На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Бзнес-план суть, ознаки, функцї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 18.12.2012. Сдан: 2009. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС - ПЛАНУВАННЯ 5
1.1. Бізнес-план суть, ознаки, функції 5
1.2. Цілі, завдання та функції бізнес-плану 10
1.3. Струкутра бізнес -плану 12
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС - ПЛАНІВ 20
2.1. Методика складання бізнес-плану 20
2.2. Інформаційне поле бізнес - плану 23
2.3. Бізнес планування на прикладі «ПриватБанк»………………………….25
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА БІЗНЕС-ПЛАНУ В УКРАЇНИ 27
3.1. Необхідність і основні принципи бізнес-планування в Україні 27
3.2. Експертна оцінка бізнес-плану 29
3.3. Пропозиції щодо вдосконалення бізнес планування на підприємстві 34
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

ВСТУП


Актуальність теми. У сучасній ринковій економіці підприємці не можуть досягти успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати інформацію про положення на ринку конкурентів, власні перспективи і можливості.
Для подальшого забезпечення та вдосконалення організаційно-методологічного процесу підготовки всебічного бізнес-плану, розробка якого потребує багато часу та зусиль, але його наявність одночасно дає низку переваг, зокрема:
• даний системний підхід дозволяє робити помилки лише на папері, а не на практиці;
• по завершенні підготовки бізнес-плану з’являється відчуття впевненості щодо спроможності створити банк і змусити його успішно працювати.
• бізнес-план показує, скільки необхідно коштів, на що саме вони потрібні і коли та на який термін [12, с.3].
Підготовка бізнес-плану надасть можливість краще зрозуміти процес планування, ніхто не сподівається, що кожна подія, передбачена в бізнес-плані, відбудеться саме так, але розуміння і знання, одержані у процесі розробки бізнес-плану, нададуть можливості підготувати персонал бути готовими до будь-яких змін.
Розробка бізнес-плану - це процедура корисна з погляду управління підприємством, адже бізнес-план чітко і детально описує процес функціонування фірм, показує, як її керівники планують досягти мети. Є прикладом цивілізованої побудови роботи на ринку і слугує візитною карткою майбутнього проекту [11, с.7].
Бізнес-план є необхідним не лише на стадії створення нового підприємства, його також складають вже існуючі фірми для планування своєї діяльності на певний період часу (рік, 3 роки, 5 років) [13].
Він охоплює як зовнішні, так і внутрішні цілі. Основна зовнішня мета полягає в тому, щоб запевнити майбутніх партнерів і кредиторів в успіху справи. Головна внутрішня мета бізнес-плану - бути основою управління банківським бізнесом. Конкретні цілі розкривають зміст і особливості планових заходів, особливості самого банку, специфіку його діяльності [13].
Цінність бізнес-плану залежить від корисності інформації, яку він містить. Корисна інформація відповідно до відомого у менеджменті принципу Джойгоу не може бути отримана з поверхових чи неправдивих відомостей. Тому в процесі формування інформаційного поля бізнес-плану особливу увагу звертають на якість базової інформації.
Виходячи з вищесказаного можна обґрунтовано говорити про актуальність вивчення питань бізнес-планування для ефективної організації господарської діяльності підприємств.
Ступінь дослідженності теми: питанням складання бізнес-планів присвячено дуже багато робіт учених-економістів: В. З. Черняк, А. В. Черня, И. В. Давиденко, В.Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан, М. Ю. Куденко, С. М. Осипенко, І. Є. Веремейчик. Водночас, багато аспектів цієї проблеми з огляду на особливості розвитку сучасної економіки потребують більш повного та предметного дослідження.
Мета курсової роботи - дослідження основніих принципів бізнес - планування, його сутність і призначення.
Предметом в курсовій роботі виступає сутність та характеристика бізнес-планів, а також структура та методика бізнес-плану.
Об’єктом в роботі є бізнес-план підприємств в умовах економіки України.
Структура роботи: дана робота складається зі вступу, трьох розділів з підрозділами, висновку і списку літератури.............


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Баринов В. А. Бизнес-планирование: Учеб. пособие. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2003.
2. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. - М.: Интерэксперт: Инфра-М, 1995. - 528 с.
3. Бизнес-план: Отечественный и зарубежный опыт: Современная практика и документация / Под общ. ред. В.М. Попова. - Чебоксары: Волго-Вятский региональный центр Ассоциации российских вузов. - 1996. - 264 с.
4. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, доп. / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, О. Г. Дерев’янко. - К.: КНЕУ, 2002. - 379 с.
5. Клименюк Н.Н., Голованенко Н.В. Как разработать бизнес-план: Учеб. пособие / Академия муниципального управления. - К.: Просвіта, 1999. - 194 с.
6. Ковелло Дж. А., Хейзелгрен Б. Дж. Бизнес-планы: Полное справочное руководство: Пер. с англ. - М.: БИНОМ, 1998. - 352 с.
7. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Второе издание. Официальное издание. - М.: “Экономика”, 2000.
8. Мое малое предприятие: Основы успешного предпринимательства / И.В. Жиляев, В.Р. Костюк, Ю. А. Клочке та ін. - К.: Венчур, 1995. - 136 с.
9. Про соціально-економічне становище України за січень 2009 року // Доповідь Державного комітету статистики 19.03.2009
10. Сергеев А. А. Экономические основы бизнес-планирования: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 1999. - 303 с.
11. Інформаційне забезпечення підготовки бізнес-плану / М. Ю. Куденко, С. М. Осипенко, І. Є. Веремейчик // Вісн. Міжнар. Слов’ян. ун-ту. Серія «Економічні науки». - 2006. - 9,№1. - с.48.
12. 2. Кучеренко В. Р., Карпов В. А., Маркітан О. С. Бізнес-планування фірми. - К.: Знання, 2006. - с.423.
13. Методика написання бізнес-плану. (26.03.2009): [Електронний ресурс]. - Режим доступу: korosten.in.ua/index.php?page=1507.
14. Український фонд підтримки підприємництва. Бізнес-планування як основа розвитку підприємництва. Київ - 2010. - с.18.
15. www.bizproject.com.ua - Офіційний веб-сайт Конкурсу ЄБРР на кращий бізнес-проект для середніх і малих підприємствПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.