На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Органзацйно-правова характеристика пдприємства та її вплив на органзацю бухгалтерського облку та фнансової звтност. Органзаця та вимоги до первинного облку. Аналтичний та синтетичний облк господарських операцй пдприємства. Облк активв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 22.12.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


3
Міністерство освіти і науки України
Кафедра обліку і аудиту
Курсова робота
з дисципліни “Фінансовий облік ІІ”
на тему:
“Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі “ ПКП Євразія


Виконала:

Керівник:

Рівне - 2008
Зміст
Вступ
1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності
2. Організація та вимоги до первинного обліку
3. Аналітичний та синтетичний облік господарських операцій підприємства Облік активів
Облік необоротних активів
Облік оборотних активів
3.1.2.1.Облік касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами..
3.1.2.2. Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та розрахунків з підзвітними особами
3.1.2.3. Облік запасів
Облік витрат майбутніх періодів
Облік зобов'язань
Облік довгострокових зобов'язань
3.2.2. Облік поточних зобов'язань
3.2.2.1. Облік поточних зобов'язань за товари, роботи, послуги…………..
3.2.2.2. Облік розрахунків з оплати праці…………………………………..
3.2.2.3. Облік розрахунків зі страхування…………………………………..
3.2.2.4. Облік розрахунків з бюджетом……………………………………….
3.2.2.5. Облік інших поточних зобов'язань………………………………….
3.3. Облік власного капіталу………………………………………………….
3.4. Облік доходів…………………………………………………………….
3.5. Облік витрат……………………………………………………………..
4. Склад та порядок формування фінансових звітів підприємства…………
5. Індивідуальне завдання……………………………………………………..
Висновки…………………………………………………………………….
Список використаної літератури………………………………………
Додатки
Вступ

Курсова робота з фінансового обліку виконується на прикладі бухгалтерської та іншої документації ТЗоВ “ПКП Євразія”.
Обєктом дослідження курсової роботи є приватне підприємство ТЗоВ “ПКП Євразія”.
Завдання курсової роботи з фінансового обліку полягає в наступному:
- систематизувати, розширти, закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обіку , набуті під час вивчення курсу “Фінансовий облік I ”, і “Фінансовий облік II ”;
- перевірити вміння застосувати ці знання для оцінки постановки обліку на підприємстві ТЗоВ “ПКП Євразія” і розробки пропозицій щодо її вдосконалення;
- розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.
У першому розділі потрібно навести організаційно - правова характеристику підприємництва відповідно до статуту і засновницьких документів, дозволів на здійснення діяльності. Визначити вплив структури підприємства на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Розглянути облікову політику, спосіб обробки інформації, форма організації обліку.
У другому розділі описати порядок відображення господарських операцій з об'єктом обліку у первинних документах. Оцінити дотримання вимог до оформлення первинних документів на підприємстві.
У третьому розділі дослідити економічну характеристику об'єкту обліку. Навести вимоги до визнання, підходи до класифікації та оцінки відповідних статей . Описати організацію аналітичного та синтетичного обліку об'єктів обліку. Оціненити відповідність призначення і порядку ведення рахунків бухгалтерського обліку чинним нормативним документам. Вказати відповідність регістрів аналітичного і синтетичного обліку своєму призначенню
У четвертому розділі вивчити порядок формування відповідних показників фінансової звітності на підставі даних обліку.
1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю “ПКП Євразія” створено з метою задоволення суспільних потреб у продукції виробничо - технічного та іншого призначення, товарах народного споживання, роботах і послугах, отримання прибутку та реалізації економічних та соціальних інтересів Учасників та працівників Товариства.
Предметом діяльності Товариства є :
- торговельна, торговельно - закупівельна , торговельно - посередницька і комісійна діяльність, здійснення оптової і роздрібної торгівлі на внутрішньому і зовнішніх ринках ;
- надання дилерських, транспортних, експедиційних, посередницьких, агентських, маркетингових, юридичних, управлінських, брокерських, інноваційних, консигнаційних, побутових, експертних та інших послуг юридичним та фізичним особам, в тому числі іноземним;
- виробництво, переробка різноманітної продукції, в тому числі продукції виробничо - технічного призначення та товарів народного споживання, їх реалізація ;
- будівельна діяльність, в тому числі виконання проектних, проектно - вишукувальних, проектно - кошторисних, монтажних, ремонтних, пусконалагоджувальних, опоряджувальних робіт, зведення несучих та огороджуючи конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж ;
- інвестиційна діяльність;
- купівля, продаж, оренда, лізинг нерухомості, обладнання, транспортних засобів, землі та іншого майна ;
- проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- розробка, виробництво та впровадження нових видів техніки та перспективних технологічних процесів у всіх галузях народного господарства ;
- надання послуг з перевезення вантажів та пасажирів усіма видами транспорту, транспортно - експедиційне обслуговування ;
- надання послуг у сфері громадського харчування , створення та утримання барів, кафе, ресторанів ;
- виробництво хімічних речовин, в тому числі пестицидів та агрохімікатів ;
- оптова та роздрібна торгівля хімічними речовинами, в тому числі пестицидами та агрохімікатами ;
- виробництво засобів упаковки ;
- ведення товарного сільськогосподарського виробництва, будь - яка інша діяльність у сфері агропромислового комплексу;
- оціночна діяльність ;
- соціологічні дослідження;
- надання послуг телефонного зв'язку ;
- надання послуг радіозв'язку ( з використанням радіочастот);
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів ;
- організація та ведення готельного господарства, створення та експлуатація кемпінгів, автостоянок тощо ;
- надання фінансових послуг, отримання кредитів від резидентів та нерезидентів ;
- надання освітніх послуг;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами ;
- організація та проведення тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей ;
- проведення дезінфекційних, дератизаційних робіт;
- постачання та зберігання природного газу ;
- розробка, виготовлення та реалізація спеціальних пристроїв ( у тому числі іноземного виробництва ) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших технічних засобів негласного отримання інформації;
- розробка, виробництво, впровадження, ввезення , вивезення, реалізація, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;
- виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва ;
- пошук (розвідка) корисних копалин ;
- виконання і реалізація науково - технічної продукції ;
- надання та отримання позик, факторинг, благодійництво;
- та інше ( див. дод. 1)
Головною метою діяльності Товариства є розширення послуг та збільшення робочих місць у галузі зайнятості населення, задоволення суспільних потреб й його продукції, роботах , послугах та реалізація на базі одержаних прибутків соціальних і економічних інтересів трудового колективу.
Місцезнаходження юридичної особи : 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 18, к. 2.
Засновниками і Учасниками Товариства є громадяни України Процик Сергій Мирославович та Процик Віолетта Василівна.
Майно, засоби і прибуток ТЗоВ “ПКП Євразія”
Товариство з Власником :
- майна та грошових коштів, переданих йому засновником;
- продукції товарів, послуг, вироблених внаслідок господарської діяльності;
- одержаних доходів, а також іншого майна, набутих на підставах, не забороненим законодавством України;
Джерела формування майна ТЗоВ “ПКП Євразія”:
- грошові та матеріальні внески Засновника;
- доходи , одержані від реалізації продукції , послуг, інших видів господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- доходи від цінних паперів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян. Товариство має право будувати, продавати, передавати за плату або безкоштовно іншим юридичним особам та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або позичати будинки, автотранспортні засоби, сировину та інші матеріальні цінності, які належать Товариству, якщо це не заборонено законодавством, випускати й реалізувати цінні папери, закуповувати у підприємств та населення або одержувати від них безкоштовно споруди, сировину, матеріали, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.
Організаційна структура підприємства зображена схемі 1.
3
Рис. 1. Організаційна структура ТЗоВ “ПКП Євразія”
2. Організація та вимоги до первинного обліку

Працівники ТЗоВ “ПКП Євразія” дотримуються всіх вимог щодо оформлення і змісту первинної облікової документації.
Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначається директором цього підприємства. Проведення інвентаризації є обов'язковим : - при переданні майна, - у випадку ліквідації підприємства. Відповідальність за організацію інвентаризації несе директор Процик С. М., він і створює необхідні умови для її проведення, визначає об'єкти, кількість і терміни проведення інвентаризації.
Форма бухгалтерського обліку: це система взаємопов'язаних облікових реєстрів із певною методикою відображення в них господарських операцій з певною послідовністю
ТЗоВ “ПКП Євразія” використовує автоматизовану (комп'ютерну) форму обліку - 1С: Бухгалтерія.
За такого способу ведення обліку збирання, передавання, систематизація, оброблення облікової інформації здійснюється автоматизовано з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення. Дані з паперових носіїв первинної облікової інформації записують на машинні носії. На підставі введених даних автоматично робиться групування дебетових і кредитових оборотів за синтетичними й аналітичними рахунками, визначають сальдо, формують оборотні відомості і звітність. Вихідну інформацію подають у вигляді друкованих реєстрів за окремими рахунками бухгалтерського обліку.
Перевага1С: Бухгалтерія в тому, що автоматизація облікового процесу дає можливість підвищити оперативність і точність облікових даних, необхідних для управління підприємством.
Вимоги щодо зберігання на підприємствах бухгалтерських документів викладено у Положенні про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку.
Первинні документи та облікові регістри , що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси передаються до архіву.
Первинні документи та облікові регістри , що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до архіву підприємства, установи зберігаються в бухгалтерії у спеціальних шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.
Бланки суворої звітності зберігаються в сейфах ТЗоВ “ПКП Євразія” . Первинні документи поточного місяця, що пройшли обробку ручним способом і відносяться до відповідного облікового регістру, комплектуються у хронологічному порядку , нумеруються, переплітаються і супроводжуються довідкою до архіву.
Термін зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів у архіві підприємства, визначається згідно з Переліком типових документів.
Таблиця
Перелік форм первинної документації ТЗоВ “ПКП Євразія”
Призначення
Назва
Код
Оформлення працівника на роботу
Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу
П-1
Відкривається на кожного працівника у відділі кадрів, до якої заносять відомості про працівника
Особова картка
П-2
Алфавітна картка
П-3
Наказ про переведення на іншу роботу
П-5
Наказ про надання відпустки
П-6
Список про надання відпустки
П-7
Наказ про припинення дії трудового договору
П-8
Застосовується для обліку використання робочого часу всіх категорій працюючих, для отримання даних про відпрацьований час, розрахунку заробітної плати, для складання статистичної звітності про відпрацьований час
Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати
П-12
Застосовується для обліку використання робочого часу працівників з твердим місячним окладом чи ставкою
Табель обліку використання робочого часу
П-14
Список осіб, які працювали у понаднормовий час
П-15
Лист на оплату простою не з вини працівника
Листок обліку простоїв
П-16
Документ для розрахунку заробітної плати і видачі її працівникам підприємства
Розрахунково - платіжна відомість
П-49
Розрахункова відомість
П-50,51
Особовий рахунок
П-54-А
Використовується для зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів; обліку введення об'єктів основних засобів в експлуатацію; оформлення внутрішнього переміщення основного засобу з одного підрозділу до іншого
Акт приймання - передачі основних засобів
ОЗ-1
Використовують при оформленні приймання - передачі основного засобу з капітального ремонту, реконструкції або модернізації
Акт приймання - здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів основних засобів
ОЗ-2
Використовується для оформлення вибуття окремих об'єктів основних засобів при повній або частковій ліквідації
Акт на списання основних засобів
ОЗ-3
Використовується для аналітичного обліку та узагальнення інформації про наявність та рух всіх типів основних засобів на підприємстві. Заповнюється на підставі ОЗ - 1,2,3
Інвентарна картка обліку основних засобів
ОЗ-6
Використовується для реєстрації інвентарних карток
Опис інвентарних карток з обліку основних засобів
ОЗ-7
Заповнюється на підставі ОЗ - 6,14,15,16
Картка обліку руху основних засобів
ОЗ-8
Використовується у місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об'єкту за матеріально відповідальними особами
Інвентарний список основних засобів
ОЗ-9
Використовується для розрахунку амортизації основних засобів на підставі ОЗ-2,6
Розрахунок амортизації основних засобів
ОЗ-14,15,16
Застосовується для реєстрації транспортних документів, пов'язаних з отриманням вантажів та оприбуткуванням їх на склад підприємства
Журнал обліку вантажів, що надійшли
М-1
Призначений для списання бланків довіреностей
Акт списання бланків довіреностей
М-2а
Призначений для реєстрації виданих довіреностей
Журнал реєстрації довіреностей
М-3
Застосовується при прийнятті запасів на складі, заповнюється в день надходження запасів при відсутності розбіжностей з документами постачальника
Прибутковий ордер
М-4
Застосовується при прийнятті запасів, якщо є розбіжності з документами постачальника
Акт про приймання матеріалів
М-7
Використовується для обліку виробничих запасів на складі
Картка складського обліку матеріалів
М-12
Використовується для взаємозв'язку складського та бухгалтерського обліку
Відомість обліку залишків матеріалів на складі
М-14
Використовується для позначення одиниць запасів
Матеріальний ярлик
М-16
Складається МВО і передається до бухгалтерії; відображає рух запасів на складі за певний період
Матеріальний звіт
М-19
Застосовується для обліку зміни запасу інструментів
Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)
МШ-1
Застосовується для оформлення псування та витрат інструментів та інших МШП
Акт вибуття МШП
МШ-4
Застосовується для оформлення списання інструментів, що стали непридатними
Акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на придатні
МШ-5
Застосовується для списання морально застарілих, зношених МШП
Акт на списання МШП
МШ-8
Застосовується для оформлення надходження готівки в касу
Прибутковий касовий ордер
КО-1
Застосовується для оформлення видачі готівки з каси
Видатковий касовий ордер
КО-2
Здійснюється контроль за цільовим призначенням готівки, отриманої і витраченої підприємством
Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів
КО-3
Застосовується для обліку руху грошей у касі
Касова книга
КО-4
В акті наводиться характеристика, яка містить докладний опис об'єкта і порядок його використання, зазначаються якісні і кількісні показники.
Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
НА-1
3.Аналітичний та синтетичний облік господарських операцій підприємства

3.1.Облік активів
Таблиця
Вимоги до оцінки в обліку та звітності
Вид об'єкта обліку
Оцінка

В обліку
В звітності
1
2
3
Основні засоби
Первісна вартість
Залишкова вартість
Нематеріальні активи
Первісна вартість
Залишкова вартість

Первісна вартість
Чиста реалізаційна вартість
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Теперішня вартість
За найменшою з двох оцінок: Первісна вартість або чиста реалізаційна вартість
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Теперішня вартість
Чиста реалізаційна вартість
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточна вартість
Чиста реалізаційна вартість
Грошові кошти
Сума внесків
Сума внесків
Інші оборотні активи
Сума внесків
Сума внесків
Статутний капітал
Сума внесків
Сума внесків
Нерозподілений прибуток
Сума внесків
Сума внесків
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Сума погашення
Сума погашення
Інші поточні зобов'язання
Сума погашення
Сума погашення
Витрати майбутніх періодів

Таблиця
Робочий план рахунків ТзОВ «ПКП Євразія»

Синтетичні рахунки
Субрахунки
Код
Назва
Код
Назва
10
Основні засоби
103
Будинки та споруди
106
Інструменти, прилади та обладнання
109
Інші основні засоби
12
Нематеріальні активи
123
Права на знаки для товарів
127
Інші нематеріальні активи
13
Знос необоротних активів
131
Знос основних засобів
133
Знос інших нематеріальних активів
15
 
152
Придбання (виготовлення) основних засобів
20
Виробничі запаси
209
Інші матеріали
2091
Рекламні матеріали
22
МШП
221
МШП
22100
МШП
28
Товари
281
Товари на складі (гурт)
30
Каса
301
Каса в національній валюті
3011
Каса підприємства
31
Рахунки в банках
311
Поточні рахунки в національній валюті
31101
Промінвест
31102
ТАС - Комерц банк
31103
Ощадбанк
31104
Індекс - Банк
312
Поточні рахунки в іноземній валюті
3121
Розрахунковий рахунок в іноземній валюті
33
Інші грошові кошти
333
Грошові кошти в дорозі в національній валюті
36
Розрахунки з покупцями та замовниками
361
Розрахунки з вітчизняними покупцями
3610
Розрахунки за товар
3611
Інші розрахунки
362
Розрахунки з іноземними покупцями
37
Розрахунки з різними дебіторами
372
Розрахунки з підзвітними особами
377
Розрахунки з іншими дебіторами
39
Витрати майбутніх періодів
39
Витрати майбутніх періодів
40
Статутний капітал
40
Статутний капітал
44
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)
441
Прибуток нерозподілений
443
Прибуток, використаний у звітному періоді
50
Довгострокові позики
505
Інші довгострокові позики
60
Короткострокові позики
602
Короткострокові кредити банків
63
Розрахунки з постачальниками
631
Розрахунки з вітчизняними постачальниками
632
Розрахунки з іноземними постачальниками
64
Розрахунки за податками і платежами
641
Розрахунками за податками
6411
 Розрахунок за податком з доходів фізичних осіб
6412
 Розрахунки за податком на прибуток
6415
Розрахунки по ПДВ
6417
Розрахунки по комунальному податку
643
Податкові зобов'язання
644
Податковий кредит
65
Розрахунки за страхуванням
651
За пенсійним забезпеченням
652
За соціальним страхуванням
653
За страхуванням на випадок безробіття
654
За індивідуальним страхуванням
66
Розрахунки за виплатами працівникам
661
Розрахунки за заробітною платою
68
Розрахунки за іншими операціями
685
Розрахунки з іншими кредиторами
 
 
6851
Інші розрахунки
70
Доходи від реалізації
702
Дохід від реалізації товарів
703
Дохід від реалізації робіт, послуг
71
Інший операційний дохід
714
Дохід від операційної курсової різниці
73
Інші фінансові доходи
732
Відсотки одержані
79
Фінансові результати
791
Результат основної діяльності
793
Результат іншої звичайної діяльності
90
Собівартість реалізації
902
Собівартість реалізації товарів
92
Адміністративні витрати
920
Адміністративні витрати
93
Витрати на збут
930
Витрати на збут
94
Інші витрати операційної діяльності
949
Інші витрати операційної діяльності
95
Фінансові витрати
951
Відсотки за кредит
97
Інші витрати
977
Інші витрати звичайної діяльності
98
Податок на прибуток
981
Податок на прибуток від звичайної діяльності
3.1.1.Облік необоротних активів

До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів та послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально - культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Однією з функцій обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів є збереження майна власника в частині матеріальних активів, що забезпечується :
- контролем за збереженням основних засобів та інших необоротних активів підприємства ;
- правильним документальним оформленням і своєчасним відображенням в облікових регістрах надходження необоротних матеріальних активів, їх внутрішнього переміщення та вибуття ;
- правильним обчисленням і відображенням в обліку сум амортизації;
- контролем за витратами на утримання необоротних матеріальних активів та ефективністю їх використання;
- встановленням строку корисного використання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;
- встановленням ліквідаційної вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;
- встановленням ліквідаційної вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.
Рух основних засобів, пов'язаний зі здійсненням господарських операцій з їх надходження, внутрішнього переміщення та вибуття оформлюють типовими формами первинної облікової документації, затвердженими наказом Мінстату України.
У балансі основні засоби відображаються за первісною вартістю.
Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.
Для обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів призначені балансові рахунки 1 - го класу Необоротні активи.
Рахунок 10 Основні засоби призначений для обліку господарських засобів, тобто узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.
Рахунок 10 Основні засоби має такі субрахунки :
103 Будинки та споруди
106 Інструменти, прилади та інвентар
109 Інші основні засоби
На субрахунку 103 Будинки та споруди ведеться облік наявності та руху будівель, споруд, їх структурних компонентів і передавальних пристроїв, а також житлових будинків.
На субрахунку 106 Інструменти, прилади та інвентар ведеться облік інструментів, предметів виробничого призначення, котрі використовуються для полегшення виробничих операцій під час роботи, обладнання для охорони праці.
На субрахунку 109 Інші основні засоби ведеться облік всіх інших основних засобів, що не обліковуються на зазначених вище субрахунках.
Облік наявності та руху нематеріальних активів, прийнятих на баланс, ведеться на інвентарному балансовому рахунку 12 Нематеріальні активи, який призначений для узагальнення про наявність та рух нематеріальних активів. За дебетом цього рахунка відображається придбання або отримання в результаті розробки нематеріальних активів, а за кредитом - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством в подальшому економічних вигод від його використання, а також сума уцінки нематеріальних активів.
Рахунок 12 Нематеріальні активи має такі субрахунки :
123 Права на знаки для товарів і послуг;
127 Інші нематеріальні активи.
Субрахунок 123 Права на знаки для товарів і послуг призначений для обліку наявності прав на знаки для товарів і послуг. На цьому субрахунку ведеться облік товарних знаків, торгових марок, фірмових назв тощо.
Субрахунок 127 Інші нематеріальні активи призначений для обліку інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство. На цьому субрахунку ведеться облік прав на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо.
Придбані або створені нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та терміну використання, які будуть сприяти збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.
Для відображення в бухгалтерському обліку сум амортизаційних відрахувань використовують рахунок 13 Знос (амортизація) необоротних активів, який має такі субрахунки :
131 Знос основних засобів
133 Накопичена амортизація нематеріальних активів.
На субрахунку 131 Знос основних засобів узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 Основні засоби.
На субрахунку 133 Накопичена амортизація нематеріальних активів узагальнюється інформація про суму накопиченої амортизації нематеріальних активів.
Для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів призначений рахунок 15 Капітальні інвестиції, який має такий субрахунок 152 Придбання (виготовлення) основних засобів, який призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 Основні засоби.
Аналітичний облік основних засобів ведеться за об'єктами основних засобів. Об'єкт основних засобів - це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій ; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування на єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції ; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого впливу, що контролюється підприємством.
Кожному інвентарному об'єкту присвоєються інвентарний номер, який наноситься на об'єкт і вказується у відповідних первинних документах та реєстрах з обліку об'єктів основних засобів.
Облік ведеться також за видами основних засобів, місцями їх експлуатації, матеріально - відповідальними особами.
Порушення встановлених вимог ведення інвентарного обліку ускладнює процес обробки документів в бухгалтерії і перешкоджає отриманню оперативної, повної, достовірної, неупередженої і точної інформації про наявність і рух основних засобів.
Управління основними засобами - це процес спостереження, фіксації, відтворення та впливу на основні засоби з метою найбільш ефективного їх використання в діяльності підприємства. Основною метою управління основними засобами є забезпечення умов вчасного оновлення, модернізації і підвищення ефективності їх використання. Управління основними засобами передбачає наступне : забезпечення вчасного оновлення та модернізації основних засобів в процесі їх використання ; визначення розміру потреб в прирості основних засобів; забезпечення підвищення ефективності використання основних засобів ; формування оптимальної структури джерел фінансування основних засобів.
Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечувати отримання наступних основних даних, які необхідні для успішного управління підприємством : загальна балансова вартість всіх основних засобів; балансова вартість окремих видів основних засобів; вартість придбаних, збудованих, ліквідованих, переданих, списаних і переоцінених протягом звітного періоду об'єктів основних засобів; суму зносу основних засобів ; суму витрат на створення основних засобів; вартість повністю зношених основних засобів; непередбачені прибутки або збитки в результаті продажу або ліквідації основних засобів; вартість основних засобів.
Отже, успішне вирішення завдань управління необоротними матеріальними активами та обґрунтування інвестиційної політики в цій частині вимагає достовірного бухгалтерського обліку необоротних матеріальних активів і всебічного використання облікової інформації.
Порядок відображення надходження основних засобів в бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості залежить від того, яким чином і на яких умовах вони придбані. Застосування різних видів вартості при оцінці основних засобів, що надходять на підприємство, зумовлено можливими різноманітними шляхами надходження основних засобів.
Порядок проведення переоцінки основних засобів встановлено П(с)БО 7 Основні засоби. Згідно з П(с)БО 7 переоцінку об'єкта основних засобів можна проводити за умови, що його залишкова вартість (за даними бухгалтерського обліку) суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Підприємство має право самостійно визначати межу суттєвості і приймати рішення щодо доцільності проведення переоцінки. Частота проведення переоцінки залежить від коливань справедливої вартості основних засобів. Величину суттєвості доцільно встановлювати окремо для кожної групи основних засобів у Наказі про облікову політику підприємства з метою дотримання принципу послідовності. Переоцінка основних засобів проводиться за рішенням керівництва та оформлюється наказом підприємства. У випадку переоцінки об'єкта основних засобів здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Операції з переоцінки основних засобів включають операції зі збільшення первісної вартості об'єкта основних засобів та їх зносу - до оцінку, та операції зі зменшення первісної вартості об'єкта основних засобів та їх зносу - уцінку. Переоцінена сума первісної вартості та зносу об'єкта основних засобів визначається відповідно як добуток первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкту, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної вартості (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.
Облік витрат на утримання та експлуатацію основних засобів можуть бути спрямовані на : поліпшення стану об'єкта для продовження строку корисної експлуатації та (або) підвищення продуктивності нормативних показників його функціонування, підтримання об'єкта в робочому стані для збереження або відновлення майбутніх економічних вигод, що очікуються.
Якщо з будь - яких причин основний засіб не відповідає ознакам активу, то приймається рішення про його списання.
Основний засіб списується з балансу при :
- продажу за плату в порядку реалізації майна;
- передачі за договором дарування стороннім юридичним та фізичним особам;
- списання внаслідок морального або фізичного зносу;
- ліквідації при аваріях, стихійних лихах та інших надзвичайних ситуаціях, викликаних екстремальними умовами.
- у зв'язку з реконструкцією та новим будівництвом;
- передачі у вигляді внеску до статутного капіталу інших підприємств;
- з інших причин.
Під впливом часу, сил природи та в процесі експлуатації основні засоби поступово зношуються. Вони втрачають свої первинні фізичні властивості, знижуються їх техніко - експлуатаційні можливості, в результаті зменшується реальна балансова вартість основних засобів. Виділяють моральний і фізичний знос основних засобів, а також знос під дією сил природи.
Згідно з П(С)БО 7, амортизація - це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, протягом строку корисного використання активу. Вона відображає процес поступового списання вартості об'єкта протягом часу його корисного функціонування та забезпечує дотримання принципу нарахування та відповідності доходів та витрат. Знос основних засобів - сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання. Об'єктом амортизації є вартість основних засобів за винятком землі та незавершених капітальних інвестицій.
Журнал господарських операцій

№ з. п.
Зміст
Кореспонденція
Дебет
Кредит
1
Відображено вартість основних засобів за договором постачання
152
63
2
Відображено суму ПДВ
641
63
3
Відображено суму консультаційних, посередницьких, транспортних послуг та інших витрат пов'язаних з придбанням основних засобів
152
685
4
Відображено суму ПДВ
641
685
5
Зараховано об'єкт до складу основних засобів
10
152
6
Відображено суму дооцінки (уцінки) зносу основного засобу
10
131
7
Передано нематеріальні активи (за залишковою вартістю)
377
12
8
Нараховано амортизацію по нематеріальних активах, які виконуються :
- в офісі
- на складі
- на об'єктах соціально - культурного призначення
92
93
949
133
133
133
9
Списано суму нарахованого зносу нематеріальних активів, який передається в обмін на інший подібний об'єкт нематеріальних активів
133
12
10
Списано знос реалізованих інструментів
131
106
11
Передано МШП строком служби менше 12 міс до експлуатації
93
22
3.1.2.Облік оборотних активів

3.1.2.1. Облік касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами

У процесі господарської та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договорами .Відносини між підприємствами, які виникають внаслідок кругообігу господарських засобів, називаються розрахунками.
Згідно з П(С)БО 4 Звіт про рух грошових коштів під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання.
Готівкові кошти - це грошові знаки національної валюти України - банкноти та монети.
Платежі готівкою підприємств, підприємців, фізичних осіб за реалізовану продукцію(товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями , які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, називаються готівковими розрахунками.
Розрахунки можуть здійснюватися не тільки в готівковій, але й в безготівковій формі.
Безготівкові розрахунки - це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства - платника на рахунок підприємства - отримувача. Фінансовим посередником у цих розрахунках виступає банк, який надає послуги своїм клієнтам - підприємствам.
Порядок безготівкових розрахунків суворо регламентований законодавством. Здійснення розрахункових операцій через банк знижує потребу в готівці, сприяє концентрації в банку вільних грошових коштів для кредитування, забезпечує їх збереження і ефективніше використання, оптимізує й прискорює грошовий обіг держави.
Основними завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів і розрахунків є :
- правильна організація, своєчасне і законне проведення безготівкових і готівкових розрахункових операцій;
- своєчасне та правильне документування операцій з руху грошових коштів і розрахунків;
- забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів у касі підприємства;
- контроль за витрачанням грошових коштів;
- своєчасне та точне ведення розрахунків з дебіторами та стягнення заборгованості;
- періодичне проведення інвентаризацій грошових коштів і дебіторської заборгованості.
Каса підприємства - це місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.
Грошовими документами вважаються документи, які знаходяться в касі підприємства.
Завідує касою касир, який несе відповідальність за збереженість грошових коштів, цінних паперів та інших цінностей, які зберігаються в касі.
Підприємство може зберігати тільки в межах ліміту залишку готівки, тобто граничної суми розміру готівки, яка може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня і встановлюється установою банку або самостійно визначається підприємством.
Гроші, здані до банку або інкасаторам, але не зараховані на поточний рахунок, є грошовими коштами в дорозі.
Понадлімітні залишки готівки в касі підприємства визначаються прямим розрахунком за кожен робочий день шляхом порівняння залишку готівки в касі суб'єкта господарювання на кінець дня з встановленим йому обслуговуючою установою банку (або самостійно визначеним ) лімітом залишку готівки в касі, незалежно від того, здійснювалися в цей день касові операції чи ні.
У випадку, якщо для підприємства ліміт залишку готівки в касі не встановлено, вся наявна в його касі не встановлено, вся наявна в його касі на кінець дня (крім розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) вважається понадлімітною, і повинна здаватися до банку.
Рахунок 30 Каса призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у касі підприємства.
Рахунок 30 Каса має такий субрахунок :
301 Каса в національній валюті.
За дебетом рахунку 30 Каса відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом - виплата (витрачання) готівки.
З метою реалізації функції управління облік повинен бути організований таким чином, щоб у будь - який момент часу можна було визначити платоспроможність підприємства, від слідкувати залишки готівки, а також рух і напрями її використання. Облікова інформація необхідна управлінцям для:
- аналізу руху та напряму грошових коштів підприємства в попередніх періодах;
- визначення мінімальної необхідної потреби в грошових коштах для здійснення поточної господарської діяльності;
- коригування потоку платежів для зменшення максимальної і середньої потреби в грошових коштах;
- забезпечення ефективного використання тимчасово вільних грошових коштів;
- забезпечення прискорення оборотності грошових коштів;
- побудова ефективних систем контролю за рухом грошових коштів підприємства;
- мінімізація втрат грошових коштів від інфляції .
Рахунок 33 Інші кошти призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів та про кошти в дорозі.
Рахунок 33 має такий субрахунок :
333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті
За дебетом рахунка 33 Інші кошти відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів в дорозі, за кредитом - вибуття грошових документів і списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.
На субрахунку 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті обліковуються грошові кошти, внесені до кас банків, ощадних кас чи кас поштових відділень для зарахування на рахунки в банку, але ще не зараховані за призначенням. За дебетом рахунку відображаються здані до банку суми, за кредитом - суми, зараховані на поточні рахунки.
Облік руху грошових коштів на рахунках в банках
Фінансовим посередником у безготівкових розрахунках виступає банк, який надає послуги своїм клієнтам - підприємствам.
Банк, у якому відкрито рахунки підприємств, організацій, установ, фізичних осіб - СМП, банків та їх установ, фізичних осіб, та який здійснює для них на договірних засадах будь - яку операцію чи послуг, передбачених Законом України «Про банки та банківську діяльність», називається обслуговуючим.
При здійсненні безготівкових розрахунків застосовуються поточні рахунки.
Поточний рахунок - це рахунок, який відкривається в уповноважених установах банків підприємствами всіх видів і форм власності, а також їх відокремленими підрозділами для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України як в національній, так і в іноземній валюті.
Для здійснення операцій на поточному рахунку до банку подаються документи, форми яких затверджені НБУ.
Надані до банку документи повинні мати наступні реквізити : назву, номер поточного рахунку, ідентифікаційні коди підприємства - відправника та підприємства - отримувача грошових коштів, число, місяць, рік виписки. Якщо будь - який реквізит не заповнений або заповнений з порушенням вимог, то банк не має права приймати такий документ до виконання.
Платіжне доручення є розпорядженням обслуговуючому банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства, оформленим на спеціальному бланку.
Виписка банку - це документ, який видається банком підприємству та відображає рух грошових коштів на поточному рахунку.
Рахунок 31 Рахунки в банках призначений для обліку наявності та руху грошових коштів, які знаходяться на рахунках в банку, і які можуть бути використані для поточних операцій. Він активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів - грошових коштів і має такі субрахунки :
311 Поточні рахунки в національній валюті;
312 Поточні рахунки в іноземній валюті.
Аналітичний облік за рахунком може вестися за видами рахунків, відкритих у банківських установах. Він повинен надавати можливість щоденно визначати залишки грошових коштів на рахунках в банках, їх рух за певний період, виявляти накопичення грошових коштів понад мінімальної потреби для розміщення його у високоліквідних активах.
Субрахунок 311 Поточні рахунки в національній валюті призначений для обліку коштів у національній валюті, які знаходяться на поточному рахунку в банку.
Субрахунок 312 Поточні рахунки в іноземній валюті призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів в іноземній валюті.
Журнал господарських операцій
№ з. п.
Зміст
Кореспонденція
Дебет
Кредит
1
Одержано готівку в погашення :
- заборгованості від покупців в оплату раніше відвантаженої продукції, товарів, послуг
- винної особи, підзвітних осіб, працівників в погашення раніше виданих відсоткових позик
30
30
36
37
2
Передано гроші з операційної каси в касу підприємства
30
30
3
Одержано кошти з банку в касу
30
31
4
Перераховано кошти для придбання або продажу іноземної валюти
33
31
5
Одержано в касу :
- довгострокову позику
- короткострокову позику
30
30
50
60
6
Повернуто зарплату, надлишково видану працівникам
30
66
7
Одержано готівкою:
- виручку від продажу товарів
- штрафи, пені, неустойки за невиконання господарських договорів
- дивіденди від інших підприємств
30
30
30
70
71
73
8
Оплачено готівкою витрати на монтаж або ремонт основних засобів
15
30
9
Передано гроші з каси до банку
31
30
10
Зараховано на поточний рахунок виручку, що була в інкасатора
31
33
11
Передано гроші інкасатору
33
30
12
Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику
37
30
13
Проведено передоплату за газети, журнали
39
30
14
Погашено готівкою :
- заборгованість перед постачальниками та підрядниками
- заборгованість перед фондами соціального страхування та перед Пенсійним фондом
63
65
30
30
15
Виплачено заробітну плату працівникам підприємства
66
30
16
Оплачено готівкою витрати
91,92,93,94,95,97
30,33
17
Одержано довгострокову позику банку на поточний рахунок
31
50
18
Одержано короткострокову позику банку
31
60
19
Повернуто з бюджету на рахунок підприємства грошові кошти
31
64
20
Повернуто кошти з фондів соціального страхування на рахунок підприємства
31
65
21
Одержано доходи майбутніх періодів
31
69
22
Зараховано на рахунок в банку :
- виручку від реалізації продукції
- суми отриманих дивідендів
31
31
70
74
23
Повернуто передоплату покупцям
36
31
24
Повернуто банку довгострокову позику
50
31
25
Проведено розрахунки з постачальниками, іншими кредиторами за раніше надані послуги
63,68
31
26
Погашено заборгованість перед бюджетом
64
31
27
Сплачено збори до фондів соціального страхування
65
31
28
Оплачено витрати грошовими коштами з поточного рахунку
91,92,93,94,97
31
3.1.2.2. Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та розрахунків з підзвітними особами

Для обліку дебіторської заборгованості покупців і замовників використовується рахунок 36 Розрахунки з покупцями та замовниками.
Рахунок 36 Розрахунки з покупцями та замовниками призначений для обліку розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги, окрім заборгованості, забезпеченої векселем, а також узагальнюється інформація про розрахунки з учасниками промислово - фінансових груп.
За дебетом рахунку 36 Розрахунки з покупцями та замовниками відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка включає ПДВ, акцизи, податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації; за кредитом - сума платежів, які надійшли на рахунки в банківських установах, в касу та інші види розрахунків.
До рахунку 36 Розрахунки з покупцями та замовниками відкриваються наступні субрахунки:
361 Розрахунки з вітчизняними покупцями - для обліку розрахунків з покупцями та замовниками, що знаходяться на митній території України;
362 Розрахунки з іноземними покупцями - для обліку розрахунків з іноземними покупцями та замовниками з експортних операцій.
Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем і замовником, за кожним пред'явленим до сплати рахунком, за кожною операцією.
На субрахунку 362 Розрахунки з іноземними покупцями, крім того, аналітичний облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором. Аналітичний облік повинен бути організований таким чином, щоб своєчасно надавати управлінцям необхідну повну інформацію про стан розрахунків з дебіторами з метою оптимізації її обсягу та забезпечення своєчасного погашення.
Облік розрахунків з підзвітними особами
Більшість розрахунків підприємства здійснюється в безготівковій формі, а значна їх частина - готівкою через підзвітних осіб
Підзвітними особами є працівники підприємства, яким в обмежених розмірах видаються аванси на деякі операційно - господарські витрати, які не можуть бути здійснені безготівковими розрахунками, а також на відрядження.
Підзвітні суми - це суми, видані авансом штатним працівникам підприємства на певні строки на певні цілі, на проведення витрат, які неможливо здійснити через безготівкові розрахунки.
Підзвітні суми на підприємстві видаються на такі цілі :
- на господарські видатки;
- на службові відрядження.
Готівка на відрядження або під звіт видається працівникам підприємства на підставі їх письмової заяви за дозволом керівника в разі відсутності заборгованості працівника за раніш отримані аванси.
Організація обліку розрахунків з підзвітними особами передбачає виконання таких завдань :
- визначення кола штатних посад, які мають право отримувати кошти під звіт;
- встановлення ліміту підзвітних сум до отримання щодо кожного структурного підрозділу підприємства;
- визначення механізму видачі грошей під звіт та порядку звітування за витраченими підзвітними коштами.
Для обліку розрахунків з підзвітними особами призначено рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами». За дебетом рахунку відображається видача коштів підзвітній особі, за кредитом - списання затверджених сум на відповідні рахунки. Сальдо може бути як дебетовим, так і кредитовим.
Аналітичний облік ведеться за кожною підзвітною особою.
Направлення працівників підприємства у відрядження здійснюється керівником підприємства з оформленням наказу, в якому зазначається : пункт призначення, назва підприємства або організації, куди відряджається працівник, термін й мета відрядження.
Наказ про направлення працівника у відрядження є підставою для видачі йому посвідчення на відрядження.
Посвідчення на відрядження - документ, який видається працівнику підприємства на підставі наказу (розпорядження) керівника для виконання службового доручення поза постійним місцем роботи, тобто у відрядженні.
На підприємстві ведуться спеціальні журнали обліку працівників, які вибувають у відрядження, і працівників, які прибувають з відрядження.
Працівники, які одержали готівку в підзвіт, зобов'язані подати до бухгалтерії підприємства авансовий звіт про витрачені суми.
Авансовий звіт - документ типової форми, що подається підзвітними особами, в якому зазначаються отримані в підзвіт суми, фактично здійснені витрати, залишок підзвітних сум, або їх перевитрачання.
На рахунку 377 Розрахунки з іншими дебіторами відображається заборгованість, яка включає в себе різні за своїм економічним змістом розрахунки з юридичними та фізичними особами.
Аналітичний облік на рахунку 377 Розрахунки з іншими дебіторами ведеться за кожним дебітором, видами заборгованості, термінами її виникнення та погашення
На рахунку 377 Розрахунки з іншими дебіторами також обліковуються розрахунки з працівниками підприємства за товари, продані в кредит, за надані позики.
Журнал господарських операцій

№ з. п.
Зміст
Кореспонденція
Дебет
Кредит
1
Повернено покупцю:
- надлишково отриману готівку
36
30
2
Відображено дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг
36
70
3
Відображено курсову різницю в результаті перерахунку дебіторської заборгованості на дату отримання коштів
36
714
4
Погашено покупцем заборгованість за товари
30,11
36
5
Відображено суму авансу, виданого з каси працівнику на відрядження
372
301
6
Списано витрати в межах норм, оплачені з підзвітних сум і затверджені керівником, на відповідні рахунки витрат
91,92,93
372
7
Використано підзвітні суми для придбання основних засобів
10
372
8
Придбано підзвітною особою виробничі запаси, МШП, товари
20,22,28
372
9
Відображено податковий кредит з ПДВ за придбаними ТМЦ
64
372
10
Утримано із заробітної плати працівника підзвітні суми
66
372
11
Повернуто в касу залишки невикористаних підзвітних сум
30
372
3.1.2.3. Облік запасів

Під виробничими запасами розуміють активи, які використовуються для подальшого продажу, споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також управління підприємством.
Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в розрізі їх найменувань або однорідних груп, за допомогою карток складського обліку.
Для узагальнення інформації про наявність і рух запасів призначено рахунок 20 Виробничі запаси.
До нього відкривається субрахунок 209 Інші матеріали, який призначений для обліку відходів виробництва, невиправного браку, матеріальних цінностей, одержаних від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали, палива або запасних частин, зношених шин, бланків суворого обліку (за вартістю придбання) тощо Згідно з П(С)БО 9 Запаси МШП визначаються за єдиним критерієм - строком служби менше одного року, або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік. До них відносяться: інструменти і приладдя, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг, спеціальне взуття тощо.
Для обліку МШП використовується рахунок 22 Малоцінні швидкозношувані предмети.
Для МШП характерна багаторазова участь у виробництві та збереження натуральної (речової) форми.
Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів та однорідними групами, встановленими, виходячи з потреб підприємства, місцями зберігання, матеріально - відповідальними особами.
В бухгалтерському обліку МШП обліковуються за первісною вартістю.
Товаром називається річ, призначена для продажу або обміну на інші цінності.
Для обліку товарів у Плані рахунків призначено рахунок 28 Товари, до якого відкривається субрахунок 281 Товари на складі, на якому ведеться облік наявності та руху товарів, що знаходяться на оптових і розподільчих базах, складах.
Журнал господарських операцій
№ з. п.
Зміст
Кореспонденція
Дебет
Кредит
1
Придбані у постачальників :
- виробничі запаси
- МШП
- товари
201
22
281
631
631
631
2
Придбані виробничі запаси за готівку підзвітною особою на вартість запасів без ПДВ
20
372
3
Придбані МШП за готівку підзвітною особою на вартість запасів без ПДВ
22
372
4
Надійшли товари від постачальників:
- на вартість товарів
- на собівартість реалізації
28
902
63
281
5
Списуються виробничі запаси ,МШП, товари на :
- загально виробничі потреби
- адміністративні потреби
- соціально - культурне призначення
- збут
91
92
949
93
20, 22,28
20, 22,28
20, 22,28
6
Списується собівартість реалізованих товарів
902
281
7
Відображено первісну вартість одержаних матеріалів
209
631
8
Переведено до складу запасів активи, що були придбані як товар для продажу
20
28
9
Оплачено витрати на транспортування виробничих запасів, що надійшли
20
31
10
Оприбутковано за справедливою вартістю запаси, одержані в результаті обміну на неподібні активи
20
36
11
Повернуто товари, не використані при монтажу основних засобів
28
152
12
Відображено внутрішнє переміщення товарів зі складу на склад
28
28
13
Списано балансову вартість товарів, що обмінюються
90
28
3.1.3. Облік витрат майбутніх періодів

До витрат майбутніх періодів належать наступні витрати :
- сплачені авансом орендні платежі;
- оплата страхового полісу;
- передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання;
- витрати на оплату патентів тощо.
Облік витрат ведеться на активному, балансовому, операційному, звітно - розподільчому рахунку 39 Витрати майбутніх періодів, призначеному для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.
Журнал господарських операцій
№ з. п.
Зміст
Кореспонденція
Дебет
Кредит
1
Списано вартість використаних запасів на витрати майбутніх періодів
39
20, 22
2
Оплачено витрати майбутніх періодів готівкою
39
30
3
Здійснено попередню оплату за торговий патент
39
311
4
Списано частину витрат майбутніх періодів на витрати звітного періоду
91, 92, 93
39
3.2.Облік зобов'язань

3.2.1. Облік довгострокових зобов'язань

Рахунок 50 Довгострокові позики призначений для обліку розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов'язанням.
За кредитом рахунку 50 Довгострокові позики відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом - погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.
Рахунок 505 Інші довгострокові позики в національній валюті призначений для обліку сум довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків) в національній валюті.
Журнал господарських операцій

№ з. п.
Зміст
Кореспонденція
Дебет
Кредит
1
Надійшли на рахунок в банку кредити
311
50
3.2.2. Облік поточних зобов'язань

Поточними називаються зобов'язання підприємств юридичним і фізичним особам, які повинні погашатися в ході операційного циклу (дванадцяти місяців з дати балансу).
На рахунках зобов'язань (рахунки класу 6 “Поточні зобов'язання”) ведеться облік :
- короткострокових позик (рахунок 60);
- розрахунків з постачальниками та підрядниками (рахунок 63);
- розрахунків за податками і платежами (рахунок 64);
- розрахунків зі страхування (рахунок 65);
- розрахунків з оплати праці (рахунок 66);
- розрахунків за іншими операціями (рахунок 68);
Ці рахунки об'єднує те, що на них ведуться розрахунки даного підприємства з кредиторами, заборгованість яких настає за фактом виконання договорів поставок матеріальних цінностей, отримання від них необоротних активів, отримання позик у банківських установах, зобов'язання за законом платити заробітну плату персоналу, робити відрахування за рахунок підприємства у пенсійний фонд, на соціальне страхування, за різними видами страхування, нараховувати дивіденди акціонерам тощо.
Варто наголосити, що не всі зобов'язання є залученими коштами, як це трактує теорія бухгалтерського обліку, адже відрахування до бюджету, акціонерам, на соціальні заходи не можна вважати залученими. Навпаки, за законом нарахування таких відрахувань передбачає зобов'язання погасити їх в установлені строки. Ці кошти не залучені, а вилучені з обороту.
Інша справа з кредиторською заборгованістю, коли у договорі поставок можна домовитися про відстрочення платежів на взаємо погоджених умовах. Така заборгованість дійсно є залученням, точніше - затримкою вилучення коштів з обороту, які тимчасово виконують функцію робочого капіталу на даному підприємстві.
3.2.2.1. Облік поточних зобов'язань за товари, роботи, послуги

Розрахунки з постачальниками та підрядниками ведеться на рахунку 63, на якому відкривається два субрахунки : 631- для розрахунків із постачальниками в національній валюті, 632 - в іноземній валюті.
Рахунок 63 відкривається для розрахунків із постачальниками та підрядниками за отримані виробничі запаси, товари, роботи, послуги, які регулярно надаються на підставі укладених договорів.
У кредит рахунка 63 записується заборгованість у сумі, яка вказується у документах постачальника (як оплата за матеріали за договірними цінами, так і різного роду надбавки, збори, ПДВ тощо).
На субрахунку 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками ведеться облік розрахунків за отримані товарно - матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками і підрядниками.
На субрахунку 632 Розрахунки з іноземними постачальниками ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за отримані товарно - матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.
При розрахунках з постачальниками підприємства можуть використати такі документи для безготівкових розрахунків :
- платіжні доручення;
- платіжні вимоги - доручення.
У передбачених чинним законодавством випадках кошти з рахунків підприємства можуть зніматися без їх згоди (безакцептно).
Платіжне доручення - це доручення клієнта своєму банку перерахувати кошти з його розрахункового рахунку на рахунок одержувача коштів у визначеній сумі.
Платіжні доручення виписуються підприємством у 2 - х примірниках на визначених НБУ формах. Доручення приймається банком до оплати протягом 10 днів з дня виписки.
Використовуються для розрахунків за матеріали, товари, послуги, при авансових платежах, платежах в бюджет та фонди тощо.
Операції з оплати рахунків постачальників і відображаються в обліку записом :
Дебет 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками ;
Кредит 31 Рахунки в банках.
Платіжна вимога - доручення - це комбінований документ, який складається з двох частин :
- верхня - вимога постачальника (одержувача коштів) до покупця (платника) оплатити вартість поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг;
- нижня - доручення платника до свого банку перерахувати вказану суму.
Верхня частина документу заповнюється постачальником і передається небанківським шляхом платникові, який дає свою згоду на оплату, заповнюючи другу частину документа. Заповнений документ покупець подає в банк для оплати.
Журнал господарських операцій

№ з.п.
Зміст операції
Кореспонденція рахунків

Дебет
Кредит
1
Перераховано з банківського рахунку постачальникам за придбані товари, роботи, послуги
631
311
2
Видано з каси постачальникам за товари, роботи, послуги
631
301
3
Придбано у постачальника:
- виробничі запаси
- МШП
- товари
20
22
28
631
631
631
4
Погашено заборгованість перед постачальниками за рахунок кредитів банку
631
505
5
Погашено заборгованість перед постачальниками грошовими коштами
631
311,301
6
Відображено витрати на освітлення, опалення, інші комунальні послуги, плата за оренду офісу, плата за поточний ремонт офісу
92
63
7
Відображено витрати на комунальні послуги по приміщеннях складів або плата за їх оренду, поточний ремонт
93
63
8
Відображено витрати на комунальні послуги по об'єктах соціально - культурного призначення або плата за їх оренду, поточний ремонт, виконаний сторонніми організаціями
949
63
9
Відображено первісну вартість одержаних матеріалів
209
631
10
Одержано грошову компенсацію на поточний рахунок
311
631

3.2.2.2. Облік розрахунків з оплати праці

Згідно із Законом України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, переважно, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно - ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Основним актом у сфері трудових відносин є Кодекс законів про працю. Він регулює трудові відносини працівників усіх підприємств незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої приналежності.
Розрахунки з оплати праці відображають взаємовідносини роботодавця з найманим персоналом. За виконану роботу робітники, спеціалісти, керівники отримують винагороду у вигляді заробітної плати. У діючій практиці склалося так, що заробітна плата нараховується після певного відпрацьованого часу. Така практика обумовлена зручністю нарахування заробітної плати з технічної точки зору, коли бухгалтерам легше обробити відповідну первинну документацію раз на місяць, ніж робити це кожного тижня. Але з економічної точки зору виходить, що не підприємство авансує гроші на заробітну плату, а персонал авансує кожного дня гроші своєму підприємству. Отже, заради справедливості повинно бути так, щоб за це авансування працівники отримували не лише компенсацію, пов'язану з рівнем інфляції, а й проценти за кредитування підприємства у розмірі ставки Національного банку. Такий порядок краще стимулював би своєчасну виплату заробітної плати, ніж грізні укази Президента.
До фонду оплати праці включаються : основна заробітна плата, додаткова заробітна плата й інші заохочувальні й компенсаційні виплати.
Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обовязків). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок й відрядних розцінок для працівників і посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата - це винагорода за роботу, виконану понад встановлених норм, за трудові успіхи та винахідництво й особливі умови праці. Вона складається з доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених чинним законодавством, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії.
Для обліку заробітної плати служить рахунок 66, на якому відкривається субрахунок :
661 «Розрахунки за заробітною платою».
На рахунку 66 узагальнюється інформація про розрахунки з персоналом за всіма видами заробітної плати, премій, допомог, компенсацій.
У дебет рахунка 66 записується видача грошей працівникам із каси та різного роду утримання із заробітної плати відповідно до чинного законодавства .
Субрахунок 661 Розрахунки за заробітною платою призначений для обліку розрахунків з персоналом.
Згідно зі статтею 74 КЗпП кожен працівник, який перебуває у трудових відносинах з підприємством , має право на оплачувану відпустку із збереженням за її період місця роботи і заробітної плати.
Державні гарантії права на відпустки, визначення умов, тривалості і порядку надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я , а також виховання дітей, задоволення власних потреб та інтересів, всебічного розвитку особи встановлює Закон України «Про відпустки» № 504/96 ВР від 15 листопада 1996 року.
Відпустки поділяються на :
- Щорічні:
основна - не менш як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік;
додаткова за шкідливі та важкі умови праці - 35 календарних днів;
додаткова відпустка за особливий характер праці - 35 календарних днів;
інші додаткові відпустки - 7 календарних днів;
- Додаткові відпустки в зв'язку з навчанням;
- Творчі відпустки
- Соціальні відпустки
- Відпустки без збереження заробітної плати.
Загальна тривалість основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.
У разі тимчасової непрацездатності працівника йому надається допомога з тимчасової непрацездатності
Розрахунок розміру допомоги з тимчасової непрацездатності :

Одержувачі допомоги
Страховий стаж
Розмір допомоги, в % до середньої заробітної плати
1
Застраховані особи
До 5 років
60
2
Застраховані особи
Від 5 до 8 років
80
3
Застраховані особи
Понад 8 років
100
4
Застраховані особи
Незалежно від страхового стажу 100 % середньої заробітної плати
Віднесеним до 1-4 категорії осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи
Одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи
Ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
При отриманні допомоги по вагітності та пологах
Керівництво підприємства з метою вирішення соціальних потреб своїх працівників може надавати їм матеріальну допомогу. Матеріальна допомога має пільги щодо оподаткування. Матеріальна допомога, що має систематичний характер, яка надана всім працівникам, відноситься до додаткової заробітної плати. Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам, не належить до фонду оплати праці і страхові внески на ці суми не нараховуються.
Матеріальна допомога не оподатковується якщо:
- якщо працівник має право на отримання податкової соціальної пільги;
- сума матеріальної допомоги протягом року не перевищує граничної суми доходу, який має право на отримання податкової соціальної пільги, встановленої на 1 січня відповідного року
Матеріальна допомога, яка оподатковується податком з доходів фізичних осіб, включається до затрат підприємства, а неоподатковувана оплачується за рахунок прибутку, що залишається в розпорядження підприємства.
Із сум нарахованої заробітної плати здійснюються обов'язкові та добровільні утримання :
Обов'язкові утримання включають :
- податок з доходів фізичних осіб;
- внески до Пенсійного фонду;
- внески на соціальне страхування на випадок тимчасової втрати непрацездатності;
- внески на соціальне страхування на випадок безробіття;
- утримання за виконавчими листами.
Оподаткування доходів працівників здійснюється за вимогами ЗУ “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 р. № 889 - ІV. Об'єктом оподаткування є загальний місячний оподатковуваний дохід працівника, до складу якого відносять доходи у вигляді заробітньої плати, інші виплати і винагороди, нараховані працівникові згідно з умовами трудового або цивільно-правового договору.
Згідно ЗУ “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 р. № 889 - ІV, платник податку має право на отримання податкової соціальної пільги.
Розмір ставки податку на доходи та розмір податкової соціальної пільги
2004 р.
2005р
2006р.
З 2007 р
Ставка податку на доходи фізичних осіб (у відсотках до бази оподаткування)
13 %
15 %
Розмір ПСП (У відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року)
30%
50%
100%
100%
Обов'язки по обліку робочого часу та нарахуванню зарплати між працівниками бухгалтерії ТЗоВ “ПКП Євразія” не розподілені. Проте документи по нарахуванню заробітної плати заповнюються своєчасно. До бухгалтерії подаються списки прийнятих і звільнених з роботи, а головний бухгалтер ТЗоВ “ПКП Євразія” здійснює перевірку місячних нарахувань по заробітній платі.
На підприємстві затверджений штатний розклад, та укладені з усіма працівниками трудові угоди. На підприємстві ведеться табель обліку робочого часу .
При прийняті на роботу нового працівника підприємство заключає з ним трудовий договір. Заробітна плата робітникам та службовцям, виплачується в строки зазначені в колективному договорі (7 і 23 числа кожного и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.