На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Практика мжнародної ввчливост: принципи, норми, механзми

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2012. Страниц: 53. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..3-5
РОЗДІЛ 1. Дипломатичний протокол як кодекс міжнародної ввічливості..........................................................................................................6-15
1.1. Значення дипломатичного протоколу………………................6-9
1.2. Складові дипломатичного протоколу………………..............9-10
1.3. Правила, норми та принципи протоколу в міждержавному спілкуванні……………………………………………………………………10-15
РОЗДІЛ 2. Теорія та практика міжнародної ввічливості………………...16-39
2.1. Сутність поняття "міжнародна ввічливість"……….............16-19
2.2. Звичаї у дипломатичній практиці............................................19-24
2.3. Етикет, як регулятор дипломатичних відносин….................25-35
2.3.1. Загальні норми ставлення до символів держав………25-28
2.3.2. Привітання як складова дипломатичних відносин.....28-31
2.3.3. Подарунки
Введение
ВСТУП
Дипломатія – це офіційна діяльність глав держав, урядів і спеціальних органів зовнішніх відносин, спрямована на досягнення цілей та виконання завдань зовнішньої політики держав, а також захист інтересів держави за кордоном. Дипломатичні зв’язки між країнами здійснюються з дотриманням правил ввічливості. Ввічливість є певним регулятором поведінки дипломатів, який служить для досягнення ефективної міжнародної взаємодії.
Джерелом етикетних правил і норм ввічливості є традиції, звичаї, більш або менш схожі у різних народів, які змінюються з плином часу або залежно від національного та релігійного укладу конкретного народу. В основі дипломатичного етикету лежить стародавній принцип людських стосунків – взаємної поваги та взаємної ввічливості. Ввічливість була й залишається обов’язковою нормою етикету. Маючи єдину основу, дипломатичний, етикет характеризуються наявністю аналогічних кінцевих цілей – робити можливим панування гармонії в офіційних і дипломатичних відносинах. Ввічливість – моральна якість, яка проявляється у шанобливому ставленні до людей, до їхніх поглядів, традицій і звичок, у високій культурі поведінки, доброзичливості та делікатності. Це дотримання правил пристойності у вчинках і в мовленні, вияв вихованості. Міжнародна ввічливість обумовлена не юридичними нормами та обов’язками, а міркуваннями пристойності, взаємної поваги, гостинності, доброзичливості, підкресленої пошани, що поділяється іншою стороною. Однак, поняття ввічливість хоч і має загальне міжкультурне розуміння, все ж кожна культура, кожна нація розуміє це питання дещо по-різному. Виходячи з вищенаведеної аргументації нами була обумовлена дана тема "Практика міжнародної ввічливості: принципи, норми, механізми ".
Актуальність роботи обумовлена не лише збільшенням інтересу до етикету дипломатів, а й визначенням його ролі у мовній комунікації, відсутністю комплексного системного опису засобів вираження категорії ввічливості, недостатньою дослідженістю особливостей етикетних явищ, формуванням нових вимог до якості міжкультурного, міжнаціонального спілкування.
Явище ввічливості, етикетних норм спілкування та поведінки дипломатів впродовж десятиріч знаходилось у полі зору багатьох вчених. Зарубіжні та вітчизняні дослідники вивчали національну специфіку і функції етикетних формул (М. Білоус, М.Богдан, В. Гольдін, А.Єгідес, М. Зьолковська, В.Левковіч, О. Миронюк, С. Мос, В. Мясіщев, М. Ночевнік, Л. Петровська, Е. П’єткевіч, Я. Радевич-Винницъкий, К. Смолька, М. Стельмахович, Н. Формановська, М. Шанський та ін.). Проте, незважаючи на суттєвий внесок зазначених авторів, складність і багатогранність вказаної проблематики обумовлює необхідність її подальшого дослідження.
Мета написання роботи полягає в дослідженні особливостей міжнародної ввічливості дипломатів на сучасному етапі.
На підставі визначеної мети дослідження виокремлюємо наступні завдання:
1) проаналізувати норми, принципи, правила ввічливості як компонент процесу спілкування;
2) окреслити поняття "міжнародної ввічливості";
3) дослідити імідж як форму вияву міжнародної ввічливості.
Об’єктом дослідження виступає міжнародна ввічливість як основа поведінки дипломатів.
Предметом дослідження норми, принципи та правила міжнародної ввічливості.
Для вирішення конкретних завдань у дослідженні застосовуються сучасні методи, прийоми та методики досліджень: описовий метод із застосуванням відповідних прийомів спостереження, класифікації та систематизації. Окрім того, в дослідженні використовувались методи аналізу та синтезу, узагальнення, порівняльного аналізу.
Наукова новизна дослідження визначається поставленими вище метою та завданнями, а також необхідністю висвітлення однієї з найважливіших проблем на сучасному етапі розвитку дипломатичних відносин більшості країн.
Джерельна основа дослідження: нормативно-правові документи реалізації сучасних дипломатичних відносин, матеріали медіапростору, наукові публікації, навчально-методична література.
Практичне значення дослідження: основні результати та загальні висновки в подальшому можуть бути використані на науковій студентській конференції ТНЕУ.
Робота складається з трьох розділів, у яких розкриваються основні поняття міжнародної ввічливості, принципи, правила, норми міждержавного спілкування, практика використання ввічливості у дипломатичних відносинах......................

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Борунков А. Ф. Дипломатический протокол России [Текст] / А.Ф. Борунков. – М.: Наука, 2000. – 245 с.
2. Ботавіна Р.Н. Етика ділових відносин: [Навчальний посібник] / Р.Н. Ботавіна. – М.: Фінанси і статистика, 2002. – 280 с.
3. Вандербільт Е. Етикет [Текст] / Е. Вандербільт. – М.: Болеро, 1999. – 264 с.
4. Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів: [Навчальний посібник] / В.П. Галушко. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 190 с.
5. Гуменюк А. Амплітуда поклону. Особливості японського ділового спілкування [Текст] / А. Гуменюк. – 2003. – № 3. – 74 с.
6. Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Етика [Текст] / А. А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. – М.: Гардаріки, 2002. – 267 с.
7. Дубровіна І. В. Золота книга етикету [Текст] / І.В. Дубровіна. – М.: Вече, 2004. – 180 с.
8. Драйман Д. Дипломатический протокол: задачи, средства, методы и стиль роботы [Текст] / Д. Драйман. – Лейпциг, 2001. – 146 с.
9. Каменський А. Основи міжнародних відносин [Текст] / А. Каменський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 169 с.
10. Коваль А.П. Ділове спілкування [Текст] / А.П. Коваль. – К.: Либідь, 1992. – 234 с.
11. Кукушин В.С. Діловий етикет: [Навчальний посібник] / В.С. Кукушин. – М.: Наука, 2005. – 210 с.
12. Лоза О.В. Діловодство та документування управлінської діяльності: [Навчальний посібник] / О.В. Лоза. – К.: УААУ, 1997. – 256 с.
13. Мосе Р.М. Міжнародні етичні норми і психологія ділового спілкування [Текст] / Р.М. Мосе. – М.: МОДЕК, 1997. – 216 с.
14. Мусский І. А. Енциклопедия етикету [Текст] / І.А. Мусский. – М.: Вече, 2007. – 178 с.
15. Палех Ю.В. Управлінське документування: [Навчальний посібник] / Ю.В. Палех. – К.: ВКУ, 2001. – 243 с.
16. Пост Э. Этикет [Текст] / Э. Пост. – М.: Наука, 1996. – 231 с.
17. Руденко Г. Основи дипломатичного протоколу [Текст] / Г. Руденко. – К.: Наука, 1996. – 121 с.
18. Росенко М.Н. Основи етичних знань [Текст] / М.Н. Росенко. – М.: Наука, 1998. – 245 с.
19. Сагайдак О. П., Олійник В.М. Принцип міжнародної ввічливості в дипломатичному протоколі [Текст] / О.П. Сагайдак, В.М. Олійник. – Львів: Наука, 2001. – 380 c.
20. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: [Підручник] / О.П. Сагайдак. – 2-ге вид., виправ. – К.: Знання, 2012. – 262 с.
21. Урядовий кур’єр [Текст]. – 2003. – № 44-45. – 7 березня. – 35 с.
22. Юридична енциклопедія [Текст]. – К.: Наука, 1998. – 340 с.
23. Світ етикету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: etiquette.ru
24. Етикет. Історія етикету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: etiket.in.ua/istoriya-etiketa
25. Етикет від А до Я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: etiket.ruПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.