На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Фзичн та хмчн властивост пластичних мас методи їх дослдження

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 4.3.2013. Сдан: 2011. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ……………………………………………………………………………....3
Розділ 1. Огляд літератури
1.1 Насичення ринку України якісною сировиною для виробів з пластичних мас…………………………………………………………………....5
1.2 Аналіз окремих видів полімерів, синтетичних смол та пластмас…..7
1.3 Класифікація сировини для виробів з пластмас…………………….11
Розділ 2. Технологічні властивості пластмас
2.1 Технологічні властивості пластмас………………………………….12
Розділ 3. Хімічні властивості та методи дослідження пластичних мас
3.1. Хімічні властивості пластичних мас………………………………..15
3.2. Хімічні методи дослідження пластичних мас
3.2.1. Визначення насипної щільності та питомого об’єму пластичних мас………………………………………………………………………………...16
3.2.2. Визначення сипучості та текучості пластичних мас………...…...17
Розділ 4. Фізичні властивості та методи дослідження пластичних мас
4.1. Фізичні властивості пластичних мас………………………………..19
4.2. Фізичні методи дослідження пластма
4.2.1. Спектрофотометричний метод визначення стиролу……………..20
4.2.2. Колориметричний метод визначення формальдегіду у водних витяжках………………………………………………………………………….21
Висновки……………….………………………………………………………..23
Список використаної літератури…………………………………………….24


ВСТУП

Тема даної курсової роботи на сьогодні дуже актуальна, оскільки серед сучасних матеріалів, які мають велике значення для подальшого технічного прогресу, і розширення виробництва товарів народного споживання, найважливіше місце посідають пластичні маси. Це новий самостійний клас матеріалів, які виготовляють головним чином з продуктів переробки нафти та природних газів. Вони мають характерний комплекс цінних властивостей, завдяки чому широко застосовуються при виготовленні товарів широкого вжитку. Безупинне розширення галузей застосування пластичних мас обумовлено їхніми перевагами, порівняно з багатьма іншими матеріалами, і високою економічною ефективністю використання у всіх галузях народного господарства: скорочуються капіталовкладення в промисловість і витрати на матеріали, знижується вартість виробів і в багатьох випадках збільшується їхня довговічність. Одна тонна пластмас, як правило, замінює декілька тонн металу. У той же час знижуються енергетичні витрати. Пластичні маси дозволяють у широких межах легко видозмінювати в процесі переробки форму і колір виробів і в цьому відношенні є неперевершеними матеріалами, які забезпечують створення найбільш раціональної конструкції виробів із максимально корисним обсягом при мінімальних загальних витратах. Світове середньорічне виробництво пластмас складає біля 94 млн. тон. Приріст обсягів їх виробництва порівняно з 2007 роком досяг 37%.
Що стосується України, то виробництво пластмас в 2007 році скоротилось в 7,7 разів порівняно з 1995 роком. Такий стан пояснюється низкою причин, що привели до кризи в економіці держави.
Але,не зважаючи на значний спад виробництва пластмас в Україні,вони широко використовуються при виготовленні господарчих товарів народного споживання.
Виготовлення з пластмас господарських, галантерейних, канцелярських товарів, штучних взуттєвих матеріалів, а також іграшок стало
вже традиційним.
Одні з них, зокрема посуд, іграшки, гребінці та інше, повністю виготовлено з пластичних мас, в інших пластмаси використовують для виготовлення окремих деталей виробів, наприклад, в де яких господарських виробах (ручки столових та перочинних ножів та ін.), в електро- та радіоапаратурі (корпуси рахувальників, штепсельні розетки, радіодеталі, корпуси і панелі радіоприймачів та ін.) .
Деякі товари народного споживання виготовляють з плівкових, листових та шарових пластиків, а також з тканин з полімерним покриттям. Широко застосовуються пластмаси при виробництві електропобутової техніки (пилососи, пральні машини, холодильники тощо). Тара і упаковка з полімерних матеріалів задовольняють високим вимогам з точки зору транспортабельності, портативності, вартості і гігієнічності, дають можливість скоротити втрати товарів при їх транспортуванні, зберіганні та реалізації, підвищити культуру торгівлі та ширше впроваджувати прогресивні методи обслуговування населення.
Поєднання багатьох корисних властивостей пластичних має дозволяє використовувати їх для виробництва легких, міцних, зручних, красивих і також дешевих предметів повсякденного вжитку, різноманітних по формі та кольору.
З багатьох показників пластичні маси володіють безперечними перевагами порівняно з традиційними матеріалами, поступово витісняючи з виробництва дерево, метал, скло, що дає значну економію коштів і матеріалів. Готові вироби з пластмас майже ніколи не потребують декоративних покриттів, бо як правило, мають гладку блискучу поверхність, яка надає їм красивий зовнішній вигляд. Трудомісткість виготовлення навіть самих складних деталей із пластмас дуже мала по зрівнянню з трудомісткістю виготовлення виробів з інших матеріалів механічною обробкою.
З появою полімерів і пластичних мас відкрились широкі перспективи для розвитку нових галузей промисловості, створення різних предметів та виробів. Розширення асортименту й швидке зростання виробництва синтетичних смол і пластичних мас пояснюється такими чинниками:
- економічною вигідністю ( багато виробів з пластичних мас дешевші, ніж такі самі вироби з традиційних матеріалів, вартість їх постійно знижується) та малою питомою вагою (деякі пластмаси в 25 разів легші за коркове дерево, у 100 разів легші за воду і в 800 разів за сталь);
- механічною міцністю багатьох пластмас, яка перевищує міцність дерева, скла і навіть металів та хімічною стійкістю до сильних хімікаліїв, води, кисню та біологічної дії;
- високими термо-, світло-, звуко- та електроізоляційними властивостями та стійкістю до зміни температур, опадів, сонячної радіації і т.д.
В даній курсовій роботі будуть розглянуті питання щодо асортименту якісної сировини для виробів з пластичних мас, будуть проаналізовані окремі види полімерів, синтетичних смол та пластмас,розглянуті технологічні, фізичні та хімічні властивості пластичних мас і методи їх дослідження.............


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСТУ 2406 - 94 «Пластмаси, полімери і синтетичні смоли. Хімічні назви. Терміни та визначення»
2. ДСТУ 2437 - 94 «Вироби із пластмас. Дефекти. Терміни та визначення»
3. ДСТУ 2925 - 94 «Якість продукції. Оцінка якості. Терміни та визначення»
4. ГОСТ 14359 - 69 «Пластмассы. Методы механических испытаний. Общие требования»
5. ГОСТ 12020 - 72 «Пластмассы. Методы определения стой кости к действию химических сред»
6. ГОСТ 22648 - 77 «Пластмассы. Метод определения гигиенических показателей»
7. Товарознавство господарських товарів: Підруч. для студ. товарознав. спец. вищ. навч. залкл./ Н. К. Кисляк, Т. М. Коломієць, В. М. Кравченко, С. О. Сіренко. - К.: КНИГА, 19 - Т. 11. - 2004. - 448 с.
8. Товароведение: Учеб. Пособие/ Под. Ред.: П. Д. Дудко, А. Г. Крюка. - Х.: Инжэк. - 2005. - 453 с.
9. Споживча оцінка асортименту та якості товарів: Збірник наук. праць. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т. - 2000. - 207 с.
10. Соколов Р. С. Химическая технология: Учеб. Пособие для студентов вузов. В 2-х т. Т. 2: Металургические процессы. Переработка химического топлива. Производство органических веществ и полимерных материалов. - М.: Влада. - 2003. - 44 с.
11. Рябцев Г. Л. Ринок полімерів: чому не виправдовуються прогнози//Упаковка. - 2007. - №1. - С. 8-10.
12. Тарасов В. Биоразлогаемая упаковка: успехи, тенденции, перспективы//Пищевая промышленность. - М. - 2004. - №2. - С. 26-27.
13. Шибирин Е. В. Полимеры, способные разлогаться под влиянием факторов окружающей среды (обзор)// Экология и ресурсосбережения. - 2002. - №2. - С. 53-59.
14. Шефтель В. О. Вредные вещества в пластмассах. - М.: Химия. - 1991. - 544 с.
15. Полимеры/ Пер. С англ..; Под ред..: В. Р.Говарикера, Н. В. Висванатхана, Дж. Шрыдхара. - М.: Наука. - 1990. - 396 с.
16. Манин В. Н. Физико-химическая стойкость полимерных материалов в условиях эксплуатации/ В. Н. Манин, А. Н. Громов. - Л.: Химия. - 1980. - 248 с.
17. Прудников С. та ін.. Вторинна сировина: який шлях оберемо?// Харчова і переробна промисловість. - К. - 2002. - №3. - С. 12-13.
18. inpak.com.ua
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. ukrplastic.com/rus/profile/packet/s_pac_r.htm
28.
29.
30.
31. interpak04.com.ua/ua/bu1.html
32. users.iptelecom.net.ua/%7Eunipak/produkt.htm#z2
33.
34.
35.
36.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.