На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Оподаткування юридичних осб

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 13.2.2013. Сдан: 2012. Страниц: 100. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ................................................................................................................3


Глава 1.Економічна сутність податків з юридичних осіб

1.1 Економічна сутність та історія встановлення податків........................5

1.2 Податкова система та принципи її побудови........................................18

1.3. Функції податків та їх класифікація.....................................................25


Глава 2. Аналіз системи оподаткування юридичних осіб

2.1. Характеристика основних податків, що сплачують
юридичні особи............................................................................................29

2.2. Роль і місце податків з юридичних осіб в доходній частині
державного та місцевих бюджетів..............................................................42

2.3. Спрощені системи оподаткування юридичних осіб...........................56


Глава ІІІ. Шляхи вдосконалення оподаткування юридичних осіб в Україні

3.1. Закордонний досвід оподаткування юридичних осіб..................................................................................................................64

3.2. Основні напрямки удосконалення та реформування
оподаткування юридичних осіб...................................................................77


Висновки.........................................................................................................93


Список використаної літератури..................................................................99


Додатки..........................................................................................................101


Вступ

В умовах пребудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться податковій системі.Однією з найважливіших умов забезпечення економічного зростання та соціально-політичної стабільності будь-якої країни є цілісність та збалансованість податкової системи. Податкова система будь-якої країни становить собі за мету: по-перше, акумулювати фінансові ресурси, щоб виконати обов`язки перед суспільством щодо забезпечення соціальних умов життя населення, утримання органів державного управління; по-друге, стимулювання розвитку економіки держави за рахунок розширеного відтворення. Така мета може справлятися лише тоді, коли платники податків здійснюють податкове відрахування і платежі до бюджетів у потрібному обсязі, а частина нерозподіленого прибутку залишається у їхньому розпорядженні. Податки вирішують фіскально-розподільче завдання. Шляхом оптимального розподілу доходів суб`єктів підприємництва та громадян вони забезпечують дохідну частину бюджету, достатню для фінансування соціальних процесів та розвитку в цілому України та регіонів, зокрема.
А серед вагомих податків, що впливають на розвиток держави, виокремлюються податки з юридичних осіб. Вагома частка доходів бюджету складається саме з податкових надходжень від юридичних осіб.Фінансовий стан юридичних осіб прямо пропорційно впливає на стан державних фінансів і на фінансове забезпечення населення, на рівень добробуту суспільства, тобто є найвагомішим індикатором фінансово-економічного стану в державі. Тому в данній роботі доцільно буде детально роздивитися та проаналізувати основні податки, що сплачують юридичні особи.
В даному дослідженні ми розглянемо економічну сутність та історію встановлення податків на території України, детально охарактеризуємо податкову систеуа та принципи її побудови, функції податків та їх класифікацію, надамо характеристику основних податків, що сплачують юридичні особи, ретельно проведемо аналіз системи оподакування юридичних осіб, який дасть нам змогу оцінити роль і місце цих податків в доходах бюджетів усіх рівнів, розглянемо спрощені системи оподаткування: переваги і недоліки, надамо характеристику досвіду зарубіжних країн, розглянемо останні зміни, які відбулися в податковому законодавстві, представимо обгрунтовані основні напрямки удосконалення та реформування оподаткування юридичних осіб, на основі проведеного дослідження проведемо оцінку існуючої податкової системи, зробимо відповідні висновки та пропозиції.
Предметом досдідження є такі основні податки, що сплачують юридичні особи, як податок на прибуток, податок на додану вартість, акцизний збір, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плата за землю, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок.
Метою данної роботи є розробка об’єктивної оцінки функціонування податкової системи в цілому, системи оподаткування юридичних осіб, визначення місця податків з юридичних осіб в доходах державного та місцевих бюджетів, виявити недоліки, що існують в даній системі оподаткування та запропонувати виправлення цих недоліків, шляхи вдосконалення та реформування системи оподаткування юридичних осіб.
Система оподаткування має бути побудована таким чином, щоб сприяти розвитку виробничої діяльності, посиленню таких стимулів, які б забезпечили “прорив” на пріоритетних напрямах економічнго та соціального розвитку країни.
В залежності від проведення податкової політики державою податки можуть відігравати, крім суто фіскальної функції, роль стимуляторів або дестимуляторів економічних процесів у державі.
Податкова система є найвагомішим та ефективним інструментом регулювання фінансових відносин у державі.Отже, система оподаткування має бути стабільню і передбачати вигоди для платників при дотриманні правил податкової дисципліни. А ми в цій роботі зробимо спробу знайти шляхи досягнення цієї стабільності..................


Список використаної літератури

1. Закон України від 18 лютого 1997р. №77 „Про внесення змін і доповнень у Закон України „Про систему оподаткування”
2. Закон України від 22 травня 1997р. №283/97-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств”.
3. Закон України від 3 квітня 1997р. №168/97-ВР „Про податок на додану вартість”.
4. Закон України від 3 липня 1992р. №2535-ХІІ „ Про плату за землю”.
5. Закон України від 11 грудня 1991р. №1963-ХІІ „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів”.
6. Закон України від 17 грудня 1998р. №320-ХІУ „ Про фіксований сільськогосподарський податок”.
7. Указ Президента України від 28 липня 1999р. №746/99 „ Про спрощену систему оподаткування , обліку і звітності суб’єкта молого підприємництва”.
8. Закон України від 17 лютого2000р. №1458-ІІІ „Про Державний бюджет України на 2000рік”.
9. Закон України від 7 грудня 2000р. №2120-ІІІ „Про Державний бюджет України на 2001рік”.
10. Закон України від 20 грудня 2001р. №2505 „Про Державний бюджет України на 2002рік”.
11. Закон України від 26 грудня 2002р. №380-ІУ„Про Державний бюджет України на 2003рік”.
12. Закон України від 27 грудня 2003р. №1344-ІУ„Про Державний бюджет України на 2004рік”.
13. Закон Українии від 25 березня 2005р. „Про внесення змін в Закон України „Про державний бюджет України на 2005 рік”.
14. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України, - К.,2000.
15. Гаєвська Л.М. Підприємницька діяльнисть та її оподаткування, - Ірпінь, 2003.
16. Гридчина М.В. Налоговая система Украины, -К.,2000.
17. Данілов О.Д. Податкова система та шляхи її реформування, - К., 2001.
18. Климчук С.В. Оподаткування підприємств, - К., 2004.
19. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права, - Харьков, 2002.
20. Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності, - К., 2003.
21. Партин Г.О. Фінанси підприємств, - Львів, 2003.
22. Ткаченко Н.М. Податкові системи країн світу та України, - К., 2004.
23. Ярошенко Ф.О. Істрія податків та оподаткування в Україні, - Ірпень, 2002.
24. Концепція реформування податкової системи України, - К., 2000.
25. Башинский А. Транспортный налог - как правильно платить //Всё о бухучёте, №16,2005.
26. Бобро А.В. Расчёт ФСН-2005: ставки ниже - платить меньше // Налоги и бухгалтерский учёт, 2005/№7.
27. Бурденко І.М., Кравченко О.В. Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки // Економіка.Фінанси.Право. №7, 2004.
28. Верхогляд В. Налог с владельцев транспортных средств для юридических лиц в 2005 году // Баланс, №5, 2005.
29. Воронкова О.М. Податкове регулювання економічних процесів // Фінанси України, №6, 2003.
30. Іваненко В.О. Оподаткування прибутку - ключові підходи // Економіка,Фінанси, Право, №4, 2004.
31. Копылов В. Об уплате единого налога юридическими лицами в 2005 году // Налоги и бухгалтерский учёт, №11,2005.
32. Корноус В.Г. Пільги з ПДВ та нерівномірність податкового навантаження // Фінанси України, №11, 2004.
33. Крисоватий А.І. Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії //Фінанси України , №2, 2003.
34. Лащак В.В. Удосконалення системи прямого оподаткування в Україні //Фінанси України, №11, 2004.
35. Маковська І.О. Податкові надходження зведеного бюджету // Фінанси України, №5, 2004.
36. Нікитенко Д.В. Податкове стимулювання малого та середнього підприємництва // Фінанси України, №3, 2005.
37. Паєнтко Т.В. Гармонізація прибуткового оподаткування // Фінанси України, №3, 2005.
38. Піхоцький В.Ф. Реформування податкової системи України - вимога сьогодення // Фінанси України, №9, 2003.
39. Соколовская А. Проблемы реформирования налога на добавленную стоимость в Украине // Экономика Украины, №4, 2004.
40. Строич С. Какие соцвзносы уплачивают плательщики ФСН в 2005 году // Всё о бухучёте, №19, 2005.
41. Худавєрдієва В.А. Економічний зміст фіксованого сільськогосподарського податку // Фінанси України, №32005.
42. Чорноус Н. Плата за землю в 2005 году // Весник налоговой службы Украины, №6, 2005.
43. Статистичний щорічник України за 2000-2003рр.
44. Данні СДПІ у Приморському районі м.Одеси
45. Офіційний сайт МінФіна www.minfin.gov.ua
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.