Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ЕКОЛОГЧНИЙ АНАЛЗ СТАНУ ВОДНОГО БАСЕЙНУ РЧКИ ТЕТЕРВ В РАЙОН ВОДОСТОКУ м. ЖИТОМИРА

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 3.2.2013. Сдан: 2008. Страниц: 27. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП....................................................................................................................3
РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ................................................4
1.1. Роль води у біосфері, Землі та житті людини.............................................4
1.2. Види забруднення поверхневих вод............................................................6
1.3. Наслідки забруднення поверхневих вод.....................................................8
1.4. Вимоги до якості води..................................................................................9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ р. ТЕТЕРІВ.................................12
2.1. Загальні відомості.........................................................................................12
2.2. Вплив антропогенної діяльності на гідрологічний та
гідрохімічний стан водойми р. Тетерів..............................................................13
2.4. Результати дослідження..............................................................................16
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РІЧКИ ТЕТЕРІВ В РАЙОНІ ВОДОСТОКУ м. ЖИТОМИРА.....................................19
3.1. Методика оцінки якості води......................................................................19
3.2. Оцінка санітарного стану водойми р. Тетерів в районі водостоку (скид 1, скид 2) м. Житомира.....................................................................................20
3.3. Розробка заходів щодо покращення якості води для
водоспоживання...................................................................................................22
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ..........................................................................24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................26
ДОДАТОК……………………………………………………………………….27


ВСТУП

Серед різноманітних впливів гoсподарської діяльності людини на навколишнє середовище слід виділити проблему забруднення поверхневих вод. Використання водних ресурсів у світі зростає, а темпи будівництва очисних споруд нижчі від темпів водозабору, тому особливо гостро постало питання забруднення природних вод. Крім того, виникли нові види забруднення водойм: теплове, радіаційне, біогенне тощо.
Обєкт дослідження -- річка Тетерів в районі водостоку м. Житомира.
Предмет дослідження -- поверхневі води р. Тетерів в районі водо -
стоку м. Житомира.
Мета дослідження -- отримання результатів проведених досліджень з ціллю подання пропозицій покращення екологічного стану річки Тетерів
в районі водостоку м. Житомира.
Основні питання, що виносяться на захист курсової роботи:
· основні проблеми забруднення гідросфери;
· сучасний стан обєкту дослідження;
· вплив антропогенної діяльності на гідрологічний та гідрохімічний стан водойми р.Тетерів
· аналіз результатів дослідження з відповідними висновками та пропозиціями..............


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”. 1991.
2. Водний Кодекс України. К.: 1995. - 141с.
3. Програма з розвитку водного і колекторного секторів. Декрет Кабінету Міністрів, Листопад. - К.: 1997. № 1269. 91 с.
4. Державна програма розвитку постачання води і каналізаційних систем громадянам України. - К.: 1995. - 112 с.
5. Гирусов Э. и др. Экология и экономика природопользования. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 455 с.
6. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник. - К.: Знання, КОО, 2002. - 203 с.
7. Запольський А. К. Водопостачання водовідведення та якість води: Підручник. - К.: Вища шк., 2005. - 671с.
8. Запольський А. К. Основи екології. - К.: Вища школа, 2001. - 237 с.
9. Кедров В. С. Водоснабжение и канализация. Учебник для вузов. - М.: Стройиздат, 1984. - 288 с.
10. Качинський А., Наконечний О. Стійкість екосистем та проблема нормування в екологічній безпеці України. - К.: НІСД, 1996. - 52 с.
11. Запольський А.К., Мішкова-Клименко Н.А., Астралін І.М. та ін. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник. - К.: Лібра, 2000. - 552 с.
12. Экология города. Учебник. / Под об. ред. Ф. В. Стольберга. - К.: Либра, 2000. - 464 с.
13. Яковлєв С. В., Карелин Я. А., Жуков А. И., Колобанов С. К. Канализация. Учебник для вузов. - М.: Стройиздат, 1975. - 632 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.