На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Особливост розвитку у старших дошкльникв мовленнєво-комункативних навичок розповд

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 23.2.2013. Сдан: 2011. Страниц: 29. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ

Стор.
ВСТУП ……………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ У СТАРШИХ
ДОШКІЛЬНИКІВ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИХ
НАВИЧОК РОЗПОВІДІ …………………………………… 6

1.1 Сутність поняття «розповідь» в педагогічній та
лінгвістичній літературі ………………………………….. 6
1.2 Сучасний стан методики розвитку мовленнєво-
комунікативних навичок розповіді у дітей старшого
дошкільного віку…………………………………………. 9

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ МОВЛЕННЄВО-
КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК РОЗПОВІДІ………… 13

2.1 Аналіз мовленнєвих навичок дітей старшого дошкільного
віку створювати розповіді …………………………………. 13
2.2 Методичні рекомендації розвитку у старших
дошкільників мовленнєво-комуніка

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розвиток мовленнєво-комунікативних навичок розповіді дітей дошкільного віку є однією із стрижневих проблем дошкільної лінгводидактики. ЇЇ актуальність зумовлюється пріоритетними напрямами Національної доктрини розвитку освіти України у ХХI столітті, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Комплексними заходами щодо всебічного розвитку і функціонування української мови», спрямованими на модернізацію дошкільної освіти, оновлення змісту, вдосконалення форм, методів і технології навчання дітей рідної мови, розвитку культури мовлення та мовленнєвого спілкування.
Мовленнєве спілкування є одним із перших видів діяльності, яким дитина оволодіває в онтогенезі; воно є універсальною умовою розвитку особистості в період дошкільного дитинства. У процесі різнопланового спілкування в ігровій діяльності дитина пізнає природний, предметний і соціальний світ, що її оточує, в його цілісності і різноманітності; формує і розкриває свій власний внутрішній світ, свій образ «Я»; засвоює і створює культурні цінності, виступає при цьому активним суб’єктом взаємодії. Базовий компонент дошкільної освіти визначає кінцевою метою мовленнєвого розвитку випускника дошкільного закладу сформованість у нього комунікативної компетенції. Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини. Водночас, як засвідчує практика, поширення комп’ютеризації, телебачення та інших технічних засобів, які стали доступними й дітям дошкільного віку як у сімї, так і в дошкільних закладах, обмежує безпосереднє спілкування дітей з іншими мовцями, внаслідок чого збагачується їхня пізнавальна сфера і водночас гальмується мовленнєва. Зазначимо, що мовленнєва компетенція є однією з провідних базисних характеристик особистості, що формується на етапі дошкільного дитинства (А.М. Богуш, М.С. Вашуленко, Н.В. Гавриш, О.Л. Кононко, К.Л. Крутій та ін.). Саме тому вчені приділяють значну увагу розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Своєчасний і якісний розвиток зв’язного мовлення – важлива умова повноцінного мовленнєвого розвитку випускника дошкільного навчального закладу.
Проблема розвитку мовленнєво-комунікативних навичок розповіді дошкільників не є новою. Вона досліджувалася класиками наукової думки і сучасними науковцями в різних аспектах: психологічному (Л.С. Виготський, Г.М. Леушина, О.Р. Лурія, Т.О.Піроженко, С.Л. Рубінштейн, І.О. Синиця та ін.); психолінгвістичному (І.О. Зимняя, О.О. Леонтьєв, О.М. Шахнарович та ін.); лінгвістичному (М.П. Кочерган, Т.О. Ладиженська, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ, В.М. Русанівський, Л.В. Щерба та ін.); педагогічному (Л.В. Ворошніна, В.Г. Захарченко, А.А. Зрожевська, Е.П. Короткова, Н.П. Орланова, Є.І. Тихеєва, О.С. Ушакова та ін); лінгводидактичному (А.М. Богуш, О.М.Біляєв, М.С. Вашуленко, Н.В. Гавриш, Т.К. Донченко, С.О. Караман, В.Я. Мельничайко, Л.М. Паламар, М.І. Пентилюк та ін.). Досліджено такі аспекти розвитку зв?язного мовлення дітей дошкільного віку: навчання розповідання за дидактичними картинками (Н.В. Гавриш, Л.І. Глухенька, Н.Ф. Виноградова, Н.Г. Смольнікова, Е.М. Струніна та ін.), іграшками (А.М. Бородич, Е.П. Короткова та ін.), навчання описових розповідей (В.В. Гербова, А.А. Зрожевська, С.В. Ласунова та ін.), переказування дітьми художніх творів (Р.П. Боша, О.М. Лещенко, Н.В. Малиновська, Н.П. Орланова та ін.), навчання творчих розповідей (Л.І. Березовська, Н.В. Водолага, Л.В. Ворошніна, Н.В. Гавриш, С.В. Ласунова та ін.), розвиток зв’язного мовлення за текстом казок (С.Л. Алієва, Н.Н. Насруллаєва, Ю.А. Руденко, Л.І. Фесенко та ін.), у продуктивній діяльності (Т.Г. Постоян та ін.), розвиток пояснювального (Н.І. Кузіна, М.М. Поддьяков та ін.) і діалогічного мовлення (Е.І. Матецька, Т. Слама-Казаку, С.К. Хаджирадєва, Г.В. Чулкова та ін.), в ігровій діяльності (В.Г. Захарченко, Б.Ф. Контаутене, Н.В. Савінова та ін.). Натомість ознайомлення з результатами теоретичного аналізу означеної проблеми і практичним досвідом засвідчило, що питання зв’язності дитячого мовлення попри всю різноманітність пропонованих методичних систем, розглядається не лише практиками, але й науковцями однобічно, з погляду оволодіння дітьми загальноприйнятими в лінгвістиці якостями зв’язного мовлення.
Мета дослідження - розробити методичні рекомендації розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання розповіді.
Об’єкт дослідження – мовленнєва діяльність дітей старшого дошкільного віку.
Предмет дослідження – методика розвитку зв’язного мовлення дітей на основі розповіді.
Завдання дослідженя:
1. Визначити та науково обґрунтувати сутність і структуру поняття «розповідь» у педагогічній та лінгвістичній літературі;
2. Шляхом аналізу змісту навчальних програм для дошкільних навчальних закладів, виявити протиріччя в чинній методиці навчання розповіді старших дошкільників;
3. Визначити показники, критерії та охарактеризувати рівні розвитку зв’язного розповідного мовлення дітей старшого дошкільного віку;
4. Охарактеризувати особливості розвитку мовленнєвих навичок дітей старшого дошкільного віку створювати розповідь;
5. Розробити методичні рекомендації розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку на основі розповіді............


Список використаних джерел

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития и обучения родному языку дошкольников. – М., 2000. – 203с.
2. Аскарина Н.М. Важнейшие фактори развития речи детей раннеговозраста // Вопросы педагогики раннего детства /Под ред. Н. Аскариной и Е. Радиной. – М.: Просвещение, 1964. – 356с.
3. Антонович-Давиденко Б. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 185с.
4. Богуш А. М., Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підручник. – К., 2007. – 525с.
5. Богуш А. М., Орланова Н. П., Зеленко Н. І., Лихолєтова З. К. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. – К.: Вища школа, 1992. – 421с.
6. Богуш А.М. Розвиток українського мовлення у дошкільників. – К., Освіта, 1991. – 364с.
7. Богуш А.М. Методика навчання української мови в дошкільних закладах. – М.: Вища шк., 1993. – 327с.
8. Богуш А.М. Заняття з розвитку мови в дитячому садку. – К.: Рад.шк., 1986. – 541с.
9. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, І990. – 214с.
10. Гавриш Н. Розвиток зв`язного мовлення дошкільнят. Навчально-методичний посібник. – К., 2006. – 387с.
11. Давидович П. /Чи правильно говорить ваш вихованник/ «Дошкільне виховання» 1998 г. №8
12. Дитина: Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – К.: Освіта, 1993.
13. Журнал дошкільне виховання. - 2008, - №11, - С. 12–16;
14. Іванішин 3., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Відродження, 1994. – 324с.
15. Истоки: Базисная программа развития ребенка дошкольника. – М.: Концепция. – М., 1995. – 455с.
16. Кудрявцев, В.Т. «Рекорд – Старт». Программа дошкольной ступени в системе гимназического образования / В.Т. Кудрявцев. – М., 1998. – 259с.
17. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку.- К., 1991. - 457с.
18. Максаков А.Й. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Просвещение, 1962. – 198с.
19. Максакова А.І. /Обстеження достатку розвитку мови дітей старшого дошкільного віку/ «Дошкільне виховання» 1986 , - №2. – С.6-8
20. Навчимо читати українською мовою (за методикою М. Зайцева)/ Зайцев М. О., розробник Біла Е. П. – П. П. «СВЕНА», 2009. – 196с.
21. Нильцова О.Л. Виховання правильної звукомови у дітей старшого дошкільного віку. – К.: Рад.шк., 1971. – 242с.
22. Образовательная система «Школа – 2100» – качественное образование для всех. Сборник материалов/ Под научн. ред. Д.И. Фельдитейна. – М., 2006. – 321с.
23. Развитие речи детей дошкольного возраста: пособие для воспитателя детского сада./ Под. ред. Сохина Ф. – 2-е изд., испр. – М., 1979. – 354с.
24. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників/ Гончаренко А. М. – Світич., 2009. – 154с.
25. Струнина, Е.М. Основные направления работы по развитию речи дошкольников / Е.М. Струнина, О.С. Ушакова // Опубликовано в сб.: Развивающее образование – многоступенчатая система. Замысел. Реализация. Перспективы Ч. I./ Отв. ред. Л.Е. Курнешова; научн. ред. – проф. В.Т. Кудрявцев. – М., 2003. – 289с.
26. Ушакова О.С. /Методика виявлення рівня мовного розвитку старшого дошкільного віку/ Дошкільне виховання, - 1989, - №9. – С. 9-10
27. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. – М., 1994. – 259с.
28. Українське дошкілля: Програма виховання дітей у дитячому садку. – Львів, 1991. – 254с.
29. Ушинський К.Д. Рідне слово // Зібр.пед. твори: У2 т. – К., 1963. – Т.І. – 658с.
30. Франко І.Я. Двоязичність і дволичність // Літ.наук. вісн. – Львів, 1995. – 357с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.