На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Адмнстрування плати за землю

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 5.12.2012. Сдан: 2012. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ
1.1 Порядок розрахунку плати за землю ……………………………………… 6
1.2 Нормативно-правове регулювання процесу адміністрування плати за землю …………………………………………………………………………… 13
РОЗДІЛ ІІ ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТЯГНЕННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ
2.1 Оцінка фіскальної ефективності плати за землю …………………………17
2.2 Оцінка діяльності органів діяльності органів ДПС щодо стягнення плати за землю …………………………………………………………………………… 21
РОЗДІЛ ІІІ ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
3.1 Зарубіжний досвід адміністрування плати за землю …............................ 25
3.2 Проблеми та шляхи удосконалення земельного оподаткування в Україні …………………………………………………………………………. 28
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………… 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………….. 33
ВСТУП
Багатство будь-якої держави, в тому числі й України, полягає не в тому як багато в країні природних ресурсів, а в тому як організовано господарське використання їх.
За роки Радянської влади, коли основним методом управління економікою було адміністрування, земля формально не визнавалась майном, хоча завжди й була ним. Завдання з регулювання відносин землекористування спрощувались і зводились в основному до порядку надання та вилучення землі, визначення прав і обовязків щодо її обробки та охорони угідь. Користування землею, що розуміється як її вчасна та якісна обробка, не повязувалось безпосередньо з результатами праці на землі і привласненням доходів. До того ж воно супроводжувалося безмежним втручанням органів державної влади та їхніх посадових осіб у рішення внутрігосподарських питань, які споконвічне є виключно справою самих землекористувачів - строки сівби, збирання, зберігання, продаж врожаю і т. ін. Земля взагалі не розглядалась як економічна цінність. Вона визнавалась обєктом природи, який надавався безплатно. Практично не було врегульовано відносини між державою - власником землі та її користувачами - колгоспами, радгоспами, Іншими підприємствами, а також громадянами та їхніми колективами. Земельні рентні відносини не визнавались категорією земельного права, не було взаємної вигоди власника і користувача землею, втрачалась будь-яка зацікавленість у кращій внутрігосподарській організації угідь та землеустрою. Невизначеність земельних відносин держави - власника землі і її користувачів породжувала безвідповідальність з обох сторін.
Нині в Україні здійснюється реорганізація організаційно-правового механізму регулювання земельних відносин. Але, як показує практика, процес позбавлення недоліків дореформеного режиму права землекористування - процес непростий.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання адміністрування плати за землю висвітлені в наукових працях таких відомих вчених як: В.Л. Андрущенка, М.П. Кучерявенка, І.Є. Криницького, С.І. Лєкаря, А.А. Ялбулганова, В.В. Хохуляка, О.О. Дмитрика та ін. Однак прийняття Податкового кодексу в Україні вимагає поглиблення досліджень з метою вдосконалення теоретичних підвалин функціонування економічних регуляторів земельних відносин, ключовим з яких є плата за землю.
Метою курсової роботи є визначення відповідності існуючого механізму адміністрування податку на землю потребам адміністрування податку на земельні поліпшення, оскільки, незважаючи на загальну дискусійність змісту податку на земельні поліпшення, його майбутнє адміністрування на цей час не досліджується.
Завдання роботи:
- обґрунтувати актуальність теми дослідження;
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- охарактеризувати нормативно-правову базу для визначення розмірів плати за землю та земельного податку;
- висвітлити особливості надходження платежів за землю та їх використання;
- дослідити процес адміністрування орендної плати за землю та земельного податку як джерел бюджетних надходжень;
- визначити проблеми оподаткування земельним податком;
- розглянути можливі шляхи вдосконалення процесу адміністрування земельного оподаткування.
Об’єкт роботи - відносини з приводу адміністрування плати за землю, предмет - процес адміністрування плати за землю.
Теоретичну та методологічну основу дослідження становить сукупність загальнонаукових методів, зокрема: методи індукції та дедукції, синтезу та аналізу, узагальнення та порівняння.

РОЗДІЛ І
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ АДМІНІСТРУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ


1.1 Порядок розрахунку земельного податку
Земельні відносини в Україні регулюють Конституція та Земельний кодекс (ЗК), а податкові - Податковий кодекс (ПК). Крім того існує велика кількість інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до зазначе­них основних документів. Статтею 206 ЗК передбачено платне використання української землі. Плата за землю належить до загальнодержавних податків і зборів. Справляється вона у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. При цьому під земельним податком у пп. 14.1.72 ПК мається на увазі обовязковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.
Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - це обовязковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (пп. 14.1.136 ПК). Хоча справляння орендної плати мас чимало спільних мо­ментів із справлянням земельного податку, у рамках даної публікації йтиметься саме про земельний податок. До обєктів оподаткування земельним податком на­лежать земельні ділянки, які перебува­ють у власності або користуванні та земельні частки (паї).........


ВИСНОВКИ
Економічна природа земельного оподаткування реалізується через виконання таких функцій:
- стимулювання раціонального використання землі (стимулююча функція);
- вирівнювання умов господарювання для підприємств, що функціонують у різних умовах (регулююча функція);
- акумулювання коштів на фінансування землеохоронних потреб і розвитку соціальної інфраструктури територіальних громад, яким належать сільськогосподарські угіддя (фіскальна функція).
В Україні, відповідно до Податкового кодексу, плата за землю належить до загальнодержавних податків і зборів, які є обов"язковими до сплати на усій території України, і в повному обсязі зараховується до місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.
Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати залежно від того, є громадянин власником землі або орендує її. Розмір земельної плати визначається залежно від нормативної грошової оцінки земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, а також від площі земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
Вона була запроваджена з метою формування джерела коштів для фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, пов’язаних з господарюванням на землях гіршої якості, ведення земельного кадастру, здійснення землеустрою та моніторингу земель, проведення земельної реформи та розвитку інфраструктури населених пунктів.
Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.
Об"єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, а також земельні частки (паї), які перебувають у власності.
Серед заходів вдосконалення плати за землю слід зробити наступні дії:
- переглянути розмір усереднених ставок плати за землю;
- відмінити верхню межу обмеження річної орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, яка згідно з вимогами діючого законодавства України не може перевищувати 10 відсотків їх нормативної грошової оцінки;
- застосувати особливий порядок сплати земельного податку за землі природоохоронного, рекреаційного, культурно-історичного, оздоровчого призначення, які передані у власність або надані у постійне користування суб"єктам господарювання;
- врегулювати проблему оподаткування земель лісового фонду, як в межах населених пунктів, так і за їх межами;
- для земель, зайнятих дорожніми господарствами, від наданої їм пільги врахувати розмір ділянок, за які податок не нараховується;
- забезпечити звільнення від сплати земельного податку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, незалежно від їх підпорядкованості.
- упорядкування системи пільг з оподаткування, що не мають соціальної спрямованості та економічного ефекту. Наприклад, скасовано пільги, надані за галузевою ознакою;
- уточнення порядку індексації нормативної грошової оцінки земель в залежності від рівня інфляції;
- удосконалення податкового законодавства в частині орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.Список використаної літератури:
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010. № 2755-VI // zakon.rada.gov.ua
2. Земельний кодекс України вiд 25.10.2001 № 2768-III// zakon.rada.gov.ua
3. Закон України „Про оренду землі” вiд 06.10.1998 № 161-XIV// zakon.rada.gov.ua
4. Боровик П.М. Напрямки розвитку земельного оподаткування // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л.Українки. - Економічні науки. - 2010. - №2. - С.152 - 157.
5. Податкова правда. - 2012. - № 3. - С. 42 - 47.
6. Гузар Б.С. Удосконалення бухгалтерського обліку земельних ресурсів і витрат на їхнє поліпшення в агроформуваннях [ Текст ] / Б.С. Гузар, Н.І. Загребельна, Л.Л. Головко // Економіка АПК. - 2007. - № 11. - С. 133-137.
7. Данкевич А.Є. Світовий досвід оренди земель [ Текст ] / А.Є. Данкевич // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С. 138-144.
8. Дема Д.І. Удосконалення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в умовах реформування їх власності. //Економіка АПК, 2000,№9, с. 66-67
9. Демяненко М.Я. Реформування податкових відносин в аграрному секторі АПК. //Економіка АПК, 1999,№6, с.78- 8^2
10. Ібрагімов М.Р. Земельне оподаткування: теоретичні постулати та фіскальні реалії в Україні // Вісник Харківського економічного університету. - 2009. - №9. - С. 17 - 23.
11. Москаленко Д. Землеоподаткування: історія, методологія, практика //Регіональна економіка.-1999, №4, с.246-254
12. Мороз 3., Савченко О. Все про єдиний податок. //Вісник податкової служби України.-2001,№6 лютий, с.47-52
13. Основи податкового права: Навчальний посібник / За ред. проф. Кучерявенко М.П. - Харків: НЮАУ, 2009.
14. Підшибний М.М. Фіксований сільськогосподарський податок в умовах реформування аграрного сектора економіки. //Економіка АПК.-2000,№5, с.57-63
15. Харкавенко О.О. Стан та перспективи земельного оподаткування // Економічні відносини. - 2010. - №5(28). - С. 27 - 31.
16. Фінансове право України [Текст] : підручник / [Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький]; за ред. М. П. Кучерявенька. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 320 с.
17. Шуліченко Т.В. Надходження майнових податків до місцевих бюджетів України // Вісник Одеського державного економічного університету. - 2009 . -№15. - С. 1 - 8.
18. Ялбулганов А.А. Плата за землю : Земел. налог, аренд. плата, норматив. цена земли / 94 с. М. Информ.-изд. дом "Филинъ" 1998 .
19. Дані бюджетного моніторингу за 2011// www.ibser.org.ua
20. Звіт ДПС України щодо адміністрування плати за землю// www.sta.gov.ua


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.