На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Облк придбаних матералв, використання матеральних ресурсв, нарахування заробтної плати та утримань з неї, амортизацї основних засобв та оренди примщення, доходу вд реалзацї продукцї та послуг. Фнансовий результат дяльност пдприємства.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 19.03.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


4
  ЗМІСТ
  РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА” 3
  РОЗДІЛ 2: АНАЛІТИЧНО - РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
  4
   2.1 Облік придбаних матеріалів 4
   2.2. Облік використання матеріальних ресурсів у листопаді 4
   2.3 Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї 6
   2.4 Облік амортизації основних засобів та облік оренди приміщення. 10
   2.5 Облік доходу від реалізації продукції та послуг 11
   2.6 Виявлення фінансового результату діяльності підприємства 12
   2.7 Складання фінансової звітності 12
  ВИСНОВОК 13
  ДОДАТКИ
  14

Вступ

Необхідність ефективного управління підприємством на основі даних бухгалтерського обліку зумовлює потребу в складанні фінансової звітності. Показники, відображені в фінансовій звітності та порядок їх заповнення, залежать від інтересів користувачів фінансової звітності. Процес інтеграції української економічної системи в європейську і світову спільноту висуває вимогу однотипності звітних форм і стандартів бухгалтерського обліку для всіх країн. Враховуючи це, П(С)БО, діючими в Україні, встановлені такі звітні форми: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і Примітки до річної фінансової звітності.

Звітність як елемент бухгалтерського обліку -- завершальний етап фінан-сового, податкового, виробничого та статистичного обліку. Вона призначена як для зовнішніх (держава, власники, партнери по бізнесу, інвестори), так і для внутрішніх користувачів і є джерелом різноманітної інформації для прий-няття рішень на внутрішньому і зовнішньому рівнях.

Держава використовує звітність для контролю за правильністю та своєчас-ністю розрахунків за податками, зборами, неподатковими платежами. Показ-ники звітності використовують для моніторингу господарсько-фінансової діяльності підприємств, її аналізу з метою прийняття рішень на макрорівні. Вищестоящі організації використовують звітність для контролю за діяльні-стю підлеглих підприємств і організацій, аналізу їхньої господарської діяль-ності, виявлення недоліків у роботі та управління. Статистичні органи на основі даних статистичної звітності групують показники діяльності підпри-ємств різних галузей, формуючи загальнодержавну статистику.

Дані фінансової і статистичної звітності широко використовуються нау-ковими установами для виявлення динаміки і тенденцій розвитку окремих галузей, факторного аналізу, підготовки науково обґрунтованих пропозицій для різних рівнів управління, написання підручників та навчальних по-сібників. На підприємствах звітність використовується для контролю за ви-конанням планів, аналізу господарської діяльності, формування стратегіч-них планів і рішень тощо. Від якості складання звітності залежить якість прийняття як тактичних, так і стратегічних рішень, а отже, і ефективність функціонування як кожного окремого підприємства, так і держави в цілому.

Обрана тема дослідження «Порядок складання фінансової звітності» є актуальною та проблемною для будь-якого підприємства та інших користувачів фінансової звітності. Від правильності складання та своєчасності подання фінансової звітності залежать відносини підприємства з контролюючими органами, можливість прийняття вірних господарських рішень та стратегічного планування. Актуальність розв'язання питань теоретичного і практичного значення зумовила вибір теми дослідження, його мету, завдання і структуру.

Метою курсової роботи є отримання навичок складання звітності підприємства.
Виходячи із зазначеної мети, завданнями курсової роботи є:
навчитись обробляти облікові регістри;
складати оборотно-сальдову відомість;
заповнювати фінансову звітність.

РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА”

ТОВ «Перевізник» займається наданням послуг з перевезення та виробництва підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ.

На підприємстві працює 6 чоловік:.

У тому числі водіїв 3, керівник-бугалтер - 1, майстер токар - 2.

На 1.11.07 на складі було 45 літрів дизельного палива, за ціною 3,50 за літр. 75 підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ за ціною 26, 80 за штуку. 60 м2 сталі для виготовлення підшипників за ціною 40 грн./ м2

Основні фонди підприємства:

Станок для виробництва підшипників, первісна вартість якого 70000 грн., шліфувальний станок - 15000 грн. Загальна вартість 3 автомобілів - 400 тис. грн.

Стан майна та його джерел утворення ПП «Перевізник» на 1 листопада наведено в таблиці „Баланс”

Баланс ТОВ „Перевізник” на 01.11.07

Актив
Сума
Пасив
Сума
104
85000
131,1
20000
105
400000
131,2
150000
203
157,5
40
342721
201
2400
441
740
210
120
641,1
24000
301
443,5
641,2
650
311
30600
651
1560
361
25200
652
225
26
13000
653
225
661
6800
Усього
546921
546921

2 РОЗДІЛ: АНАЛІТИЧНО - РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2.1 Облік придбаних матеріалів
Для здійснення виробничої діяльності ПП «Перевізник» у листопаді місяця закупило ТМЦ, дані про які наведено в таблиці
Табл.. 2.1
Дані про придбання матеріальних цінностей у листопаді
Найменування
Од.виміру
К-сть
ПВ
ТЗВ
В-сть
Форма оплати
ПДВ
ДП
л
1500
4,8
120
7200
попер
1464
Сталь
М2
200
41
85
8200
наст
1657
Вартість ДП = 1500*4.8 = 7200 грн
Вартість сталі = 200*41 = 8200 грн
ПДВ ДП = 7200*0.2+120*0.2 = 1440 + 24 = 1464 грн
ПДВ сталь = 8200*0.2 + 85* 0.2 = 1640 + 17 = 1657 грн
Аванс за дизельне паливо = ВП+ТЗВ+ПДВдп+ПДВтзв = 7200+120+1464 = 8784 грн
Оплата за сталь = 8200+1657+85=9942 грн
2.2. Облік використання матеріальних ресурсів у листопаді
Таблиця 2.2.
Дані про використання виробничих запасів
Найменування
Одиниці виміру
Кількість
Залишкова
Придбана
Використана
ДП
45
1500
1520
Сталь
60
200
240
Використовуємо метод середньозваженої вартості:
Середньозважена ДПл = (45*3,50 + 1500*4,8) / 1545 = (157,5 + 7200)/1545 = 7357,5/1545 = 4,7
Розрахуємо вартість виданого дизельного палива:
Вдп = 1520*4,7 = 7238,45 грн
Ктзв = 120+85/2400+157,5+8200+7200 = 120+85/17957,5=0,011
Розрахуємо транспортно-заготівельні витрати до списання по дизельному паливу:
Втяв = 0,11*7238,45 = 82,6 грн
Середньозважена по сталі = (60*40+200*41)/260 = 40,7 грн
Вст = 240*40,7 = 9784,6 грн
ТЗВ = 0,011*9784,6= 107,6 грн
Оборотна відомість

Зміст операції
Дебет
Кредит
Сума
1
Нарахували аванс за ДП
371
311
8784
2
Нарахували ПК
641,3
644
1464
3
Оприходували ДП на складі
203
631
7200
4
Нарахували ТЗВ по ДП
210
631
120
5
Закриття 644
644
631
2566
6
Закриття 371
631
371
8784
7
Оприходували сталь
201
631
8200
8
Нарахували ПК
641,3
631
1657
9
Нарахували ТЗВ по сталі
210
631
85
10
Оплатили сталь
631
311
9942
11
Списання ДП на перевезення
23,1
203
7238,45
12
Списання ТЗВ до ДП
23,1
210
82,6
13
Списання сталі на вир-во прод
23,2
201
9784,6
14
Списання ТЗВ по сталі
23,2
210
107,6

2.3 Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї
Таблиця 2.3.
Дані табелю обліку і виконання робочого часу за звітний місяць

Професія
Клас
Всього
Примітки
1
Водій
1
130
2
Водій
2
120
Бригадир
3
Водій
3
200
5
Керівник
Бухгалтер
6
Майстер
3
170
7
Майстер
2
170
Електрик
Дані колективного договору, що необхідні для нарахування заробітної плати:
1) система оплати праці для водіїв рухомого складу погодинно-преміальна. Для допоміжних робітників відрядно преміальна.
2) Годинна ставка водія 3 го класу 5 грн/год
Майстра 1го розряду - 6грн/год
Посадовий оклад керівника - 2500 грн
Посадовий оклад охоронця - 750 грн
3)
Таблиця 2.4
Тарифна сітка майстра
Розряд
1
2
3
Коефіцієнт
1
1,2
1,4
4) Доплата водіям за класність:
Водіям першого класу - 30% від тарифного заробітку
2го - 15%
5) Доплата за бригадирство - 25% від тарифного заробітку
6) Доплата за сумісництво професій - 20% за кожну професію
Шкала преміювання:
- за якісне обслуговування - 30% від тарифного заробітку
- за виконання плану 105% включно - 10%
- понад 105% - 20%
- за недовиконання плану 90% включно і менше - 30%
Відрядна розцінка:
Са = (ФРЧ*В*Сч*Кт)/N,
Де ФРЧ - місячний фонд робочого часу
В - питома вага операційного часу - 0,75
Сч - годинна тарифна ставка токаря першого розряду
Кт - тарифний коефіцієнт
N - планова кількість продукції
Наряд - завдання для майстрів
План - 250
Фактично зробив перший майстер - 275
Фактично зробив другий майстер - 205
Таблиця 2.5
Нарахування заробітної плати водіям

ЗП
Надбавки
Усього
Класність
Бригадирство
За обслуг
1
130*5=650
195
253,5
1098,5
2
120*5=600
90
172,5
862,5
3
200*5=1000
300
1300
Усього
3261
Нарахування заробітної плати майстрам:
Са = (ФРЧ*В*Сч*Кт)/Н,
Де ФРЧ - відпрацьовано годин
В - питома вага операційного часу (0,75)
Сч - годинна тарифна ставка токаря першого розряду
Кт - тарифний коефіцієнт
Н - планова кількість продукції
Розрахуємо заробітну плату керівника
ЗП = 2500 + 2500*0,2 = 3000 грн
Са1 = 170 * 0,75 * 6* 1,2 / 250 = 3,7 грн/шт.
Са2 = 170 * 0,75 * 6 * 1,4 /250 = 4,2 грн/шт.
Тарифний заробіток = 170 * 6 * 1,2 = 1224 грн
Тарифний заробіток2 = 170 * 6* 1,4 = 1428 грн
Таблиця 2.6
Нарахування заробітної плати

ЗП
Нарахування
Штрафи
Усього
Сумісництво
Перевиконання
Недотик.
1
275*3,7=1017,5
122,4
1139,9
2
205*4,2=861
172,2
(428,4)
604,8
1744,7
Після нарахування заробітної плати кожному працівнику необхідно визначити утримання із заробітної плати
Таблиця 2.7
Відомість нарахування ЗП та утримання із неї за звітний період
Назва
водій
водій
водій
майстер
майстер
керівник
Усього
Нарахована ЗП
1098,5
862,5
1300
1139,9
604,8
3000
8005,7
Утримання
Внески на страхування у зв'язку з втратою працездатності (1%)
10,99
8,63
13
11,4
6,05
30
80,07
Внески на страхування на оплату безробіття (0,5)
5,49
4,31
6,5
5,7
30,24
15
67,24
Податок з доходів фізичних осіб (15%)
160,2
126,04
189,37
166,2
84,66
435,45
1161,92
Пенсійний фонд
13,99
9,27
18,02
14,82
4,12
52,02
112,24
Усього
190,67
148,25
226,89
198,12
125,07
532,47
1421,47
ПФ = (532* 0,005)+(1098,5-532)*0,02 = 13,99 грн
ПФ = (532*0,005) + (862,5-532)*0,02 = 9,27
ПФ = (532*0,005) + (1300-532)*0,02 = 18,02
ПФ = (532*0,005) + (1139,9 - 532)*0,02 = 14,82
ПФ = (532*0,005) + (604,8 - 532)*0,02 = 4,12
ПФ = (532*0,005) + (3000 - 532) = 52,02
Таблиця 2.8
Розподіл заробітної плати і нарахувань на неї за звітний місяць
Кредит рахунків
ЗП, нарахування і утримання
Дебет рахунків
Усього
231
232
661
92
Нарахування ЗП
661
Водії
3261
3261
661
Майстри
1744,7
1744,7
661
Керівник
3000
3000
Нарахування
651
ПФ (33,2%)
1082,7
579,24
996
2657,94
652
ТВП (1,5%)
48,91
26,17
45
120,08
653
Безробіття (1,3%)
42,39
22,68
39
104,07
Утримання
641,1
Податок з доходів фіз..осіб
1161,92
1161,92
651
Пенсійний фонд
112,24
112,24
652
Тимчасова втрата працездатності
80,07
80,07
653
Страхування безробіття
67,24
67,24
Усього
4435
2372,79
1421,47
4080
12309,3
2.4 Облік амортизації основних засобів та облік оренди приміщення.
ПП «Перевізник» нараховує амортизацію основних засобі кумулятивним методом
Розрахуємо амортизацію основних засобів використовуючи цей метод.
Строк корисного використання
транспортних засобів - 6 років
станків - 5 років
ліквідаційна вартість ОФ - 0грн
Кумулятивний коефіцієнт визначається діленням кількості років що залишилися до кінця очікуваного строку використання об'єкту на суму числа років його корисного використання.
Таблиця 2.9
Розрахунок амортизації транспортних засобів
КК
Амортизація ТЗ
1
6/21 = 0,285714
400*0,28 =114,28
2
5/21 =0,238095
95,2381
3
4/21 = 0,190476
76,1905
4
3/21 = 0,142857
57,1429
5
2/21 = 0,095238
38,0952
6
1/21 = 0,047619
19,0476
Усього
400
Таблиця 2.10
Розрахунок амортизації станків
КК
Амортизація станків
1
5/ 15 = 0,33
85* 0,33 = 28,33
2
4/15 = 0,267
22,67
3
3/15 = 0,2
17
4
2/15 = 0,13
11,33
5
1/15 = 0,067
5,67
Усього
85
Згідно договору про аренду, підприємство орендує офісне приміщення. Отримані орендні послуги за жовтень становлять 900 грн
2.5 Облік доходу від реалізації продукції та послуг
Для розрахунку доходу від реалізації продукції необхідно визначити фактурну ціну одиниці продукції кожного виду.
Цф = Сповна+прибуток+ПДВ (ПЗ)
Кількість реалізованих у звітному місяці підшипників 565
Таблиця 2.11
Визначення собівартості 1і продукції

Показник
Сума
1
Прямі витрати
На перевезення
7321,05
На виробництво
9892,2
2
Питома вага прямих витрат
На перевезення
0,42
На виробництво
0,58
Собівартість одного тонокілометра:
Сткм = 7321,05/5654 = 1,29грн
Собівартість одного підшипника
Спід = 9892,2/580 = 17,06 грн
Розрахуємо собівартість реалізації підшипників методом середньозваженої вартості:
Цсер = 75*26,8+580*17,06/75+565 = 18,6 грн
Собівартість реалізованих підшипників = 565*18,6 = 10509,7грн
Таблиця 2.12
Розрахунок фактурної ціни реалізованої продукції та послуг

Назва
Перевезення
Підшипники
1
Собівартість одиниці
1,29
17,06
2
Питома вага адміністративних витрат
10%
15%
3
Адміністративні витрати
0,13
2,6
4
Повна собівартість
1,42
19,62
5
Нормативна рентабельність
20%
25%
6
Прибуток
0,28
4,9
7
Ціна без ПДВ
1,704
24,52
8
ПЗ
0,34
4,9
9
Ціна з ПДВ
2,04
29,12
Таблиця 2.13
Розрахунок доходу
Назва
К-сть
Ціна
Заг.вартість
ПЗ
Форма розрахунку
Перевезення
5600
2,04
11424
1904
Попередня
Підшипники
565
29,12
16452,8
2742,13
Наступна
2.6 Виявлення фінансового результату діяльності підприємства
Для визначення фінансового результату необхідно порівняти доходи та витрати ПП «Перевізник».
Чистий дохід від реалізації продукції (рах. 70) = 13710,67+9520=23230,67
Собівартість реалізованої продукції (рах. 901 та 903) = 7321,05+10509,7=17830,75
Адміністративні витрати (рах. 92) = 4080+900=4980
Чистий прибуток = 23230,67 - 17890,75 - 4980 = 419,92
Таблиця 2.14
Фінансовий результат діяльності підприємства

Назва операції
1
Чистий доход від перевезень
9520
2
Чистий доход від реалізованих підшипників
13710,67
3
Собівартість перевезень
7321,05
4
Собівартість підшипників
10509,7
5
Адміністративні витрати
4080
6
Оренда
900
7
Фінансові результати
419,92
2.7 Складання фінансової звітності
Фінансова звітність
№ рах.
Сальдо початкове
Обороти
Сальдо кінцеве

Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
10
485000
485000
13
170000
485
169515
20
2557,5
15400
17023,05
934,45
21
120
205
190,2
134,02
23
24506,04
17298,25
26
13000
9892,2
10509,7
12382,5
30
443,5
443,5
31
30600
27876,8
19626
38850,8
36
25200
16452,8
16452,8
25200
37
8784
8784
40
342721
342721
44
740
740
63
18811
9176,05
64
24650
6639
3141,64
22152,6
65
2010
8005,7
10015,7
66
6800
1421,47
12324
17800,97
68
12324
27876,8
70
27876,8
23230,67
79
23230,67
419,92
90
17830,75
17830,75
92
4080
94
900
1050
96
4080
Усього
546921
546921
216230,5
216230,5
562945,3
562945,3

ВИСНОВОК

ТОВ «Перевізник» займається наданням послуг з перевезення та виробництва підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ.

Провевши відповідні розрахунки ми бачимо, що підприємство не є збитковим, отже воно отримує прибуток у розмірі 419, 92 грн.

ДОДАТКИ

Оборотна відомість

Операція
Д-т
К-т
Сума
Перерахували аванс за Дп
371
311
8784
Нарахували ПК
641,3
644
1464
Оприходували ДП на складі
203
631
7200
Нарахували по ДП
210
631
120
Закриття 644
644
631
1464
Закриття 371
631
371
8784
Оприходували сталь
201
631
8200
Нарахували ПК
641,3
631
1657
Нарахували ТЗВ
210
631
85
Оплатили сталь
631
311
9942
Списання ДП на перевезення
23,1
203
7238,45
Списання ТЗВ до ДП
23,1
210
82,6
Списання сталі на виробництво підшипників
23,2
201
9784,6
Списання ТЗВ по металу
23,2
210
107,6
Нарахування ЗП
 
 
 
водіям
231
661
3261
майстри
232
661
1744,7
керівникам
92
661
3000
Відрахування до пенсійного фонду
 
 
 
водіям
231
651
1082,7
майстри
232
651
579,24
керівнику
92
651
996
Відрахування ТВП
 
 
 
водіїв
231
652
48,91
майстрів
232
652
26,17
керівник
92
652
45
Відрахування у фонд безробіття
 
 
 
водіїв
231
653
42,39
майстрів
232
653
22,68
керівник
92
653
39
Утримання податку з доходу фіз.осіб
661
641,2
1161,92
Утримання до пенсійного фонду
661
651
112,24
втрата працездатності
661
652
80,07
безробіття
661
653
67,24
Нарахування амортизації рухомого складу
231
132
400
Нарахування амортизації станків
232
131
85
Нарахування орендної плати
949
685
900
Нарахування ПК
641
949
150
Оплатили оренду
685
311
900
Отримали аванс
311
681
11424
Нарахували ПЗ
703
643
1904
Виконали перевезення
681
703
11424
Закриття 643
643
641,3
1904
Відвантажили продукцію
361
701
16452,8
Нарахували ПЗ
701
641
2742,13
отримали гроші за продукцію
311
361
16452.8
Списання прямих витрат на перевезення
903
231
7321,05
Списання прямих витрат на готову продукцію
26
232


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.