На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Життєвий цикл товару

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 3.12.2012. Сдан: 2010. Страниц: 41. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
ТОВАРУ 5
1.1. Поняття життєвого циклу товару 5
1.2. Етапи життєвого циклу товару 7
1.3. Крива життєвого циклу товару. Види кривих життєвого
циклу товару 13
РОЗДІЛ 2. ЗАЛЕЖНІСТЬ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ ВІД
СТАНУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ 17
2.1. Основні маркетингові стратегії, які використовуються
на різних етапах життєвого циклу товару 17
2.2. Аналіз основних життєвих циклів товару на прикладі
Компанії Nokia 24
РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО РОЗРОБЦІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ
ПРОДОВЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ 31
3.1. Основні напрями продовження життєвого циклу товару 31
3.2. Пропозиції для оптимізації маркетингової діяльності
Компанії Nokia 35
ВИСНОВОК 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40


ВСТУП

Організації й підприємства усе більше усвідомлюють необхідність розробки нових товарів і послуг і повязані із цим вигоди. Термін життя нині існуючих товарів скорочується, і їх доводиться заміняти новинками. Однак новинка може зазнати невдачі. Ризик, повязаний з новаторством, великий, але настільки ж великі й повязані з ним матеріальні вигоди. Причиною успішної новаторської діяльності служить створення добротної організаційної структури для роботи з ідеями нових товарів, проведення серйозних досліджень і прийняття обґрунтованих рішень на кожній стадії створення новинки.
Процес створення нового товару містить у собі вісім етапів: формування ідей, відбір ідей, розробка задуму і його перевірка, розробка стратегії маркетингу, аналіз можливостей виробництва й збуту, розробка товару, випробування в ринкових умовах і розгортання комерційного виробництва. Ціль кожного етапу полягає в ухваленні рішення про доцільність або недоцільність продовження роботи над ідеєю. Фірма прагне звести до мінімуму шанси розробки слабких ідей і відсіювання успішних. Кожному товару, запущеному в комерційне виробництво, властивий свій життєвий цикл, відзначений рядом постійно виникаючих проблем та можливостей.
Інформація про життєвий цикл товару є надзвичайно актуальною, оскільки вона важлива для підприємства, яке випускає товар, перш за все при вивченні ринку, а також при плануванні своєї діяльності. Тому, проведення дослідження життєвого циклу товару перетворюється в один з найважливіших напрямів діяльності сучасних підприємств в усьому світі.
Рішення, які приймаються в товарній політиці, багато в чому залежать від того, на якому етапі життєвого циклу товар знаходиться. В зв’язку з цим аналіз життєвого циклу здійснюється на протязі всієї діяльності компанії і являється надзвичайно важливою задачею маркетингових досліджень, джерелом інформації для прийняття рішень по всім елементам комплексу маркетингу, і перш за все по товарній політиці.
Аналіз концепцій життєвого циклу товару дозволяє прийняти ряд термінових заходів щодо зміни обсягів виробництва й збуту, рівня цін, методів просування товарів, які дають можливість мінімізувати витрати, добитися максимального прибутку, і в остаточному підсумку - продовжити найбільш прибуткові етапи життєвого циклу товару.
Ціль даної роботи - вивчити саме поняття життєвого циклу товару, проаналізувати всі його стадії й діяльність підприємства на кожній з них. Для досягнення мети в роботі вирішуються наступні завдання:
1. Вивчити поняття життєвого циклу товару і його основні етапи.
2. Провести аналіз основних етапів життєвого циклу товару на прикладі компанії "Nokia".
3. Розробити проект рекомендацій маркетингових стратегій для продовження найбільш прибуткових етапів життєвого циклу товару.
Концепція життєвого циклу товару являється ключовою в діяльності будь-якого підприємства, орієнтованого на споживача. При правильному визначені життєвого циклу можна без зайвих труднощів обрати саме ту стратегію, яка найбільше підходить підприємству і принесе найбільший прибуток, в крайньому випадку, найменші втрати.РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

1.1.Поняття життєвого циклу товару

Вивчення коливань обсягів і тривалості виробництва того або іншого продукту дозволи встановити, що ці показники змінюються в часі циклічно, тобто закономірними інтервалами, які піддаються виміру. Явище періодичного коливання обсягів і тривалості виробництва й збуту продукту називають життєвим циклом товару.
Життєвий цикл товару - це час існування товару на ринку. Концепція життєвого циклу товару виходить з того, що будь-який товар в певний момент буде витіснений з ринку іншим товаром, більш сучасним чи дешевим. Можна зустріти товари-довгожителі, але вічного товару не існує...........


ВИСНОВОК

При аналізі концепції маркетингу значна роль належить такому поняттю, як товар. Головними його складовими виступають: споживча цінність (здатність зробленої продукції задовольняти конкретні запити споживача), представлення продукції на ринок для продажу (за певною ціною) і наявність попиту на продукцію на ринку. Товар повинен бути орієнтований по всіх цих складових на конкретну цільову групу, сегмент ринку, на вирішення проблем і задоволення потреб клієнтів.
З повсякденної практики відомо, що кожний товар має свій життєвий цикл. Кожний конкретний зразок товару зявляється, існує, задовольняючи які-небудь потреби. Вичерпавши свої можливості, він зникає, припиняє своє існування. Період існування певного виду товару від його появи на ринку до зникнення й називається життєвим циклом товару.
Отже, життєвий цикл товару - це концепція, яка намагається описати збут продукту, прибуток, споживачів, конкурентів і стратегію маркетингу з моменту надходження товару на ринок і до його зняття з ринку. Життєвий цикл товару підказує стратегії, які треба використовувати протягом життя товару (або марки), і моменти, коли стратегії слід змінювати.
Життєвий цикл товару характеризується коливаннями обсягу продажів і прибутковістю реалізації. На кожній його стадії перед підприємством (фірмою) стоять певні завдання і є різні можливості, повязані з маркетинговою стратегією. Визначивши, на якій стадії перебуває товар, можна розробити певний план маркетингу. Життєвий цикл товару складається з наступних етапів: розробка, впровадження, ріст, зрілість, насичення і спад.
Визначити, де починається й кінчається кожний етап, досить складно. Звичайно початком нового етапу вважається момент, коли збільшення або зменшення обсягу збуту стає досить явно вираженим.
Різні етапи життєвого циклу товару вимагають використання різних стратегій маркетингу.
Вибір тієї або іншої стратегії маркетингу на різних етапах життєвого циклу визначається наступними головними факторами: цілями компанії, характеристиками цільового ринку, характеристиками продукту, його ціною, грошовими ресурсами, знаходженням споживача на певній стадії готовності купити продукт.
Правильно обрана стратегія відносно конкретного товару на даному етапі може привести до росту обсягів виробництва, збільшенню обсягів продажів, і, відповідно, до зростання прибутку. І навпаки, невірний розвязок може привести компанію до виникнення збитковості й навіть до банкрутства. Тому вибору найбільш оптимальної стратегії повинно передувати детальне вивчення ринку товару, аналіз конкурентного середовища, формування пакету прогнозів розвитку ринку й економічне обґрунтування стратегії. Ухвалене рішення повинне бути обґрунтоване результатами аналізу, розрахунками, а також бути зваженим і своєчасним. Комерційний успіх організації забезпечує правильно обрана стратегія й політика маркетингу, засновані на реальній оцінці потенціалу компанії, ринкових можливостей, правильному виборі моделі організації керування й планування маркетингу.
Отже, концепція життєвого циклу товару має велике значення для практики підприємництва. По-перше, вона орієнтує керівників на проведення аналізу діяльності підприємства з погляду як теперішніх, так і майбутніх позицій. По-друге, концепція життєвого циклу товару націлює на проведення систематичної роботи із планування й розробки нової продукції. По-третє, дана концепція допомагає формувати комплекс завдань і обґрунтовувати стратегії й заходи маркетингу на кожному етапі життєвого циклу, а також визначати рівень конкурентоспроможності свого товару в порівнянні з товаром конкурентної фірми.
Даний курсовий проект мав на меті довести необхідність застосування концепції життєвого циклу товару в маркетинговій стратегії фірми, що розраховує на фінансовий успіх у сучасних умовах ринку. Не можна забувати про те, що ми перебуваємо в особливо жорстких умовах української економіки. У такий спосіб даний курсовий проект підтверджує необхідність і значимість знань у маркетинговому плануванні діяльності підприємства.

Список використаних джерел

1. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. - М.: АО «Финстатинформ», 1995. - 112с.
2. Гаркавченко С.С. Маркетинг. - К.: Знання, 2005. - 408 с.
3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1994.
4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е издание, перераб. и доп. - М.: Издательство «Финпресс», 2000. - 464 с.
5. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. - М.: Издательство «Финпресс», 1999. - 656 с.
6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. - СПб: Питер, 2000. - 752 с.
7. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Второе европейское издание, М.: Издат. Дом «Вильямс», 2002.
8. Кретов Н.Н. Маркетинг на предприятии. М.: Финстатинформ, 2004.
9. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998.
10. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. - СПб.: Наука, 1996. - 589 с.
11. Романов А.Н. Маркетинг: Учебник. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 560 с.
12. Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 191 с.
13. Ховард К. Маркетинг: принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 152 с.
14. Эриашвили Н.Д. Маркетинг: Учебник для вузов. - 3-е узд., перераб. И доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 631 с.


В даній роботі були використані матеріали з наступних сайтів:
1. www.mobily.net
2. www.nokia.ru
3. www .slolp.net
4. www.enjoymobile.ru
5. www.mobitel.ru

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.