На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Способы перевода имен собственных

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 3.12.2012. Сдан: 2010. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Розділ 1. Поняття власної назви у перекладознавстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Визначення поняття власної назви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Класифікація власних назв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Розділ 2. Особливості відтворення власних назв українською мовою . . . .
2.1. Способи перекладу власних назв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Особливості перекладу художніх творів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Аналіз засобів перекладу власних назв у художньому творі. .
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Додаток . . . .


ВСТУП


Темою даного дослідження є «Засоби перекладу власних назв у художньому творі».
Актуальність дослідження даної проблеми полягає у тому, що переклад власних назв вважається однією з найголовніших у сучасному перекладознавстві. Цінність тексту перекладу полягає в його відповідності тим завданням, для вирішення яких і було здійснено переклад, а оскільки власні назви відіграють важливу роль у міжкультурному аспекті перекладу та дослідженнях національно-культурної специфіки мови і мовленнєвої діяльності, то в цьому випадку завдання перекладача - донести в усій повноті це значення, забезпечивши тим самим сприйняття тексту як носієм мови, так і читачем.
Власні назви є основою міжмовної комунікації, а також вивчення іноземної мови та перекладу з неї. Власні назви допомагають подолати мовний бар’єр, але в початковій формі вони мають складну смислову структуру, власну етимологію, численні зв’язки з іншими одиницями і категоріями мови. При передачі імені іншою мовою більша частина цих властивостей втрачається. Якщо не знати або ігнорувати ці особливості, то невірне відтворення власної назви може ускладнити переклад в цілому.
Аналіз перекладу англійських власних назв саме українською мовою є досить важливим, оскільки більшість перекладів творів класичної світової літератури донедавна були представлені лише російськими версіями.
Об’єкт дослідження - власні назви англійської та української мов.
Предмет дослідження - засоби перекладу власних назв з англійської мови на українську.
Мета дослідження полягає у визначенні особливостей перекладу власних назв з англійської мови на українську у художньому творі.
Завдання дослідження:
? визначити зміст поняття власної назви;
? розглянути класифікації власних назв;
? охарактеризувати засоби перекладу власних назв;
? визначити особливості перекладу художніх творів;
? зробити аналіз особливостей перекладу власних назв з англійської мови на українську у художньому творі.
Методи дослідження:
· опрацювання наукових джерел, присвячених вивченню власних назв;
· порівняльний аналіз підходів, що існують у перекладознавстві, щодо проблем перекладу власних назв;
· узагальнення досвіду вивчення проблем перекладу власних назв;
· кількісний аналіз отриманих результатів.
Наукова новизна дослідження полягає у визначенні місця власних назв у системі безеквівалентної лексики, у систематизації наукових знань про власні назви як безеквівалентну одиницю будь-якої мови.
Практична цінність роботи полягає у дослідженні особливостей перекладу власних назв, а саме в ретельному аналізі способів відтворення власних назв у художньому творі. Результати такого дослідження можуть виявитися корисними у перекладацькій діяльності та на заняттях з практики перекладу.
У першому розділі роботи розглянуто поняття власної назви у перекладознавстві та класифікації власних назв.
У другому розділі розглянуто засоби відтворення власних назв при перекладі та особливості перекладу художніх творів. Під час дослідження особливостей перекладу власних назв українською мовою було складено словник власних назв, які були представлені у художньому творі Джеймса Паттерсона та Говарда Рафена «Виклик». Також було зроблено кількісний аналіз засобів їх перекладу.


РОЗДІЛ 1
ПОНЯТТЯ ВЛАСНОЇ НАЗВИ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ


1.1. Визначення поняття власної назви


«У наш час поетика власних імен - не тільки напрям дослідження з великим майбутнім, але й модна дисципліна на стику кількох наук, що вивчають художню літературу у зв’язку з єдиним способом її матеріалізації - мовою» [18, 2].
Власні назви займають чільне місце в мові. Ще з давніх пір вони привертали увагу дослідників. Вчених цікавила історія їх виникнення, значення і сенс, зв’язок з історією суспільства, зі світоглядом і віруваннями людей та з навколишньою природою. В основі імені лежить певний образ, певний спосіб номінації, який є індивідуальним у кожного народу.
У розмовній мові імена тісно пов’язані з реаліями, культурою, традиціями, релігією, побутом, світоглядом, які притаманні окремому народу, нації [17].........


.........Науковець Є.Б. Барань у своєму термінологічному словнику з морфології української мови зазначає, що «власні іменники - це іменники, які виділяють предмет чи явище з однорідних і дають йому власну назву (ріка Тиса, село Астей, місто Берегове, автор Ковач)» [1, 7].
Російський лінгвіст та перекладач Д.І. Єрмолович акцентує увагу на тому, що, по-перше, всі власні назви володіють значенням предметності, тобто частиною їх змісту (значення) є повідомлення про існування якогось предмета (або сутності, яку ми уявляємо собі як предмет).
По-друге, більшість власних назв позначають якийсь клас предметів, серед яких один предмет виділяється особливо. В системі мови з логічної точки зору індивідуалізуюча номінація можлива тільки серед предметів, вже якось класифікованих на основі узагальнення. Дивно було б говорити про «антропоніми», «топоніми» та інші категорії власних назв, якщо б вони не були пов’язані відповідно з поняттями «людина», «територіальний об’єкт» тощо, або якби цей зв’язок був чимось повні........


в філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 368 с.
12. Некряч Т.Є., Чала Ю.П. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. - 200 с.
13. Паршин А.В. Теория и практика перевода. - М., 2001. - 287 с.
14. Паттерсон Джеймс, Рамен Говард. Виклик: Пер. з англ. Володимир Горбатько. - Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2009. - 298 c.
15. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. - М.: Наука; Издание 2-е, перераб. и доп., 1988 - 187 с.
16. Радчук В. На жертовнику мистецтва // “Хай слово мовлено інакше…”. Проблеми художнього перекладу. - К., 1982.
17. Суперанская А.В. Структура имени собственного: (фонология и морфология) - М.: Наука, 1969. - 207 с.
18. Усова О.О. Ономастикон художніх творів Миколи Хвильового // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. - Донецьк, 2006. - 12 с.
19. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). - 5-е изд. - СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: ООО «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. - 416 с.
20. Чуковский К.И., Фёдоров А.В. Искусство перевода. - Л., 1960.
21. Korunets I.V. Theory and practice of translation. - Vinnytsya: Nova Knyha Publishers, 2001. - 448 p.
22. Patterson James and Raugham Hovard Sail: Little, Brown and company. - 2008. - 395 p.
23.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.