Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик АНАЛЗ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛДЖЕНЬ НА ПДПРИМСТВ ВАТ «АРСЕЛОРМТТАЛ КРИВИЙ РГ»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 15.12.2012. Сдан: 2011. Страниц: 50. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Вступ с. 3
Розділ 1. Характеристика і зміст процесу реалізації маркетингових досліджень
1.1 Процес маркетингового дослідження с. 5
1.2 Структура та види маркетингових досліджень с. 12
1.3 Маркетингова інформаційна система с. 14
1.4 Оцінка ринкових можливостей підприємства. с. 17
Розділ 2. Аналіз маркетингових досліджень на підприємстві ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
2.1 Характеристика АМКР як суб’єкта зовнішньо-економічної діяльності с. 19
2.2 Сегментування ринку, позиціонування, ціноутворення і канали розподілу товарів

Введение

Усім добре відомо, що основним мотивом, рушійною силою у будь-якій комерційній діяльності є отримання прибутку. Усе розмаїття економічних операцій та процесів спрямовані на оптимізацію виробничого процесу, зменшення витрат і популяризацію власної продукції, що дає змогу продавати більші обсяги товарів і отримувати більший прибуток.
Тема моєї курсової роботи - «Характеристика і зміст процесу реалізації маркетингових досліджень». В цьому розділі я зверну увагу на структуру маркетингових досліджень, розгляну маркетингову інформаційну систему, а також розгляну оцінку ринкових можливостей підприємства.
Другий розділ моєї курсової роботи присвячений маркетинговому аналізу обраного мною підприємства - ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» (АМКР), сегментування ринку, позиціонування, ціноутворення та канали розподілу товару.
Працюючи в умовах ринку кожне металургійне підприємство прагне знайти найбільш вдалі шляхи здійснення своєї підприємницької мети по задоволенню потреб споживачів і отримання прибутку від своєї діяльності.
Для цього воно повинно вивчати і досліджувати динаміку попиту на свою продукцію і поведінку конкурентів, з якими перетинається на ринку. Тому основним напрямком для забезпечення ефективності маркетингової політики підприємства є пошук і обгрунтування стратегій, які забезпечують зростання і стабілізацію збуту, підвищення конкурентних позицій на зовнішньому ринку.
Вирішення такої проблеми вимагає, перш за все, перегляду всієї організації виробничої і комерційної діяльності підприємства. Маркетингова політика має орієнтувати підприємство на випуск продукції, яка відповідає вивченим потребам, перевагам, декларуємим якістю товарів і інтересам конкретного споживача. Вона повинна сприяти не тільки більш повному задоволенню платоспроможного попиту, а й у рівному ступені підвищенню конкурентоспроможності товарів та послуг, прискоренню обертаємості товарної маси, поліпшенню показників діяльності підприємства взагалі і його позицій на зовнішньому ринку зокрема. Це вимагає постійної уваги до проблем маркетингової політики та розробки системної діяльності з управління нею.
Наведене свідчить про актуальність обраної теми курсової роботи, а використання фактичних матеріалів діяльності металургійного комбінату надає їй практичну спрямованість.
Обєктом дослідження даної курсової роботи є - ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Предметом дослідження є аналіз маркетингового середовища ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Головною метою курсової роботи є розробка рекомендацій щодо підвищення ролі збуту продукції ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на ринку............

Список использованной литературы

1. Ф.Котлер. Основы маркетинга. – М.: «Прогресс», 1991
2. А.В. Войчак. Маркетинговий менеджмент. Навчальний посібник. – К.:2006
3. В.Я. Кардаш. Маркетингова товарна політика. Навчальний посібник. – К.:1997
4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 1998
5. Блайт Дж. Основы маркетинга: Пер. с англ. – К.: Знання-Пресс, 2003
6. Інтернет: arcelormittal.com.ua/Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.