На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Дослдження самооцнки у пдлтковому вц.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 01.06.2015. Сдан: 2013. Страниц: 50. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Вступ………………………………………………………………………….2
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження самооцінки у підлітковому віці
1.1 Сутність поняття «самооцінка особистості»……………………………4
1.2 Науково-теоретичні підходи до вивчення проблеми самооцінки……..9
1.3 Особливості самооцінки у підлітків…………………………………….13
Висновки першого розділу…………………………………………………..19
Розділ 2. Експериментальне вивчення самооцінки підлітків
2.1. Методичне забезпечення дослідження самооцінки підлітків…………21
2.2. Аналіз результатів експериментального дослідження…………………27
2.3. Рекомендації щодо профілактики формування неадекватної самооцінки у підлітків………………………………………………………………………..31
2.4. Особливості корекції самооцінки в підлітковому віці(вправи)……….35
Висновки другого розділу…………………………………………………..39

Висновок………………………………………………………………………40
Список використаних джерел………………………………………………..41
Додатки………………………………………………………………………..43

Вступ
Самооцінка - це оцінка особистістю самої себе, своїх здібностей, можливостей, якостей і місця серед інших людей. Самооцінка є одним з фундаментальних утворень особистості. Вона може бути високою і низькою, різнитися за ступенем критичності, стійкості, самостійності. Людина може оцінювати себе як адекватно так і неадекватно. За допомогою самооцінки відбувається регуляція поведінки особистості.
Самоповага особистості визначається відношенням її дійсних досягнень до того, на що людина претендує, які цілі перед собою ставить. Сукупність таких цілей утворює рівень домагань особистості - той практичний результат, якого субєкт розраховує досягти в роботі. Рівень домагань має велике значення як для осіб, орієнтованих на запобігання невдач, так і на досягнення успіхів. Самооцінка тісно повязана з рівнем домагань. Людина може або підвищити домагання, щоб пережити максимальний успіх, або знизити їх, щоб уникнути невдачі. У разі успіху рівень домагань звичайно підвищується.
Підлітковий вік є особливим етапом розвитку особистості дитини. У підлітковому віці на базі якісної зміни всієї психічної життя ламаються, і перебудовується всі колишні відносини дитини до світу і самому собі, перш за все до самого себе, розвивається свідома поведінка, робиться вирішальний крок з дитинства до нового етапу психологічного і соціального розвитку. Підлітковий вік розглядається як значущий етап становлення самосвідомості особистості. Здатність підлітка справлятися з проблемами, що виникають у цей період, впливає на протікання його подальшого життя.
Сьогодні вчені все більше звертають увагу на вивчення феномена самооцінки. Велику популярність заслуговує і вивчення самооцінки саме в підлітковий період, період кризи, бунтарства і непостійності. Все частіше ставиться запитання про те, як вчасно звернути увагу на цю проблему, що з нею робити, як її коригувати.
Над дослідженням самооцінки, її складових, а також впливу на життєдіяльність індивіда працювали наступні автори: Б.Г. Ананьєв [1], Р. Бернс [4], Л.І. Божович [6], У. Джемс [8], Ф. Зімбардо [9], І.С. Кон [12,13], Л.Н. Корнєєва [14], В. І. Столін [23], І.І. Чеснокова [24] та ін ..
Дана робота спрямована на вивчення самооцінки, а так само факторів, що впливають на її становлення і розвиток.
Гіпотеза: для підлітків з неадекватною самооцінкою рівень успішності у навчанні нижче, ніж у підлітків з адекватною.
Обєктом роботи є самооцінка.
Предметом є особливості самооцінки в підлітковому віці.
Мета роботи: вивчити особливості самооцінки в підлітковому віці.
Завдання:
1.Провести огляд літературних джерел з досліджуваної проблеми.
2. Вибрати методи дослідження.
3.Провести дослідження.
4. Обробити отримані результати, зробити висновок.


Розділ 1. Теоретичні аспекти Дослідження самооцінкі у підлітковому віці
1.4. Сутність Поняття «самооцінка особістості»
Самооцінка (англ. self-esteem) - цінність, значимість, якою індивід наділяє себе в цілому і окремі сторони своєї особистості, діяльності, поведінки. Самооцінка виступає як відносно стійке структурне утворення, компонент Я-концепції, самосвідомості, і як процес самооцінювання. Основу самооцінки складає система особистісних смислів індивіда, прийнята їм система цінностей. Розглядається в якості центрального особистісного утворення і центрального компонента Я-концепції [22, c. 346].
Самооцінка - оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей, - цінність, приписувана нею собі або окремим своїм якостям. Ставлячись до ядра особистості, вона - важливий регулятор поведінки. Від неї залежать взаємовідносини людини з оточуючими, її критичність, вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач. Тим самим вона впливає на ефективність діяльності та подальший розвиток особистості. В якості основного критерію оцінювання виступає система смислів особистості індивіда [19, c. 56].
Самооцінка - оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. Це найбільш істотна і найбільш вивчена в психології сторона самосвідомості особистості. За допомогою самооцінки відбувається регуляція поведінки особистості[20, c. 408].
Людина, стає особистістю в результаті спільної діяльності і спілкування. Все, що склалося в особистості, виникло завдяки спільній з іншими людьми діяльності й у спілкуванні з ними і для цього призначене. Людина включає в діяльність і спілкування істотно важливі орієнтири для своєї поведінки, весь час звіряє те, що вона робить, з тим, що очікують від нього навколишні, справляється з їхніми думками, почуттями і вимогами. У кінцевому рахунку, якщо залишити осторонь задоволення природних потреб, усе, що людина робить для себе (чи вона, сприяє чому-небудь або перешкоджає), вона робить це разом з іншим [20, c. 409].
Вже сформовані оцінки власного «Я» є результат постійного зіставлення того, що особистість спостерігає в собі, з тим, що бачить в інших людях. Людина, уже знаючи дещо про себе, придивляється до іншої людини, порівнює себе з ними, припускає, що і той небайдужий до його особистісних якостей, учинків, проявів; все це входить у самооцінку особистості і визначає її психологічне самопочуття. Іншими словами, особистість орієнтується на якусь референтну групу (реальну або ідеальну), ідеали якої є її ідеалами, інтереси - її інтересами і т.д. У процесі спілкування вона постійно звіряє себе з еталоном і в залежності від результатів перевірки виявляється задоволеною собою або незадоволеною[20, c. 411].
Самооцінка виконує регуляторну і захисну функції, впливаючи на поведінку, діяльність і розвиток особистості, її взаємини з іншими людьми. Відображаючи ступінь задоволеності або незадоволеності собою, рівень самоповаги, самооцінка створює основу для сприйняття власного успіху і неуспіху, постановки цілей певного рівня, тобто рівня домагань особистості. Захисна функція самооцінки, забезпечуючи відносну стабільність і автономність (незалежність) особистості, може вести до викривлення даних досвіду і тим самим чинити негативний вплив на розвиток [22, c.347].
Самооцінка розвиненого індивіда утворює складну систему, що визначає характер самоставлення індивіда і включає загальну самооцінку, яка відображає рівень самоповаги, цілісне прийняття чи неприйняття себе, і парціальні, приватні самооцінки, що характеризують ставлення до окремих сторін своєї особистості, вчинків, успішності окремих видів діяльності.
Самооцінка тісно повязана з рівнем домагань людини - ступенем трудності цілей, котрі він собі ставить. Розбіжність між домаганнями і реальними можливостями веде до того, що він починає неправильно себе оцінювати, внаслідок чого його поведінка стає неадекватною - виникають емоційні зриви, підвищена тривожність та ін Самооцінка зовні виражається в тому, як людина оцінює можливості і результати діяльності інших (наприклад, принижує їх при завищеній самооцінці). Значну роль у формуванні самооцінки грають оцінки оточуючих особистостей і досягненя індивіда.
Самооцінка характеризується за такими параметрами: 1) рівнем (величиною) - висока, середня і низька; 2) реалістичності - адекватна і неадекватна (завищена і занижена); 3) особливостям будови - конфліктна і безконфліктна; 4) тимчасової віднесеність - прогностична, актуальна, ретроспективна [22, c. 456].
Для розвитку особистості ефективною є такий характер самоставлення, коли досить висока загальна самооцінка поєднується з адекватними, диференційованими парціальними самооцінками різного рівня. Стійка і разом з тим досить гнучка самооцінка (яка при необхідності може змінюватися під впливом нової інформації, набуття досвіду, оцінок оточуючих, зміни критеріїв і т. п.) є оптимальною як для розвитку, так і для продуктивності діяльності. Негативний вплив робить надмірно стійка, ригідна самооцінка, а також та, що сильно коливається, нестійка. Конфліктність самооцінки може мати як продуктивний, так і дезорганізуючий характер. Нестійкість і конфліктність самооцінки зростає в критичні періоди розвитку, зокрема, в підлітковому віці [22, c. 347].
Самооцінка формується на базі оцінок оточуючих, оцінки результатів власної діяльності, а також на основі співвідношення реального та ідеального уявлень про себе. Збереження сформованої, звичної самооцінки стає для людини потребою, з чим повязана низка важливих самооцінюючої феноменів, таких як афект неадекватності, дискомфорт успіху та ін
Самооцінка відноситься до центральних утворень особистості, її ядра. Самооцінка в значній мірі визначає соціальну адаптацію особистості, є регулятором поведінки й діяльності. Хоча, звичайно, слід віддавати собі звіт в тому, що самооцінка не є щось дане, спочатку властиве особистості. Саме формування самооцінки відбувається в процесі соціалізації, в процесі діяльності та міжособистісної взаємодії. Соціум у значній мірі впливає на формування самооцінки особистості. Ставлення людини до самої себе є найбільш пізнім утворенням у системі відносин людини до світу. Але, незважаючи на це (а може бути, саме завдяки цьому), у структурі відносин особистості самооцінці належить особливо важливе місце.
.............
Висновок
Підлітковий вік розглядається як значущий етап становлення самосвідомості особистості. Центральним новоутворенням в цей період прийнято вважати почуття дорослості - ставлення підлітка до себе, як до дорослого, відчуття та усвідомлення себе в якійсь мірі дорослою людиною. У цей період інтенсивно формується почуття власної гідності, самоповаги, прагнення не тільки відповідати вимогам оточуючих, але й своїм власним вимогам.
Нами були вивчені основні теоретичні положення таких феноменів як самооцінка і рівень домагань. Були розглянуті основні точки зоряний про природу цих феноменів, класифікації, особливості прояву в підлітковому віці. Підставою вибору підліткового віку, як основної категорії випробовуваних, було, те, що проблема неадекватної самооцінки досить поширена і вимагає теоретичного і практичного вивчення. Так само самооцінку як компонент Я - концепції, виділяють як одне з основних новоутворень підліткового віку.
Для проведення дослідження нами обрані методика Дембо - Рубінштейна та методика С. А. Будассі.
Після проведення дослідження, ми отримали наступні результати. Рівень вираженості рівня самооцінки та рівня домагань повязаний з успішністю підлітка. Загальна тенденція тут полягає в наявності прямого звязку: при адекватному рівні домагань і самооцінки спостерігається хороша успішність з усіх предметів.
Таким чином, ми можемо припустити, що самооценочная судження молодих людей визначаються сукупністю різних видів оцінок оточуючих, результатами діяльності і спрямовані на пошук своєї значущості для інших і для самого себе.Література
1. Аверянов Л.Я. Христоматия з психологии – СПб.: Питер, 2000
2. Анн Л. Ф. Психологічний тренінг з підлітками. - СПб.: Питер, 2007. - 271 с: ил. - (Серія «Ефективний тренінг»).
3. Ананьєв Б.Г.. Про проблему сучасного людинознавства. М.: Наука, 1977 р., 380 с ..
4. Анкудінова Н.Є.. Про розвиток самосвідомості / / Дошкільне виховання. -1958 Р., - № 2. - С.9-16
5. Батурин, Н. А. Рівень домагань як метод дослідження особистості Текст. / Н. А. Батурин, Н. А. Курганський. / / Діагностика психічних станів у нормі та патології / під ред. Ф. І. Случевского. Л.: Медицина, 1980.-С. 140 - 148.
6. Бернс Р.. Розвиток Я - концепції і виховання. М.: Прогрес, 1986 р., с.422
7. В. М. Блейхер І.В. Крук. Патопсихологічного діагностика. Київ, 1986
8. Божович Л.И.. Етапи формування особистості в онтогенезі / / Питання психології, 1979 р., № 4, с.22-34
9. Бороздіна Л.В.. Дослідження рівня домагань / / Навчальний посібник. - М.: Инс-т Психології РАН РФ, 1993 р., с.141
10. Глуханюк М.С, Бєлова Д.Є. Психодіагностика. - М.: Академічний проект; Єкатеринбург, 2005. 272с.
11. Джемс У.. Психологія. М.: Педагогіка, 1991 р., с.88
12. Зімбардо Ф.Формування самооцінки. Самосвідомість і захисні механізми особистості. Самара. Вид. Будинок «Бахрах», 2003р.
13. Климов Е.А.. Індивідуальний стиль діяльності // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти / під ред. Ю.Б. Гіппенрейтер, В.Я.
14. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1982 р., с.74-77
15. Кон І.С.. Відкриття Я. М.: Политиздат, 1978 р., 367 с.
16. Кон І.С.. Категорія "Я" в психології / / Психол. ж - л., 1981 р., т.2., № 3, с.25-38
17. Корнєєва Л.М.. Самооцінка як механізм саморегуляції професійної діяльності / / Вісник ЛДУ. 1989 р., Вип. 4, с.91-96
18. Кулагіна І.Ю., Колюцкий В.М. Вікова психологія. М.: ТЦ Сфера, Юрайт, 2001 р., 464 с.
19. Немов Р.С. Психологія. М.: Владос, 2003 р., т .1, 688 с.
20. Петровський А.В.. Введення в психологію. М., 1995 р., с.4
21. Психологія людини від народження до смерті / Під ред. А.А.Реана. СПб., 2001.
22. Психологічний словник під ред. В.П. Зінченко, Б.Г. Мещерякова. М.: Педагогіка - Прес, 2001 р., 440
23. Пряжников Н.С.. Психологічний сенс праці: навчальний посібник до курсу "Психологія праці та інженерна психологія". М.: Изд. Інститут практичної психології. Воронеж: НВО, МОДЕК, 1997 р., с.52
24. Рубінштейн С.Л.. Проблеми Загальної психології. М., 1973 р., 416 с.
25. Столін В.В.. Самосвідомість особистості. М., 19


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.