Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Организация грузовых перевозок

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 16.1.2013. Сдан: 2010. Страниц: 37. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ

Вступ
1. Визначення найкоротших відстаней між транспортними районами
2. Маршрутизація вантажних перевезень
3. Вибір рухомого складу
4. Розрахунок показників роботи автомобіля на маршрутах і необхідної їх кількості, формування раціональної структури парку

Висновок
Список літератури


ВСТУП

Транспорт - один із загальних умов функціонування і розвитку виробництва. Здійснюючи вантажоперевезення усередині підприємств, між підприємствами, районами і країнами, транспорт впливає на масштаби суспільного виробництва і темпи його зростання.
Вплив транспорту на життя окремої держави всіляко і багатопланово. Транспорт сприяє прогресивним географічним і структурним зрушенням в розміщенні виробництва і населення, зростанню продуктивності праці, підвищеного рівня життя населення. Забезпечуючи міжнародний розподіл праці, масовий туризм і культурний обмін, транспорт викликає крупні зміни в світовій економіці, культурі і міжнародних відносинах.
За допомогою транспорту заглиблюється спеціалізація і розширюється кооперація промислового і сільськогосподарського виробництва в національному і міжнародному масштабах, зміцнюється економічний стан держави в цілому.
Важнейшим показателем интегрирования транспортной системы является рациональное использование существующих транспортных сетей, реализация преимуществ их географического расположения и коммуникационной способности, обеспечивающей кратчайший путь от поставщика к потребителю.
Найважливішим показником інтеграції транспортної системи є раціональне використання існуючих транспортних мереж, реалізація переваг їх географічного розташування і комунікаційної здатності, що забезпечує найкоротшу дорогу від постачальника до споживача.
Не проста економічна ситуація в нашій країні, вимагає від працівників автомобільного транспорту підвищеної уваги при вирішенні питань організації і управління автомобільними перевезеннями. При вирішенні цих серйозних завдань виникає необхідність підвищення точності планерування, аналізу і економічної оцінки роботи як крупних транспортних систем, так і окремих автомобілів.


Таким чином Лише на основі точних розрахунків і аналізу можлива розробка раціональних ресурсозберігаючих схем перевезення вантажів. Вірне економічне рішення є заставою успішного розвитку автотранспортного підприємства і здобуття ним стабільному прибутку.

1. ВИЗНАЧЕННЯ НАЙКОРОТШИХ ВІДСТАНЕЙ МІЖ ТРАНСПОРТНИМИ РАЙОНАМИ
Для виконання курсового проекту на рис.1 задана схема транспортної мережі населеного пункту, а в табл.1 приведенні відстані між пунктами.
Для виконання завдання визначення найкоротших шляхів мережі, потрібно накреслити схему транспортної мережі - рис.1 і табл.1, в якої проставлені відстані між пунктами мережі, які наносяться на схему.
Також визначаються розміри вантажопотоків. Для чого є табл. 3, в якої проставлені розмірі вантажопотоків у прямому і зворотному напрямках які занесені в третій рядок відповідно в чисельник і в знаменник...........ВИСНОВОК
Для розвитку вантажних перевезень слід звернути увагу на корінне технічне переоснащення галузі і істотні організаційні зміни у всіх видах транспорту. Потрібна достатня ресурсна база і рівень розвитку техніки і технології, наявність кваліфікованого трудового потенціалу і передових науково-технічних розробок, вигідні природно-кліматичні і географічні характеристики території, наявність конкурентоздатних науково-технічних проектів прошедших відповідну експертизу і готових до реалізації, зацікавленість зарубіжних інвесторів в розміщенні капіталів.
Для економічної ефективності перевезень потрібне постійне глибоке вивчення і встановлення сфер ефективного використання видів транспорту; вдосконалення системи економічного стимулювання на основі широкого вживання ринкових механізмів. Необхідний розвиток міжнародних економічних відносин в області транспорту; широке впровадження нових технологій і способів перевезень (контейнерів, піддонів, пакетування вантажів і т.д.); створення ринкових умов (тарифів, систем обслуговування і так далі).
В ході виконання роботи проведений аналіз транспортної мережі, були встановлені найкоротші відстані і маршрути між всіма пунктами. Обробка вантажопотоків показала, що при щонайменшій оптимізації перевізного процесу зменшується обєм транспортної роботи. В процесі роботи з вантажопотоками так само зясувалося, що при роботі транспорту на маятникових маршрутах із зворотним неодруженим пробігом виконана транспортна робота і загальний пробіг на багато менше ніж при роботі на кільцевих маршрутах, де більше коефіцієнт використання пробігу.
Проведені розрахунки показали, що для забезпечення заданої мережі в оптимальних умовах, буде потрібно автомобільний парк МАЗ-5335+МАЗ-8926, що складається з 16 автомобілів, 8 автомобілів ГАЗ-53А і 19 автомобілів МАЗ-5432+МАЗ-93971.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - Киев: Высш. шк. Головное изд-во, 1986. - 447 с.
2. Кожин А.П. Математические методы в планировании и управлений грузовыми автомобильными перевозками. -М.: Высш. шк., 1979. - 304 с.
3. Справочник по организации и планированию грузовых автомобильных перевозок /И.Г. Крамаренко, Е.Б. Решетников, Г.Л. Рыбанов и др. Под ред. И.Г. Крамаренко. - Киев: Техника, 1991. - 208 с.
4. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок /Под ред. Л.А. Александрова. - М: Высш. шк., 1997. - 335 с.
5. Прейскурант № 13-01 - 02. Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом. - Введён с 01.01.90. -Киев: Госкомцен. УССР, 1989. - 56 с.
6. Краткий автомобильный справочник НИИАТ. - М.: Транспорт, 1995. - 220 с.
7. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом Украинской CCPПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.