На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Функцї та пдстави господарсько-правової вдповдальност.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 27.2.2013. Сдан: 2011. Страниц: 37. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Вступ.............................................................................................................................3

1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.............................4
2. Види господарсько-правової відповідальності...................................................7
2.1. Відшкодування збитків у сфері господарювання...................................11
2.2. Штрафні санкції.........................................................................................16
2.3. Оперативно-господарські санкції.............................................................21
2.4. Адміністративно-господарські санкції....................................................24
3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності.........................29

Висновки....................................................................................................................33
Список використаної літератури..............................................................................35


Вступ.

Актуальність теми полягає у тому, що вона є однією із важливих тем у сфері підприємницької діяльності. Історія йде в перед, а разом із нею розвиваються та розгалужуються відносини між субєктами господарювання.
Що ж таке є господарсько-правова відповідальність?
Зобовязання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, акту планування, договору, а при відсутності таких вказівок - відповідно до вимог, що звичайно ставляться.
Одним з основних принципів господарських відносин, який виник із звичаїв ділового обороту, є саме належне виконання зобов’язань відповідно до умов договору та чинного законодавства. Відповідно до ст.216 ГКУ учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених законодавством.
Мета цієї роботи полягає у висвітленні суті видів господарсько-правової відповідальності, через загальні основи застосування санкцій до учасників господарських відносин за вчиненні ними правопорушення у сфері господарювання.
Головним завданням під час виконання курсової роботи є:
Ознайомити із загальними засадами господарсько-правової відповідальності;
Розкрити суть її видів;
Розкрити механізм застосування санкцій.
Предметом вивчення даної теми є види господарсько-правової відповідальності.
Об’єктом дослідження є: ті суспільні відносини які виникають в суспільстві у зв’язку з застосуванням того чи іншого виду відповідальності в сфері господарської діяльності..........

Список використаної літератури.

1. Конституція України. - К.: Юридична література, 1996. - 50 с.
2. Цивільний кодекс України. - К., 2003.
3. Україна. Закони. Господарський кодекс України - К.: Видавничий дім „Скіф”, 2005. - 164с. (Серія: Кодекси і закони України).
4. Булгакова І.В. Господарське законодавство України: Посібник. - К.: Прецедент, 2006. - 141с. (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; Вип.8).
5. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. - К.: Атака, 2004. - 624с.
6. Господарське законодавство України: Збірник нормативно-правових актів. - К.: Істина, 2005. - 352с.
7. Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин: Збірник нормативних актів: Станом на 1 січня 2002р. /Укл. Микола Камлик, - К.: Атака, 2002. - 815с.
8. Господарський кодекс України: Коментар. - Х.: ТОВ „Одіссей”, 2004. - 848с.
9. Господарське право: Навчальний посібник / Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. - К.: Кондор, 2003. - 400с.
10. Господарське право: Хрестоматія: Навчальний посібник / Василь Сіненко„ Кіровоград держ.тех.ун-т. - Кіровоград, 1999. - 105с.
11. Гуторова Наталія. Деякі особливості застосування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності. / Наталія Гуторова // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №12. - с. 152-165.
12. Підприємницьке право. Збірник нормативно-правових актів: Станом на 1 вересня 2004р. / Упоряд. В.О. Кузнєцов. - К.: ЦНЛ, 2004. - 1273с.
13. підприємницьке право: Навч. посіб. / Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М. - К.: Істина, 2001. - 480с.
14. Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева / 2-ге вид., прероб. і допов. - К.: Істина, 2005. - 600с.
15. Підприємницьке право України: Підручник / За заг. ред.доц. Р.Б.Шишки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 480с.
16. Придпринимательское право Украины: Практикум // Под общей ред. Саниахметовой Н.А. - Х.: "Одиссей", 1999. - 416с.
17. Правові аспекти підприємництва / Ігор Аксьонов, Ольга Купченко, "Українська Консалтингова Мережа. - К.: УКМ, Б.р. - 68с.
18. Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины. Учебник. - Х.: Одиссей, 2005. - 800с.
19. Хозяйственное право: Учебник / В.К.Мамутов, Г.Л.Знаменский, К.С.Хахулин и др., Под ред. Мамутова В.К. - К.: Юринком Интер, 2002. - 912с.
20. Шпомер Алла. Господарська відповідальність як метод державного регулювання економіки. / Алла Шпомер // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №7. - с.7-8.
21. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 480с.
22. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 592с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.