На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Зовншньоторговельний режим країни-члена СОТ Франця

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 27.2.2013. Сдан: 2013. Страниц: 25. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Зміст

Вступ 3
1. Суб’єкти формування торгової політики Франції 4
2. Торгова політика країни в розрізі торгових інструментів 7
3.Участь країни у формуванні міжнародної або регіональної торгової політики 20
Висновки 23
Список використаних джерел 24
Вступ

Функціональною сферою світової економіки, в якій віддзеркалюється рух різноманітних ресурсів, що переміщуються між країнами, регіонами, фірмами, та юридичними особами, є міжнародний обіг, світова торгівля. Найважливіші тенденції в розвитку міжнародної торгівлі спричинені вирішальним впливом на її динаміку й структуру сучасної науково - технологічної революції, радикальних змін, що відбуваються в системі «наука – техніка - виробництво». Різко загострюється конкуренція на світових ринках товарів і послуг, посилюються регіоналізація міжнародної торгівлі та відповідна сегментація єдиного світового ринку, дедалі виразніше проявляються процеси натуралізації товарообміну (бартер) особливо між державами колишнього СРСР. Метою написання роботи виступає дослідження особливостей зовнішньоторговельного режиму країни члену СОТ. Основними завданнями є:
1. Охарактеризувати суб’єктів формування торгової політики країни-члену СОТ.
2. Дослідити торгову політика країни в розрізі торгових інструментів.
3. Розкрити участь країни у формуванні міжнародної або регіональної торгової політики.
Об’єктом дослідження виступає Французька Республіка.
Предметом дослідження виступають особливості зовнішньоторговельного режиму та торгової політики Французької Республіки. .............

Список використаних джерел:

1. Бірюлєв В. Франція в світі // МЕМО. - 2002. - №2.
2. Дронов В.П. и др. Экономическая и социальная география: Справ. Материалы: Кн. для учащихся среднего и старшего возраста/В.П. Дронов, В.П. Максаковский, В.Я. Ром. – М.: Просвещение, 1994. – 208 с.
3. Досвід державної підтримки АПК у Франції // АПК: економіка, керування. - 2003. - №11
4. Економічне становище Франції. // Бюлетень іноземної комерційної інформації. - 2008. - №105.
5. Економіка Франція й економічна політика уряду // Коринф. - 2009. - №42.
6. Экономическое положение Франции/ /БИКИ. – 2005. – №105. – с. 3-5.
7. Зовнішня торгівля Франції // Коринф. - 2009. - №42
8. Франція / За ред. В.Ю. Пресняков. - М.: Міжнародні відносини, 2001.
9. Франция / Под Ред. В.Ю. Пресняков и Н.Е. Шулюкин. – М.: Международные отношения, 2000. – 176 с.
10. Добровольный экспертный обзор политики в обрасти конкуренции: Франция // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: unctad.org/ru/
11. Исследование ВЭФ: индекс вовлеченности стран в международную торговлю в 2012 году // [Електронний ресурс].
12. Основні показники експорту та імпорту окремих країн // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: International trade and tariff data, WTO.
13. Румянцев А. П. Міжнародна економіка : Підручник /
А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча, В. Ю. Шевченко, В. І. Савчук. ? 3.вид., перероб. і доп. ? К. : Знання, 2009. ? 480 с.
14. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: історія : Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко. — К. : Либідь, 2008. — 390 с. : іл.
15. Портал внешнеэкономической информации // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ved.gov.ru/exportcountries/fr/about_fr/laws_ved_fr/laws_trade_fr/
16. Офіційний сайт СОТ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm
17. Офіційний сайт CIA // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www .cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.