На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Запаси як оборотн активи в матеральнй форм, як належать установ та забезпечують її функцонування використовуються на протяз року. Рахунки для синтетичного облку наявност та руху запасв. Облк спецальних коштв бюджетними установами.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 13.07.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


14

Кафедра бухгалтерського обліку і аудитуКонтрольна робота

з дисципліни:
“Бухгалтерський облік в бюджетних установах”
Суми-2008
Зміст

Завдання №10. Організація складського обліку запасів в установах.
Завдання №14. Облік спеціальних коштів
Практичне завдання № 4
Список використаної літератури
Завдання № 10
Організація складського обліку запасів в установах

Вузлові питання обліку запасів (визначення, оцінка, первинний і поточний облік) регламентуються відповідними нормативними актами Державного казначейства України. Так, згідно з “Інструкцією з обліку запасів” затвердженою ДКУ від 8.12.00 № 125, запаси - це оборотні активи в матеріальній формі, які належать установі та забезпечують її функціонування (чи знаходяться в процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг) і будуть використані, як очікується, на протязі одного року. Термін очікуваної експлуатації запасів установи встановлюється центральним органом виконавчої влади за відомчою підпорядкованістю або (якщо такі нормативні документи відсутні) установою самостійно в момент придбання запасів.
Порівнюючи це визначення запасів з їх визначеннями, які приведені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” і Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку для державного сектору, слід відмітити відсутність в останніх такого параметру як термін корисної експлуатації (на протязі одного року).
Є певні відмінності і в складі запасів. В бюджетних установах до них відносяться слідуючі активи:
виробничі запаси;
тварини на вирощуванні та відгодівлі;
матеріали і продукти харчування;
малоцінні і швидкозношувані предмети;
готова продукція;
продукція сільськогосподарського виробництва.
Специфічними об'єктами в складі запасів бюджетних установ є продукти харчування, медикаменти, перев'язувальні засоби та вироби медичного призначення, спеціальне обладнання для науково-дослідних робіт за договорами з замовниками, матеріали довгострокового використання тощо.
В бухгалтерському обліку запаси, в тому числі одержані та передані безоплатно в установленому чинним законодавством порядку, оцінюються за балансовою вартістю, яка поділяється на первісну, справедливу та відновлювану.
Балансова вартість - це вартість запасів, за якою вони відображаються в балансі.
Первісна вартість - це вартість придбання, отримання, виготовлення запасів.
Справедлива вартість - це вартість запасів, отриманих установою безкоштовно.
Відновлювальна вартість - це змінена первісна вартість запасів після їх переоцінки.
Сума податку на додану вартість щодо придбаних запасів, а також видатки на транспортування вказаних предметів, заготівлю, мито не збільшують їх первісну вартість, а відносяться на фактичні видатки бюджетної установи за відповідними кодами економічної класифікації. Має особливості також методика визначення первісної вартості молодняка тварин, одержаних від приплоду в своєму господарстві; продукції виробничих (навчальних) майстерень; продукції підсобних (навчальних) сільських господарств; тари.
Розуміння суті відновлювальної вартості пов'язане з переоцінкою запасів, яка провадиться на виконання нормативно-правових актів України або за рішенням керівника установи (якщо запаси морально застаріли та тривалий час перебували на збереженні в установі і первісна вартість цих запасів значно відрізняється від аналогічних запасів, придбаних пізніше). Зміна первісної вартості запасів не є додатковим доходом бюджетної установи.
Запаси бюджетних установ обліковують за місцем їх відповідального зберігання (знаходження) та в бухгалтерії. Складський облік запасів та його зв'язок із обліком у бухгалтерії здійснюють у регістрах (книзі чи картках складського обліку запасів форми № 3--9; 3--9а, книзі чи картках кількісно-сумарною обліку форми № 3--6; 3--6а, 3--7) одним із методів сортового обліку запасів:
кількісно-сумовим (паралельним) (рис. 1);
оперативно-бухгалтерським (сальдовим) (рис. 2.);
методом машинної картотеки.
Рис. 1. Схема кількісно-сумарного (паралельного) методу обліку запасів
Кожен з них має переваги і недоліки, з якими треба ознайомитися.
За умови застосування ПЕОМ трудомісткість облікових робіт втрачає свою актуальність, а тому на машинах отримують машинограми -- регістри аналітичного обліку, оборотні відомості в розрізі кожного первинного документа, зведені оборотні відомості в розрізі номенклатурних номерів. Є досвід використання ЕОМ, за яким уся інформація про складський і бухгалтерський облік запасів зосереджується в пам'яті машин, а бухгалтерія і місця зберігання запасів обладнані термінальними пристроями, до яких мають доступ матеріально відповідальні особи з індивідуальними ключами (паролями).
Рис. 2. Схема оперативно-бухгалтерського (сальдового) обліку запасів
Для синтетичного обліку наявності та руху запасів призначені активні рахунки та субрахунки класу 2 Плану рахунків;
№ 20 “Виробничі запаси”;
№ 21 “Тварини на вирощуванні і відгодівлі”;
№ 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”;
№ 23 “Матеріали і продукти харчування”;
№ 24 “Готова продукція”;
№ 25 “Продукція сільськогосподарського виробництва”.
Докладно номенклатуру субрахунків за приведеними синтетичними рахунками наведено в Плані рахунків. Основні бухгалтерські проведення з руху запасів наведено в табл.1. Облік надходження запасів ведеться в меморіальних ордерах № 4, 6, 7, 8. Синтетичні показники обліку витрачання запасів фіксуються в меморіальному ордері № 13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» ф.№39(бюджет).
Розглядаючи питання обліку запасів в умовах їх централізованого постачання, слід враховувати те, що централізоване постачання запасів здійснюється установою вищого рівня або окремо уповноваженим органом, створеним установою вищого рівня.
Таблиця 1. Основні бухгалтерські проведення з обліку запасів
№ опер.
Зміст операцій
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1.
Отримано матеріалів (вартість без ПДВ):
- що сплачені шляхом попередньої оплати
- що сплачені після отримання матеріалів
Сума ПДВ з матеріалів, придбаних за рахунок коштів загального фонду
Сума ПДВ з матеріалів, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:
- якщо ПДВ включено до податкового кредиту
- якщо ПДВ не включено до податкового кредиту
231-239
231-239
801
641
811-813
361,362,364
675
361,362,364,675
361,362,364,675
361,362,364,675
2.
Списано використані матеріали на підставі підтвердних документів
801,
811-813
231-236,
238,239
3.
Отримано матеріали, що надійшли до установи в порядку гуманітарної допомоги
231-239
364
4.
Оприбутковано тварини для відгодівлі, що надійшли від постачальника
212
364
5.
Оприбутковано приріст і приплід молодняку
211
711, 822
Механізм придбання матеріальних цінностей шляхом централізованого постачання може здійснюватися за трьома варіантами:
за рахунок кошторису головного розпорядника коштів;
за рахунок кошторису установи, для якої здійснюються централізовані закупки (установи - замовника);
за рахунок кошторису установи, що фактично здійснює централізовані закупки (установи-закупника).
Специфічним об'єктом в складі запасів бюджетних установ є продукти харчування, облік яких має ряд особливостей:
розрахунки за продукти харчування здійснюються, як правило, в порядку планових платежів;
при надходженні продуктів харчування враховуються не тільки кількісні, але й якісні їх параметри;
зберігання продуктів харчування потребує особливих умов (дотримання температурного режиму, термінів придатності тощо);
облік продуктів харчування ведеться в коморах (на складах), харчоблоках і в бухгалтерії;
окремо організується облік тари;
ведеться контроль за закладкою продуктів в процесі приготування їжі та виходом готових блюд згідно з діючими нормами;
для відпуску продуктів харчування застосовуються специфічні документи (меню-вимога, меню-розкладка);
для синтетичного обліку наявності та руху продуктів харчування призначений субрахунок № 232 “Продукти харчування”.
Мають особливості побудова і порядок ведення меморіальні ордери 11 “Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування ф. № 398 (бюджет) і № 12 “Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування” ф. № 411 (бюджет). Схема обліку продуктів харчування приведена на рис.3.
запис звірка
Рис.3 Схема обліку продуктів харчування
Предметно-кількісний облік лікувальних засобів ведеться в розрізі їх найменувань, фасування, лікувальних форм, дозування (рис.4). Забезпечується суворий контроль за зберігання и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.