На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Особливост формування самооцнки молодшого школяра

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Психология. Добавлен: 5.12.2012. Сдан: 2012. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ
Розділ I. Самооцінка - як психологічна категорія
1.1. Структурно-функціональний аналіз Я-концепції особистості.
1.2 Поняття самооцінки та її місце в структурі самосвідомості.
1.2.1. Характеристики самооцінки
1.3. Виховання самооцінки в сім’ї
1.3.2. Вплив міжособистісних відносини на розвиток самооцінки

Розділ II. Дослідно-практична робота по вивченню особливості самооцінки в молодшому шкільному віці.
2.1. Діагностика самооцінки школярів
2.1.1. Аналіз результатів досліджень самооцінки дітей
2.2. Основні шляхи формування самооцінки молодшого школяра
2.2.1 Вплив фізичної культури на формування самооцінки школяра.
2.2.2 Рекомендації для педагогів з формування самооцінки.
2.2.3. Рекомендації для батьків

Висновок
Список літератури
Додаток


Вступ
Актуальність дослідження
Найбільш складним утворенням самосвідомості, яке поєднує в собі гностичні і ціннісні компоненти, є Я-концепція людини. Вона включає і психологічний автопортрет, і усвідомлення морального змісту свого життя.
Молодший шкільний вік - це період усвідомлення дитиною себе, мотивів, потреб в світі людських відносин. Тому особливо важливо в цей період закласти основи для диференційованої адекватної самооцінки.
В психолого-педагогічних дослідженнях питання самооцінки досліджуються досить широко; найбільш повна розробка її теоретичних і практичних аспектів відображена в працях як вітчизняних, так і зарубіжних психологів (Б.Г. Ананьєв, Л.І. Божович, Л.С. Виготський, У. Джемс, І.С. Кон, Л.Н. Корнєєва, М.І. Лісіна, А.І. Липкина, В.В. Овсянникова, К. Роджерс, В.Ф. Сафін, В.В. Столін, X. Хекхаузен, І.І. Чеснокова, Є.В. Шорохова, Е. Еріксон).
В даний час все більш очевидно вплив самооцінки молодшого школяра на його поведінку, міжособистісні контакти. Низька самооцінка заважає дитині благополучно вчитися, бути впевненим у своїх силах, вибрати цікаве заняття.
Формування самооцінки повязане з активними діями дитини, з самоспостереженням і самоконтролем. Ігри, заняття, спілкування постійно звертають його увагу на самого себе, ставлять його в ситуації, коли він повинен якось поставитися до себе - оцінити свої вміння щось робити, підкорятися певним вимогам і правилам, виявляти ті чи інші якості особистості.
Вирішальний вплив на формування самооцінки роблять два фактори: відношення оточуючих і усвідомлення самою дитиною особливостей своєї діяльності, її ходу і результатів. І це усвідомлення не зявиться автоматично: батькам і вихователям треба вчити дитину бачити і розуміти себе, вчити координувати свої дії з діями інших людей, узгоджувати свої бажання з бажаннями і потребами оточуючих. У кожному віковому періоді на формування самооцінки переважно впливає та діяльність, яка в цьому віці є провідною. У молодшому шкільному віці провідною є навчальна діяльність; саме від її ходу і залежить у вирішальній мірі формування самооцінки дитини, вона прямо повязана з його успішністю, успіхами у навчанні.
Самооцінка молодших школярів ще не самостійна, над нею тяжіють оцінки оточуючих. Те, як оцінює себе учень, являє собою копію оцінок, зроблених учителем. Відстаючі школярі нелегко миряться з низькими оцінками їхньої діяльності і якостей особистості - виникають конфліктні ситуації, які посилюють емоційну напругу, хвилювання і розгубленість дитини. У слабких учнів поступово починає розвиватися невпевненість в собі, тривожність, боязкість, вони погано почувають себе серед однокласників, насторожено ставляться до дорослих.
Крім педагога, велике значення у формуванні самооцінки молодшого школяра має стиль сімейного виховання, адже те, що людина набуває в сімї, він зберігає протягом всього свого життя. Якщо виховання грішить одноманітністю, не сприяючи розрізнення типів поведінки, у дитини починає формуватися неадекватна самооцінка.
Актуальність даного питання зумовила вибір теми дослідження «Особливості формування адекватної самооцінки молодшого школяра».
Обєкт дослідження: особистісна сфера молодшого школяра
Предмет дослідження: процес формування адекватної самооцінки в молодшому шкільному віці.
Мета дослідження: вивчення особливостей формування адекватної самооцінки в молодшому шкільному віці.
Завдання дослідження:
1. Вивчити самооцінку, як психологічну категорію.
2. Виявити чинники формування самооцінки молодших школярів.
3. Діагностувати самооцінку дітей молодшого шкільного віку.
4. Проаналізувати отриманий результат.
Гіпотеза дослідження: припускаємо, що до чинників, що визначає формування адекватної самооцінки в молодшому шкільному віці, відноситься стиль сімейного виховання та оціночна діяльність педагога.
Методологічну основу даного дослідження склали праці К. АСПЕРА «Внутрішній дитина і самооцінка», А.А. Аркушенко «Психологія розвитку та вікова психологія», Б.С. Волкова «Молодший школяр. Як допомогти йому вчитися », С. Н. Галкіна« Виховання. Особистість. Суспільство », О. Л. Звєрєва« Сімейна педагогіка і домашнє виховання дітей », К. О. Казанської« Дитяча та вікова психологія ».............


Висновок
Я-концепція складається з уявлень про власні характеристики і здібності індивіда, уявлень про можливості його взаємодії з іншими людьми та з оточуючим світом, ціннісних уявлень.
Ступінь адекватності самооцінки є однією з найбільш важливих її характеристик, оскільки показує наявність чи відсутність збігу між реальними успіхами (на основі результатів діяльності та оцінки інших) із судженням суб’єкта про себе. У зв’язку з цим самооцінка може бути адекватною або неадекватною - зниженою або завищеною.
Дослідження показують, що про гармонійний розвиток особистості свідчить адекватна або дещо завищена самооцінка. Різко завищена оцінка себе порівняно з реальними результатами в діяльності та поведінці свідчить про деформацію особистості. Знижена самооцінка також не сприяє психічному розвитку, оскільки породжує невпевненість у собі, відсутність належних вимог до себе, перешкоджає здійсненню саморегуляції і самовиховання.
Аналізуючи отримані результати, можна зробити наступний висновок, згідно даній методиці високий рівень самооцінки лише у 12%, середній - 50%, а низький у 38% учнів. Так само можна сказати що 61% учнів у 2 «Б» класі визнає свою схожість з іншими, а ось 39% вважають себе унікальними.
Самооцінка молодшого школяра характеризується відображенням у ній власної активності дитини, його інтелектуальних можливостей, здатністю долати труднощі. Це проявляється в поведінці учня, в освітньому процесі, а також в його соціальній адаптації.
Самооцінка молодших школярів часто складається лише за результатами, сам процес діяльності і попередні етапи планування та прогнозування не знаходять у ній відображення. Значить, треба вчити дитину в будь-який момент контролювати свої дії, правильно їх оцінювати, бути уважним до кожного етапу своєї роботи, до будь-яких її проміжними результатами. Це не сповільнить позначитися на навчальних успіхах, що обєктивно створить не дуже впевненому в собі школяреві нові основи самооцінки.
Таким чином, організовуючи навчальну діяльність, вчитель повинен свідомо і цілеспрямовано формувати самооцінку школярів. Батькам рекомендується проводити з дітьми ігри, які підвищують самооцінку, а також релаксаційні ігри для зняття мязового та емоційного напруження. Важливо надавати дітям можливість робити те, чим вони можуть пишатися. Незамінні для підвищення самооцінки заохочення і спільні з дітьми справи. Крім цього, батькам потрібно самим бути впевненими в собі і в своїх успіхах.


Список літератури

1. Акимова Г. Как помочь своему ребёнку. - М.: У-Фактория, 2006.
2. Ананьев Б.Г. Проблемы возрастной психологии. - М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2008.
3. Аркушенко А., Ларина О. Психология развития и возрастная психология. - М.: Эксмо, 2008.
4. Аспер К. Внутренний ребёнок и самооценка. - М.: Добросвет, 2008.
5. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей. - М.: Астрель, 2008.
6. Букин А. Родительская школа. - М.: АСТ, 2007.
7. Варшава Б.Е. Психологический словарь. - М.: Издательское товарищество «Академия», 2008.
8. Вахтёров В. О новой педагогике. - М.: «Карапуз», 2008.
9. Виленская Т.Е. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста. - М.: Эксмо, 2006.
10. Волков Б.С. Младший школьник. Как помочь ему учиться. - М.: Академический проект, 2005.
11. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: АСТ, 2008.
12. Галгин С.П. Воспитание. Личность. Общество. - М.: Феникс, 2006.
13. Гамезо М.В., Петрова Е.А. Возрастная и педагогическая психология. - М.: Педагогическое общество России, 2008.
14. Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь. - М.:Проспект, 2010.
15. Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей. - М.: Сфера, 2009.
16. Казанская К.О. Детская и возрастная психология. - М.: А-Приор, 2010.
17. Каменская Е.Н. Психология развития и возрастная психология. - М.: Феникс, 2008.
18. Касицина Н., Юсфин С. Тактики педагогики поддержки. Эффективные способы взаимодействия учителя и ученика. - М.: Агенство образовательного сотрудничества, 2010.
19. Костяк Т.В. Тревожный ребёнок. Младший школьный возраст. - М.: Академия, 2008.
20. Костылёв Ф.В. Учить по-новому. Нужны ли оценки-баллы. Книга для учителя. - М.: Владос, 2005.
21. Кулагина И.Ю. Младшие школьники: особенности развития. - М.: Эксмо, 2009.
22. Лисина М.И. Формирование личности ребёнка в общении. - П.: Питер, 2009.
23. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребёнка. - М.: МОДЭК, 2005.
24. Немов Р.С. Психология. - М.: Владос, 2007.
25. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М.: Юрайт, 2010.
26. Рейчлинд Г., Винклер К. Карманный справочник для родителей. - М.: АСТ, 2007.
27. Тихомирова Е.И. Социальная педагогика. Самореализация школьников в коллективе. - М.: Академия, 2008.
28. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. - М.: Фаир-Пресс, 2005.
29. Фельдштейн Д.И. Психология развития человека. - М.: МПСИ, 2005.
30. Феннел М. Как повысить самооценку. - М.: АСТ, 2005.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.