На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Застосування простої форми бухгалтерського облку малими пдприємствами з незначним документообгом (клькстю господарських операцй), їх вдображення за спрощеною формою з використанням регстрв облку майна пдприємства. Ведення журналу облку.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 07.05.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
Кафедра обліку і аудиту
Курсова робота
із дисципліни „Організація обліку на підприємствах малого бізнесу”
Полтава-2008

План

    Розділ 1. Відображення господарських операцій за простою формою бухгалтерського обліку 3
      Розділ 2. Відображення господарських операцій за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна підприємства 8

Розділ 1. Відображення господарських операцій за простою формою бухгалтерського обліку

Проста форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами з незначним документообігом (кількістю господарських операцій), які здійснюють діяльність із виконання нематеріаломістких робіт і послуг. Вона передбачає використання таких регістрів бухгалтерського обліку, як:

Журналу обліку господарських операцій;

Відомості 3-м - для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці з дебіторами та кредиторами.

У Журналі обліку господарських операцій записи здійснюються на підставі первинних і зведених облікових документів, відомостей про нарахування заробітної плати та амортизації тощо, з відображенням суми операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Журнал ведеться щомісячно.

Дані рядка „Сальдо на кінець місяця” із Журналу за попередній місяць переноситься до рядка „Сальдо на початок місяця” Журналу за звітний місяць по кожному рахунку бухгалтерського обліку.

Підсумкові дані в Журналі визначають підрахунком суми оборотів по дебету і по кредиту всіх рахунків бухгалтерського обліку і виведенням сальдо на кінець місяця (графи 5-46). Суми дебетових і кредитових оборотів за місяць повинні бути однаковими і дорівнювати сумі графи 4 „Сума” в рядку „Усього оборотів за місяць”.

У Відомості 3-м відображаються аналітичні дані обліку розрахунків з оплати праці, розрахунки з дебіторами та кредиторами. Підсумкові дані Відомості 3-м без повторення записів, здійснюваних у Журналі, безпосередньо з первинних документів переносяться до Журналу обліку господарських операцій із зазначенням у графі 3 такого запису: „Відомість 3-м”.

У розділі I Відомості 3-м записи групуються за зазначеними в ній рахунками шляхом вписування перед початком записів у графі 3 коду і назви відповідного рахунка бухгалтерського обліку, щодо якого далі здійснюються записи.

Записи здійснюються протягом місяця на підставі прийнятих до обліку первинних документів за господарськими операціями, щодо яких кореспондуються зазначені у Відомості рахунки бухгалтерського обліку.

Порядок заповнення розділу I Відомості 3-м залежить від виду відображуваних операцій і полягає в такому:

для обліку виданих і отриманих векселів, розрахунків із постачальника-ми та підрядниками, покупцями та замовниками, учасниками та підзвітними особами, з іншими дебіторами та кредиторами в графі 3 розділу І зазначаєть-ся назви (прізвище) дебітора (кредитора). При цьому для відображення розрахунків із дебіторами та кредиторами у Відомості 3-м відводять необхідну кількість рядків для впорядкованих записів щодо розрахунків по кожному дебітору і кредитору, з продовженням записів на вкладних аркушах. Сальдо на кінець місяця по кожному дебітору або кредитору визначається розгорнено і переноситься до графи 5 (із графи 21) і графи 22) розділу І Відомості 3-м на наступний місяць;

для обліку розрахунків з бюджетом, за відрахуваннями на пенсійне забезпечення, соціальне та інші види страхування в графі 3 розділу І зазначаються види податків, платежів і відрахувань щомісячно відображаються нараховані та належні до відшкодування суми податків та платежів, їх погашення, списання тощо. Сальдо на кінець місяця визначається окремо по кожному виду податків, платежів і відрахувань (графи 21 і 22) і переноситься до граф 5 і 6 Відомості 3-м на наступний місяць;

доходи майбутніх періодів відображаються в розділі І Відомості 3-м за видами доходів.

У розділі ІІ Відомості 3-м відображаються розрахунки з оплати праці. По кредиту рахунка 66 відображаються операції, пов'язані з нарахуванням працівникам основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги з тимчасової непрацездатності тощо. По дебету рахунка відображаються всі вирахування із заробітної плати працівників: податку з доходів фізичних осіб, внесків до Пенсійного фонду, до фондів соціального страхування, сум виплачених авансів і заробітної плати, сум утриманих аліментів, утримань за виконавчими листами тощо.

Невиплачені працівникам суми з оплати праці відображаються в графі 20, з подальшим перенесенням таких сум щодо кожного працівника до графи 4 Відомості 3-м в наступному місяці.

Не отримана у встановлений для виплати строк сума оплати праці відображається у Відомості 3-м у наступних місяцях як заборгованість із поміткою „Депон” („Депоновано”) у графі 3 із зазначенням дати її депонування.

Заповнення графи 13 (64 „Розрахунки за податками й платежами”) розділу ІІ Відомості 3-м не передбачає деталізацію утримань із заробітної плати щодо кожного їх виду, що обліковується в бухгалтерському обліку на рахунку 64 „Розрахунки за податками та платежами”: податку з доходів фізичних осіб, внесків до Пенсійного фонду, до фондів соціального страхування. Така форма цього регістру не дозволяє організувати окремий облік цих утримань, необхідний для ведення обліку в розрізі окремих податків і внесків, і, відповідно, - наявність даних, необхідних для складання відповідної звітності.

Завдання 1.1 Записати суми нарахованої заробітної плати працюючих на МП „Мрія” за вересень у відомість 3-М, зробити необхідні утримання, визначити суму до видачі.

Таблиця 1.

№п/п
П.І.П.
Нарахована зарплата
Відрахування у Пенсійний фонд
Відрах. уФонд соц. страх. від непрацездатності
Відрах. уФонд соц. страх. на випадок безробіття
Пільга
Відрах. податок з доходів
Всього відраховано
Сума до видачі
1
А
1225
15,98
12,25
6,13
-
178,60
212,96
1012,04
2
Б
630
4,08
6,30
3,15
200
62,47
76
554
3
В
718
5,84
7,18
3,59
200
75,21
91,82
626,18
4
Г
742
6,32
7,42
3,71
-
108,68
126,13
615,87
5
Д
1415
19,78
14,15
7,08
-
206,1
247,11
1167,89
6
Е
980
11,08
9,80
4,9
-
143,13
168,91
811,09
7
Є
770
6,88
7,70
3,85
-
112,74
131,17
638,83
8
Ж
960
10,68
9,60
4,8
-
140,24
165,32
794,68
Всього
7440
80,64
74,40
37,2
-
1027,17
1219,42
6220,58
Завдання 1.2 На підставі даних скласти баланс станом на 1 вересня
Таблиця 2.
Актив
Пасив
Господарські засоби
Сума
Заборгованість
Сума
Товари
1010
Постачальникам
2100
Каса
20
По оплаті праці
3200
Матеріали
100
Перед бюджетом ПДВ
740
Поточний рахунок
23200
По страхуванню
40
Всього
24330
Всього
6080
Статутний капітал
18250
Завдання 1.3
1). Скласти журнал реєстрації господарських операцій, записавши до нього суми на підставі даних завдання 1 та 2, визначити кореспондуючі рахунки.
2). Рознести операції з журналу операцій в Книгу обліку господарських операцій.
3). Підрахувати суми оборотів по дебету і кредиту рахунків, визначити залишки на кінець звітного періоду.
Журнал реєстрації господарських операцій
№п/п
Зміст операції
Сума
Коресп. рах.
Дебет
Кредит
1
Отриманий товар від ТОВ „Зміна”
9200
20
631
Крім того ПДВ
1840
641
63
2
Нарахована ЗП
7440
20
66
3
Нараховано:
- до Пенсійного фонду
2470,08
20
651
- на соціальне страхування
111,6
20
652
- в фонд сприяння зайнятості
96,72
20
653
4
Утримано із ЗП
- податок з фізичних осіб
1027,17
661
643
- до Пенсійного фонду
80,64
661
651
- соцстраху
74,40
661
652
- в фонд сприяння зайнятості
37,2
661
653
5
Перераховано з поточного рахунку борг поточного місяця:
- до Пенсійного фонду
80,64
651
311
-на соціальне страхування
74,40
652
311
- до фонду сприяння зайнятості
37,2
653
311
- податок з фізичних осіб
1027,17
643
311
6
Отримано з поточного рахунку на виплату ЗП минулого місяця
6220,68
301
311
7
Видана з каси ЗП
6220,68
661
301
8
Відвантажений товар покупцю (зПДВ)
16500
361
28
9
Відображена сума ПДВ
2750
641
28
10
Списана собівартість товару
13750
20
80
11
Зараховано від покупця борг минулого місяця
-
301
36
12
Перераховано з поточного рахунка ТОВ „Зміна” за товар (зПДВ)
9200
36
311
13
Отримана на поточний рахунок від покупця оплата за реалізований товар
16500
311
36
14
Списуються на фінансові результати витрати звітного періоду
22400
79
840
15
Списуються на фінансові результати доходи звітного періоду
25700
701
79
16
Визначається фінансовий результат
3300
79
701

Розділ 2. Відображення господарських операцій за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна підприємства

Спрощена форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами у разі, якщо не виконуються умови для застосування простої форми бухгалтерського обліку або на власний вибір суб'єкта господарювання.

Вона передбачає узагальнення інформації про господарські операції в таких регістрах бухгалтерського обліку:

Регістр бухгал- терського обліку
Розділ регістру
Рахунок спрощеного Плану рахунків
Відображувана інформація
(господарська операція)
Відомість 1-м
Розділ 1. Облік готівки та грошових документів
30 „Каса”
Облік і узагальнення інформації про грошову готівку і грошові документи
Розділ ІІ(зворотний бік). Облік грошових коштів та їх еквівалентів
31 „Рахунки в банках”
Облік і узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти грошових коштів і грошові кошти в дорозі
Відомість 2-м „Облік запасів”
Немає
20 „Виробничі запаси”
Облік і узагальнення інформації про сировину і матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару і тарні матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали, тварини на вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети і транспортно-заготівельні витрати
26 „Готова продукція”
Облік і узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати і торгову націнку
Відомість 3-м
Розділ 1. Облік розрахунків за дебіторами та кредиторами, за податками та платежами, облік довгострокових зобов'язань і доходів майбутніх періодів
37„Розрахунки з різними дебіторами”
Облік і узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками, із підзвітними особами, з іншими дебіторами, про короткострокові векселі одержані, про резерв сумнівних боргів
55”Інші довгострокові зобов'язання”
Облік і узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов'язання за облігаціями, довгострокові зобов'язання з оренди та інші довгострокові зобов'язання
64”Розрахунки за податками та платежами”
Облік і узагальнення інформації про розрахунки з податками, обов'язковими платежами, про податкові зобов'язання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпеченням, соціальним страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страхуванням і страхуванням майна
68”Розрахунки за іншими операціями”
Облік і узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками, з учасниками про короткострокові позики, короткострокові векселі видані, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями та розрахунки за іншими операціями
69”Доходи майбутніх періодів”
Облік і узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів
Розділ ІІ (зворотний бік). Облік розрахунків з оплати праці
66”Розрахунки з оплати праці”
Облік і узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці
Відомість 4-м
Розділ 1. Облік необоротних активів і зносу
10”Основні засоби”
Облік і узагальнення інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи
13”Знос необоротних активів”
Облік і узагальнення інформації про знос основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів
Розділ ІІ (зворотний бік). Облік капітальних фінансових інвестицій та інших необоротних активів
14”Довгострокові фінансові інвестиції”
Облік і узагальнення інформації про довгострокові фінансові інвестиції
15”Капітальні інвестиції”
Облік і узагальнення інформації про капітальні інвестиції
18”Інші необоротні активи”
Облік і узагальнення інформації про довгострокову дебіторську заборгованість, інші необоротні активи
35”Поточні фінансові інвестиції”
Облік і узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції
Відомість 5-м
Розділ 1. Облік витрат
84”Витрати операційної діяльності”
Облік і узагальнення інформації про елементи витрат операційної діяльності: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизації, інші операційні витрати
85”Інші затрати”
Облік і узагальнення інформації про неопераційні витрати звичайної діяльності, податок на прибуток і надзвичайні витрати
Розділ ІІ. Облік витрат на виробництво
23”Виробництво”
Облік і узагальнення інформації про витрати на основне і допоміжне виробництва, виробничий брак
Розділ ІІІ. Облік доходів і фінансових результатів
44”Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) ”
Облік і узагальнення інформації про нерозподілені прибутки (непокриті збитки), про використання прибутку
70”Доходи”
Облік і узагальнення інформації про доходи від реалізації, інші операційні, інші звичайні і надзвичайні доходи, вирахування з доходу
79”Фінансові результати”
Облік і узагальнення інформації про фінансові результати
Розділ ІV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів
39”Витрати майбутніх періодів”
Облік і узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів
40”Власний капітал”
Облік і узагальнення інформації про статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений та вилучений капітал
47”Забезпечення майбутніх витрат і платежів”
Облік і узагальнення інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження
Оборотно-сальдова відомість
немає
Усі рахунки спрощеного Плану рахунків
Узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку по кожному рахунку бухгалтерського обліку (по дебету і кредиту кожного рахунка окремо)
Сума будь-якої операції відображається у відомості обліку за рахунком, що кредитується, у графі рахунка, що дебетується, і одночасно (за сумою операції або загальним підсумком оборотів за місяць) у відомості обліку за рахунком, що дебетується, із зазначенням кореспондуючого рахунка.
Залишки коштів за відомістю повинні бути зіставлені з відповідними даними первинних і зведених документів, на підставі яких було зроблено відповідні записи.
В обов'язковому порядку у відомостях зазначається місяць, за який вони складаються.
Підсумкові записи з відомостей переносяться до Оборотної-сальдової відомості, яка використовується для узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку по кожному рахунку бухгалтерського обліку.
Оборотно-сальдова відомість складається щомісячно і використовується для узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку по кожному рахунку бухгалтерського обліку.
Оборотно-сальдова відомість заповнюється перенесенням кредитових оборотів із регістрів бухгалтерського обліку до дебету відповідних рахунків у Оборотно-сальдовій відомості.
Дебетові обороти Оборотно-сальдової відо и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.