На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


методичка Запровадження нового плану рахункв бухгалтерського облку бюджетних установ та порядку його застосування. Необхднсть освоєння фахвцями нових навикв принципв бухгалтерського облку, створення програмного забезпечення. Внесення подальших доповнень

Информация:

Тип работы: методичка. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 16.12.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


4
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
05 січня 1999 року
Управління Державного
казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі
Міністерство фінансів
Автономної Республіки
Крим, обласні, Київське
та Севастопольське міські
фінансові управління
Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних
установ та Порядку застосування
Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ
Головне управління Державного казначейства України направляє для використання в роботі План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999р. №114 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999р. за №890/4183.
Додаток - на 48 арк.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
10 грудня 1999р. м. Київ№ 114
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 1999 р. за №890/4183
Керівник реєструючого органу
(підпис)
Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних
установ та Порядку застосування
Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ
На виконання завдань, покладених на Головне управління Державного казначейства України Указом Президента України від 27.04.95 №335/95 ``Про Державне казначейство України'' та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 №590, і вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 №1706 ``Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів'' Головне управління Державного казначейства України розробило План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. У зв'язку з цим
Наказую:
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і запровадити їх в дію з 1 січня 2000 року (додаються).
2. Вимоги Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ є обов'язковими для всіх установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з Головним управлінням Державного казначейства України, у разі потреби, мають право давати вказівки про порядок застосування положень з бухгалтерського обліку в установах своєї системи з урахуванням специфіки їх діяльності.
3. Перший рік запровадження нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ визнати перехідним, оскільки він вимагає освоєння фахівцями нових навиків і принципів бухгалтерського обліку, створення нового програмного забезпечення.
У зв'язку з цим на протязі 2000 року до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ можуть уноситися доповнення.
4. Міністерству оборони України, Держкомкордону України, Головному управлінню внутрішніх військ МВС України, Національній гвардії України та Держкомрезерву України впровадити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ поетапно, до кінця 2000 року, використавши перехідний період для підготовки і навчання кадрів для запровадження бухгалтерського обліку згідно з вимогами Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.
5. ``Инструкция по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете СССР'', затверджена наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 №61, Інструкція про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98 №63 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.09.98 за №561/300, та Інструкція з обліку основних засобів бюджетних установ, затверджена спільним наказом Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 №124/136/7 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19.12.97 за №609/2413, зберігають свою чинність у частині, що не суперечить вимогам Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого цим наказом.
6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади вжити заходів щодо організації впровадження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.
Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України П.Г. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління Державного
казначейства України 10.12.99 № 114
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 1999 р. за №890/4183
Керівник реєструючого органу
________________________________
(підпис)
План:
рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ
Розділ І. Балансові рахунки
Клас 1. Необоротні активи
Клас 2. Запаси
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
Клас 4. Власний капітал
Клас 5. Довгострокові зобов`язання
Клас 6. Поточні зобов`язання
Клас 7. Доходи
Клас 8. Витрати
Розділ ІІ. Позабалансові рахунки
Клас.0. Позабалансові рахунки
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Розділ І. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки
Субрахунки 1-го рівня
Код
Назва
Код
Назва
1
2
3
4
Клас 1. Необоротні активи
10
Основні засоби
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Робочі і продуктивні тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
11
Інші необоротні матеріальні активи
111
112
113
114
115
116
117
118
Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Білизна, постільні речі, одяг та взуття
Тимчасові нетитульні споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Матеріали довготривалого використання для наукових цілей
12
Нематеріальні активи
121
122
Авторські та суміжні з ними права
Інші нематеріальні активи
13
Знос необоротних активів
131
132
133
Знос основних засобів
Знос інших необоротних матеріальних активів
Знос нематеріальних активів
Клас 2. Запаси
1
2
3
4
20
Виробничі запаси
201
202
203
204
205
Сировина і матеріали
Обладнання, конструкції і деталі до установки
Спецобладнання для науково-дослідних робіт
за господарськими договорами
Будівельні матеріали
Інші матеріали
21
Тварини на вирощуванні
і відгодівлі
211
212
213
214
215
216
217
218
Молодняк тварин на вирощуванні
Тварини на відгодівлі
Птиця
Звірі
Кролі
Сім`ї бджіл
Доросла худоба, вибракувана з основного стада
Худоба, прийнята від населення для реалізації
1
2
3
4
22
Малоцінні та швидкозношувані предмети
221
Малоцінні та швидкозношувані предмети, що
знаходяться на складі і в експлуатації
23
Матеріали і продукти харчування
231
232
233
234
235
236
237
238
239
Матеріали для учбових, наукових та інших цілей
Продукти харчування
Медикаменти і перев'язувальні засоби
Господарські матеріали і канцелярське приладдя
Паливо, горючі і мастильні матеріали
Тара
Матеріали в дорозі
Запасні частини до машин і обладнання
Інші матеріали
24
Готова продукція
241
Вироби виробничих (навчальних) майстерень
25
Продукція сільсь-когосподар-
ського виробництва
251
Продукція підсобних (навчальних) сільських
господарств
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
30
Каса
301
302
Каса в національній валюті
Каса в іноземній валюті
31
Рахунки в банках
311
312
313
314
315
316
317
318
319
Поточні рахунки на видатки установи
Поточні рахунки для переведення підвідомчим
установам
Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів
Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями
Поточні рахунки для обліку депозитних сум
Поточні рахунки для обліку інших позабюд-
жетних коштів
Поточні рахунки сільських, селищних та міських
(міст районного підпорядкування) бюджетів
Поточні рахунки в іноземній валюті
Інші поточні рахунки
32
Рахунки в казначействі
321
322
323
324
325
326
327
Реєстраційні рахунки
Особові рахунки
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
спеціальних коштів
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
сум за дорученнями
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
депозитних сум
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
інших позабюджетних коштів
Реєстраційні рахунки сільських, селищних та
міських (міст районного підпорядкування) бюджетів
33
Інші кошти
331
332
333
334
Грошові документи в національній валюті
Грошові документи в іноземній валюті
Грошові кошти в дорозі в національній валюті
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
1
2
3
4
34
Короткострокові векселі одержані
341
342
Векселі, одержані в національній валюті
Векселі, одержані в іноземній валюті
35
Розрахунки з покупцями та замовниками
351
Розрахунки із замовниками з авансів на
науково-дослідні роботи
36
Розрахунки з різними дебіторами
361
362
363
364
Розрахунки в порядку планових платежів
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з відшкодування завданих збитків
Розрахунки з іншими дебіторами
Клас 4. Власний капітал
1
2
3
4
40
Фонд у необоротних активах
401
Фонд у необоротних активах за їх видами
41
Фонд у мало-цінних та шви-дкозношуваних предметах
411
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами
42
Результати виконання бюджетів
421
Результати виконання сільських, селищних та
міських (міст районного підпорядкування)
бюджетів
43
Результати виконання кошторисів
431
432
Результат виконання кошторису за загальним фондом
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом
44
Результати переоцінок
441
442
Переоцінка матеріальних активів
Інша переоцінка
Клас 5. Довгострокові зобов`язання
1
2
3
4
50
Довгострокові позики
501
502
503
Довгострокові кредити банків
Відстрочені довгострокові кредити банків
Інші довгострокові позики
51
Довгострокові векселі видані
511
Видані довгострокові векселі
52
Інші довгострокові зобов'язання
521
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Клас 6. Поточні зобов`язання
1
2
3
4
60
Короткострокові позики
601
602
603
604
605
Короткострокові кредити банків
Відстрочені короткострокові кредити банків
Інші короткострокові позики
Прострочені позики
Короткострокові позики з бюджету
1
2
3
4
61
Поточна заборгованість
за довгостро-ковими
зобов`язаннями
611
612
613
Поточна заборгованість за довгостроковими
позиками
Поточна заборгованість за довгостроковими
векселями
Поточна заборгованість за іншими довго-
строковими зобов`язаннями
62
Короткострокові векселі
видані
621
Видані короткострокові векселі
63
Розрахунки за виконані роботи
631
632
633
634
635
Розрахунки з постачальниками та підрядниками
Розрахунки з часткової оплати замовлень на
дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів
Розрахунки із замовниками за виконані роботи
і надані послуги з позабюджетних коштів
Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті
Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами
64
Розрахунки із податків та
платежів
641
642
Розрахунки за платежами і податками в бюджет
Інші розрахунки з бюджетом
65
Розрахунки із страхування
651
652
653
654
Розрахунки з пенсійного забезпечення
Розрахунки із соціального страхування
Розрахунки із страхування на випадок безробіття
Розрахунки з інших видів страхування
66
Розрахунки з оплати праці
661
662
663
664
665
666
667
668
669
Розрахунки із заробітної платі
Розрахунки зі стипендіатами
Розрахунки з працівниками за товари, продані
в кредит
Розрахунки з працівниками за безготівковими
перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
Розрахунки з працівниками за безготівковими
перерахуваннями внесків за договорами
добровільного страхування
Розрахунки з членами профспілки безготівко-
вими перерахуваннями сум членських проф-
спілкових внесків
Розрахунки з працівниками за позиками банків
Розрахунки за виконавчими документами та
інші утримання
Інші розрахунки за виконані роботи
67
Розрахунки за іншими
операціями
і кредиторами
671
672
673
674
675
Розрахунки з депонентами
Розрахунки за депозитними сумами
Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями
Розрахунки за спеціальними видами платежів
Розрахунки з іншими кредиторами
68
Внутрішні розрахунки
681
682
Внутрішні розрахунки за загальним фондом
Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом
69
Кошти бюджетів
691
Кошти, передані й отримані
Клас 7. Доходи
1
2
3
4
70
Доходи загального фонду
701
702
Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи
Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи
71
Доходи спеціального фонду
711
712
713
714
715
716
Доходи за спеціальними коштами
Доходи за іншими власними надходженнями
Доходи за іншими коштами
Кошти батьків за надані послуги
Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду
Доходи за витратами майбутніх періодів
72
Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт
721
722
723
Реалізація виробів виробничих (навчальних)
майстерень
Реалізація продукції підсобних (навчальних)
сільських господарств
Реалізація науково-дослідних робіт за договорами
73
Доходи бюджетів
731
Доходи сільських, селищних та міських (міст
районного підпорядкування) бюджетів
Клас 8. Витрати
1
2
3
4
80
Видатки із загального фонду
801
802
803
Видатки з державного бюджету на утримання
установи та інші заходи
Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи
Видатки сiльських, селищних i мiських (мiст
районного пiдпорядкування) бюджетів
81
Видатки спеціального фонду
811
812
813
Видатки за спеціальними коштами
Видатки за іншими власними надходженнями
Видатки за іншими коштами
82
Виробничі витрати
821
822
823
824
825
Витрати виробничих (навчальних) майстерень
Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств
Витрати на науково-дослідні роботи за договорами
Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв
Витрати на заготівлю і переробку матеріалів

Розділ ІІ. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

1
2
3
4
01
02
04
Орендовані необоротні
активи
Активи на відповідально-му зберіганні
Непередбачені активи і зобо-в'язання
05
07
08
09
Гарантії та забезпечення
Списані активи та зобов'язання
Бланки суворого
обліку
Призначення та
зобов'язання
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного
управління Державного
казначейства України
10.12.99 № 114
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 1999 р. за №890/4183
Керівник реєструючого органу
(підпис)
ПОРЯДОК
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ
Цей План рахунків, розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів (надалі - установи), та операцій з виконання сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

Доповнення до розділів

Розділ І. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Клас 1. Необоротні активи

Клас 1 ``Необоротні активи'' об'єднує рахунки, які призначені для обліку матеріальних та нематеріальних активів, що отримані для тривалого використання і не призначені для реалізації або витрачання протягом одного року.

10 ``Основні засоби''

Для облiку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основних засобiв передбачено рахунок 10 ``Основнi засоби'', який розподiляється на субрахунки:

101 ``Земельні ділянки'';

102 ``Капітальні витрати на поліпшення земель'';

103 ``Будинки та споруди'';

104 ``Машини та обладнання'';

105 ``Транспортні засоби'';

106 ``Інструменти, прилади та інвентар'';

107 ``Робочі і продуктивні тварини'';

108 ``Багаторічні насадження'';

109 ``Iншi основнi засоби''.

На субрахунку 101 ``Земельні ділянки'' обліковується земля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду.

На субрахунку 102 ``Капітальні витрати на поліпшення земель'' обліковуються капiтальнi витрати на покращення земель. До них вiдносяться витрати неiнвентарного характеру (не пов'язанi з будiвництвом споруд) на культурно-технiчнi заходи з поверхневого полiпшення земель для сiльськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капiтальних вкладень (планування земельних дiлянок, корчування площ пiд ріллю, очищення полiв вiд каменiв i валунiв, зрiзання купин, розчищення чагарникiв, очищення водойм та інше).

На субрахунку 103 ``Будинки та споруди'' облiковуються із виділенням в окремі підгрупи:

будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управлiння, соцiально-культурними (будівлі учбових закладiв, лiкарень, полiклiнiк i амбулаторiй, будинкiв iнтернатiв для престарiлих та iнвалiдiв, дитячих закладів, бiблiотек, клубiв, музеїв, науково-дослiдних iнститутiв, лабораторiй та ін) та iншими установами;

будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;

водокачки, стадiони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі паркiв, скверiв і загальних садiв та інше.

На субрахунку 104 ``Машини та обладнання'' облiковуються силовi машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимiрювальнi прилади, регулюючi прилади і пристої, лабораторне обладнання, обчислювальна технiка, медичне обладнання, iншi машини та обладнання з видiленням в окремi підгрупи:

1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію та ін) в механічну, тобто в енергію руху;

2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3) вимірювальні прилади - дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;

4) регулюючі прилади та пристрої - киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;

5) лабораторне обладнання - пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;

6) обчислювальна техніка - електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін);

7) медичне обладнання - медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка з спеціальним обладнанням та ін), спеціальне дезинфекційне та дезинсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.;

8) комп'ютерна техніка і її комплектуючі - комп'ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;

9) інші машини та обладнання - машини, апарати та інше обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та обладнання відносяться: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень в учбових закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини на автомобільному та кінному ходу, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники, пилососи та ін.

На субрахунку 105 ``Транспортні засоби'' з виділенням на окремі підгрупи обліковуються усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів незалежно від вартості:

1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);

рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

гужовий транспорт (вози, сани та ін.);

4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки та ін.);

усі види спортивного транспорту;

6) запасні частини до транспортних засобів, які за своєю вартістю за одиницю відносяться до основних засобів.

На субрахунку 106 ``Інструменти, прилади та інвентар'' облiковуються:

1) лiнiї електропередач, трансмiсiї та трубопроводи з усiма промiжними пристроями, необхiдними для трансформацiї (перетворення) i передачi енергiї та для перемiщення трубопроводами рiдких та газоподiбних речовин до споживача;

2) інструменти - механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів. До них відносяться: різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря та ін. (електродрелі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти та ін.), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та ін. (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного валу на автомобілях та ін);

3) виробничий інвентар та приладдя - предмети виробничого значення, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами та ін.);

4) господарський інвентар - предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні бар'єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення - гідропульти, стендери, драбини ручні, та ін. (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку 104 ``Машини та обладнання'').

На субрахунку 107 ``Робочі і продуктивні тварини'' обліковуються із виділенням на окремі підгрупи:

1) робоча худоба - коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин);

2) продуктивна та племінна худоба - корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, верблюди-плідники і матки (неробочі), олені-матки і самці (рогачі), кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани та інше;

3) службові собаки;

4) декоративні тварини;

5) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та інші).

На субрахунку 108 ``Багаторічні насадження'' обліковуються багаторiчнi насадження. До них вiдносяться штучнi багаторiчнi насадження незалежно вiд їх вiку; плодово-ягiднi насадження всiх видiв (дерева та кущі), озеленювальні та декоративнi насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на територiї установ, у дворах житлових будинкiв, живi огорожi, снiгозахиснi та полезахиснi смуги, насадження для укрiплення пiскiв i берегiв рiчок, яро-балочнi насадження та ін.; штучнi насадження ботанiчних садiв та iнших науково-дослiдних установ та учбових закладiв для наукових цiлей та iншi штучнi багаторiчнi насадження. Багаторічні насадження збільшуються на суму капітальних вкладень. Молодi насадження усiх видiв враховуються окремо вiд насаджень, що досягли повного розвитку, тобто вiку початку плодоношення, зімкнення крон та ін.

На субрахунку 109 ``Iншi основнi засоби'' облiковуються з видiленням на окремi групи:

1) сценiчно-постановочнi засоби вартiстю понад 10 гривень за одиницю (декорацiї, меблi i реквiзити, бутафорiї, театральнi та нацiональнi костюми, головнi убори, бiлизна, взуття, перуки);

2) документацiя з типового проектування незалежно вiд вартостi;

3) навчальнi кiнофiльми, магнiтнi диски i стрiчки, касети.

За дебетом субрахунків рахунку 10 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 ``Кошти, розрахунки та інші активи'' або 6 ``Поточні зобов'язання'' відображається вартість придбаних основних засобів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 ``Витрати'' і кредит субрахунку 401 ``Фонд у необоротних активах за їх видами''.

За кредитом субрахунків рахунку 10 і дебетом субрахунків 401 ``Фонд у необоротних активах за їх видами'', 131 ``Знос основних засобів'' здійснюється запис сум вибуття основних засобів.

11 ``Інші необоротні матеріальні активи''

Для інших необоротних матеріальних активів, що не ввійшли до рахунку 10 і за якими застосовується спрощений або інший специфічний порядок обліку, призначений рахунок 11 ``Інші необоротні матеріальні активи'', що поділяється на субрахунки:

111 ``Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок'';

112 ``Бiблiотечні фонди'';

113 ``Малоцiннi необоротні матеріальні активи'';

114 ``Бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття'';

115 ``Тимчасові нетитульні споруди'';

116 ``Природні ресурси'';

117 ``Інвентарна тара'';

118 ``Матерiали довготривалого використання для наукових цілей''.

На субрахунку 111 ``Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок'' обліковуються:

1) музейнi цiнностi (незалежно вiд вартостi), крiм предметiв мистецтва та природознавства, старовини i народного побуту та експонатiв наукового, iсторичного i технiчного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;

2) експонати тваринного свiту в зоопарках та iнших аналогiчних установах незалежно вiд їх вартостi.

На субрахунку 112 ``Бiблiотечні фонди'' облiковуються бiблiотечнi фонди, незалежно вiд вартостi окремих примірникiв книг. До бiблiотечного фонду належать: наукова, художня i навчальна лiтература, спецiальнi види лiтератури та iншi видання.

На субрахунку 113 ``Малоцiннi необоротні матеріальні активи'' облiковуються малоцінні та необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік.

На субрахунку 114 ``Бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття'' в закладах охорони здоров'я, соцiального забезпечення, освiти та інших установах облiковуються з видiленням в окремi групи:

1) бiлизна (сорочки, халати);

2) постiльнi речi (матраци, подушки, ковдри, простирадла, пiдодiяльники, наволочки, покривала, мiшки спальнi i т. ін);

3) одяг i обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащi, кожухи, плаття, кофти, спiдницi, куртки, штани i т. ін);

4) взуття, включаючи спецiальне (черевики, чоботи, сандалi, валянки i т. ін);

5) спортивний одяг i взуття (костюми, черевики i т. ін).

На субрахунку 115 ``Тимчасові нетитульні споруди'' обліковуються тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої.

На субрахунку 116 ``Природні ресурси'' обліковуються мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, що згідно з чинним законодавством належать бюджетній установі.

На субрахунку 117 ``Інвентарна тара'' обліковуються інвентарна тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки та ін); шафи торговельні та стелажі; інша інвентарна тара.

На субрахунку 118 ``Матерiали довготривалого використання для наукових цілей'' облiковуються матерiали, одержанi зi складу в лабораторiю або iншi структурнi пiдроздiли науково-дослiдних iнститутiв, вузiв для науково-дослiдних робiт, якi використовуються неодноразово або тривалий час, а також матерiали, що є об'єктами наукових дослiджень.

На цьому субрахунку в установах культури облiковуються дорогi матерiали, одержанi зi складу для реставрацiї i ремонту видань мистецтва, музейних цiнностей та пам'яток архiтектури.

За дебетом субрахунків рахунку 11 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 ``Кошти, розрахунки та інші активи'' або 6 ``Поточні зобов'язання'' відображається вартість придбаних інших необоротних матеріальних активів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 ``Витрати'' і кредит субрахунку 401 ``Фонд у необоротних активах за їх видами''.

За кредитом субрахунків рахунку 11 і дебетом субрахунків 401 ``Фонд у необоротних активах за їх видами'', 132 ``Знос інших необоротних матеріальних активів'' здійснюється запис сум вибуття інших необоротних матеріальних активів.

12 ``Нематеріальні активи''

Активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми, використовуються установою в процесі її господарської діяльності більше року, обліковуються на рахунку 12 ``Нематеріальні активи'' з розподілом на субрахунки:

121 ``Авторські та суміжні з ними права'';

122 ``Інші нематеріальні активи''.

На субрахунку 121 ``Авторські та суміжні з ними права'' обліковуються права установи на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо.

На субрахунку 122 ``Інші нематеріальні активи'' обліковуються інші нематеріальні активи з розподілом за такими групами:

права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

гудвіл;

інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

За дебетом субрахунків рахунку 12 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 ``Кошти, розрахунки та інші активи'' або 6 ``Поточні зобов'язання'' відображається вартість придбаних нематеріальних активів. Одночасно робиться запис у дебет відповідних субрахунків класу 8 ``Витрати'' і кредит субрахунку 401 ``Фонд у необоротних активах за їх видами''.

За кредитом субрахунків рахунку 12 і дебетом субрахунків 401 ``Фонд у необоротних активах за їх видами'', 133 ``Знос нематеріальних активів'' записуються суми вибуття нематеріальних активів.

13 ``Знос необоротних активів''

Знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 13 ``Знос необоротних активів'' з розподілом на субрахунки:

131 ``Знос основних засобiв'';

132 ``Знос інших необоротних матеріальних активів'';

133 ``Знос нематеріальних активiв''.

На субрахунку 131 ``Знос основних засобiв'' облiковується знос будівель i споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, робочої худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю, багаторiчних насаджень, якi досягли експлуатацiйного вiку.

Знос не нараховується на наступні основні засоби: на земельні ділянки, будинки i споруди, якi є унiкальними пам'ятками архiтектури та мистецтва; обладнання, експонати, зразки, дiючі i недiючі моделі, макети та iнші наочні посiбники, що знаходяться в кабiнетах та лабораторiях i використовуються для учбових та наукових цiлей; продуктивну худобу, буйволів, волів, оленів, багаторiчні насадження, що не досягли експлуатацiйного вiку, фільмофонди, сценічно-постановочні засоби.

На субрахунку 132 ``Знос інших необоротних матеріальних активів'' обліковується знос інших матеріальних необоротних активів. Знос не нараховується на експонати тваринного свiту (в зоопарках та iнших аналогiчних установах), музейні i художнi цiнності, бiблiотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, бiлизну, постiльні речі, одяг та взуття, природні ресурси.

На субрахунку 133 ``Знос нематеріальних активiв'' обліковується знос нематеріальних активів.

Знос не визначається за необоротними активами установ, якi знаходяться за кордоном.

За кредитом субрахунків рахунку 13 і дебетом субрахунку 401 ``Фонд у необоротних активах за їх видами'' нараховується знос на необоротні активи.

Клас 2. Запаси

На рахунках даного класу обліковуються оборотні матеріальні активи, що належить установі, реалізацію та витрачання яких планується здійснити протягом року.

20 ``Виробничі запаси''

На рахунку 20 ``Виробничі запаси'' облiковується обладнання, яке пiдлягає встановленню на об'єктах, що будуються або реконструюються, будiвельнi матерiали, конструкцiї, деталi та iншi матерiальнi цiнностi, придбанi за рахунок коштiв, видiлених на капiтальне будівництво, матерiали для науково-дослiдних робiт, а також спецiальне обладнання, придбане для виконання науково-дослiдних робiт за господарськими договорами. Він розподiляється на субрахунки:

201 ``Сировина і матеріали'';

202 ``Обладнання, конструкції і деталі до установки'';

203 ``Спецобладнання для науково-дослiдних робiт за господарськими договорами'';

204 ``Будiвельнi матерiали'';

205 ``Інші матеріали''.

На субрахунку 201 ``Сировина і матеріали'' облiковуються сировина та матеріали короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва.

На субрахунку 202 ``Обладнання, конструкції і деталі до установки'' облiковуються будiвельнi конструкцiї i деталi, зокрема: металевi, залiзобетоннi i дерев'янi конструкцiї, блоки i збiрнi частини будiвель i споруд; збiрнi елементи; обладнання для опалювальної, вентиляцiйної, санiтарно-технiчної системи (опалювальнi котли, радiатори i т. ін). На цьому субрахунку також облiковуються вiтчизняне та iмпортне обладнання, що потребує монтажу i призначене для встановлення, та iншi матерiальнi цiнностi, необхiднi для будiвництва. До обладнання, яке потребує монтажу, належить таке, що може бути введено в дiю тiльки пiсля зiбрання його частин i прикрiплення до фундаменту або опор будiвель i споруд, а також комплекти запасних частин такого обладнання. До складу обладнання включається i контрольно-вимiрювальна апаратура або iншi прилади, призначенi для монтажу в складi встановленого обладнання.

На субрахунку 203 ``Спецобладнання для науково-дослiдних робiт за господарськими договорами'' у науково-дослiдних установах i вищих навчальних закладах облiковується спецобладнання, придбане для виконання науково-дослiдних робiт за господарським договорами за конкретною темою замовника з метою подальшої передачi його до наукового пiдроздiлу.

На субрахунку 204 ``Будiвельнi матерiали'' облiковуються будiвельнi матерiали, що придбанi за рахунок коштiв, призначених на капiтальне будiвництво, i використовуються в процесi будiвельних та монтажних робiт.

До будiвельних матерiалiв належать:

силiкатнi матерiали (цемент, пiсок, гравiй, вапно, камiнь, цегла, черепиця); лiсовi матерiали (лiс круглий, пиломатерiали, фанера i т. ін); будiвельний метал (залiзо, жесть, сталь, цинк листовий i т. ін); металовироби (цвяхи, гайки, болти, залізні вироби i т. ін);

санiтарно-технiчнi матерiали (крани, муфти, трiйники i т. ін); електротехнiчнi матерiали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провiд, запобiжники, ізолятори тощо); хiмiчно-москательнi (фарба, олiфа, толь i т. ін) та iншi аналогiчнi матерiали.

На цьому субрахунку в пiдсобних сiльських господарствах облiковується посадковий матерiал, придбаний за рахунок капiтальних вкладень для закладення садiв, ягiдникiв, виноградникiв тощо.

На субрахунку 205 ``Інші матеріали'' облiковуються усі інші запаси, які використовуються для науково-дослідних робіт за господарськими договорами та капітального будівництва і не ввійшли в субрахунки 201-204.

На суму придбаних запасів дебетується субрахунок рахунку 20 і кредитується відповідний субрахунок класів 3 ``Кошти, розрахунки та інші активи'' або 6 ``Поточні зобов`язання''.

За використаними запасами кредитується субрахунок рахунку 20 і дебетується субрахунок класу 8 ``Витрати''.

21 ``Тварини на вирощуванні і відгодівлі''

На рахунку 21 ``Тварини на вирощуванні i вiдгодiвлi'' обліковуються усі види тварин i тварини на вiдгодiвлi, птахи, кролі, хутровi звiрi, сiм'ї бджiл незалежно вiд їх вартостi з розподілом на субрахунки:

211 ``Молодняк тварин на вирощуванні'';

212 ``Тварини на відгодівлі'';

213 ``Птиця'';

214 ``Звірі'';

215 ``Кролі'';

216 ``Сім'ї бджіл'';

217 ``Доросла худоба, вибракувана з основного стада'';

218 ``Худоба, прийнята від населення для реалізації''.

На субрахунку 211 ``Молодняк тварин на вирощуванні'' ведеться облік наявності, надходження і вибуття молодняка великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней за групами:

велика рогата худоба, телички (за роками народження); бички (за роками народження); нетелі, корови первістки для реалізації;

свині: поросята до двох місяців (до відлучки від матки); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;

вівці і молодняк народження поточного року; молодняк народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубововняні;

кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулого року;

коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю); молодняк племінних коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковується також за породами.

На субрахунку 212 ``Тварини на відгодівлі'' ведеться облік наявності, надходження і вибуття дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю і нагул за видами худоби: велика рогата худоба на відгодівлі і нагулі; свині на відгодівлі; вівці на нагулі та відгодівлі; кози на нагулі та відгодівлі.

На субрахунку 213 ``Птиця'' ведеться облік наявності, надходження і вибуття всієї птиці, як молодняка, так і дорослої, за такими обліковими групами:

кури яєчного напрямку: молодняк; маточне стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молодняк;

кури м'ясного напрямку: молодняк; м'ясні курчата (бройлери); маточне стадо;

качки: молодняк; доросле стадо;

гуси: молодняк; доросле стадо;

індики: молодняк; доросле стадо;

цесарки: молодняк; доросле стадо;

перепілки: молодняк; доросле стадо.

На субрахунку 214 ``Звірі'' ведеться облік наявності, надходження і вибуття хутрових звірів за видами, окремо молодняка і основного стада.

На субрахунку 215 ``Кролі'' ведеться облік наявності, надходження та вибуття кролів за породами, окремо молодняка і основного стада.

На субрахунку 216 ``Сім'ї бджіл'' ведеться облік наявності, надходження і вибуття бджолиних сімей за кількістю сімей, їх вартістю в цілому на пасіці.

На субрахунку 217 ``Доросла худоба, вибракувана з основного стада'' ведеться облік поголів'я і балансової вартості вибракуваних і реалізованих або забитих на м'ясо в господарстві без відгодівлі продуктивних тварин і робочої худоби за видами.

На субрахунку 218 ``Худоба, прийнята від населення для реалізації'' ведеться облік руху тварин за видами, прийнятих від населення для реалізації.

Закуплені молодняк худоби і доросла худоба для відгодівлі оприбутковуються за вартістю придбання на дебет рахунку 21 з кредиту відповідного субрахунку класу 6 ``Поточні зобов'язання''.

22 ``Малоцінні та швидкозношувані предмети''

Наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує один рік, відображається на субрахунку 221 ``Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації''.

Придбання малоцінних і швидкозношуваних предметів відображається за дебетом субрахунку 221 і кредитом відповідного субрахунку класу 3 ``Кошти, розрахунки та інші активи'', 6 ``Поточні зобов'язання''. Одночасно робиться другий запис за дебетом відповідного субрахунку класу 8 ``Витрати'' і кредитом субрахунку 411 ``Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами''.

Вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається за кредитом субрахунку 221 і дебетом субрахунку 411 ``Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами''.

23 ``Матеріали і продукти харчування''

Матерiали i продукти харчування, що знаходяться в установах за їх предметною характеристикою незалежно вiд коду економічної класифікації видаткiв, за рахунок якої вони були придбані, облiковуються на рахунку 23 ``Матерiали i продукти харчування'', який подiляється на субрахунки:

231 ``Матерiали для учбових, наукових та iнших цілей'';

232 ``Продукти харчування'';

233 ``Медикаменти i перев'язувальнi засоби'';

234 ``Господарськi матерiали i канцелярське приладдя'';

235 ``Паливо, горючі i мастильнi матерiали'';

236 ``Тара'';

237 ``Матерiали в дорозi'';

238 ``Запаснi частини до машин i обладнання'';

239 ``Iншi матерiали''.

На субрахунку 231 ``Матерiали для учбових, наукових та iнших цiлей'' облiковуються реактиви i хiмiкати, скло i хiмпосуд, метали, електроматерiали i радiоматерiали, радiолампи, фотоприладдя, папiр призначений на видання навчальних програм, посiбникiв та наукових робiт, пiддослiднi тварини та iншi матерiали для навчальної мети i науково-дослiдних робiт, а також дорогоцiннi та iншi метали для протезування.

Облiк дорогоцiнних металiв для протезування ведеться у вiдповiдностi з Положенням про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженим спільним наказом Мiнiстерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України, Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних металах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 №54/11/161-91/15 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.94 за №158/367.

На субрахунку 232 ``Продукти харчування'' облiковуються продукти харчування в установах, у кошторисах яких передбаченi асигнування за кодом економічної класифікації видатків 1133 ``Продукти харчування''.

На субрахунку 233 ``Медикаменти i перев'язувальні засоби''' облiковуються медикаменти, компоненти, бактерициднi препарати, сироватки, вакцини, кров та перев'язувальнi засоби в лiкарнях, лiкувально-профiлактичних, лiкувально-ветеринарних та iнших закладах, у кошторисах яких передбаченi асигнування за кодом 1132 економічної класифікації видатків ``Медикаменти та перев'язувальні матеріали''.

На цьому субрахунку також облiковуються допомiжнi та аптекарськi матерiали в лiкувальних закладах, якi мають свої аптеки.

На субрахунку 234 ``Господарськi матерiали i канцелярське приладдя'' облiковуються господарськi матерiали, що використовуються для поточних потреб установ (електричнi лампи, мило, щiтки та iн), будiвельнi матерiали для поточного ремонту. Тут обліковуються медикаменти i перев'язувальнi засоби установ, у кошторисах яких асигнування на цю мету передбачаються за кодом 1131 економічної класифікації видатків ``Предмети, матеріали, обладнання та інвентар''.

На субрахунку 235 ``Паливо, горючі i мастильнi матерiали'' облiковуються всi види палива, пального i мастильних матерiалiв, що знаходяться на складах або в коморах (дрова, вугiлля, торф, бензин, гас, мазут, автол i т. ін), а також безпосередньо у матерiально вiдповiдальних осiб.

На субрахунку 236 ``Тара'' облiковується поворотна тара, обмiнна тара (бочки, бiдони, ящики, банки склянi, пляшки i т. ін), як порожня, так i та, що вміщує матерiальні цiнності.

На субрахунку 237 ``Матерiали в дорозi'' облiковуються матерiали, оплаченi установами за поставками, якi не надiйшли до кiнця мiсяця на склад і за якими надійшли транспортні документи, а також матерiали, одержанi на склади груп централiзованого постачання i не розподiленi за установами. При надходженні матеріалів вони розписуються за субрахунками.

На субрахунку 238 ``Запаснi частини до машин i обладнання'' облiковуються запаснi частини, призначенi для ремонту i замiни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та iн), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобiльнi шини, включаючи покришки, камери i обiднi стрiчки тощо), що не обліковуються на субрахунку 105 ``Транспортні засоби''.

На субрахунку 239 ``Iншi матерiали'' облiковується сіно, овес, інші види кормів та фуражу для худоби та інших тварин, а також насiння, добрива та iншi матерiали.

За дебетом субрахунків рахунку 23 обліковуються матеріали і продукти харчування, що придбані установою. При цьому кредитується відповідний субрахунок рухунку класу 3 ``Кошти, розрахунки та інші активи'', 6 ``Поточні зобов'язання''.

За кредитом cубрахунку рахунку 23 здійснюється списання матеріалів і продуктів харчування. При цьому кредитується відповідний субрахунок класу 8 ``Витрати''.

24 ``Готова продукція''

Облік готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, а також готової друкованої продукцiї ведеться на субрахунку 241 ``Вироби виробничих (навчальних) майстерень''.

Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 241 і кредитом субрахунку 821 ``Витрати виробничих (навчальних) майстерень''.

На суму реалізованої готової продукції кредитується субрахунок 241 і дебетується субрахунок 721 ``Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень''.

25 ``Продукція сільськогосподарського виробництва''

Облік протягом року продукцiї пiдсобних сiльських i навчально-дослiдних господарств ведеться на субрахунку 251 ``Продукцiя пiдсобних (навчальних) сiльських господарств''.

Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 251 і кредитом субрахунку 822 ``Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств''.

На суму реалізованої готової продукції кредитується субрахунок 251 і дебетується субрахунок 722 ``Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств'' и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.