На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Теоря соцального управлння

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 27.2.2013. Сдан: 2011. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ПЛАН

ВСТУП...............................................................................................................3

1 Теорії виникнення(походження) держави......................................................5
2. Природно-історична теорія походження держави.......................................13
3. Загальні закономірності виникнення держави.............................................16

ВИСНОВОК.....................................................................................................28
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................................30


ВСТУП

Вивчення процесу виникнення(походження) держави має не тільки чисто пізнавальний, академічний, але і політико-практичний характер. Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави, її особливості і риси, дає можливість проаналізувати причини й умови її виникнення і розвитку. Дозволяє чіткіше визначити усі властивості її функцій — основні напрямки діяльності, точніше установити місце і роль у житті суспільства і політичної системи. Сучасність не відрізняється від минулого і майбутнього. Вона лише нова, важлива віха в історії. Сьогодення, втілюючи в собі різнобічні, складні, часом суперечливі тенденції минулого, заперечує віджиле, наділяє перспективне іншою якістю, породжує тим самим нові тенденції і явища, що закладають передумови майбутнього. Відповідно, щоб зрозуміти сучасну державу потрібно знати як вона виникла, які основні етапи пройшла у своєму розвитку, які причини впливали на її утворення, становлення, розвиток, зміну форми і змісту.
Правознавство вивчає розмаїтість першопричин утворення і розвитку держави. При цьому особливе значення надається зміні організаційно-виробничої структури суспільства. Кардинально ускладнилося в період розкладання первісно-общинного ладу буття суспільства, погроза його ослаблення, розпаду і навіть загибелі породжує необхідність в особі, що стоїть над ним, що регулює силу, а звідси й державу, що забезпечує її життєздатність і цілісність. Цей тривалий і складний процес поступово здобував усе більш чітко виражений політичний характер. В міру поглиблення соціального розшарування населення механізм держави усе більш виявлявся у володінні верхів суспільства, що ставлять його на службу в першу чергу своїм інтересам.
Надалі необхідність держави обумовлюється всією сукупністю причин усілякого, насамперед, загальнонаціонального порядку. Держава і право виступають як визначене вираження цивільної спільності, здобуваючи при цьому ту, чи іншу ступінь відносної самостійності. Вони починають функціонувати, багато в чому підкоряючись своїй внутрішній закономірності розвитку. Кожна країна формує неповторний, індивідуальний образ національної державності. Загальні закономірності розвитку держави в кожній країні виявляються неоднозначно............

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. – К:.1996
2. Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государство // Государство и право. - 1993. - № 2.
3. История политических и правовых учений. Учебник под ред. Нерсисанца В.С. – М.: юрид. лит. 1996
4. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. –М.:Юрист, 2000.-500с.
5. Матузова Н. Теория государства и права. – М., 1997. Гл.2
6. Основи держави і права: Навч. Посібник / Гусарєв С. Д., Калюжний Р. А., Колодій А.М. та ін.; За ред. Колодія А.М. та Олійника А.Ю. – К.: Либідь, 1997. – 208с.
7. Пиголкин А.С. Общая теория права. - 1995
8. Рабінович П.І. Основи загальної теорії права та держави. – М.,1994
9. Скакун О.Ф. Теория правового государства в дореволюционной России // Советское государство и право. №2,-1990
10. Словник юридичних термінів (російсько-український). – К: Юріком, 1994.-322с.
11. Шмоткін О. В. Право: єдність сутності і відмінності проявлення./ Правова система України. Теорія і прктика. – К.: 1993
12. Юридична термінологія: Довідник / В.В. Головченко, В.С. Ковалівський. – К.: Юріком – Інтер, 1998.-224с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.