На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Аналз фнансової дяльност ПАТ Льввський хлбокомбнат

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2011. Страниц: 52. Уникальность по antiplagiat.ru: 37.

Описание (план):


Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….4
1. Характеристика майнового стану підприємства та джерел його формування…………………………………………………………………..……5
2. Аналіз фінансової стійкості…………………………………………………..18
3. Аналіз ліквідності……………………………………………………………..25
4. Аналіз прибутку та рентабельності………………………………………….30
5. Оцінка ділової активності підприємства………………………………. …...38
Висновки………………………………………………………………………....43
Список використаної літератури……………………………………………….46
Додатки…………………………………………………………….……………47


Вступ

В процесі діяльності підприємство зіштовхується із рядом проблем. Для вирішення даних проблем або зниження їх негативного впливу необхідно проводити фінансову діагностику підприємства, аналізувати показники фінансової звітності та визначати фінансову стійкість підприємства.
Фінансовий стан підприємства - це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.
Головною метою курсової роботи є оцінка фінансового стану підприємства, напрямки його покращення на наступні роки, а також вивчення і аналіз показників, що характеризують фінансовий стан будь-якого підприємства.
Об’єктом дослідження в даній курсовій роботі виступає ВАТ «Львівський хлібокомбінат».
Предметом дослідження є діяльність підприємства, його основні показники діяльності.
Завданням даної курсової роботи є: дослідження фінансової діяльності суб’єкта господарювання; виявлення його переваг і недоліків; аналіз фінансової стійкості, прибутку і рентабельності, ліквідності, ділової активності; запропонувати шляхи покращення фінансового стану підприємства.
Основними джерелами інформації даної роботи є «Баланс» (форма № 1), «Звіт про фінансові результати» (форма № 2) .
1. Характеристика майнового стану підприємства та джерел його формування
Майно підприємства - це сума всіх активів, тобто сума балансу, що постійно змінюється як в динаміці, так і в структурі під впливом фінансово-господарської діяльності, відображає галузеву приналежність підприємства.
Для початку проведемо аналіз майна ПАТ «Львівський хлібокомбінат» за допомогою порівняльного аналітичного балансу (таблиця 1.1)............


.........В цілому можна зазначити, що підприємство працює дуже неефективно, воно отримує збиток, є нерентабельним, проте з ліквідністю все навпаки, є висока ліквідність. Є досить фінансово нестійким та залежним від кредиторів. Проте варто зазначити, що деякі показники покращились в порівнянні з минулим роком.Наприклад чистий збиток підприємства в динаміці зменшується, що свідчить нам про те, що воно в майбутньому може вийти з кризового становища, якщо вживатиме певних заходів.
Здійснення вкладів в виробництво,скорочення витрат на виробництво продукції, тобто зниження її собівартості, є важливим фактором збільшення прибутку від реалізації. Найбільш ефективним шляхом зниження собівартості продукції є впровадження економних технологій виробництва, використання енергозберігаючих технологій. Шляхом зниження собівартості є вдосконалення процесу виробництва, а також кооперація з іншими підприємствами, які можуть виготовляти ті чи інші складові за меншими цінами.
Потрібно покращення управління кредиторською та дебіторською заборгованістю. Щодо дебіторської заборгованості, то необхідно постійно відстежувати інформацію про те, які з боргів прострочені, на який термін, і хто є боржником по них. До боржників слід впроваджувати систему штрафів, пені та інші можливі ефективні заходи.
Необхідно залучити в обіг довгострокові зобов’язання, які є більш стабільними і надійними для підприємства,а також збільшити частку власного капіталу.

Список використаної літератури

1. Фінанси підприємств / За ред. А. М. Поддєрьогіна: Підручник. -4-те вид., перероб. та доп. - К., 2002.
2. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. - К.: Изд-во КНЕУ, 2000.
3. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2007. - 704 с.
4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Аналіз фінансового стану підприємств” для студентів спеціальності „Фінанси” всіх форм навчання / Укл. Шевчук В.І., Парубець О.М., Шишкіна О.В. - Чернігів: ЧДТУ. - 2008. - 30с.
5. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 592 с.
6. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 148 с.
7. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.