.
18. Цветкова Э. Режиссура судьбы. - СП.б.: Питер, 2003. - 320с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.