На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Особенности развития маркетинга в Украине

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 14.1.2013. Сдан: 2011. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План

Вступ.....................................................................................................................................3
1. Еволюція розвитку маркетингу......................................................................................5
2. Сучасні тенденції маркетингу......................................................................................11
3. Історія Української Асоціації маркетингу..................................................................14
4. Особливості та перспективи розвитку маркетингу в Україні...................................16
Висновки.............................................................................................................................29
Список літератури.............................................................................................................30


Вступ

Актуальність теми дослідження. З розвитком в Україні ринкових відносин дедалі актуальнішим стає управління підприємством з позицій маркетингу, який став важливою складовою успішного ведення бізнесу. Знання сучасних маркетингових концепцій допомагає компаніям успішно працювати і витримувати конкуренцію у мінливому ринковому середовищі. Величезний вплив на розвиток теорії та практики як в Україні, так і в світі справила ідеї Філіпа Котлера - одного з провідних фахівців у галузі маркетингу, консультанта з маркетингових стратегій, планування, міжнародного маркетингу в найбільших компаніях США та інших країн світу.
Процес трансформації вітчизняної економіки на ринкову вимагає негайної необхідності осмислення і впровадження такого ефективного механізму управління підприємством як маркетинг.
Маркетинг як самостійне економічне явище виник на високому ступені розвитку товарного виробництва, коли завдяки швидкому зростанню продуктивних сил та суспільного добробуту "ринок продавця" став перетворюватися на "ринок покупця". За цих умов проблема переходу до маркетингу набула першорядного значення. Також у процес виникнення маркетингу зробило свій внесок і загострення криз надвиробництва наприкінці ХІХ та початку ХХ століть. Ці кризи примусили багатьох вчених заговорити про необхідність раціоналізувати взаємозвязки між виробництвом та споживачем.
Говорячи про виникнення терміну "маркетинг", ми стикаємося зі складним багатогранним явищем. З одного боку. маркетинг виступає як економічне явище, економічні відносини, як специфічна функція продавця, націлена на реалізацію товару. З іншого - як певна управлінська структура, через яку здійснюється дана функція в умовах перетворення "ринку продавця" та "ринок покупця". До того ж, це особливий розділ економічної науки, який вивчає маркетингову, комерційну діяльність та її закономірності. У всіх гранях маркетингу, видно, що це виробничо-ринкове явище, найтісніше повязане з усіма фазами суспільного відтворення.
Проблемі формування та розвитку маркетингу в Україні присвячені роботи відомих науковців А. Павленка, А. Войчака, Л. Балабанової, В. Герасимчука, О. Азарян, І. Решетнікової та ін.
В Україні деякі маркетингові підходи і методи застосовувалися при управлінні економікою ще за часів СРСР. Після розпаду СРСР в Україні, що стала на шлях побудови ринкової системи господарювання, дедалі більшого поширення в теорії та практиці управління підприємством набуває західний маркетинг.
Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.
Обєктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади маркетингу.
Предметом дослідження - особливості розвитку маркетингу в Україні.
Метою курсової роботи є дослідження особливостей розвитку маркетингу в Україні.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
· дослідити теоретичні засади розвитку маркетингу в Україні;
· висвітлити особливості розвитку маркетингу в Україні;
· виділити проблеми і перспективи розвитку маркетингу в Україні.


1. Еволюція розвитку маркетингу

Ототожнюючи переклад із англійської терміну «market» із терміном «ринок», а терміну «marketing» - із поняттям «ринкова діяльність», більшість науковців визначають, що зародження маркетингу як теорії пов’язано з процесами формування вільних ринкових відносин. Таке уявлення про маркетингову теорію - хибне. Підтвердженням цього є опис еволюції маркетингу в підручниках зарубіжних теоретиків Ф. Котлера, Л. Армстронга, Дж. Еванса, Б. Бермана, Т. Левітта, С. Маджаро, П. Друкера; російських учених А. Панкрухіна, Є. Голубкова; українських маркетологів А. Павленка, А. Войчака, Л. Балабанової, В. Герасимчука, О.Азарян та ін..........


Висновки
Маркетингова практика останніх років показала, що далеко не всі компанії зуміли адаптуватись до сучасних умов. Так, Ф. Котлер визначив 10 «смертних гріхів» у маркетинговій діяльності:
1. Комунікаційний розрив між виробником и споживачем.
2. Нездатність сегментувати ринок.
3. Несфокусованість маркетингових цілей і стратегій.
4. Відсутність формального маркетингового планування.
5. Організація маркетингу, несумісна з маркетинговою стратегією.
6. Неспроможність інвестувати в майбутнє.
7. Неналагоджена продуктова політика.
8. Спроби збільшити обсяг продажів лише за рахунок зниження цін.
9. Підхід до маркетингу як до продажів.
10. Недалекоглядність у комунікаційній діяльності [14].
До помилок українських підприємців можна віднести також хаотичне використання окремих елементів маркетингу, асоціювання маркетингу лише з рекламою, необґрунтоване застосування західних методик, нетворчий підхід до маркетингової діяльності, орієнтація на короткострокову перспективу, відсутність програм лояльності клієнтів, низький сервіс, «переслідування» клієнтів замість їх обслуговування [4], відсутність гнучкості та незнання власних споживачів.
Спільними проблемами для українських і західних маркетологів є ігнорування простої істини - будь-яка комерційна структура є частиною суспільства. Отже, її ефективність багато в чому залежить від таких імперативів:
1. Одночасно з потребами покупців існують інтереси суспільства, які усвідомлюються і приймаються покупцями.
2. Успішність підприємства залежить і від громадської думки, яка формується на підставі врахування підприємствами інтересів суспільства.
3. Споживачі за інших рівних умов віддають перевагу товарам, які виробляє більш відповідальна компанія.


Список літератури

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - К:Лібра, 2004 - 712 с. (3й)
2. Збутова діяльність торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.02 \ Балабаниць Анжеліка Володимирівна \ ДонДУЕТ - Донецьк, 2000. - 20с. - укр
4. Контакт с клиентом: избегайте навязчивости // Маркетолог.- 2006.- №11 //
www.marketing.ru
5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 896 с.
6. Котлер Ф. На пороге XXI века // Маркетолог.- 1999.- №1 // www.marketing.ru.
7. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. - М.: Ростинтэр, 1999. - 1152 с.
8. Моделювання процесів маркетингових досліджень на підприємстві. Автореф. дис. канд.наук: 08.03.02 \ О.О. Солодов \ ДонНУ - Донецьк, 2001. - 18с.- укр.
9. Маркетингове стратегічне планування: Автореф. дис. док. екон. наук: 08.06.01 \ Н.В,Куденко \ КНЕУ - К:, 2003. - 36 с.- укр
10. П.Г. Хоменко " СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ" АКТУАЛЬНІІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІІКИ №12((102)),, 2009 (раздел 3)
11. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 246 с.
12. Підприємництво в Україні в 2010-му році. Звіт МФК про опитування підприємств в Україні. К: Проект сприяння підприємництву в Україні, 2010. - 132.
13. Две правды маркетинга. Как изменился маркетинг за последние 20 лет? // Маркетолог.-2003.- №5 // www.marketing.ru.
14. Kotler P. Ten Deadly Marketing Sins: How to Avoid and Resolve Them. - Wiley, 2004.(висновок)
15. uam.in.ua/ukr/


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.