На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Вплив тренувальних навантажень на стан вестибулярного апарату мязову систему юних футболств

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 24.12.2012. Сдан: 2010. Страниц: 53. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление
Зміст
Вступ..................................5
Розділ 1. Аналіз літературних джерел...............................................8
1.1. Використання засобів футболу в сучасній спортивній практиці.............8
1.1.1. Поняття про футбол і техніку гри............................................................8
1.1.2. Навчання і тренування юних футболістів………................................9
1.2. Будова і функції вестибулярного апарату..................................................11
1.3. Значення вестибулярного апарату для
рухової діяльності спортсмена........................................................................ 18
Розділ 2. Мета, завдання, організація та методи дослідження........................23
2.1. Мета і завдання дослідження....................... 24
2.2. Організація дослідження та його етапи.............................…................. 24

ВСТУП

Футбол – найбільш доступний, масовий вид фізкультурних занять, засіб підвищення рівня фізичного розвитку і покращення здоров’я широкого кола населення. Футбол – це народна гра, яка користується любов’ю у дорослих, юнаків і дітей цілого світу.
Футбол належить до атлетичних ігор. Він покращує розвиток швидкості, спритності, витривалості, сили і стрибучості. У грі футболіст виконує значну роботу, яка супроводжується фізичним навантаженням, що сприяє підвищенню рівня функціональних можливостей людини, виховує високі морально-вольові якості. Різна і велика за об’ємом рухова діяльність, на фоні зростання втоми, потребує прояву вольових якостей, які необхідні для підтримання високого рівня ігрової діяльності [1,27].
В основі гри у футбол лежить боротьба двох команд гравців, яких об’єднує загальна мета – перемога. Прагнення до перемоги привчає футболістів до колективних дій, до взаємодопомоги, виховує почуття дружби. Під час футбольного матчу кожен гравець має можливість проявити свої особисті якості. Водночас, гра передбачає об’єднання особистих цілей кожного футболіста для досягнення загальної мети.
Оскільки тренування і змагання з футболу проходять протягом майже цілого року у найрізноманітніших, нерідко значно відмінних між собою кліматичних і метеорологічних умов, ця гра сприяє як фізичному загартуванню, так і розширенню адаптаційних можливостей організму [12].
У тренуваннях, які проводяться в інших видах спорту, футбол (або окремі футбольні вправи) часто використовують в якості додаткового виду спорту. Це зумовлено тим, що футбол завдяки своєму особливому впливу на фізичний розвиток спортсмена, сприяє відмінній підготовці у будь-якій спортивній спеціалізації. Футбольна гра може слугувати добрим засобом загальної фізичної підготовки. Така функція футболу реалізується внаслідок того, що йому притаманні різні види бігу, зокрема зі зміною напрямку руху, комбінація різноманітних стрибків, багатство самих різноманітних за структурою рухів тіла та ударів, зупинок та способів ведення м’яча. Окрім того футбол вимагає прояву максимальної швидкості руху, що сприяє розвитку вольових якостей, які необхідні спортсмену. Таким чином, гра у футбол є одним з елементів формування спортивної майстерності спортсменів будь-якої спеціальності [28,34].
Емоційні особливості гри у футбол дозволяють використовувати його або вправи з техніки володіння м’ячем, в якості одного із засобів активного відпочинку. Змагання з футболу є важливим засобом масового заохочення людей до систематичних занять фізичною культурою.
Однією з передумов успішного розвитку сучасного спорту та досягнення у ньому високих результатів є раннє залучення до занять дітей та підлітків. При виборі спортивної спеціалізації передбачається обов’язкове врахування сенсативних періодів розвитку організму. Водночас до деяких видів спорту інтерес завжди є підвищеним. До таких видів спорту належить футбол, який, без сумніву, користується значною заслуженою популярністю.
Разом з тим, досягти належного рівня техніки і тактики, а, отже, і значних успіхів у футболі можна тільки в результаті багаторічного застосування навантажень значної інтенсивності та обсягу, що ставить великі вимоги до організму спортсмена. Під час пошуків засобів підвищення загальної тренованості організму, нашу увагу привернув такий маловживаний засіб, як цілеспрямоване тренування вестибулярного апарату [17,22,32].
Метою наших досліджень було вивчити вплив систематичних тренувань вестибулярної системи підлітків-футболістів на її функціональний стан, рівень вестибулярної стійкості, стан нервово-м’язової системи на деякі подразники розумової працездатності.
Для вирішення мети були поставлені наступні завдання:
1. За даними літературних джерел з’ясувати значення вестибулярної системи для виконання спортивних вправ, зокрема у футболі.
2. Розробити адаптований до спортивної спеціалізації з футболу комплекс вправ для впливу на вестибулярну систему.
3. Перевірити ефективність розробленого комплексу фізичних вправ на:
• функціональний стан вестибулярної системи;
• рівень вестибулярної стійкості;
• розумову працездатність підлітків-футболістів;
• стан нервово-м’язової системи;
Для розв’язання поставлених завдань були застосовані достатньо інформативні і водночас прості у використанні методи, які не потребували складного апаратурного забезпечення.
Об’єкт дослідження навчально-тренувальний процес юних футболістів.
Предмет дослідження стан вестибулярного апарату і нервово-м’язової системи футболістів 12-14 років.
В результаті аналізу наукової літератури, виникла робоча гіпотеза про залежність діяльності організму футболістів від функціонального стану їх вестибулярного апарату та можливостей позитивного впливу на нього комплексом спеціальних вправ, які систематично включаються у навчально-тренувальні заняття...............


Література
1. Андреев С.Н. Футбол. – М.: Советский спорт, 1991.-44с.
2. Боган М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и спорт, 1985.-192с.
3. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 144с.
4. Бакулев А.Н. Большая медицинская энциклопедия: Т.5. – М.: Мир, 1975. – 266-284с.
5. Балабан В.К. Роль вестибулярного аппарата в пространственном анализе гимнастических упражнений. Теория и методика физической культуры, 1971-51-53с.
6. Баландин В.Н., Кулешов В.И., Мозоль Н.И., Оценка состояния вегетативной системы моряков в плавании.//Военно-медицинский журнал, 1975, №6 – с. 63-64.
7. Брин В.Б., Вартокан И.А., Данияров С.Б., Захаров Ю.М., Кисел В.Н., Кубарко А.Н. Основы физиологии человека./Под. ред. акад. РАМИ Ткаченко Б.Н. – Санкт-Петербург, 1994 – 91-94с.
8. Вербова З.Д. Искуство произвольных упражнений.-М.: Физкультура и спорт, 1967 – 86с.
9. Гучин А.А. Совершенствовать функцию равновесия. Физическая культура в школе. 1974., №10, 19-20с.
10. Грушевська В.Ф., Терентьєва Н.М., Малко Г.В. Вплив тренувальних навантажень і спеціального вестибулярного навантаження на функцію рівноваги у дітей молодшого шкільного віку /Фізичне виховання дітей і молоді.-К., 1981 – 7-10 с.
11. Загранцев В.В., Бабияк В.И. Механизм адаптации спортсменов к специфической мышечной деятельности. – Л., 1976 – 82-89 с.
12. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1966.-200с.
13. Катуков Ю.В., Шорин Г.А. Роль вестибулярного аппарата в двигательной деятельности спортсмена. – Омск,Челябинск, 1990 – 37 с.
14. Кобзев Г.И. Влияние двигательно-кинетических раздражений на вестибулярную функцию спортсменов. Научные основы физической культуры и спорта. – Рига, 1981 – 37-41 с.
15. Ломов А.А. Изменения двигательной функции при вестибулярной нагрузке /Физиологические основы управления движениями. – М., 1971 – 47-45 с.
16. Лапаев Э.В., Сорочинский А.И. К вопросу о функциональном состоянии вестибулярного анализатора у детей среднего и старшего возраста // Журнал ушных, носовых и горловых болезней, 1977, №6 – 32-37 с.
17. Лях В.И. Координационные способности школьников. – Минск: Полым’я, 1989 – 159 с.
18. Максимова В.Н. Реакция на вестибулярное раздражение у спортсменов разной квалификации. ТИПФКИС, 1974., №12, 60-92 с.
19. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. |Учебное пособие для ИФК. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 280 с.
20. Методики психодиагностики в спорте: Учебное пособие для студентов пед. Инстетутов // В.Л. Маришук, Ю.М. Блудов, В.А. Плахтиенко, Л.К. Серова. – М.:Просвещение, 1984 – 191 с.
21. Основы сенсорной физиологии /Под. ред. Р. Шмидта. – М.: Мир, 1984 – 287 с. (пер. с англ.).
22. Платонов В.К. Теория и методика спортивной тренировки. – К: Вища школа, 1984 – 32 с.
23. Розанина М. Расщепленный мозг: Восприятие. – М: Медицина, 1974 – 43-47 с.
24. Рябуха О.И. и соавт. Иследования состояния вестибулярной системы у борцов младшей и средней возрастных групп при помощи скрининг-тестов //Тезисы докл. в научно-практической конференции: Проблемы физического воспитания и спорта в современных условиях. – Калинград, 1997 – 72-73.
25. Рябуха О.І., Пелехатий Р.М., Цап’як О.О. Скринінг-дослідження вестибулярної функції у юних борців (Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: Роль фізичної культури в здоровому способі життя. – Львів, 1997 – 160-161 с.
26. Рябуха О.І. Вчення про здоров’я. – Львів, 2001 – 112 с.
27. Симаков В.И. Футбол. Парные тактические комбинации. М., «Сов. Россия», 1975 – 112 с.
28. Соломонко В.В., Соломонко А.В. «Футбол» - Київ, 1997.
29. Семенов Л.П., Ребянова Н.А. О сохранении равновесия в перевернутом положении тела. ТиП ФК, 1979, №5 – 29 с.
30. Ташар Г. Основы сенсорной физиологии. – М.: Мир, 1976 – 520 с., (пер. с англ.).
31. Тринус К.Ф. Вестибулярный анализатор и его роль в деятельности человека // Врачебное дело, 1988 – 107-112 с.
32. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. Учебное по


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.