На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Побудова сткових графкв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 7.12.2012. Сдан: 2011. Страниц: 27. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

1. Правила і техніка побудови сіткових графіків 3
1.1. Основні елементи сіткових графіків 3
1.2. Описати правила та техніку побудови сіткових графіків. 6
1.3. Виправити і спростити сіткові графіки за варіантом 11
1.4. Побудувати фрагменти сіткових графіків 12
2. Розрахунок часових параметрів сіткових графіків 13
2.1. Часові параметри сіткового графіка 13
2.2. Розрахунок часових параметрів сіткового графіка вручну за табличною формою. 17
2.3. Розрахунок часових параметрів сіткового графіка вручну безпосередньо на самому графіку 22
2.4. Переваги сіткових графіків порівняно з лінійними 25


1. Правила і техніка побудови сіткових графіків
1.1. Основні елементи сіткових графіків

Сітковий графік - це динамічна модель зведення одного або декількох обєктів, що відображає технологічну залежність і послідовність виконання комплексу будівельно-монтажних робіт, що звязує їх здійснення в часі з врахуванням витрат ресурсів і сумісності робіт з виділенням при цьому вузьких (критичних) місць. Таким чином, графічне зображення сіткової моделі називають мережевими графіками.
Залежно від способу зображення робіт на сітковому графіку розрізняють мережі типу «роботи - вершини» і мережі типу «роботи - дуги».
У першому випадку роботами комплексу зіставлені вершини (події), а дуги (стрілки) відображають стосунки передування між роботами. У другому - роботам комплексу зіставлені дуги, а вершини відповідають деяким подіям.
За характером часових оцінок розрізняють мережі з детермінованими, вірогідними і з змішаними тривалостями робіт.
По ступеню обхвату процесу будівництва мережі поділяються на комплексні, частинні і первинні.
Сіткові графіки залежно від числа незалежних цілей можуть мати одне або декілька завершуючих подій. Мережі, які мають одну завершуючу подію, називають одноцілевими, а якщо декілька, то багатоцілевими.
По складу параметрів розрізняють сіткові моделі з врахуванням часу, вартості і ресурсів.
Сіткові моделі з врахуванням часу розділяються на класи: ПДВ - проста детермінована тимчасова, ДВ - детермінована тимчасова, ОДВ - узагальнена детермінована тимчасова, ВВ(д) - вірогідна тимчасова з детермінованою мережею, ВВ(а) -вірогідна тимчасова з альтернативною мережею.
З врахуванням вартості сіткові моделі підрозділяють на лінійні і нелінійні, а з врахуванням ресурсів на моделі з врахуванням потреб в ресурсах і моделі з розподілом ресурсів.
Окрім сіткових графіков, застосовуються і інші форми зображення сіткових моделей - цифрова, таблична, за допомогою технічних засобів (світлові табло, механічні моделі, електричні мережі і ін.). Всі форми представлення мережі еквівалентні за інформацією, що міститься в них.
Термінологія, скорочення, умовні позначення і разрахункові тимчасові параметри сіткових графіків регламентировані «Основними положеннями по розробці і вживанню систем мережевого планування і управління», де вони розглядаються лише для мереж класу ПДВ.
Основні елементи сіткового графіка. Сітковий графік відображає роботи і події. Робота показує трудовий процес, в якому беруть участь люди, машини, механізми, матеріальні ресурси (проектування споруди, постачання устаткування, кладка стенів, вирішення завдань на ЕОМ і т. п.) або процес очікування (тверднення бетону, сушка штукатурки).
Кожна робота сіткового графіка має конкретний вміст. Робота як трудовий процес вимагає витрат часу і ресурсів, а як очікування - лише часу. У всіх випадках робота - це процес, що відбувається в часі. До робіт також відносяться постачання конструкцій і матеріалів. На сітковому графіку роботи позначають суцільними лініями а їх напрям - стрілкою.
Для правильного і наочного відображення порядку слідування робіт при побудові сітки використовують змальовувані штриховими лініями додаткові дуги, звані фіктивними роботами або звязками. Вони не вимагають ні часу, ні ресурсів, а лише вказують, що початок однієї роботи залежить від закінчення іншої.
Роботи, які починаються від вихідної події сіткового графіка називають вихідними роботами, а ті, які закінчуються завершуючою подією - завершуючими роботами (рис. 1).
Рисунок 1 - Найменування робіт на сітковому графіку
Подія виражає факт закінчення однієї або декількох безпосередньо попередніх (що входять в подію) робіт, необхідних для початку безпосередньо наступних (що виходять з події) робіт. Подія, що стоїть на початку роботи, називається початковою, а в кінці - кінцевою (рис. 2). Початкова подія сіткового графіка називається початковою, а кінцева - що завершує. Подія, що не є ні початковою, ні завершуючою, називається проміжною. У висхідну подію сіткового графіка не входить, а з завершуючої не виходить жодна робота (рис. 3).................(ijw) - завершальна робота сіткового графіку.
(ioi) - вихідна робота сіткового графіку.
- безпосередньо попередня робота.
(jk) - безпосередньо наступна робота.
- критичний час.
- критичний шлях.
- ранні і пізні терміни настання подій.
- ранні терміни почала і закінчення робіт.
- пізні терміни почала і закінчення робіт.
- повні і вільні резерви часу.
- резерв часу події


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.