На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Органзацйн та методологчн засади облку, аналзу аудиту каптального будвництва на пдприємствах легкої промисловост за нацональними та мжнародними стандартами

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 5.12.2012. Сдан: 2010. Страниц: 114. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ 3
Розділ І. Бухгалтерський облік капітального будівництва на ТОВ «Профітекс Україна» 12
1.1 Організація обліку на підприємстві та коментар його облікової політики 12
1.2. Наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених обліку капітального будівництва 18
1.3. Фінансовий, податковий та управлінський облік капітального будівництва на підприємстві ТОВ «Профітекс Україна» 23
1.3.1.Фінансовий облік капітального будівництва 23
1.3.2.Податковий облік капітального будівництва 29
1.3.3. Управлінський облік капітального будівництва 32
1.3.4. Відображення в фінансовій, податковій та статистичній звітності інформації капітального будівництва 36
Висновки і пропозиції за розділом 46
Розділ II. Економічний аналіз діяльності ТОВ «Профітекс Україна» та капітального будівництва 47
2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ТОВ «Профітекс Україна» за 2008-2010 роки 47
2.2. Аналіз фінансового стану ТОВ «Профітекс» станом на 1 січня 2010 року 59
2.3. Теоретичні основи та практичний економічний аналіз капітального будівництва 62
2.4. Сучасні компютерні технології економічного аналізу за темою магістерської роботи та виклад їх практичного застосування 72
Висновки і пропозиції за розділом 80
Розділ III. Внутрішній і зовнішній аудит капітального будівництва, експрес - аудит фінансової звітності ТОВ «Профітекс», державний контроль за дотриманням чинного законодавства України 82
3.1. Теоретичні основи, практичний внутрішній та зовнішній аудит капітального будівництва 82
3.2. Експрес - аудит фінансової звітності підприємства 94
3.3. Державний контроль, ревізія та відповідальність за недотримання чинного законодавства України 103
Висновки і пропозиції за розділом 106
Загальні висновки і пропозиції 108
Перелік використаної літератури 112


Вступ

Актуальність теми. Капітальне будівництво є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Від розвитку будівництва також залежить вихід економіки держави з кризового стану й виведення її на світовий рівень. Як правило, основні інвестиції здійснюються саме в будівництво.
В Україні будівництво сьогодні перебуває в занепаді: основні фонди зношені майже на 60%, у середньому на одну родину вони менші втричі, ніж у Росії, і вчетверо, ніж у Литві. Порівняно із західноєвропейськими країнами матеріальна база України в 3-5 разів менша стосовно житла, в 4-5 разів - щодо культури й спорту, вдвічі - щодо науки і в 5-6 разів - медицини [50, c. 543].
Як показує світовий досвід, розвинені країни значну частину валового національного продукту витрачають на розвиток і оновлення виробництва і на капітальне будівництво (наприклад, у США останніми роками ця сума становила 3 трлн. дол.). У всіх країнах встановлюються найважливіші напрямки державних інвестицій і забезпечується їх державне фінансування. Це, насамперед, сільське господарство, видобуток золота, розвиток паливно-енергетичного комплексу та ін.
В Україні треба створити умови для реконструкції ряду важливих для економіки народного господарства підприємств, до яких належать нафтопереробні й цукрові заводи, підприємства з переробки сільсько-господарської продукції і паливно-енергетичного комплексу. Цю проблему доцільно вирішувати із залученням іноземних інвестицій.
У нашій країні більшість будівельних робіт (понад 80%) виконується підрядним способом. Це, перш за все, пояснюється досить розгалуженою системою будівельних і спеціалізованих організацій, які функціонують у межах будівельного комплексу України, а також їх технічною озброєністю, використанням прогресивних будівельних технологій, сучасних матеріалів та конструкцій.
Цим і зумовлюється актуальність обраної теми дослідження, а також тим, що відносини, що складаються в процесі капітального будівництва, мають специфічний механізм правового регулювання, обумовлений насамперед особливостями капітального будівництва, як діяльності, спрямованої на . створення нових і реконструкцію старих основних фондів виробничого і невиробничого призначення.
Мета та завдання. Метою проходження практики є обґрунтування теоретичних та науково-методичних по­ложень щодо удосконалення обліку і аудиту капітального будівництва на підприємствах легкої промисловості. Поставлена мета визначає зміст досліджень, які зводяться до вирішення наступних взаємоповязаних завдань організаційного, теоретичного, практичного та мето­дичного характеру:
- проаналізувати і оцінити механізм регулювання інвестиційної діяльності суб’єктів ринку будівництва та обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення діючих нормативно-правових актів з цих питань;
- уточнити місце, зміст, завдання та значення обліку і аудиту капітального будівництва для підприємства легкої промисловості в за націлнальними та міжнародними стандарстами;
- визначити об’єкти бухгалтерського обліку та аудиту такої діяльності;
- дослідити методичні основи національної специфіки бухгалтерського обліку капітальних інвестицій у контексті розвитку міжнародних стандартів фінансової звітності і надати методичні рекомендації щодо його удосконалення;
- оцінити діючу практику і визначити напрямки розвитку методики обліку капітальних інвестицій у будівництво в умовах дії нових кредитно-фінансових механізмів та розробити пропозиції щодо її удосконалення на перспективу;
- розробити та науково обґрунтувати необхідність застосування методичних процедур аудиту процесу капітального будівництва.
Обєктом дослідження є капітальне будівництво на ТОВ «Профітекс Україна».
Предметом дослідження є теорія, методика і практика бухгалтерського обліку і аудиту капітальних інвестицій у будівництво.
Дослідження цих питань здійснюється на підприємстві ТОВ «Профітекс Україна».
Компанія ТОВ «Профітекс Україна» займається виробництвом й оптовим продажем у країнах Балтії і Євросоюзу захисних салонних ковбиків та ковриків у багажні відділення автомашин під маркою "AUTOFORMA". Основне виробництво знаходиться у Чернигові. Підприємство виготовляє промислові партії під замовлення клієнта на нестандартні автомобілі й автомобілі, не представлені в каталозі.
Сучасні вітчизняні вчені врахували всі помилки радянських науковців і успішно вдосконалюють визначення цього поняття. Проте й нині в практиці трапляються випадки вузького, однобічного його тлумачення. Наприклад, Л. Чедвик уважає, що до інвестицій належать тільки вкладення капіталу в об’єкти інвестування на стороні. У цьому випадку визначення “інвестицій” зводиться лише до фінансових вкладень і придбання акцій інших підприємств, проте не враховано реінвестування та самоінвестування. Також більшість авторів і надалі використовує “затратний метод”, не зазначаючи кінцевої мети у вигляді одержання прибутку чи іншої вигоди. В окремих випадках інвестиції ототожнюють із грошовими вкладеннями. З таким трактуванням цієї категорії також не можна погодитися. Інвестування капіталу може здійснюватися не тільки у грошовій, а і в інших формах - рухомого і нерухомого майна (капітальних товарів), різних фінансових інструментів (насамперед цінних паперів), нематеріальних активів тощо. Отже, слід зауважити, що такі визначення не відображають повного змісту поняття інвестицій, а в цьому вже вбачаємо законодавчу невідповідність.
Загалом термін “інвестиції” є надто широким, щоб можн........


Перелік використаної літератури
1. Конституція (Основний закон) України. Прийнята ВР України 28.06.96 р.
2. Господарський Кодекс України № 436-IV від 16.01.2003
3. Податковий кодекс України Кодекс України № 2755-VI вiд 02.12.2010
4. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.
5. Закони «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 18 вересня 1991 р.
6. Закон України "Про інвестиційну діяльність"// Збірник нормативних актів. - К.: "Торговий дім", 1992. - 85 с.
7. Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” : від 05.04.2007 р. // ВВР України. - 2007. - № 29. - Ст. 389.
8. Закон України “Про планування і забудову територій” : від 20.04.2000 р. // ВВР України. - 2000. - № 31. - Ст. 250.
9. Закон України “Про основи містобудування” : від 16.11.1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 52. - Ст. 683.
10. Закон України “Про архітектурну діяльність” : від 20.05.1999 р. // ВВР України. - 1999. - № 31. - Ст. 246.
11. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, наказ Мінфіну від 24.05.95р. № 88
12. Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів, наказ Мінфіну України від 04.08.97р. №168
13. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1”Загальні вимоги до фінансової звітності, затв. наказом Мінфіну України від 31.12.99р. №87 [13]
14. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 2 Баланс, затв. наказом Мінфіну України від 31.03.99р. № 87
15. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фінансові результати, затв. наказом Мінфіну України від 31.03.99р. № 87
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 „основні засоби”, затверджене наказом МФУ від 27.04.2000 р. № 92.
17. П(С)БУ 9 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246.
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205.
19. Положення про підрядні контракти у будівництві України, затверджене наказом науково-технічної ради Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 15.12.93 р.№9.
20. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені наказом Держбуду України від 07.05.2002 р. №81.
21. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 р.№61 //Бухгалтерський облік і аудит. -2003.-Ш 10.
22. Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1 - 1-2000), затверджені наказом Держбуду України від 27.08.2000 р. № 174 зі змінами і доповненнями.
23. Положення про підрядні контракти - Положення про підрядні контракти в будівництві, затверджене Науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва й архітектури, протокол від 15.12.1993 р. № 9.
24. Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування, наказ Мінфіну України від 30.11.1999р. №291
25. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництв. Наказ N 416/299 29.12.2000, Державний комітет статистики України , Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України
26. Порядок ліцензування окремих видів господарської діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1396
27. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-проф. програмою спеціаліста зі спец."Фінанси", "Банківська справа":"Облік і аудит". - 2.вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2003. - 384 с.
28. Бондар Н. М. Економіка підприємства. - К.: А.С.К., 2004.
29. Буряк Л.Д. Фінансові ресурси підприємства. // Фінанси України. - 2010. - № 10. - С. 63.
30. Бухгалтерський (фінансовий) облік: навч. посіб. / Р.М. Косміна. - К.: Вища шк., 2008. - 255 с.
31. Бухгалтерський облік (енциклопедія рахунків бухгалтерського обліку): навч. посіб. / В.О. Шевчук, Г.М. Курило, В.П. Пантелеєв; Держ. ком. статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2010. - 408 с.
32. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-є вид., перероб. ідоп. -Житомир:ЖТТІ, 2001. - 672 с.
33. Бухгалтерський облік (загальна теорія): навч.-наоч. посіб. / Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л., 2010. - 199 с.
34. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: монографія / Ю.А. Верига, О.В. Карпенко, О.Ф. Савченко, Т.П. Галушкіна, О.М. Губачова, А.В. Гриліцька; Укоопспілка, Полтав. ун-т спожив. кооп. України. - Полтава, 2009. - 337 с.
35. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. / С.А. Кузнецова; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. - Мелітополь: Вид. б. ММД, 2008. - 230 с.
36. Бухгалтерський облік діяльності будівельних підприємств: навч. посіб. Ч. 1 / Л.Г. Бабур, Т.В. Сердюк; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2007. - 152 с.
37. Бухгалтерський облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств: організація і методологія: монографія / О. В. Кантаєва; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир: ФОП Кузьмін Дн.Л., 2010. - 424 с.
38. Бухгалтерський облік і контроль зобовязань субєктів господарювання: теорія і методологія: монографія / І. В. Орлов; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2010. - 400 с.
39. Бухгалтерский учет. Под общ. ред. Н.И. Ладутько. - Минск: ООО "ФУА ИНФОРМ", 2004. - 742 с.
40. Бухгалтерський облік із використанням компютерних технологій (на прикладі програми "1С: Бухгалтерія 7.7 для України): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Крисюк, В.М. Дякон, Т.А. Демченко, Н.О. Лисенко, А.М. Гончаренко, О.В. Юрченко, Б.В. Крисюк; Європ. ун-т. - К., 2006. - 172 с.
41. Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів: Навч. посіб. / Т.А. Бурова, О.С. Корнієнко; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2007. - 128 с.
42. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб. / Л.М. Янчева, А.П. Грінько; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2009. - 306 с.
43. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємства. // Фінанси України. - 2009. - № 2. - С. 77-85.
44. Воробйов Ю.М. Теоретичні основи фінансового капіталу. // Фінанси України. - 2009. - № 7. - С. 80-88.
45. Головко, Т. В. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посіб. / Т. В. Головко, С. В. Сагова; за ред. М. В. Кужельного. - К. : КНЕУ, 2002. - 198 с.
46. Економіка виробничого підприємництва / За ред. Й. М. Петровича. - К.: Знання, 2010.-440с.
47. Економіка будівництва: навч. посіб. / А.Ф. Гойко, Е.В. Дудіна, К.В. Ізмайлова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2008. - 172 c.
48. Економічний аналіз: Навч. Посібник/ М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; за ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001 - 540 с.
49. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Навч. посіб. / П.Я. Попович. - 3-є вид., переробл. і доп. - Т.: Екон. думка, 2008. - 199 с.
50. Задорожний 3. Проблеми обліку основних засобів і капітальних інвестицій // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 7., с.12-14
51. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових умовах / В.Г. Федоренко; Ред.: Є.В. Бондаренко; Укр. акад. прогнозування і інвестицій. - К.: Міжнар. фін. агенція, 2010. - 88 с.
52. Кисилевич Т.И., Хачемизова Е.Н. Налоговый аудит в строительстве. - М.: Финансы и статистика. - 2006. - 208 с.
53. Крамаренко, Г. О. Фінансовий аналіз : підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. - К. : Центр навч. л-ри, 2008. - 392 с.
54. Леонтьєва В. Особливості обліку ремонтних витрат // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011.-№ 2. - С. 16 - 22.
55. Лисенко Н. Актуальні питання обліку капітальних інвестицій підприємствами // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 6.
56. Макаровська Т. П. Економіка підприємства. - К.: МАУП, 2006.
57. Мачулка О. Облік операцій з поліпшення основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009.-№ 7. - С.28 - 31.
58. Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27 - 28 трав. 2010 р. / Ред.: Я.А. Гончарук; Львів. комерц. акад., Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Мало пол. вища шк. екон. м. Тарнув (Польща). - Л.: ПП "Компакт-ЛВ", 2010. - 398 с.
59. Облік, аналіз і аудит: теорія, практика, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. магістрів і студ., 12 - 14 черв. 2008 р., Мелітополь / ННЦ "Ін-т аграр. економіки" УААН, Тавр. держ. агротехнол. ун-т, Моск. держ. агроінж. ун-т, Сум. нац. аграр. ун-т, Бердян. ун-т менедж. та бізнесу, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П.Василенка, Федер. бухгалтерів, аудиторів і фінансистів АПК. - Мелітополь, 2008. - 196 с.
60. Облік, аналіз та аудит: навч. посіб. / М.С. Білик, А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, М.В. Корягін, Г.О. Партин, Л.М. Полякова, Р.Л. Хомяк, О.С. Височан, В.І. Воськало, В.М. Чубай; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - К.: Кондор, 2008. - 617 с.
61. Облік і аудит капітальних інвестицій : автореф. дис... канд. екон. наук / О.С. Гавриловський; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". - К., 2008. - 20 с.
62. Облік, аналіз і аудит: теорія, практика, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. магістрів і студ., 12 - 14 черв. 2008 р., Мелітополь / ННЦ "Ін-т аграр. економіки" УААН, Тавр. держ. агротехнол. ун-т, Моск. держ. агроінж. ун-т, Сум. нац. аграр. ун-т, Бердян. ун-т менедж. та бізнесу, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П.Василенка, Федер. бухгалтерів, аудиторів і фінансистів АПК. - Мелітополь, 2008. - 196 с.
63. Облік, аналіз та аудит: навч. посіб. / М.С. Білик, А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, М.В. Корягін, Г.О. Партин, Л.М. Полякова, Р.Л. Хомяк, О.С. Височан, В.І. Воськало, В.М. Чубай; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - К.: Кондор, 2008. - 617 с.
64. Опарін В. Фінансові ресурси та суспільний капітал. // Вісник НБУ. - 2010. - № 7. - С. 26-28.
65. Осмятченко Л.М. Методика проведення аудиту витрат на виконання будівельно-монтажних робіт // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип.197, т.V.- Дніпропетровськ: Дніпропетр. нац. ун-т, 2009. - С.1195-1203.
66. Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств. // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С. 91.
67. Петрик О., Чумакова І. Облік, аналіз і аудит капітальних інвестицій відповідно до міжнародних і національних стандартів. - 2009. - №9. - С.24 - 35.
68. Подольська, В. О. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / В. О. Подольська, О.В. Яріш. - К. : Центр навч. л-ри, 2007. - 488 с.
69. Ромасько В. О. Об’єкт державного контролю у сфері будівництва / В. О. Ромасько //Форум права. - 2011. - № 3. - С. 543-548
70. Соколов П.А. Аудит в строительстве. Аудит подрядных строительно-монтажных организаций. Аудит заказчиков-застройщиков и инвесторов: Особенности аудита в строительстве с учетом требований новых нормативных документов. - 2-е изд., перераб.и доп. - М.: Современная экономика и право, 2001. - 165 с.
71. Сотникова Л.В., Савина Н.В. Аудит в строительных организациях: Практ. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 224 c.
72. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовьій учет на предприятиях Украиньї: Учебник для студ. вьісш. учеб. завед. жон. спец. - 7-е изд., дополн. иперераб. -К.-.А.С.К., 2004. - 864 с.
73. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. - 713 с.
74. Чумаченко М. Ще раз про амортизацію як важливе джерело інвестиційної діяльності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. -№11.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.