Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Лабораторка ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНО ТОЧНОСТ

Информация:

Тип работы: Лабораторка. Добавлен: 18.12.2012. Сдан: 2012. Страниц: 38. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


1.1 Мета і завдання роботи
Мета роботи: вивчення і оцінка факторів, що впливають на точність механічної обробки.
Завдання роботи: навчання студентів практичним навичкам визначення геометричної точності токарно-гвинторізного верстата мод. 16К20.
У результаті проведення лабораторної роботи студент повинен:
Знати види похибок при механічній обробці, методику визначення геометричної точності токарно-гвинторізного верстата 16К20, а також фактори, що впливають на точність механічної обробки.
Вміти зробити перевірку на точність токарно-гвинторізного верстата.

1.2 Устаткування, прилади, інструменти, матеріали, посібники
На цьому занятті використовують токарно-гвинторізний верстат мод.16К20, індикатор, рівень, лінійку, циліндричну оправку, набір щупів.

1.3 Теоретичні основи роботи
Сучасні машини являють собою складні механічні системи, що складаються з великої кількості вузлів і деталей. Для нормального функціонування машини кожна деталь повинна бути виготовлена за вимогами креслення.
Під точністю деталі розуміється її відповідність вимогам креслення за розмірами, геометричній формі, правильності взаємного розташування поверхонь, які обробляються, і за шорсткістю поверхонь. Ступінь наближення розмірів, отриманих при обробці, до розмірів, зазначених на кресленні, характеризує похибку обробки.
Причинами виникнення похибок при обробці деталей на металорізальних верстатах можуть бути наступні фактори:
- неточність верстата;
- деформації деталей і вузлів верстата під дією сил різання і нагрівання;
- неточність різальних інструментів, їх нагрівання, деформування і знос;
- неточність пристосувань і їхній знос;
- деформування заготовки, яка обробляється, під дією сил затиску і різання, а також через нагрівання і перерозподіл внутрішніх напружень;
- похибки базування і установки заготовки в пристосуванні та інші.
Виникаючі при механічній обробці елементарні похибки ділять на систематичні постійні, систематичні змінні і випадкові. Систематичними постійними при обробці партії деталей називають постійні за величиною і знаком похибки. Систематичними змінними називають передбачувані похибки, які закономірно змінюються в часі.
Випадкова похибка - це така похибка, яка для різних заготовок розглянутої партії має різні значення, причому її поява не підкоряється якій-небудь закономірності.
Похибки виготовлення верстатів при їхньому випробуванні і прийманні обмежуються нормами точності і жорскості за ГОСТ 18097-88, які визначають допуски і методи перевірки геометричної точності верстатів. Випробування проводять без прикладання силового навантаження по мірі переміщення вузлів верстата вручну за розробленими методиками. Перевірці підлягають нові і відремонтовані токарні верстати...........

Список літератури

1. Жук В.И. Пособие по эксплуатации токарных станков / В.И. Жук. — К.: Техніка. 1976. — 240 с.
2. Якимов А.В. Технология машиностроения / А.В. Якимов, А.А. Якимов, В.П. Ларшин, В.И. Свирщев. — Пермь, 2002. — 563 с.
3. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1986 г. — 496 с.
4. Данилевский В.В. Технология машиностроения: Учебник для техникумов / В.В. Данилевский. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение. 1984. — 416 с.
5. Прейс Г.А. Технология пищевого машиностроения / Г.А. Прейс, А.И. Безыкорнов. — К.: Вища школа. Гол.изд-во, 1987. — 287 с.
6. Якимов А.В. Технология машиностроения: Учебник / А.В. Якимов, В.Н. Царюк, А.А. Якимов, Г.А. Оборский, В.П. Ларшин, А.В. Самойленко. — Одесса: Астропринт, 2001. — 608 с.
7. Попов С.А. Заточка режущего инструмента. Уч. пос. / С.А. Попов, Л.Г. Дибнер, А.С. Каменкович. — М.: «Высш. школа», 1979. — 320 с.
8. Зайцев Б.Г. Справочник молодого токаря. Изд.2-е, испр. и доп. / Б.Г. Зайцев, П.И. Завгороднев, А.С. Шевченко. — М., Высш. шк., 1977– 368 с.
9. Захаров В.И. Технология токарной обработки / В.И.Зазаров. — Л.: Лениздат, 1968. – 502с.
10. Физико-математическая теория процессов обработки материалов в технологии машиностроения / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова: В десяти томах. — Т.9 «Проектирование технологических процессов в машиностроении». — Одесса: ОНПУ, 2005. — 584 с.
11. Тарасевич В.И. Краткий справочник нормировщика-машиностроителя / В.И. Тарасевич, Г.К. Оноприенко, В.А. Якобас, Н.А. Самара — Мн.: Беларусь, 1976. — 287 с.
12. Махнорылов В.П. Нормирование труда на производственном участке / В.П. Махнорылов. — К.: Техніка, 1975. — 184 с.
13. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ. Серийное производство. Изд. 2-е. — М.: Машиностроение, 1974. — 421 с.
14. Силантьева Н.А., Малиновский В.Р. Техническое нормирование труда в машиностроении: Учебник для учащихся машиностроительных техникумов / Н.А. Силантьева, В.Р. Малиновский. — М.: Машиностроение, 1981. — 184 с., ил.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.