На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Тарифна система оплати прац

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 9.12.2012. Сдан: 2011. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН
ВСТУП.......................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. ТАРИФНА СИСТЕМА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1 Сутність та основні функції заробітної плати.......................................4
1.2 Призначення тарифної системи..............................................................7
1.3 Основні елементи тарифної системи......................................................9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТАРИФНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
2.1 Підходи щодо розробки тарифної системи на підприємстві..............15
2.2 Формування фонду заробітної плати при тарифній системі .............17
оплати праці.
2.3 Організація заробітної плати на підприємстві.....................................20
РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФНОЇ
СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
3.1 Вдосконалення системи оплати праці на підприємствах..................24
ВИСНОВОК...........................................................................................................31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................32


ВСТУП
Особлива роль у структурі доходів працівника належить заробітній платі. Вона є основним джерелом доходів для переважної кількості працівників. На розмір заробітної плати може впливати зайнятість, співвідношення попиту та пропозиції на робочу силу. Проте держава законодавчо встановлює рівень мінімального споживчого бюджету (прожиткового мінімуму), і мінімальну заробітну плату, яка не повинна бути менше рівня фізіологічного прожиткового мінімуму. Заробітна плата може розраховуватися за тарифною і безтарифноїю системами. У сучасних умовах, підприємства, незалежно від організаційно-правових форм, самостійно визначають форми, системи і розміри оплати праці. Раціональна організація оплати праці на підприємстві дозволяє стимулювати результати праці і діяльність його працівників, забезпечувати конкурентоспроможність, необхідну рентабельність і прибутковість продукції.
Мета даної роботи - дослідження тарифної системи оплати праці, умов їх застосування.
Завданнями є:
1. Вивчення основи побудови тарифної системи оплати праці, принципів побудови, елементів.
2. Вивчення форм оплати праці.
3. Вивчення систем оплати праці, умов їх застосування на виробництві.
4. Вивчення фонду оплати праці, методів його розрахунку.
Обєкт дослідження - тарифні системи оплати праці.
Предмет дослідження - основи побудови тарифної системи, форми і системи оплати праці, фонд оплати праці при тарифній системі оплати праці.


РОЗДІЛ 1. ТАРИФНА СИСТЕМА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Сутність та основні функції заробітної плати.
Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна організація зацікавлює працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни.
Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві.........


ВИСНОВОК
У всіх широко відомих системах оплати праці персоналу зростання доходів повинен бути поставлений у пряму залежність від зниження затрат праці і матеріалів на одиницю продукції, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, збільшення обсягу виробництва і продажу товарів і так далі.
Необхідність досягнення рівноваги або хоча б взаємоувязки між доходами і результатами праці стосується матеріальної винагороди не тільки працівників-виконавців, а й усіх фахівців і керівників виробництва. Тому потрібно застосовувати комплексну систему соціально-економічного регулювання заробітної плати або доходів різних категорій персоналу, яка забезпечила б справедливе винагороди будь-якого працівника, компенсацію його особистих трудових витрат.
Створення системи справедливого регулювання заробітної плати та особистих доходів працівників припускає підвищення державної ролі в розвитку соціального партнерських відносин між персоналом і роботодавцем. Це буде сприяти підвищенню якості роботи, зростання доходів та рівня життя кожного працівника на вітчизняних підприємствах.


Список використаної літератури:
1. Є.П. Качан. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчально-методичний посібник - Тернопіль, 2006 - 374с.
2. Калина А. В. Економіка праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: МАУП, 2004. - 272 с.
3. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 300 с
4. Міністерство праці та соціальної політики України. Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників підприємств document.php?id=360
5. Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. Волгина Н.А. Одегова Ю.Г. - М.: «Экзамен», 2003. - 736с.
6. Калина А.В. Організація та оплата праці в ринкових умовах. - К.: МАУП, 1998. - 274с.
7. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб для студ. вузів/ Н.І. Єсінова. - К.: Кондор, 2004. - 432 с.
8. Кельдер Т.Л. Економіка праці: навчально-методичний посібник, К., 2004 - 218с.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.