На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Конфуцанство

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 25.2.2013. Сдан: 2012. Страниц: 43. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

ВСТУП……………………………………………………………………………..3-5
Розділ І. Конфуціанство як етико-політичне
та релігійно-філософське вчення…………………………………………………6-7
Розділ II. Основні положення традиційного Конфуціанства………………….8-32
2.1 Концепція про волю неба……………………………………………………9-10
2.2. Теорія пізнання в конфуціанстві…………………………………………..11-13
2.3. Соціальний ідеал Конфуція………………………………………………..14-16
2.4. Соціальний порядок по Конфуцію………………………………………..17-18
2.5. Мораль і релігія по Конфуцію…………………………………………….19-22
2.6. Культ сімї і клану………………………………………………………….23-25
2.7.Проблема природи людини в конфуціанстві……………………………...26-29
2.8. Людина і природа в конфуціанському Четверокнижжі…………………30-32
Розділ ІІІ. Розвиток Конфуціанства…………………………………………....33-35
Розділ ІV. Сучасне конфуціанство Чень Юланя……………………………...36-38
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..39-42
СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………43


ВСТУП

У нашій країні інтерес до життя сусіднього китайського народу має глибоке коріння. Заглядаючи в глибину століть стародавньої держави, про його великі мислителів від Конфуція до Сунь Ятсена, ми краще розуміємо складні і суперечливі події та явища наших днів.
Знайомство з поглядами таких основоположників політичної філософії старого Китаю, як Конфуцій, допомагає нам глибше проникнути в заповідні місця китайської цивілізації, познайомитися зі змістом навчання, вплив якого на історію китайського суспільства, на психологію, мислення і норми поведінки китайців було тривалим і стійким.
Серед всіх різних ідейно-політичних течій давнину найбільш помітний слід в історії Китаю залишило конфуціанство. Про Конфуція було висловлено багато різних суперечливих суджень і концепцій. Суперечливість в оцінках Конфуція повязана з двома аспектами: по-перше, різниця в ідейно-політичних позиціях дослідників, по-друге, в дійшли до нас текстах думки Конфуція виражені лаконічно, уривчасто. Його погляди не дані в систематичному викладі і строгому логічному порядку, а являють собою записи окремих висловлювань з якогось приводу чи нагоди у звязку з конкретною подією. Своїм думкам Конфуцій надавав саму загальну форму. Все це породжувало можливість полярних інтерпретацією його вчення, ускладнювало обєктивне розуміння його сенсу та змісту.
Суперечливий характер носять, зокрема, міркування Конфуція про роль держави, про норми взаємин між правителем і його підданим, про синівської шанобливості про принцип людинолюбства. Так, проповідь повної покори та послуху нижчих вищим поєднується в трактаті «Лунь юй» із закликами до непокори, до опору у випадках порушення вищими форм поведінки, законів боргу і справедливості. Суперечливий характер носить і вчення Конфуція про благородного людину, наділену такими ідеальними властивостями, як людяність, висока культура, моральна досконалість, твердість і мужність у виконанні боргу органічно поєднуються і доповнюють один одного. Введене Конфуцієм поняття про благородного людину обмежує сферу покірного служіння підданих правителю, тому деякі дослідники вважають, що не можна однозначно оцінювати конфуціанство як ідеологію деспотизму.
У створенні образу благородної людини, а не в проповідях покірності та підпорядкування укладений, на думку ряду дослідників конфуціанства, секрет привабливості, довговічності та поширення вчення Конфуція, його глибокого впливу на всі сторони життя китайського суспільства. Інші вчені загадку тривалого збереження конфуціанського світогляду і його настільки глибокого впливу на життя китайців, корейців, японців і вєтнамців вбачають у тому, що він проповідував гуманність, людинолюбство, виступаючи за мир, порядок.
Конфуцій і його послідовники у своїх рекомендаціях про методи управління народом, про норми поведінки людей віддавали пріоритет культурним і етичним нормам, вважаючи, що закони повинні мати лише підсобне значення, а для поліпшення суспільства необхідно строго дотримувати соціально-етичні норми, встановлені на основі минулого досвіду і в підсумку виховання людей мудрими правителями. Але таке ставлення до закону відповідало інтересам державної влади, яка зображувала себе не тільки охоронцем законності і порядку, а й гарантом підтримки справедливості в суспільстві. При цьому державна влада в Китаї могла нормально функціонувати і тримати народні маси в покорі, не тільки дотримуючись, але і порушуючи закони, встановлені нею, і їй ефективно допомагав той пріоритет культурно-етичних норм і традиційних звичаїв над законом, який проповідував Конфуцій.
Присутність у вченні Конфуція гуманістичного початку безперечно, але безсумнівно наявність в ньому і таких принципів, які виправдовували політику патріархально-авторитарної влади.
Конфуціанству довелося стверджувати правоту своїх ідей, перевага своїх методів у спорах з послідовниками Мо-цзи і з прихильниками Школи закону - легісти. Вчення Мо-цзи принципом синівської шанобливості протиставляло принципи загальної любові.
Дослідження конфуціанства ведеться вже протягом багатьох поколінь як китайськими вченими, так і істориками і філософами інших країн Азії, Європи, Америки. Серед російських дослідників можна відзначити А.С. Мартинова з його роботою Конфуціанство. «Лунь юй» . Перша частина роботи «Конфуцій: Життя і вчення» переслідує лише одну мету: показати життя і долю засновника вчення як невідємну частину його доктрини. Аналогічного підходу прагнув слідувати автор і далі, характеризуючи конфуціанство як історичний, філософський і літературний феномен. Третя частина роботи повністю присвячена проблемі трансформації конфуціанського вчення і історичним особистостям конфуціанства. Програма включає в себе конкретні памятники конфуціанської думки, перш за все, канонічний Лунь-юй, переклад якого зроблений у розрахунку на читачів, позбавлених можливості читати його по-китайськи і не знайомих із загальним духовним контекстом китайської культури. Так само Л.С. Переломів неодноразово звертався до теми конфуціанства. Відомі його роботи «Конфуцій: життя, вчення, доля», «Конфуцій.Лунь Юй »та інші. Ці роботи присвячені багатоплановому дослідженню життя і вчення Конфуція - однієї з ключових фігур світової історії. Книга заснована на критичному аналізі оригінальних текстів з залученням великої китайської коментаторської літератури. розглядається вплив особистості Конфуція і його вчення на духовне життя і політичну культуру Китаю з давнини до наших днів. Не менш докладно дослідив конфуціанство Л.С. Васильєв у роботах «Культи, релігії, традиції в Китаї», «Проблеми генезису китайської держави».............

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Быков Ф.С. Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае. — М: Наука, 1966.
2. Васильев Л.С. История религии Востока, учеб. пособие для ВУЗов. М. Наука,1999.
3. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. — М: Восточная литература, 2001.
4. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства. — М: Наука, 1983.
5. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. — М.: Гардарика, 1998.
6. История китайской философии. Общ. ред. и послесловие Титаренко М.Л. — М: Прогресс, 1989.
7. Карягин К.М. Конфуций: его жизнь и философская деятельность. — М.: Наука, 1982.
8. Конфуцианство в Китае: проблемы теории и практики. [Сб. статей]. — М: Наука, 1982.
9. Конфуций. Сост. Малявин. — М: Молодая Гвардия, 2001.
10. Кравцова М. История культуры Китая. — СПб.: Лань, 1999.
11. Мартынов А.С. Конфуцианство. «Лунь юй».2-е изд. — СПб.: Азбука-классика; Петербургское Востоковедение, 2004.
12. Переломов А.С. Конфуций. Лунь Юй. — М: Восточная литература, 1998.
13. Переломов А.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. — М: Наука, 1993.
14. Проблема человека в традиционных китайских учениях. — М.: Наука, 1983.
15.Проблемы генезиса китайской мысли: формирование основ мировоззрения и менталитета. — М.: Наука, 1989.
16.Семенов Н.С. Философские традиции Востока. — М.: Наука, 1989.
17. Томпсон М. Восточная философия. — М.: Фаир-пресс, 2002.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.