На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Виробнича логстика. Фнансова логстика в туризм. нформацйне забезпечення мжнародної логстики

Информация:

Тип работы: Контрольная. Добавлен: 13.1.2013. Сдан: 2012. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План виконання контрольної роботи
1. Виробнича логістика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 11
1.1. Поняття виробничої логістики
1.2. Підходи до управління матеріальними потоками у виробничій логістиці
1.3. Логістична концепція «MRP»
1.4. Мікрологістична система KANBAN
1.5. Мікрологістична концепція «оптимізована виробнича технологія»
1.6. Мікрологістична концепція «Худе виробництво»
2. Фінансова логістика в туризмі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 17
2.1. Визначення сучасної ситуації та основних аспектів фінансової логістики в туризмі
2.2. Функції фінансової логістики
2.3. Тенденції розвитку фінансової логістики
3. Інформаційне забезпечення міжнародної логістики . . . . . . . . . . . . 18 - 23


Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24


Виробнича логістика.
1.1. Поняття виробничої логістики.
Інформаційні потоки, в тому числі матеріальні та інші фінансові на шляху від первинного джерела сировини до кінцевого споживача проходять ряд виробничих ланок.
Управління потоками на цьому етапі має свою специфіку і назву виробнича логістика, або по іншому - внутрішньовиробнича, або логістика виробництва.
Метою виробничої логістики є оптимізація матеріальних потоків всередині підприємств, які створюють матеріальні блага або надають матеріальні послуги.
Актуальність застосування логістики у матеріальній сфері замувлена декількома аспектами :
· По-перше, останнім часом спостерігаеється тенденція звуження сфери масового і багатосерійного виробництва. Виробники отрмимують все більше замовлень на виробництво невеликих партій і навіть одиничних виробів. При цьому з боку покупців все частіше вісувається вимога задовольнити потребу за мінімально короткий термін з високим ступенем гарантії ;
· По-друге передбачається організація виробництва у рамках кооперації з випуску складних виробів. У цому випадку транспортно-пересувні операції можуть бути об?єктом як виробничої логістики, якщо використовуються власні транспортні засобідля внутрішньосистемного переміщення вантажів, так і транспортної за умови використання транспорту загального користування.
Логістичне управління фазою виробництва на підприємстві охоплює три послідовні етапи:
Петрший етап - проектування виробничої структури та, відповідно, структури переміщення продукції : від першого робочого місця (сиовина, матеріали, частини, вузли) до фінального робочого місця (кінцева продукція).
Другий етап - планування в межах проектної структури переміщення продукції з огляду на досягнення мінімально можливих витрат із переміщення та раціональних виробничих циклів.
Третій етап - реалізація проектних і планових рішень, яка полягає у безпосередньому управлінні переміщенням продукції у виробничій фазі, моніторуванням, контролюванням та відповідним регулюванням переміщення окремих ланок логістичних процесів, логістичних операціій тощо.
Виробнича логістика як інститут може існувати у різних видах та формах. Безпосередньо, залежність таких форм існування виробничої логістики залежить від типу і особливостей виробничого процесу. ........


.......Сьогодні прийняття логістичних рішень щодо оптимізації міжнародних товаропотоків неможливе без використання супутникових систем зв’язку, які забезпечують зв’язок між водіями транспортних засобів, транспортно-експедиторськими компаніями, вантажовідправниками і вантажоотримувачами. Вантажні автомобілі мають мобільний зв’язок, використовують інформаційні технології, які базуються на застосуванні бортових комп’ютерів та модемів і забезпечують передачу різноманітних повідомлень.
Для ефективного управління міжнародною логістичною системою необхідно в будь-який момент мати інформацію про матеріальні потоки. Ця проблема вирішується шляхом використання мікропроцесорної техніки, здатної ідентифікувати окрему вантажну одиницю. Устаткування, здатне зчитувати різноманітні штрихові коди, дає змогу одержувати інформацію про логістичну операцію в момент і в місці її здійснення. Найчастіше в міжнародній практиці використовується система штрихового кодування EAN - 13, що є 13-значними кодами, застосовувані для кодування товарів народного споживання. Ці коди містять інформацію про країну, підприємство-виробника товару, характеристики товару і контрольну цифру.


Список використаної літератури
1. Бауерсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2001. - 640 с.
2. Гвозденко А. А. Логістика в туризмі: Навч. посіб. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 272 с.
3. Дудар Т. Г., Волошин Р. В. Основи логістики: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 176 с.
4. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник - К.: КНЕУ, 2004. - 284 с.
5. Левковець П.Р., Марунич В.С. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навчальний посібник. - 3-є видання, виправлене та доповнене. - К.: Аристотель, 2005. - 292 с.
6. Мацола В. Рекреаційно-оздоровчо-туристичний комплекс (питання теорії, методології, практики) // Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 1998.- 278 с.
7. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей. - К.: НТЕУ, 2003. - 156 с.
8. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. - М.: Финансы и статистика. 1999. - 208 с.
9. Смірнов І. Г. Логістика туризму: Навч. посіб. - К.: Знання, 2009. - 444с.
10. Степанов В. І. Логістика : Підручник - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 488 с.
11. Тридід О. М., Азаренко Т. М., Мішина С. В., Борисенко І. І. Логістика: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 566 с.
12. Шульгіна С. Сегментація вітчизняних споживачів закордонного туристичного продукту// Маркетинг в Україні. - 2005, №6. - С. 41-47.
13. pidruchniki.ws/19310710/ekonomika/informatsiyne_zabezpechennya_mizhnarodnoyi_logistiki
14. megos.org.ua/logistyka.5.html
15. nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2007_594/65.pdf


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.