На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Важливим показником, який характеризує роботу сльськогосподарських пдприємств є собвартсть продукцї. Вд її рвня залежать фнансов результати дяльност пдприємства, темпи розширеного виробництва, фнансовий стан господарюючих субєктв.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 21.12.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


41
ЗМІСТ

Вступ
1. Наукові основи обчислення собівартості продукції рослинництва
2. Організаційно-правова характеристика господарства
3. Організація синтетичного і аналітичного обліку витрат і виходу продукції рослинництва
4. Обчислення собівартості продукції
4.1 Суть собівартості і методи її обчислення
4.2 Загальні принципи обчислення собівартості продукції
4.3 Методика обчислення собівартості продукції
4.4 Порядок закриття субрахунку “Рослинництво” і його аналітичних рахунків
4.5. Особливості обліку в рослинництві і обчислення собівартості продукції
5. Удосконалення методики обчислення собівартості продукції
6. Отримання прибутку за рахунок зниження собівартості
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Додаток:
Статут ВАТ «Якимівський АГРОС»
Форма № 50-сг за 2001-2003 рр.
ВСТУП

Рослинництво є основною галуззю сільськогосподарського виробництва. Воно забезпечує потребу населення в продуктах харчування, є базою для розвитку тваринництва, дає сировину для промисловості.
Виробництво зерна має вирішальне значення для розвитку всіх галузей сільського господарства. Зернове господарство є основою сільськогосподарського виробництва, а рівень його розвитку - одним з найважливіших показників стану економіки країни, який безпосередньо впливає на матеріальний добробут населення.
Зерно як цінний і незамінний продукт харчування становить основу продовольчого фонду, воно необхідне для задоволення потреб тваринництва в концентрованих кормах і як важливе джерело виробництво молока, м'яса, яєць та інших продуктів. Зернове господарство постачає сировину багатьом галузям переробної промисловості і є основою функціонування і розвитку борошномельної, комбікормової, пивоварної, спиртової та інших галузей.
Зерно необхідне для створення і поповнення державних запасів і резервів, що використовуються в надзвичайних обставинах. Це також важливий експортний продукт.
Потреби в зерні постійно зростають і залежать від збільшення потреб населення і розвитку тваринництва. Тому проблема ефективності виробництва зерна на сьогоднішній день постає дуже актуально.
Становище, яке зараз має місце в нашій державі вимагає вирішення багатьох питань, які виникають в економіці. Це стосується як промисловості, так і сільського господарства. Але якщо промисловий сектор хоч якимось чином здатен на сьогоднішній день відобразити свою діяльність і витрати природних ресурсів, то агропромисловість - це хворе місце України.
Реструктуризація колективних сільськогосподарських колективів і створення на їх основі агроформувань ринкової форми, прийняття нового земельного кодексу та інших важливих для сільського господарства нормативних актів, - все це є стимулювання державою підприємницької діяльності.
Головними задачами розвитку економіки на сучасному етапі є всебічне збільшення ефективності виробництва, а також займання непохитних позицій сільськогосподарських підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках. Для того щоб витримати гостру конкуренцію і завоювати довіру покупців підприємство повинно вигідно виділятися на фоні підприємств того ж типу. Добре відомо, що покупця цікавить якісь продукції і її ціна. Чим вища якість і нижча ціна, тим краще і вигідніше для покупців. Ці показники як раз і закладені у собівартості. Собівартість є основою для визначення ціни на виробництво.
Мета та завдання курсової роботи:
- на прикладі ВАТ „Якимівський АГРОС”, Запорізької області, Якимівського району, з'ясувати стан і формування собівартості продукції рослинництва і її структури.
- запропонувати шляхи зниження собівартості продукції рослинництва.
1. Наукові основи обчислення собівартості продукції рослинництва

Дослідженням теми “Калькуляція в бухгалтерському обліку” в наш час займається дуже багато вчених. Серед них такі, як доктор економічних наук, професор Л.Сук, професор Ф.Ф.Бутинець, М.Ф.Огійчук та багато інших.
Так щодо виникнення потреби в собівартості продукції Л.Сук пише, що “бухгалтерський облік повинен забезпечити інформацію не тільки про загальну суму витрат і доходів, а систематизувати її за видами діяльності, щоб була можливість знати ефективність виробництва конкретних видів продукції, робіт, послуг. Для цього потрібно обчислювати собівартість продукції.”
Л.Сук дає таке визначення поняття “калькуляція”: “Калькуляція - це науково обґрунтована частина собівартості одиниці продукції, виконаних робіт, послуг, матеріальних цінностей та основних засобів за елементами витрат.”
Для проведення калькуляції потрібно витрати, пов'язані з виробництвом продукції або покупкою цінностей, поділити на кількість одержаної продукції або куплених цінностей.
Л.Сук визначає даний спосіб нарахування собівартості, як “загальне правило при калькулюванні.”
З метою проведення калькуляції потрібно визначити об'єкти калькуляції, встановити коло витрат, що включаються у собівартість продукції, розмежувати їх між одержаною продукцією і незавершеним виробництвом, оцінити супутню та побічну продукцію, розподілити непрямі витрати між конкретними об'єктами калькуляції.
Професор Ф.Ф.Бутинець виділяє три види калькуляцій: нормативні - застосовуються з метою встановлення допустимих витрат на виробництво продукції на основі науково обґрунтованих норм; планові - складаються на підставі виробничих норм і дозволяють визначити допустимий обсяг витрат на виробництво продукції, виходячи з досягнутого рівня організації праці; кошторисні - складаються на основі кошторисних витрат і планового обсягу виходу продукції.
На відміну від Ф.Ф. Бутинця Л.Сук виділяє чотири види калькуляції: нормативна, планова, кошторисна та звітна.
Галузь рослинництва має свої особливості обліку витрат та обчислення собівартості продукції. Це питання більш детально буде вивчено в п'ятому розділі курсової роботи.
Для обліку витрат і калькулювання собівартості продукції використовують різні методи. Ф.Ф.Бутинець дає таке визначення методу обліку витрат: “Під методом обліку витрат слід розуміти сукупність способів відображення, групування та систематизації даних про витрати, що забезпечують досягнення визначеної мети, вирішення конкретного завдання.”
Л.Сук пише, що “вибір методу обліку витрат обумовлюється характером, обсягом і організацією виробництва на даному підприємстві. У виробництвах з одним видом продукції та незначним обсягом незавершеного виробництва застосовують так званий простий метод обліку витрат. Аналітичний облік ведуть шляхом відкриття рахунків по видах виробництв, а всі витрати є прямими. На більш складному виробництві використовують різні методи обліку витрат, які залежать від технології виробництва та побудови внутрішньогосподарських економічних відносин.”
Американські вчені Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер зазначають, що бухгалтерська література з обліку часто помилково розділяє бухгалтерські системи калькулювання на три взаємовиключаючі методи. Така класифікація некоректна, бо нормативний облік може бути використаний в широкому спектрі організацій і умов в поєднанні з іншими методами виробничого обліку, позамовним або будь-яким іншим.
2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА характеристика господарства

ВАТ “Якимівський АГРОС” знаходиться на півдні с.м.т. Якимівка, Запорізької області, на відстані 2 кілометрів від житлового сектору. Відстань до траси Москва -- Сімферополь становить 0,7 км, до Якимівської нафтобази -- 3,4 км. ВАТ “Якимівський АГРОС” має власні під'їзні залізничні шляхи, так як ВАТ “Якимівський АГРОС” веде торгівлю мінеральними добривами і отримує добрива залізничним транспортом. ВАТ “Якимівський АГРОС” є єдиним в Якимівському районі постачальником мінеральних добрив, а саме аміачної селітри, нітроамофоски та ін.
На території ВАТ “Якимівський АГРОС” знаходиться головний будинок адміністрації, в якому розміщується бухгалтерія, кабінет голови правління, зала проведення зборів акціонерів, їдальня з кухнею і інші відділення санітарно-господарського призначення; капітальний зимній склад для зберігання зерна, насіння і мінеральних добрив; залізний літній склад для зберігання насіння, зерна і мінеральних хімікатів, у який проходить залізничний шлях; автомайстерні; автогаражі; і інші господарські пристройки.
Після розпаювання земель колгоспу ім. Ватутіна ВАТ “Якимівський АГРОС” взяв в оренду паї селян на 7 років починаючи з квітня 2000 року. Землі ВАТ “Якимівський АГРОС” знаходяться у с. Радивонівка, які становлять 1272,07 га (станом на 01.01.2004). Розміщення підприємства сприятливе для ведення господарської діяльності: поля розташовані на відстані двох кілометрів, Якимівський елеватор знаходиться на відстані двох кілометрів. Підприємство має власний ТОК, що значно зменшує витрати на післязбиральну доробку врожаю, який знаходиться безпосередньо біля полів. Попередня доробка врожаю проводиться на току: очищення, сортування, інспектування проводиться на ЗАВі-40. Після попередньої обробки врожаю с/г продукцію відправляють до елеватору або вже безпосередньо до замовника чи покупця.
Відкрите акціонерне товариство "ЯКИМІВСЬКИЙ АГРОС" (далі-АТ) засновано відповідно до рішення регіонального відділення Фонду Державного майна України по Запорізькій області від 29 лютого 1999 р. № 310 шляхом перетворення підприємства "АГРОС" у відкрите акціонерне товариство "ЯКИМІВСЬКИЙ АГРОС".
Юридична адреса: 332260 с.м.т. Якимівка Запорізької обл. вул. Леніна, 99
Основною метою діяльності АТ є одержання прибутку на вкладений акціонерами капітал, шляхом здійснення Господарсько-фінансової та іншої діяльності в порядку і на умовах визначених діючим законодавством і цим Статутом, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.
Предметом діяльності АТ є:
видобуток і виготовлення засобів підвищення родючості грунту;
виконання робіт по вивезенню та внесенню в грунт органічних та мінеральних добрив, гіпсуванню солончакового грунту, обробка сільськогосподарських культур хімічними та біологічними засобами захисту рослин, покращення грунту;
постачання колективним сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам та іншим товаровиробникам мінеральних добрив, хімічних та біологічних засобів захисту рослин, меліорантів грунту, кормових добавок та інших хімічних препаратів для рослинництва і тваринництва;
здійснення грунтово-хімічних досліджень, а також аналізу якості кормів і продукції рослинництва на присутність нітратів, радіонуклідів, важких металів і пестицидів;
оптова і роздрібна торгівля продукцією виробничо-технічного призначення, та товарами народного споживання;
організація підприємств по виробництву цих видів продукції, товарів, у тому числі товарів народного споживання, нової техніки і технологій, сільськогосподарської продукції, включаючи переробку;
закупка, реалізація, заготівля і переробка вторсировини;
збирання, переробка лому і відходів чорних і кольорових металів, а також торгові операції з ними;
посередницькі послуги з нерухомим майном;
торгово-посередницька діяльність;
виробництво цих видів товарів, на узятих в оренду землях, виробничих потужностях;
комісійна оптова та роздрібна торгівля товарами, народного споживання запчастинами, лікеро-горілочними виробами, тютюновими виробами, продуктами харчування, харчовими добавками, непродовольчими товарами;
послуги по обробленню земель;
землеробство, вирощування насіння;
послуги в області хімічного захисту рослин;
вирощування, збір, зберігання та переробка сільськогосподарської продукції;
подання юридичним і фізичним особам наступних послуг: науково-технічних, сервісних, посередницьких, маркетингових, інформаційних, лізингових, консультаційних, рекламних і представницьких;
організація прокату предметів особистого користування, побутових товарів, машин і устаткування, транспортних засобів;
здійснення пасажирських і транспортних перевозок автомобільним транспортом по замовленню населення та юридичним особам в межах країн СНГ;
закупка у державних, кооперативних, громадських, орендних, змішаних акціонерних, приватних підприємствах, іноземних та інших підприємствах торгівлі або у товаровиробників, а також і у Фізичних осіб і власників продукції сировини, напівфабрикатів, споживчих товарів сільськогосподарського виробництва і сільськогосподарської сировини, а також продовольчих та інших товарів, як за валюту України, так і за валюту іноземну згідно з законодавством;
оптова та роздрібна торгівля виробами хімічної промисловості, мінеральними добривами та пестицидами;
закупка та реалізація парфумів;
створення мережі фірмових магазинів, баз та здійснення оптової, мілко оптової, роздрібної, комерційної і комісійної торгівлі усіма видами продукції і товарів, як за валюту України, так і за іноземну згідно з законодавством;
закупка та продаж виробів з дорогоцінних металів;
товарообміни (бартерні) операції та інша діяльність заснована на формах зустрічної торгівлі;
участь у товарних, товарно-сервісних, фондових біржах нерухомості, в аукціонах;
здійснення аденської, комісіонерської, консигнаційної, брокерської, посередницької та іншої комерційної діяльності по договорам, контрактам з юридичними та фізичними особами, в т.ч. з іноземцями;
організація і ведення зовнішньоекономічної діяльності у рамках діючого законодавства;
участь в різних громадських і благотворних та інших спеціальних програмах підтримки населення;
оптова та роздрібна торгівля медикаментами, медичними препаратами в т.ч. препаратами народної медицини з лікарських рослин на натуральній основі;
оптова закупка та поставка сільськогосподарської продукції в т.ч. зернових та соняшника;
організація та розвиток спільної господарської діяльності з підприємствами, з юридичними особами (в т.ч. з іноземцями);
реалізація запчастин до транспортних засобів;
постачальницько-збутова діяльність сировиною, матеріалами і товарами промислового виробництва, товарообмінні операції з товарами народного споживання і промислового виробництва;
оптова та роздрібна торгівля меблями, будматеріалами, товарами для дому вітчизняного та імпортного виробництва;
торгівля нафтою, нафтопродуктами, паливно-змащувальними матеріалами, вугіллям;
торгівля металопрокатом, виробами з металу, обладнанням;
надання послуг підприємствам, організаціям населенню по закупівлі, транспортуванні, зберіганні продукції та товарів;
здійснення будь-яких бартерних операцій з державними, колективними, фермерськими, приватними підприємствами та іншими юридичними особами;
утворення пунктів прокату, та орендних ділянок.
Захист державної таємниці товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України від 21.01.94. р. № 3855-ХІІ "Про державну таємницю" та інших законодавчих атів з цього питання.
ВАТ розробляє і виконує мобілізаційні плани і заходи на особливий період згідно з Законом України від 21.10.93 р. М3543-ХІІ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та від 24.01.97 р. № 51/97-ВР "Про державний матеріальний резерв".
ВАТ виконує визначені йому плани Формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження поновлених запасів державного матеріального резерву та завдання і заходи щодо їх виконання.
ВАТ забезпечу виконання мобілізаційних завдань та заходів по
цивільній обороні.
АТ є юридичною особою від дня його державної реєстрації, і яке здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту і є правонаступником державного підприємства "Якимівський АГРОС".
Майно АТ складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі АТ:
майна, переданого йому засновником у власність;
продукції виробленої АТ в результаті господарської діяльності;
іншого майна набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
АТ має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та
інші рахунки в банках, товарний знак, який затверджується Правлінням
АТ і реєструється згідно з чинним законодавством, печатку зі своєю
назвою.
АТ має право продавати, передавати, безкоштовно обмінювати, передавати в оренду юридичним та Фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх
іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та
цьому Статуту.
АТ має укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.
АТ має право у встановленому чинним законодавством
порядку:
випускати цінні папери;
засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях і з іншими
суб'єктами підприємницької діяльності;
створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
Створені АТ філії і представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які
належать АТ, керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням АТ.
Засновником АТ є Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області.
Акціонерами можуть бути: державні органи приватизації, а також фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції АТ в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку папери.
Акціонери мають право:
брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників;
обирати і бути обраними до органів управління АТ, які визначені у розділі 8 цього Статуту;
брати участь у розподілі прибутку АТ;
отримувати інформацію про діяльність АТ у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами АТ;
вільно розпоряджатися акціями, які їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.
Усі акціонери АТ повинні бути занесені до реєстру акціонерів АТ. У разі ліквідації АТ акціонери мають право отримати частину вартості майна АТ, пропорційну вартості належних їм акцій АТ. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.
Акціонери АТ зобов'язані:
додержуватися вимог установчих документів АТ, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів АТ;
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ;
виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.
Статутний Фонд АТ становить 615190 (шістсот п'ятнадцять сто дев'яносто) гривень, і який поділено на 2460760 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень.
АТ має право змінювати збільшувати або зменшувати розмір статутного Фонду.
Розмір статутного фонду після повної оплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом
випуску нових акцій;
обміну облігацій на акції;
збільшення номінальної вартості раніше випущених акцій.
Рішення про збільшення статутного Фонду АТ приймається в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і внутрішніми нормативними актами АТ.
Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом;
зменшення номінальної вартості раніше випущених акцій;
зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.
Рішення про зменшення статутного фонду приймається в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і внутрішніми нормативними актами АТ і набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру. Зменшення статутного Фонду при наявності заперечень кредиторів АТ не допускається.
АТ випускає акції на весь розмір статутного Фонду та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Акціонери АТ без обмежень можуть розпоряджатися акціями АТ, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.
Прибуток АТ утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку АТ сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні АТ.
Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту і внутрішніх нормативних актів АТ.
АТ створює:
резервний Фонд;
фонд виплати дивідендів;
фонд коштів, що спрямовуються на розвиток і вдосконалення виробництва;
інші фонди, що створюються за рішенням вищого органу АТ.
Резервний фонд АТ використовується для покриття витрат пов'язаних з відшкодуванням збитків, та незапланованих витрат. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань не менше 5 відсотків чистого прибутку АТ до досягнення необхідного розміру. Рішенні про використання коштів фонду приймається Правлінням АТ. Резервний фонд АТ створюється у розмірі не менше 25% статутного фонду АТ.
Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку АТ. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього Фонду затверджується вищим органом АТ за поданням Правління АТ.
Кошти з Фонду виплачуються акціонерам пропорційно по загальної вартості належних їм акцій. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином згідно з порядком, визначеним проспектом, емісії акцій чи рішенням Правління АТ.
Фонд коштів, що спрямовується на розвиток і вдосконалення виробництва Формується шляхом відрахування 30% від чистого прибутку.
Управління АТ здійснюють:
вищій орган АТ - Загальні збори акціонерів;
Спостережна рада;
Правління АТ;
ревізійна комісія.
Земля - це продукт природи і тільки в процесі виробничої діяльності людей вона стає засобом виробництва. Земля при правильному її використанні не зношується і не виходить з виробничого процесу, а навпаки її якість покращується.
Виробниче значення і використання землі різноманітне тому, що ґрунти за своїм призначенням поділяються на сільськогосподарські і несільськогосподарські. Землі сільськогосподарського призначення - це ділянки землі, які постійно використовуються для сільськогосподарських цілей. До них входять:
рілля - це ділянки землі, які щорічно використовуються для вирощування сільськогосподарських культур;
до сінокосів відносять землі, які спеціально відводяться для вирощування сіна;
пасовища - це ділянки землі покриті травою і призначені для випасу тварин;
багаторічні насадження - це ділянки землі, зайняті суспільними, культурними посадками плодово-ягідних, технічних і інших насаджень, від яких продукція надходить на протязі декількох років.
Таблиця 2.1. - Склад і структура земельних угідь ВАТ „Якимівський АГРОС”
Угіддя
2001 р.
2002 р.
2003 р.
2003р. в % до 2001р.

Площа, га
Струк-тура, %
Площа, га
Струк-тура, %
Площа, га
Струк-тура, %
Загальна земельна площа
2194,5
100
1446,8
100
1276,27
100
58,2
Всього с/г угідь
2190,3
99,8
1442,6
99,7
1272,07
99,6
58,1
Із них: - рілля
2185,9
99,6
1438,2
99,4
1267,67
99,6
58
- сінокоси
4,4
0,2
4,4
0,3
4,4
0,4
100
Інші землі
4,2
0,2
4,2
0,3
4,2
0,4
100
До не сільськогосподарських угідь відносять землі покриті лісом, лісополосами, землі під водою, болотами та інші землі, які не використовуються для сільськогосподарських цілей.
Аналізуючи таблицю 2.1. можна зробити висновок, що загальна земельна площа 2003 року, порівняно з 2001 роком, зменшилась на 41,8%. Цю зміну можна пояснити так: у 2002 р. був проданий Охрімівський філіал ВАТ „Якимівський АГРОС”, тому з ним було передано 747,7 га сільськогосподарських угідь, а у 2003 р. 170,53 га, які були орендовані, було повернено їхнім хазяїнам.
Таблиця 2.2. - Склад і структура товарної продукції ВАТ „Якимівський АГРОС”
Види продукції, галузі
Вартість товарної продукції, т. грн.
2003 р. у % до 2002 р.
2003 р. у % до 2001 р.
2001 р.
2002 р.
2003 р.
В сер. за 3 роки

Зернові і зернобобові всього
673,3
492,2
263,4
980,03
53,51
39,12
в тому числі:
пшениця озима
533,2
383,4
87,5
648,63
22,82
16,41
ярий ячмінь
84,5
32,1
60,27
жито
55,6
18,53
горох
76,7
25,57
гречка
60,3
20,10
просо
115,6
38,53
Соняшник
70,3
40,3
63,73
Гірчиця
120,5
40,17
Всього
743,6
532,5
383,9
х
х
х
Як видно з таблиці 2.2 товарна продукція ВАТ «Якимівський АГРОС» складається з зернових та зернобобових та з технічних культур. Через це можна сказати, що підприємство має вузьку спеціалізацію. Аналізуючи таблицю бачимо, що АТ не має постійного складу товарної продукції що року. Він змінюється в залежності від фінансово-господарського стану підприємства, від природнокліматичних умов та ін. Отже у 2003 році порівняно з 2002 та 2001 рр.. відбулося зменшення товарності озимої пшениці на 77,18% та 83,59%. Відповідно до цього (озима пшениця займає найбільшу питому вагу серед зернових та зернобобових) таке ж зменшення відбулося і з загальною кількістю зернових і зернобобових: порівняно з 2002 р. - на 46,49%, а з 2001 р. - на 60,88%
Визначення рівня собівартості продукції дає можливість встановити дохідність галузі, окремих культур.
Таблиця 4.1. - Динаміка собівартості 1 ц основних видів продукції в ВАТ „Якимівський АГРОС”
Вид продукції
2001
2002
2003
2003 в % до 2001
Виробництво продукції, ц
Витрати на виробн., т. грн.
Собівартість 1 ц прод. грн.
Виробництво продукції, ц
Витрати на виробн., т. грн.
Собівартість 1 ц прод. грн.
Виробництво продукції, ц
Витрати на виробн., т. грн.
Собівартість 1 ц прод. грн.
Витрати на виробн., грн.
Собівартість 1 ц прод. грн.
Оз. пшен.
29550
371,44
12,57
8288
156,97
18,9
1710
42,92
25,1
11,5
199,7
Просо
-
-
-
-
-
-
1630
37,5
23,0
-
-
Гречиха
-
-
-
-
-
-
2550
490,4
50,14
-
-
Гірчиця
-
-
-
-
-
-
9780
547,7
56,0
-
-
Яр. ячмінь
2500
62,25
24,9
156,1
3,79
24,3
-
-
-
-
-
Горох
-
-
-
257
12,72
49,5
-
-
-
-
-
Соняшник
995
83,38
83,8
305
18,18
59,6
-
-
-
-
-
Жито
1400
34,3
24,5
-
-
-
-
-
-
-
-
ВАЛ
34445
х
х
10411
х
х
1567
х
х
х
х
Собівартість сільськогосподарської продукції формується під впливом багатьох факторів зокрема співвідношення темпів змін обсягів виробництва і поточних витрат на продукцію, які визначають її рівень і тенденції.
Як видно з таблиці 4.1., ВАТ „Якимівський АГРОС” у різні роки вирощував різні види культур. Лише озима пшениця вирощувалась на протязі трьох років. З таблиці 2.1 можна прослідити неоднорідність у структурі виробництва продукції рослинництва. Витрати на виробництво озимої пшениці у 2003 році порівняно з 2001 зменшились на 88,5%, відповідно собівартість одного центнера озимої пшениці збільшилась на 99,7%. Собівартість продукції рослинництва формується з різних за економічним змістом статей витрат, які характеризують її структуру. Структура собівартості продукції характеризується процентним співвідношенням окремих статей витрат у загальних витратах виробництва. Вона залежить від особливостей сільськогосподарських галузей та їх виробничої спеціалізації, рівня технологічного устаткування і організації виробництва.
Таблиця 4.2. - Структура собівартості продукції рослинництва у ВАТ „Якимівський АГРОС”, смт Якимівка
№ п/п
Елементи витрат
2001 р.
2002 р.
2003 р.
Сума витр., т. грн.
%
Сума витр., т. грн.
%
Сума витр., т. грн.
%
1
Затрати на оплату праці
80,1
11,1
75,8
11,1
79,8
20,0
2
Відрах. а соц. заходи
31,2
4,3
22,4
3,2
19,1
4,8
3
Матеріальні затрати які увійшли до собівартості
286,3
39,8
234,3
34,3
167,1
41,9
4
в т. ч.- насіння
67,5
23,6
39,5
16,9
29,8
17,8
5
- мінеральні добрива
60,7
21,2
59,9
25,6
23,5
14,1
6
- нафтопродукти
127,5
44,5
87,9
37,5
93,2
55,7
7
- електроенергія
4,8
1,7
4,6
2,0
4,3
2,6
8
- запасні частини
25,8
9,0
42,4
18,0
16,3
9,8
9
Оплата послу і робіт
260,6
36,3
280,7
41,1
34,9
8,8
10
Амортиз. основ. засоб.
60,5
8,5
70,2
10,3
97,5
24,4
11
ВСЬОГО
718,7
100
683,4
100
398,4
100
Аналізуючи Таблицю 4.2. можна зробити висновок, що у всіх трьох роках найбільшу питому вагу, у собівартості продукції рослинництва займають матеріальні затрати, які увійшли в собівартість продукції (крім 2002 року, які склали 34,3%). Оплата послуг та робіт теж склала досить високу питому вагу у перших двох роках - 36,3% і 41,1% відповідно.
Затрати на оплату праці мають тенденцію до зниження, причиною цього є скорочення робочих місць на ВАТ „Якимівський АГРОС”. Виходячи з цього відрахування на соціальні заходи теж зменшуються з 31,2 тис. грн., у 2001 р., до 19,1 тис. грн. у 2003 р. Амортизація основних засобів має тенденцію до збільшення від 60,5 тис. грн., у 2001 р., до 97,5 тис. грн. у 2003 р. Взагалі витрати на виробництво продукції рослинництва зменшуються з року в рік: у 2001 р. - 718,7 тис. грн., у 2002 р. - 683,4 тис. грн., у 2003 р. - 398,4 тис. грн.
Таблиця 4. 3. - структура собівартості 1 ц озимої пшениці у ВАТ „Якимівський АГРОС”, смт ЯкимівкаЕлементи затрат
2001 р.
2002 р.
2003 р.
Собів. 1 ц грн.
%
Собів. 1 ц грн.
%
Собів. 1 ц грн.
%
1
Оплата праці
1,51
12,01
1,59
8,39
2,07
8,05
2
Насіння
1,78
14,16
1,39
7,34
2,69
10,44
3
Паливо
1,61
12,81
2,46
12,94
4,04
16,1
4
Добрива
1,53
12,17
4,4
23,23
3,12
12,43
5
Засоби захисту
1,45
11,54
1,24
6,55
3,98
15,86

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.