На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик «Роль дидактичної гри у психчному розвитку дошкльника»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.1.2013. Сдан: 2012. Страниц: 55. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление
Зміст
Введення 3
Розділ I. Особливості психічного розвитку дошкільника 6
1.1. Психічний розвиток дитини від 3 до 7 років 6
1.2. Новоутворення дошкільного віку 14
1.3. Ігрова діяльність як провідний вид діяльності дошкільника 23
Раздел II. Теоретичні основи дидактичної гри дошкільника 27
2.1. Проблема дидактичних ігор у працях вітчизняних психологів та педагогів 27
2.2. Своєрідність дидактичних ігор 31
2.3. Види дидактичних ігор та їх значення 34
2.4. Вимоги до організації та методика проведення дидактичних ігор 41
2.5. Значення дидактичної гри у психічному розвитку дошкільника 46
Висновок 51
Список літератури 54


Введення

Актуальність теми курсової роботи: Для соціальної вікової та педагогічної психології особливий інтерес являє проблема переходу дитини з одного вікового етапу на інший. Важливість соціальної ситуації розвитку для розуміння сутності процесу переходу відзначалася багатьма психологами (Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, А.В.Запорожец, Д.Б.Ельконін та ін), при цьому приділялася велика увага, як питанням інтелектуального розвитку дітей, так і розвитку дитячої особистості.
Дошкільний вік - від 3 до 6 - 7 років - насичений важливими змінами в психіці дитини і є унікальним, вирішальним періодом розвитку його особистості. У цей віковий період перебудовується все психічне життя дитини та її ставлення до навколишнього світу. Суть цієї перебудови полягає в тому, що в дошкільному віці виникають внутрішнє психічне життя і внутрішня регуляція поведінки, повязані з цілим рядом новоутворень у психіці та свідомості дошкільника. [7]
Всі ці важливі якості формуються в головній діяльності дошкільника - у грі. Як показують дослідження вітчизняних психологів Л.С. Виготського, Л.І. Божович, О.В. Запорожця, О.М. Леонтьєва, О.П. Усовой, Д.Б. Ельконіна та інших, саме гра дошкільника визначає формування головних новоутворень цього віку, задає особистісні смисли, які спонукають до діяльності. Як зазначав Л.С. Виготський, у грі всі внутрішні процеси дано в зовнішній дії. Дошкільний вік є сенситивним періодом формування мотиваційної сфери, коли виникають особистісні механізми поведінки, складається супідрядність мотивів, передумови до самоконтролю та саморегуляції. [9]
Ще видатний радянський педагог Н.К. Крупська вказувала на можливість розширення вражень, уявлень в грі, входження дітей в життя, звязку ігор з життям. «Для ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное значение: игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружающего.»[20]
Перевага гри перед будь-якою іншою дитячою діяльністю полягає в тому, що в ній дитина сама, добровільно підпорядковується певним правилам, при чому саме виконання правил і доставляє максимальне задоволення. Це робить поведінку дитини осмисленою і усвідомленою, перетворює її з польової в вольову. Тому гра - це практично єдина область, де дошкільник може проявити свою ініціативу і творчу активність.
Одним з видів ігрової діяльності є дидактична гра. На думку ряду авторів основна особливість дидактичних ігор визначена їх назвою - це ігри навчальні, пізнавальні, спрямовані на розширення, поглиблення, систематизацію уявлень дітей про навколишній, виховання пізнавальних інтересів, розвиток пізнавальних здібностей.[21] Їх особливості дозволяють залучати дітей до поточного життя в доступних їм формах інтелектуальної та актуальної діяльності, моральних та естетичних уявлень. У дидактичній грі створюються такі умови, в яких кожна дитина отримує можливість самостійно діяти в певній ситуації і з певними предметами, набуваючи власний дійсний і чутливий досвід. Адже дитину приваблює в грі не навчальна задача, яка в ній закладена, а можливість проявити активність, виконати ігрову дію, виграти. Однак, якщо учасник гри не опанує знання, розумові операції, визначені навчальним завданням, він не зможе успішно виконати ігрові дії. Це відкриває широкі можливості для розвитку пізнавальної активності, так як дитина в іграх не просто виконує вимоги дорослого, а активно діє. Можливість навчати маленьких дітей за допомогою активної цікавою для них діяльності і є відмінною особливістю дидактичних ігор.[1]
Предметом дослідження даної курсової роботи є роль дидактичної гри в психічному розвитку дітей дошкільного віку.
Обєктом дослідження курсової роботи є дидактична гра як засіб психічного розвитку дошкільника.
Метою курсової роботи служить теоретичне вивчення ролі дидактичної гри в психічному розвитку дошкільника.
Мета дослідження досягається вирішенням наступних завдань:
• Узагальнити теоретичні ідеї про особливості психічного розвитку дошкільника;
• Здійснити теоретичний огляд проблеми дидактичної гри в працях вітчизняних педагогів;
• Розкрити своєрідність та класифікації дидактичної гри в педагогічному процесі;
• Узагальнити погляди і підходи до методики організації дидактичних ігор.
• Уточнити значення дидактичної гри в психічному розвитку дошкільника...........

Список літератури

1. Аванесова В.Н. Дидактические игры как форма организации обучения в детском саду. // Умственное воспитание дошкольника / под ред. Н.Н. Поддьякова. – М., 1972
2. Л.В. Артемова, О.П. Янковська. Дидактичні ігри і вправи в дитячому садку. – Київ: «Радянська школа», 1977. – 125 с.
3. Безруких М.М. Ступеньки к школе: Книга для педагогов и родителей. – М.: Дрофа, 2001. – 362 с.
4. Игры и упражнения по развитию умственных способностей детей дошкольного возраста / Сост. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко. - М.: Просвещение, 1989. – 370 с.
5. Волошкина М.И. Дидактическая игра в подготовке ребенка к обучению в школе. Учебник для студентов пед. вузов. – М.: «Начальная школа», 2002. – 160 с.
6. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. 1966. №6. С. 62–76.
7. Гербова В.В. Воспитание детей. – М., 1981. – 255 с.
8. Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста // Под ред. О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьевой. – М.: Гном и Д, 2001. – 144 с.
9. Запорожец А.В. Игра и развитие ребенка.// Психология и педагогика игры дошкольника. М., 2006. - С.190
10. Дошкольная педагогика: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 5-е изд., испр. – М., 2004. – 416 с.
11. Кроль В. М. Психология и педагогика: Учеб. пособие для техн. вузов/В.М. Кроль. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.; Высш. шк., 2003.—325 с.; ил.
12. Крупская Н.К. О дошкольном воспитании. – М., 1973.
13. Маклаков А.Г. Общая психология. - С.П-б., 2001
14. Матюшкин А.М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной активности. – Вопросы психологии. – 1982. - №4.
15. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. – М., 1982.
16. Мухина В. С. Детская психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов/Под ред. Л. А. Венгера,—2-е изд., перераб. и доп.— М.:Просвещение, 1985.—272 с., ил.
17. Немов Р.С. Психология образования. – М.: Владос, 1995. – 496 с.
18. Нечипорук Н.І., Томей О.П. Розвивальні ігри для дошкільників – Х.: Видавнича група «Основа», 2007. – 192 с.
19. Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология. - М.:Пед. общ.-во России, 1999. – 514 с.
20. Палагина Н.Н. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие для вузов. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. – 288 с.
21. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду: (Ст. группы). Пособие для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1982. – 96 с.
22. Удальцова Е.И. Дидактические игры для детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1958. – 187 с.
23. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 5-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 336 с.
24. Хейзинг И. Человек играющий. – М., 1992. – 156 с.
25. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды.— М.: Педагогика, 1989. 560 с: ил.— (Труды д. чл. и чл.кор. АПН СССР).
26. detskiysad.ru
27. doshvozrast.ru
28. didaktica.ru/Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.