На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Державне регулювання пдприємницької дяльност

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 15.2.2013. Сдан: 2010. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5
1.1. Поняття підприємництва 5
1.2. Сучасні проблеми регулювання підприємницької діяльності 14
РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ,,ВАЙСЕ-СТИЛЬ,, 23
2.1. Загальна характеристка діяльності ТОВ,,Вайсе-Стиль,, 23
2.2.Особливості взаємовідносин ,,держава-підприємство,, на прикладі ТОВ ,,Вайсе-Стиль,, 25
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 31


ВСТУП

Важливими передумовами розвитку підприємництва є подальша демократизація та урізноманітнення форм власності, подолання недоторканності принципу підпорядкування нижчих економічних структур вищим, формування повноцінного конкурентного ринку, забезпечення законних прав господарств тощо.
Можливості розвитку підприємництва відкриваються на базі прийнятих законів України "Про власність", "Про підприємства", "Про підприємництво". На їхній основі в Україні формуються такі форми підприємництва: індивідуальне дрібне підприємництво; система колективних підприємств (акціонерні товариства, кооперативи та ін.); державні підприємства; спільні підприємства.
Різні форми підприємницької діяльності в Україні набувають усе більшого поширення. Так, на початок 1996 р. у промисловості в державній власності залишалось менше половини (43%) підприємств галузі проти 70% у 1992 р. За вісім місяців 1996 р. промисловими підприємствами недержавного сектора вироблено близько 52% загального обсягу промислового виробництва. Усього за час проведення приватизації понад 40 тис. державних підприємств змінили організаційну форму господарювання. Частка основних фондів, що належить державі, зменшилась з 96 до 49 відсотків. Однак, незважаючи на поліпшення кількісних показників збільшення недержавного сектора, слід констатувати, що підприємництво ще не стало основним способом господарювання в Україні.
Зясовуючи причини такого становища, треба виходити з реальної ситуації, яка створилася в економіці країни. Насамперед слід мати на увазі, що перехід від командно-адміністративних до ринкових методів господарювання - тривалий процес, у якому необґрунтована поспішність може призвести лише до втрат матеріального й морального характеру.
Обєкт дослідження – підприємницька діяльність як вид господарської діяльності;
Предмет – державне регулювання підприємницької діяльності
Мета – дослідити державне регулювання підприємницької діяльності
Завдання:
1. Визначити поняття підприємництва.
2. Дослідити значення підприємницької діяльності
3. Надати загальну характеристику державного регулювання підприємницької діяльності
4. Визначити сучасні проблеми державного регулювання підприємницької діяльності................


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Грабова Ніна Микитівна, Кривоносов Юрій Григорович Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках.- К.: А.С.К., 2002.- 416с.
2. Грабова, Нина Никитична Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. 2000: Учебное пособие для вузов/ Н.Н.Грабова, В.Н.Добровский.- К: А.С.К., 2000.- 623с.- (Экономика. Финансы. Право).- 10.00
3. Грабовецький Борис Євгенійович Економічне прогнозування і планування.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 188с.
4. Економіка зарубіжних країн: Підручник/ Ред. Філіпенко А.С.- К: Либідь, 1996.- 415с.- 15.78
5. Економіка й організація інноваційної діяльності.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 128с.
6. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях).- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 168с.
7. Економіка підприємства.- К.: Знання, 2005.- 432с.
8. Економіка підприємства.- К.: Знання-Прес, 2003.- 335с.
9. Економіка підприємства.- К.: КНЕУ, 1999.- 328с.
10. Економіка підприємства.- К.: КНЕУ, 2001.- 457с.
11. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Бойчик І.М., Харів М.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В.- Вид. 2-ге, випр. і доп.- К: Каравела, 2002.- 298с.- 10.00
12. Економіка Сполучених Штатів.- : , .- 212с.
13. Економіка України в євроінтеграційних процесах.- Львів: Інтереко, 2004.-
14. Економіка України в післявиборчий період та порядок денний для уряду.- К.: НІСД, 2006.- 114с.
15. Економіка України та шляхи її подальшого реформування: Матеріали Всеукраїнської наради економістів 14-15 вересня 1995 р./ Укл. Варналій З.С.- К: ГЕНЕЗА, 1996.- 323с.- 4.00
16. Економіка України:минуле,сучасне і майбутнє: Матеріали Першого конгресу Міжнародної української економічної асоціації/ Відп.ред.М.Герасимчук,Ю.Чучман.- К.: Наукова думка, 1993.- 335с.
17. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності.- К.: НІЧЛАВА, 2001.- 204с.
18. Кузьмін Олег Євгенович, Горбаль Наталія Ігорівна Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.- Львів: Компакт - ЛВ, 2005.- 304с.
19. Шкварчук Людмила Олександрівна Ціни і ціноутворення.- К.: КОНДОР, 2003.- 214с.
20. Экономика предприятия.- Сумы: Университетская книга, 2002.- 640с.
21. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации.- М.: Юнити, 2005.- 254с.
22. Экономика предприятия: Учебник для студ.вузов,обучающихся по єкономическим специальностям/ Под ред. В.П.Грузинова.- М.: Банки и биржи,ЮНИТИ, 1998.- 535с.- 18-33
23. Экономика предприятия: Учебник для студ.экономических вузов/ Под ред.Н.А.Сафронова.- М.: Юрист, 1998.- 584с.- 18-33
24. Экономика предприятия: Учебное пособие/ Под общ.ред. д.э.н., проф. Л.Г.Мельника.- Сумы: Университетская книга, 2002.- 640с.
25. Экономико-математические методы и модели.- Мн.: БГЭУ, 2000.- 412с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.