На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Становлення та розвиток кредитної системи України

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 4.12.2012. Сдан: 2012. Страниц: 45. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.. 4
1.1 Сутність,структура та функції кредитної системи…………………… 4
1.2 Становлення та розвиток кредитної системи України………………. 10
1.3 Кредит та кредитні відносини…………………………………………. 16
Висновки до розділу 1………………………………………………………… 28
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ…………………. 30
2.1 Аналіз сучасного стану банківської системи……………………………. 30
2.2 Проблеми банківської системи України………………………………… 36
Висновки до розділу 2………………………………………………………… 42
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… 44
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………… 45
ВСТУП


Протягом останнього часу зявлялись та продовжуюсь зявлятися публікації, присвячені фінансово кредитним важелям забезпечення економічного зростання в Україні.Дана проблематика знаходить в самому центрі уваги багатьох вчених, доказом цього є заняття питанням теорії кредиту та кредитної системи займаються А. Гальчинський, О. Дзюблюк, І. Гуцал, М. Савлу, В. Федоров, А. Чухно
Недостатньо вивченими залишаються питання сучасного розвитку кредитної системи,її структури та економічного зростання.
Актуальність даної теми полягає в тому, що кредит є однією із основних банківських операцій, яку використовують багато людей, мойже кожен.
З огляду на вище зазначене метою даного дослідження є кредитной системи ураїни, а саме її сучасного стану. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- Дослідити сутність,структуру та функції кредитної системи
- Дослідити становлення та розвиток кредитної системи
- Розгланути категорії: «кредит» та «кредитні відносини»
- Аналузівати сучасний стан банківської системи
- Дослідити проблеми банківської системи України.
Об’єктом даного дослідження є особливості розвитку кредитної системи України, суб’єкт - відносини в процесі кредитування.
У своїй роботі я використувала такі методи дослідження, як аналіз, спостереження, синтез, індукція, дедукція та статистичний.
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
1.1 Сутність, структура та функції кредитної системи України/


Кредитна система - це сукупність кредитних відносин, форм і методів кредиту, що існують у рамках тієї чи іншої соціально-економічної формації
В широкому розумінні кредитна система - це сукупність кредитних відносин та кредитних інститутів, які реалізують дані відносини. Кредитні відносини - це відносини стосовно форм та способів кредитування, які виникають між різними групами економічних субєктів........

ВИСНОВКИ


Проведене в курсовій роботі комплексне дослідження кредитної системи України дає підстави зробити такі висновки.
Істотне зниження в останні роки соціально-економічного рівня життя населення України, а також його доходності призвело до гостроти питання про кредити. Саме на нього може сподіватися людина у критичному фінансовому становищі.
Проблеми у фінансовому забезпеченні малого та великого бізнесу, а також розвиток товарного виробництва та ряд інших причин спонукають до підвищення ролі кредитної системи у національній економіці.
Проголошення незалежності України та становлення ринкових відносин зумовило перехід до двохрівневої банківської системи України. Тому не менш важливим є питання про правове забезпечення банківської діяльності та діяльності інших фінансово-кредитних установ. Для цього в Україні вже було переглянуто і складено по новому Закон України "Про банки і банківську діяльність". Ще розглядаються багато законопроектів, що, на мою думку, мають перспективи у майбутньому.
Отже, удосконалення кредитної системи та її правового регулювання на сьогоднішній день є важливою проблемою, яка має в перспективі своє вирішення.
Зокрема в Україні для вдосконалення кредитної системи потрібно перш за все розширити ринок цінних паперів та позичкового капіталу.
Огляд літератури

№ Автор Підручник Суть
1 І.М.Михайловська Гроші та кредит Тема 5. «Сутність кредиту»
2 Л.Н. Рябинина Деньги и кредит Раздел 2 глава 10.4 «сущность кредита»
3 Л.Н. Рябинина Деньги и кредит Раздел 2 Глава 10.6 «Необходимость кредита»
4 Л.Н. Рябинина Деньги и кредит Раздел 2 Глава 10.6 «Функции кредита»
5 Л.Н. Рябинина Деньги и кредит Раздел 2 Глава 10.9 «Формы кредита»
6 Л.Н. Рябинина Деньги и кредит Раздел 2 Глава 10.10 «Роль кредита в экономике стираны»
7 Б.С. Івасів Гроші та кредит Тема: «Поняття кредиту»
8 Б.С. Івасів Гроші та кредит Кредитна система
9 В.С. Загорський Фінанси Тема 11 «Державний кредит»
Інтернет ресурси:
Електронний доступ Суть
10 info-works.com.ua/ Кредитування
11 Кредитна система України та проблеми її розвитку
12 Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008-2009 рр.
13 otherreferats.allbest.ru/finance/ - Поняття кредитної системи та її побудова. - Сутність кредиту та кредитних відносин
14 finance.ua/ua/ Новини України.Кредит
15 udau.edu.ua/library.php?pid=799 Державне регулювання кредитних відносин
16 br.com.ua/ Грошово - кредитна система України
17 Суть, будова та функції банківської системи.
18 revolution.allbest.ru/finance/Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні
19 favorites.net.ua / Поняття кредитної системи
Дослідження:
20 Вплив іноземних банків на банківську систему України(Вісник НБУ,2011)
21 Аналітичний огляд банк. системи за 2011 рік( Нац.агенство «Рюрік»)Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.