На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Землекарыстанне павннасц сялян Беларус XIV першай палове XVI ст.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.1.2013. Сдан: 2012. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


УВОДЗIНЫ

Аснову эканамічнага развіцця беларускіх зямель у XIV - першай палове XVI ст. складала сельская гаспадарка. Адной з галоўных галін сельскай гаспадаркі таго часу зяўлялася земляробства.
На працягу 14-16 ст. пераразмяркоўваецца галоўны сродак вытворчасці - зямля, змяняюцца формы землеўладання і землекарыстання, умацоўваецца прывілеяванае становішча феадальнага землекарыстання. Адным з галоўных заняткаў людзей як і раней, застаецца земляробства.
Асноўнай адзінкай сялянскай гаспадаркі і адначасова адзінкай падаткаабкладання зяўляўся сялянскі двор - дым. З некалькіх дымоў утваралася сельская грамада (абшчына). Сялянская гаспадарка мела амаль выключна натуральны характар.
Паступова к 16 ст. феадалы прысвойвалі сабе права распараджэння абшчыннымі землямі, а потым і ўсімі землямі сялян, выконвалі іншыя функцыі грамады (суд, раскладка павіннасцей, выбар старцаў і г.д.). За карыстанне зямельнымі надзеламі сялян абавязвалі выконваць шматлікія павіннасці, якія змяняліся па меры развіцця феадальных адносін (даніна, паншчына,чынш, дадатковыя павіннасці).
Такім чынам у цэлым да 16 ст. пераважная частка зямлі знаходзілася ў карыстанні сялянскіх абшчын, якія выплочвалі ўладальніку даніну.
Мэта курсавой работы: вызначыць становiшча землекарыстання i асноўныя павіннасці сялян на тэрыторыі Беларусі ў XIV - першай палове XVI ст.
Дзеля дасягнення пастаўленай мэты былі сфармуляваны наступныя задачы:
1. Прааналізаваць гістарычныя крыніцы па даследуемай тэматыцы.
2. Ахарактаразаваць спосабы землекарыстання сялян таго часу і суадносныя формы павіннасцяў на тэрыторыі Беларусі ў XIV - першай палове XVI ст.
3. Уявіць асноўнае становішча сялян Беларусі ў XIV - першай палове XVI ст.
4. Вызначыць асноўныя спосабы ўладання сялян зямлёй ў XIV - першай палове XVI ст.
5. Вызначыць асноўныя віды сялянскіх павіннасцей ў XIV - першай палове XVI ст.


1 Землекарыстанне беларускіх сялян ў XIV - першай палове XVI ст.

1.1 Земляробства - аснова эканамічнага развіцця беларускіх зямель
Аснову эканамічнага развіцця беларускіх зямель у XIV - першай палове XVI ст. складала сельская гаспадарка, з якой былі цесна звязаны рамяство і промыслы. Галоўнымі галінамі сельскай гаспадаркі зяўляліся земляробства і жывёлагадоўля.
Права ўласнасці на зямлю ў феадальную эпоху манапольна належала класу феадалаў. Буйнейшым феадалам была дзяржава, якая мела ва ўласнасці вялікія зямельныя абшары. Значнай колькасцю фондаў так званых гаспадарскіх зямель валодаў вялікі князь. Усё больш зямельных угоддзяў з рук манарха пападала ва ўласнасць шляхты.........


.....У ВКЛ з канца XV ст. у сувязі з развіццём панскай гаспадаркі (двароў, фальваркаў) феадалы сталі інтэнсіўна ўводзіць адработачныя павіннасці і грашовую рэнту. У рэгіёнах, дзе пераважалі даннікі (Жамойць, Падзвінне, Падняпроўе, Севершчына, Кіеўшчына, Палессе, Валынь) роля натуральнай даніны была зменшана, а плацяжы грашыма (як эквівалент натуральнага падатку) павялічыліся. На захадзе ВКЛ сталі пераважаць чыншавыя сяляне (асноўнай іх павіннасцю быў грашовы чынш) і цяглыя сяляне (выконвалі пераважна паншчыну). У пачатку XV ст. памер паншчыны са службы быў 1 дзень у тыдзень, у сярэдзіне 16 ст. - 2 дні. Асобную катэгорыю сялянства складалі сяляне-слугі, якія выконвалі павіннасці па абслугоўванні панскага маёнтка, неслі вайсковую службу ці службы, выкананне якіх патрабавала адпаведнай кваліфікацыі. Сяляне-слугі поўнасцю ці часткова вызваляліся ад іншых павіннасцей. Сялянё, найперш дзяржаўныя, выконвалі і дзяржаўныя павіннасці (у 14-16 ст. - будаўніцтва і рамонт абарончых збудаванняў, дарог, мастоў, перавозка дзярж. грузаў і службовых асоб, стацыя) і плацілі падаткі на ваенныя мэты (сярэбшчына, ардыншчына, пагалоўшчына).
Такімі былі асноўныя спосабы землекарыстання сялян таго часу і асноўныя формы павіннасцей на тэрыторыі Беларусі ў XIV - першай палове XVI ст.


Спіс літаратуры
1. Аўтарскi калектыў: I.П.Крэнь, I.I.Коўкель, С.В.Марозава, С.Я.Сяльвёрстава, I.А.Фёдараў. Гiсторыя Беларусi са старажытных часоў да канца XVIII ст, ч.№1. Гродзенскi Дзяржаўны Унiверсiтэт iмя Янкi Купалы. Мiнск 2000.
2. В. І. Галубовіч, Ю. М. Бохан. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый): Вучэбны дапаможнік - 3-е выданне. Мiнск 2007.
3. Гісторыя Беларусі ў шасці тамах, том 2: Беларусь у перыяд Вялікага Князства Літоўскага, Мінск 2008, Ю.Бохан, г.Галенчанка, в.Голубеў, А.Дзярноч, А.Доўнар і інш.
4. Нарысы Гiсторыi Беларусi ч.1, Мiнск 1994, Касцюк М.П., Iсаенка У.Ф., Штыхау Г.В., Каробушкiна Т.М. i iнш.
5. Энцыклапедыя гicторыi Беларусi ў шасцi тамах, том 5. Мiнск 1999,
Г.П.Пашкоў, I.В.Аржахоўcкi, В.К.Бандарчык, А.I.Галаўнёў i iнш.
6. Ю.Л.Казакоў, А.Г.Каханоўскi, П.А.Лойка, В.I.Менькоўскi, У.А.Сасна. Гiсторыя Беларусi - вучэбны дапаможнiк для лiцэяў, гiмназiй i школ з паглыбленым вывучэннем дысцыплiн. Мiнск 1996.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.