На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Поняття лквдност пдприємства. Необхднсть аналзу структури кредиторської заборгованост пдприємства. Здйснення аналзу лквдност на пдстав порвняння обсягу поточних зобов'язань з наявнстю лквдних коштв. Платоспроможнсть пдприємства.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 29.04.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства
Ліквідність підприємства - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.
Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.
Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності.
Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.
Щоб визначити, чи достатньо в підприємства грошей для погашення його зобов'язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати дивідендів.
Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства. Необхідно визначити, чи є вона "стійкою" (наприклад, борг постачальнику, з яким існують довгострокові зв'язки), чи є простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув.
Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов'язань із наявністю ліквідних коштів. Результати розраховуються як коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної фінансової звітності.
Як практичний приклад спробуємо, використовуючи основні показники табл. 9.3, оцінити ліквідність певного умовного підприємства (табл. 9.4).
Таблиця 1
ОЦІНКА ДИНАМІКИ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ
№ п/п
Показники
На початок поточного року
На кінець поточного року
Відхилення
1
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0.08
0.16
+O.OS
2
Проміжний коефіцієнт покриття
0,61
1,38
+0,77
3
Загальний коефіцієнт покриття
3.1. Фактичний
1,2
2,5
+1.3
3.2. Нормативний Кожне підприємство, виходячи з конк)ч : [ііх умов господарювання та власних показників, визначає свій нормативний коефіціент покриття.
1,61
2,13
+0,52
4
Коефіцієнт поточної ліквідності
2.8
3,0
+0,2
5
Коефіцієнт критичної оцінки
1.5
1 2
-0,3
6
Період інкасації дебіторської заборгованості (днів)
65
59
-6
7
Обертання матеріальних запасів (днів)
4,0
3,4
-0,6
8
Тривалість кредиторської заборгованості (днів)
62
58
-4
9
Співвідношення довгострокових зобов'язань перед кредиторами та довгострокових джерел фінансування підприємства (коефіцієнт довгострокових зобов'язань)
0,035
0.8
+0,45
10
Коефіцієнт поточної заборгованості
0.45
0,52
+0.0~
11
Співвідношення вхідних грошових потоків та заборгованості кредиторам
0,13
0,17
+0,04
12
Співвідношення вхідних грошових потоків та довгострокових зобов'язань перед кредиторами
0,25
0.23
-0.02
13
Обертання постійних активів
3.0
3,1
+0,1
14
Обертання всіх активів
1.11
1.18
+0,07
Із таблиці можна зробити висновок, що в ліквідності підприємства сталися істотні зміни. Так, наприкінці поточного року проти його початку становище з абсолютною ліквідністю відносно нормалізувалось. Однак фактичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності 0,16 усе ще залишається нижчим за норму (0,2-0,35).
Нормативний коефіцієнт покриття, розрахований за даними підприємства, діяльність якого аналізується, суттєво збільшився за рахунок збільшення дебіторської заборгованості та матеріальних запасів у межах необхідної потреби.
Порядок розрахунку нормативного коефіцієнта покриття подано у табл. 9.5.
Таблиця 2
РОЗРАХУНОК НОРМАТИВНОГО КОЕФІЦІЄНТА ПОКРИТТЯ, тис. гри.
№ п/п
Показники
Значення показників
Відхилення
на початок поточного року
на кінець поточного року
1
Матеріальні запаси в межах необхідної потреби
314,2
443,2
+129.0
2
Іісзнадійна (довгострокова) дебіторська заборгованість
33,5
42,7
+9.2
3
Короткострокова крслиторска заборгованість
570,0
430,0
-140,0
4
Нормативний коефіцієнт покриття
1.61
2,13
+0,52
Таким чином, при зростанні за рік суми матеріальних запасів у межах необхідної потреби, безнадійної (довгострокової) заборгованості на 138,2 тис. грн. та при зниженні короткострокової кредиторської заборгованості на 140 тис. грн. нормативний коефіцієнт покриття збільшився на 0,52 пункта. Водночас фактичний коефіцієнт покриття збільшився на 1,3 пункта, тобто більше ніж удвічі. Загальний коефіцієнт покриття по підприємству на початок минулого періоду був нижчим за нормативний на 0,41 відсоткового пункта. За період, щ и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.