На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


учебное пособие Значення бухгалтерського облку в дяльност органзацї, його принципи та правове регулювання, мжнародн стандарти. План рахункв та його характеристика. Органзаця облку грошових коштв та операцй над ними. Облк товарно-матеральних цнностей.

Информация:

Тип работы: учебное пособие. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 01.07.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


3

Міністерство праці та соціальної політики України

Кам'янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат
Бухгалтерський облік
(збірник структурно-логічних схем)

Зміст

Міжнародні принципи та організація обліку за національними стандартами
Облік грошових коштів
Облік розрахункових операцій та інших активів
Облік короткострокових (поточних) зобов'язань
Облік товарно-матеріальних цінностей (запасів)

Міжнародні принципи та організація обліку за національними стандартами

Зміст:

1. Бухгалтерський облік: сутність та значення

2. Правове регулювання організації бухгалтерського обліку

3. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку

4. План рахунків та його характеристика

5. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку

Література:

1. Закон України від 16.07.1999 р. №996_ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій;
3. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на с_г підприємствах. Підручник. - К.: Аграрна освіта, 2001, с. 8-48.
4. Бутинець Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. - Житомир: ЖІТІ, 2000, с. 7-40.
5. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - Тернопіль: Астон, 2005, с. 121-129.
6. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Підручник. - К.: «Центр навчальної літератури», 2005. - с. 67-80.
7. Михайлов М.Г. Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання використання. - К.: Вища школа, 2002, с. 5-8, 122-212.
8. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. - К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2005. - с. 4-45.
1. Бухгалтерський облік: сутність та значення

Схема 1.1.

3
Схема 1.2.

3
Схема. 1.3.

3
Схема 1.4. Види обліку залежно від потреб користувачів

3
Схема 1.5. Відмінності між управлінським та фінансовим обліками

Ознака
Фінансовий облік
Управлінський облік
1. Обов'язковість ведення обліку
Обов'язковий, відповідно до законодавчих актів.
Необов'язковий, залежить від волі керівника.
2. Мета ведення обліку
Надавати інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Надавати інформацію для прийняття рішень в управлінні підприємством.
3. Користувачі інформації
Внутрішні (керівництво, менеджери),
Зовнішні (засновники, інші зацікавлені особи).
Внутрішні (керівництво, менеджери)
4. Форма вира-ження інформації
Інформацію виражають тільки в грошовому виразі.
Інформацію виражають в грошовому, натуральному, кількісному виразах.
5. Періодичність звітності
В кінці року.
За будь-який період: місяць, квартал, рік, негайно.
6. Об'єкти звіт-ності
Підприємство.
Підприємство, галузь, підрозділ, вид продукції.
7. Ступінь відповідальності за помилки в обліку
Адміністративна відповідальність.
Дисциплінарна відповідальність (догана, зауваження).
8. Ступінь відкритості інформації
Інформація є відкритою, публічною
Інформація є таємницею.
Схема 1.6. Використання даних бухгалтерського обліку

3
2. Правове регулювання організації бухгалтерського обліку

Схема 1.7. Основні вимоги щодо організації бухгалтерського обліку на підприємстві

3
Схема 1.8. Сутність облікової політики

3
Схема 1.9. Форми організації бухгалтерського обліку

3
Схема 1.10. Повноваження головного бухгалтера при веденні обліку

3
Схема 1.11.

3
Схема 1.12. Склад фінансової звітності


3
3. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку

Схема 1.13. Основні принципи бухгалтерського обліку

3
План рахунків та його характеристика

3
Схема 1.14. Узгодженість Плану рахунків зі структурою фінансової звітності
План рахунківФорми звітності
Клас
Назва класуІ. Баланс

Розділ
Назва розділу балансу
1
Необоротні активи
=
1 активу
Необоротні активи
2
Запаси
=
2 активу
Оборотні активи
3
Кошти, розрахунки та інші активи
3 активу
Витрати майбутніх періодів
=

4
Власний капітал і за - безпечення зобов'язань
=
1 пасиву
Власний капітал
2 пасиву
Забезпечення наступних витрат і платежів
5
Довгострокові зобов'язання
=
3 пасиву
Довгострокові зобов'язання
6
Поточні зобов'язання
=
4 пасиву
Поточні зобов'язання
5 пасиву
Доходи майбутніх періодів
ІІ. Звіт про фінансові результати
7
Доходи і результати діяльності
=
1 розділ Звіту
Фінансові результати
9
Витрати діяльності
=
8
Витрати за елементами
=
ІІ розділ звіту
Елементи операційних витрат
0
Позабалансові рахунки
=
Примітки до звітів
Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку.

3
Схема 1.15. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні
Номер П(С) БО
Назва П(С) БО
1
Загальні вимоги до фінансової звітності
2
Баланс
3
Звіт про фінансові результати
4
Звіт про рух грошових коштів
5
Звіт про власний капітал
6
Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
7
Основні засоби
8
Нематеріальні активи
9
Запаси
10
Дебіторська заборгованість
11
Зобов'язання
12
Фінансові інвестиції
13
Фінансові інструменти
14
Оренда
15
Дохід
16
Витрати
17
Податок на прибуток
18
Будівельні контракти
19
Об'єднання підприємств
20
Консолідована фінансова звітність
21
Вплив змін валютних курсів
22
Вплив інфляції
23
Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін
24
Прибуток на акцію
25
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
26
Виплати працівникам
27
Діяльність, що припиняється
28
Зменшення корисності активів
29
Фінансова звітність за сегментами
Облік грошових коштів

Зміст:

Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів
Облік касових операцій
Облік операцій по рахунках в банках
Облік інших грошових коштів
Література

Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні;
Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України;
П(С) БО №4 «Звіт про рух грошових коштів»;
Інструкція про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті;
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті;
Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на с_г підприємствах. Підручник. - К.: Аграрна освіта, 2001, с. 48-97;
Сопко В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - Тернопіль: Астон, 2005, с. 169-178;
Бутинець Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. - Житомир: ЖІТІ, 2000, с. 220-250.
Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України», с. 478-519.
Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Підручник. - К.: «Центр навчальної літератури», 2005. - с. 80-110.
Михайлов М.Г. Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання використання. - К.: Вища школа, 2002, с. 24-33.
Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. - К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2005. - с. 171-242.
1. Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів

Схема 2.1. Класифікація грошових коштів

3
2. Облік касових операцій

Схема 2.2. Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій

3
Схема 2.3. Вимоги до організації готівкових розрахунків

3

3
Схема 2.4. Документальне оформлення касових операцій

3
Схема 2.5 Порядок оформлення прибуткового касового ордера

3
Схема 2.6. Порядок оформлення видаткового касового ордера

3
Схема 2.7. Характеристика рахунка 30 «Каса»


3

Схема 2.8. Структура рахунку 30 «Каса»

3
Схема 2.9

3
Схема 2.10. Схема документообігу касових документів

3
3. Облік операцій по рахунках в банках

Схема 2.11. Порядок ведення обліку коштів на поточному рахунку

3
Схема 2. 12. Типи клієнтських рахунків

3
Схема 2.13. Види платіжних документів


Схема 2.13. Види платіжних документів

3
Схема 2.14. Зразок банківської виписки
Рахунок
56326958235656
ВІД 23
20.01.2006
18.01.2006
Вхідне сальдо:
0,00
19654,00
1
322045
26007145892325
03
0,00
375,00
361
5
300335
56326958235656
4
0,00
750,00
30
5
820019
23569875669666
3
5,00
653
0,00
4
340562
00012356458999
1
14,68
631
0,00
5
322045
23333365263333
5
15,12
654
0,00

Всього оборотів:
34,80
1125,00
Вихідне сальдо:
20744,2
Акціонерний Комерційний Банк «Пріоритет»
Схема 2.15. Види акредитивів

3
Схема 2.16. Порядок акредитивної форми розрахунків

3
Схема 2.17. Характеристика рахунка

3
Схема 2.18.
Д_т 311 «Поточні рахунки в національній валюті» К

С-до поч.

36
оплата товарів, робіт, послуг
оплата ТМЦ, робіт, послуг
63
681
авансова оплата за ТМЦ
платежі до бюджету
64
46
внески засновників до статутного капіталу
перерахування органам соціального страхування
65
50,60
зарахування позичок
виплата дивідендів
67
16,37
погашення дебіторської заборгованості
авансова оплата ТМЦ, робіт, послуг
371
погашення кредитів
50, 60
Схема 2.19
Д_т 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» К
334, 36, 46, 50, 60, 70, 16, 37

371,50, 60, 63, 64, 65, 67
714 «Дохід від операційної курсової різниці»
«Втрати від операційної курсової різниці» 945
Схема 2.20.

3
Схема 2.21. Схема запису в регістрах по обліку операцій на рахунках в банку

3
4. Облік інших грошових коштів

Схема 2.22

3
Схема 2.23. Структура рахунка 33 «Інші кошти»

3
Схема 2.24

3
Облік розрахункових операцій та інших активів
Зміст:

1. Економічний зміст розрахункових операцій та завдання їх обліку
2. Облік розрахунків з покупцями і замовниками
3. Облік розрахунків з різними дебіторами
4. Облік операцій з короткостроковими векселями одержаними
5. Облік поточних фінансових інвестицій
6. Облік резервів сумнівних боргів
7. Облік витрат майбутніх періодів

Література

1. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон;
2. П(С) БО №10 «Дебіторська заборгованість»;
3. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на с_г підприємствах. Підручник. - К.: Аграрна освіта, 2001, с. 109-158;
4. Бутинець Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. - Житомир: ЖІТІ, 2000, с. 263-289.
5. Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України», с. 478-519.
6. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Підручник. - К.: «Центр навчальної літератури», 2005. - с. 130-160,
7. Михайлов М.Г. Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання використання. - К.: Вища школа, 2002, с. 33-37;
8. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. - К.:
Видавництво «Центр навчальної літератури», 2005. - с. 242-254, 403-449.
1. Економічний зміст розрахункових операцій та завдання їх обліку.

Схема 3.1. Класифікація дебіторської заборгованості

3
2. Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Схема 3.2. Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками

3
Схема 3.3. Документальне оформлення розрахунків з покупцями та замовниками

3
Схема 3.4. Характеристика рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
Д_т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» К
(активний, балансовий)
С-до початкове - заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги)

1. Продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

1. Сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в касу та інші види розрахунків.
2. Суми ПДВ, що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів.


Об-т
Об-т
С-до кінцеве

Субрахунки:
361 - Розрахунки з вітчизняними покупцями,
362 - Розрахунки з іноземними покупцями,
363 - Розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп.

Таблиця 3.1. Бухгалтерські проводки з обліку розрахунків з покупцями і замовниками
Зміст операції
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1.
Продана продукцію покупцю за договірною вартістю з урахуванням ПДВ (нарахована заборгованість покупців за продукцію)
36
70
2.
Відображено ПДВ
70
64
3.
Списана продукція зі складу за фактичною собівартістю
90
26, 27
4.
Погашена заборгованість:
- готівкою в касу,
- шляхом перерахування коштів на поточний рахунок,
- векселем.
30
31
34
36
36
36
5.
Проведений взаємозалік в рахунок отриманого авансу
681
36
6.
Списана дебіторська заборгованість покупців, що визнана безнадійною.
38
36
3. Облік розрахунків з різними дебіторами

Схема 3.5. Характеристика рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами»
Д_т 371 «Розрахунки за виданими авансами» К
(активний, балансовий)
С-до початкове - заборгованість постачальників за авансами одержаними

Видані аванси постачальникам і підрядникам
Зарахування заборгованості за отримання товарів (робіт, послуг).
з кредитом
30 Видано аванс представнику постачальника (підрядника) готівкою
63 Відображено зарахування заборгованостей по виданих авансах
з дебетом
31 Перераховано з поточного рахунка аванс постачальнику (підряднику)

60 Сплачено аванс за рахунок короткострокової позики банку

Об-т
Об-т
С-до кінцеве

Схема 3.6 Характеристика рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Д_т 372 «Розрахунки з підзвітними особами» К
(активний, балансовий)
С-до початкове - заборгованість підзвітних осіб перед підприємством (залишок одержаних в підзвіт авансів, по яких ще не представлені звіти)
С-до початкове - заборгованість підприємства перед підзвітними особами (величина перевитрати за авансовим звітом порівняно з сумою, одержаною в підзвіт)
Видача коштів під звіт

Підтвердження витрат відповідно до звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт
з кредитом
30 Видано аванс підзвітній особі
20, 22, 28 Оприбутковано активи, придбані підзвітною особою
з дебетом
30 Видано підзвітній особі кошти в рахунок перевитрат за авансовим звітом
64 Відображено ПДВ за документами, поданими підзвітною особою


30 Повернено в касу підприємства залишок невикористаних підзвітних сум

92 Нараховано добові підзвітній особі
Об-т
Об-т
С-до кінцеве

Схема 3.7. Документальне (первинне) оформлення обліку розрахунків з підзвітними особами

3
Схема 3.8. Записи в реєстрах по обліку розрахунків з підзвітними особами

3
Схема 3.9. Характеристика рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»
Д_т 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» К
(активний, балансовий)
С-до початкове - заборгованість юридичних та фізичних осіб за нарахованими доходами у вигляді відсотків, роялті, дивідендів

Доходи до отримання
Фактичне отримання
з кредитом
73 Нараховані відсотки, дивіденди чи роялті
30 Отримано доходи готівкою
з дебетом

31 Отримано доходи шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок


Об-т
Об-т
С-до кінцеве


Схема 3.10. Суб'єкти пред'явлення претензій

3
Схема 3.11. Порядок пред'явлення претензій

3
Схема 3.12. Характеристика рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями»
Д_т 374 «Розрахунки за претензіями» К
(активний, балансовий)
С-до початкове - заборгованість юридичних та фізичних осіб за виставленими їм претензіями

Сума пред'явленої претензії
Погашення боргу за претензією
з кредитом
63 Відображено виставлену претензію постачальнику
30 Надійшли кошти в погашення претензії готівкою
з дебетом

31 Надійшли кошти в погашення претензії на поточний рахунок

20, 28 Оприбутковано матеріальні цінності, що надійшли в рахунок погашення виставленої претензії

64 Відображено ПДВ

94 Відмовлено у погашенні претензії (згідно рішень суду)
Об-т
Об-т
С-до кінцеве

Схема 3.13. Характеристика рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»
Д_т 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» К
(активний, балансовий)
С-до початкове - заборгованість фізичних осіб - працівників підприємства за завданими збитками

Сума нарахованого збитку
Погашення заборгованості винуватцем
з кредитом
716 Встановлено винну особу і визначено її заборгованість із відшкодування збитків у межах прямого збитку, завданого підприємству, в погашення нестачі
30 Одержано в касу кошти від винних осіб
з дебетом
64 На суму заборгованості, що належить перерахувати до бюджету
66 Утримано із заробітної плати працівників вартість нанесених ними матеріальних збитків
Об-т
Об-т
С-до кінцеве


Схема 3.14. Види розрахунків, що обліковуються на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

3
Схема 3.15. Характеристика рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
Д_т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» К
(активний, балансовий)
С-до початкове

Відображається сума позики та інших витрат
Погашення позики та інших витрат
з кредитом
30 Видано позику працівникові
30 Погашено готівкою позики, що були видані працівнику
з дебетом
71 Нараховано плату за квартиру; за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах
66 Утримано із заробітної плати працівників суми аліментів за виконавчими листами

73 Нараховано дивіденди, відсоткиОб-т
Об-т
С-до кінцеве


4. Облік операцій з короткостроковими векселями одержаними

Схема 3.16. Види векселів

3
Схема 3.17. Порядок дії простого векселя

3
Схема 3.18. Порядок дії переказного векселя

3
Схема 3.19. Характеристика рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані»
Д_т 34 «Короткострокові векселі одержані» К
(активний, балансовий)
С-до початкове

Отримані векселі за продані товари, виконані роботи, надані послуги
Отримання коштів у погашення, продаж векселя третій стороні
з кредитом
36 Отримано вексель в погашення заборгованості за відвантажену продукцію, товари, надані послуги
30, 31 Отримані грошові кошти в рахунок погашення векселя
з дебетом
732 Нараховано відсотки за векселем


Об-т
Об-т
С-до кінцеве

5. Облік поточних фінансових інвестицій

Схема 3.20. Оцінка фінансових інвестицій від шляхів надходження

3
Схема 3.21. Різновиди вартостей продажу цінних паперів

3
Схема 3.22. Методи оцінки інвестицій на дату балансу

3
Схема 3.23. Структура рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції»

3
Схема 3.24. Характеристика рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції»
Д_т 35 «Поточні фінансові інвестиції» К
(активний, балансовий)
С-до початкове

Придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій
Зменшення іх вартості та вибуття
з кредитом
16 Оприбутковано еквіваленти грошових коштів, що надійшли в погашення довгострокової дебіторської заборгованості
30, 31 Погашено вартість поточних фінансових інвестицій грошовими коштами
з дебетом
46 Відображено поточні фінансові інвестиції, що надійшли як внесок до статутного капіталу
14 Визнано поточні інвестиції довгостроковими
50, 60 Придбано поточні фінансові інвестиції за рахунок коротко - та довгострокових позик
97 Списано балансову вартість реалізованих фінансових інвестицій
Об-т
Об-т
С-до кінцеве


6. Облік резервів сумнівних боргів

Схема 3. 25. Розрахунок резерву сумнівних боргів згідно П(С) БО 10 «Дебіторська заборгованість»

3
Схема 3.26. Характеристика рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів»
Д_т 38 «Резерв сумнівних боргів» К
(контрактивний, балансовий, регулюючий)
С-до початкове

Використання резерву
Створення резерву
з кредитом
36 Списано безнадійну заборгованість за рахунок резерву
944 Створено резерв сумнівних боргів
з дебетом

Об-т
Об-т
С-до кінцеве

8. Облік витрат майбутніх періодів


Схема 3.27. Характеристика рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів»
Д_т 39 «Витрати майбутніх періодів» К
(активний, небалансовий) и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.