Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Фнансове планування пдприємства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 18.2.2013. Сдан: 2012. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ВСТУП 3
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5
1.1 СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.2 ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК НАПРЯМИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ, ЇЇ ВЗАЄМОЗВЯЗОК ЗІ СТРАТЕГІЧНИМ ФІНАНСОВИМ ПЛАНУВАННЯМ 6
1.3 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 8
2 ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВІДКРИТТЯ РЕСТОРАНУ «CORSO BAR» 16
2.1 АКТУАЛЬНІСТЬ ВІДКРИТТЯ ПІДПРИЄМСТВА 16
2.2 ОПІС ПОСЛУГИ 17
2.3 ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 18
2.4 АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ, ПОРІВНЯННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТУ АБО ПОСЛУГИ І ПЕРЕДБАЧУВАНІ СПОЖИВАЧІ ПРОДУКЦІЇ 19
2.5 РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ 22
3 ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАНУ CORSO BAR 23
3.1 РОЗРАХУНОК ПОТОЧНИХХ ВИТРАТ 23
3.2 РОЗРАХУНОК ПОТОЧНИХ ВИТРАТ (СОБІВАРТОСТІ) 26
3.3 РОЗРАХУНОК ЦІН ТА ПРИБУТКУ 29
ВИСНОВКИ 32
СПИСОКЛІТЕРАТУРИ 35
ДОДАТКИ

Введение

Тема курсової роботи «Фінансове планування на підприємстві» є актуальною на сучасному етапі розвитку української економіки і представляє інтерес як для економістів - теоретиків, які вивчають основи фінансової політики організації, так і для менеджерів, оскільки в проекті розглянуті можливості застосування системи бюджетів на підприємстві.
Актуальність теми викликана тим, що в умовах переходу до ринкової економіки і роботи в ній значна роль належить фінансовому плануванню.
Фінансове планування є необхідним елементом управління економікою. Якщо фінанси, як такі, охоплюють всі сторони діяльності підприємства, то фінансове планування, виражає ці сторони діяльності у відповідних фінансових показниках, що використовуються в управлінні економікою. Без фінансового планування не може бути досягнутий той рівень управління економікою, який забезпечує підприємству підвищення його ефективності, успіх на ринку, розширення матеріальної бази, успішне вирішення соціальних питань і питань матеріального стимулювання працівників.
Фінансове планування - це процес визначення обсягів надходження відповідних видів фінансових ресурсів (прибутку, амортизації тощо) і їх розподілу за напрямками використання в плановому році.
Призначення фінансового планування - визначення сукупної потреби підприємства у фінансових ресурсах у розмірах, що забезпечують фінансування розширення виробництва, виконання фінансово - кредитних зобовязань перед бюджетом, банками тощо, рішення соціальних завдань і завдань матеріального стимулювання працівників підприємства. Крім цього, фінансове планування сприяє скороченню наднормативних і надпланових витрат товарно-матеріальних цінностей і фінансових ресурсів як за окремими видами заходів, що проводяться, так і по підприємству в цілому.
Метою написання курсової роботи є отримання поглиблених теоретичних знань в галузі фінансового планування, а також придбання практичних навичок з розробки операційного бюджету підприємства.
Для досягнення поставленої мети автором розроблені наступні завдання:
- ознайомитися з процесом організації системи фінансового планування підприємства;
- розглянути методику та способи розробки операційних та інших бюджетів підприємства;
- розробити проект з відкриття ресторану «CORSO BAR».
Предметом дослідження є система фінансового планування на підприємстві. Обєктом вивчення є процес бюджетування як складовий елемент фінансового планування.
Питання щодо фінансового планування в розвинутих країнах з ринковими відносинами висвітлений у роботах зарубіжних авторів Е. Цандера, М. Х. Мескон, Я. Монд.
Досвід роботи підприємств в зарубіжних державах у сфері фінансового планування висвітлюють Казанський Ю.Н., Рекітар Я.А., Завгородній А., Громяк Л. Проблеми фінансового планування в сфері ресторанного бізнесу розглядають Лукінов І.А., Дорогунцов С. І., Геєць В. І.
У роботі використані такі методи дослідження: аналізу; синтезу; порівняння; табличний; графічний.
Структура курсової роботи представлена наступними логічними частинами: вступ; основна частина, представлена трьома розділами; висновок.
Завершує роботу список використаної літератури та додатки.............

Список использованной литературы

1. Абрамова І. Г. Планування діяльності. - К: Знання, 2009. - 435 с
2. Баканов М. І. Теорія економічного аналізу. - Х: Фінанси, 2008. - 324 с
3. Балабонами І. Т. Основи фінансового менеджменту. - Х: Нива, 2008. - 388 с
4. Бланк І. А. Основи фінансового менеджменту. - Х: Ніка-Центр, Ельга, 2010. - 403 с
5. Богданівська Л. А. Аналіз господарської діяльності. - К: Вища школа, 2007. - 588 с
6. Бойнік І. М. Економіка підприємства. - К: Книга, 2008. - 502 с
7. Бондар І. Ю., Пахомов В.І. Економіка підприємства: навчальний посібник. - Донецьк: Полумя, 2009. - 402 с
8. Бородіна О.І. Фінанси підприємств. - Х: ИНФРА, 2008. - 398 с
9. Бусигін А.В. Підприємництво. - Х: ИНФРА, 2008. - 402 с
10. Ворст І., Ревенлоу П. Економіка фірми. Підручник: пер.с данського А. Н. Чеканского, О.В. Різдвяного. - К: Вища школа, 2009. - 488 с
11. Вяткін В. І. Прийняття фінансових рішень в управлінні бізнесом. - Одеса: Посейдон, 2008. - 503 с
12. Герчикова І. М. Фінансовий менеджмент. - Одеса: Посейдон, 2010. - 485 с
13. Грузинів В. П. Економіка підприємства і підприємництва. - Х: ИНФРА, 2008. - 345 с
14. Єрмолович Л. Л. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - Мн: ТОВ «Знання», 2007. - 466 с
15. Зайцев Н. Л. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Х: ИНФРА, 2008. - 371 с
16. Калина О.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Мінськ: НВТОВ «ПІОН», 2010. - 551 с
17. Ковальов В.П. Основи ведення підприємства: довідник. посібник. - К: Вища школа, 2010. - 438 с
18. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності. - К: Центр, 2009. - 412 с
19. Ковальова A.M. Фінанси в управлінні підприємством. - Х: Фінанси, 2010. - 502 с
20. Козлова О. І. Оцінка маркетингової діяльності підприємства. - К: ЮНИТИ - ПРЕС, 2007. - 371 с
21. Кравченко Л. І. Аналіз господарської діяльності. - К: Знання, 2008. - 572 с
22. Крейнина М. Н. Фінансовий менеджмент. - Х: Наука, 2009. - 481 с
23. Основи фінансового менеджменту: Навчальний посібник / / За ред. Л. Б. Миротин, В. І. Сергєєва. - Х: ИНФРА, 2010. - 602 сПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.